Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
pályázatot hirdet
jogtanácsos
munkakörök ellátására.

Betöltendő státuszok száma: 2+1

A munkaviszony időtartama: határozatlan idejű jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6.


A munkakörökhöz tartozó főbb tevékenységi körök: közbeszerzésjogi, cégjogi, valamint ingatlanjogi feladatok.

A beosztásokhoz tartozó lényeges feladatok, többek között:


 • beszerzési/közbeszerzési eljárások lefolytatása az előkészítéstől a szerződéskötésig;
 • közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása;
 • szakmai anyagok, útmutatók, tervezetek véleményezése;
 • közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések módosításainak elkészítése, menedzselése;
 • jogszabályban meghatározott ellenőrzésekkel kapcsolatos ügyintézés;

 • és/vagy

 • jogi képviselet ellátásának koordinálása a kisajátítási eljárások során;
 • ingatlan adásvételi szerződések előkészítésének, aláírásának koordinálása;
 • részvétel az érintett önkormányzattal/önkormányzatokkal a tényvázlat felvételében és a képviseletükre vonatkozó meghatalmazások beszerzésében;
 • az előkészített kártalanítási megállapodások véleményezése;
 • ingatlan-tulajdonosokkal, egyéb jogosultakkal kártalanítási megállapodások előkészítése és megkötése;
 • részvétel területszerzési, ingatlanjogi feladatok ellátásában;

 • és/vagy

 • részvétel a Társaság cégjogi ügyeinek, a cégeljárással kapcsolatos feladatok ellátásában, a Társaság szerződéseinek, megállapodásainak előkészítésében, véleményezésében, a szerződés-nyilvántartás vezetésében;
 • részvétel a Társasággal kapcsolatos belső és külső ellenőrzések adatszolgáltatási folyamataiban;
 • részvétel a Társaság működéséhez kapcsolódó külső és belső szabályzatok előkészítésében és elkészítésében, a szabályzatok jogszabályi megfelelőségének figyelemmel kísérése, szükség esetén szükséges módosítási javaslatok megtételében, a módosítások átvezetésében;
 • részvétel a közbeszerzési terv összeállításában, a hatályos közbeszerzési törvény (a továbbiakban: Kbt.) által az ajánlatkérők számára előírt feladatok ellátásában;
 • a Társaság feladat- és hatáskörét érintő európai uniós és magyar jogszabályi változások figyelemmel kísérése;
 • Pályázati feltételek:


  • felsőfokú jogi végzettség;
  • legalább 5 év jogi szakmai gyakorlat (közbeszerzési és/vagy ingatlanjogi és/vagy cégjogi),
  • önálló munkavégzés képessége;
  • együttműködési képesség;
  • precíz munkavégzés, határidők betartása;
  • problémamegoldó képesség;
  • WINDOWS Office programok gyakorlott felhasználója.
  • A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:


   • jogi szakvizsga;
   • EU-s projektek lebonyolításában való jártasság, az EU-s támogatási intézményrendszer alapos ismerete;
   • FIDIC típusú szerződésekben való jártasság;
   • közbeszerzési referens végzettség;
   • KEOP/KEHOP ismerete, ilyen területen szerzett korábbi szakmai tapasztalat;
   • felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói bejegyzés;
   • „B” típusú jogosítvány.

   Amit kínálunk:


   • szakmai fejlődési lehetőség
   • versenyképes fizetés
   • felelősségteljes munka.

   A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


   • magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz,
   • magyar nyelvű motivációs levél,
   • végzettséget, képzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok fénymásolata,
   • egyéb, a pályázót bemutató, elbíráláshoz szükséges információk (pl. kamarai tagság, referencia levél, publikációs lista, nyelvvizsga bizonyítvány(ok)stb.).
    • A beosztás betölthetőségének időpontja: legkorábban legkorábban november 15-től

     A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30. 24.00 óra

     A pályázatok benyújtásának lehetséges módja:

     • Elektronikus úton: nfp@nfp.hu és/vagy nagyne.locsei.judit@nfp.hu. A tárgyban kérjük feltüntetni a pályázat azonosító számát: NFP_HR_2017/76, valamint a beosztás megnevezését: jogtanácsos (cégjog, építésügy). vagy
     • Postai úton: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4-6. Humánpolitikai Osztálynak címezve. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázat azonosító számát: NFP_HR_2017/76 valamint a beosztás megnevezését: cégjogi, építésügyi jogtanácsos.

     A pályázat elbírálásának módja, rendje:

     Személyes meghallgatás céljából azok a pályázók kerülnek behívásra, akik a pályázati anyagot időben és hiánytalanul benyújtják, valamint megfelelnek a Munkáltató által elvárt szakmai követelményeknek és meghallgatásukat a kiíró szükségesnek ítéli. Pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az NFP Nonprofit Kft. a pályázati anyagban szereplő személyes adatait a pályázat elbírálása céljából kezelje.


     A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: www.nfp.hu