Magyar Állami Operaház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet

Magyar Állami Operaház
Jogi osztály

jogi előadó / jogtanácsos


munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1088 Budapest, Szentkirályi utca 18.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézmény partnerei részére szerződések, szerződésmódosítások előkészítése, szükség esetén szakmai egyeztetés lefolytatása. Részt vesz a szerződésekhez kapcsolódó egyéb ügyek előkészítésében, így például a kártérítési- és hibás teljesítésből, szerződésszegésből eredő igényérvényesítési folyamatokban, szerződések felmondásában. Hivatalos belső és külső irányú levelezés bonyolítása a vezető jogtanácsos által meghatározott ügyekben. Okirat-szerkesztési feladatok. Jogi állásfoglalás előkészítése a vezető jogtanácsos által meghatározott kérdésekben, általános jogi tájékoztatás nyújtása az intézmény működésével kapcsolatban. Belső szabályzatok elkészítésében való közreműködés. Az intézmény követeléseinek önálló kezelése (fizetési felszólítások, fizetési meghagyások, végrehajtási eljárások lefolytatása). Az intézmény jogi képviseletének ellátása a vezető jogtanácsos által kijelölt ügyekben. A feladatok ellátásához kapcsolódó iktatási- és adminisztrációs feladatok ellátása az intézmény által használt dokumentum- és folyamatkezelő rendszerben.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, jogász végzettség és jogi szakvizsga (utóbbi a jogtanácsos munkakör esetén),
 • jogi területen 3-5 év szakmai tapasztalat (jogtanácsos esetén),
 • büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • MS Office programok (Word, Excel) magas felhasználói szintű ismerete,
 • angol vagy német nyelv középfokú, C (B2) típusú nyelvvizsgával igazolt ismerete,
 • rendszerszemléletű gondolkodás,
 • magas terhelhetőség,
 • önálló, felelősségteljes munkavégzésre való alkalmasság,
 • precizitás,
 • proaktivitás,
 • határozott fellépés

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • előadóművészeti tevékenységhez kapcsolódó érdeklődés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló oklevél, szakvizsga másolata (jogtanácsos munkakör esetén), angol vagy német (esetleg mindkettő) nyelvből C (B2) típusú középfokú nyelvvizsga bizonyítvány másolata, a pályázó saját nyilatkozata büntetlen előéletéről, adatkezelési nyilatkozat, melyben hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez
  • A munkakör betölthetőségének időpontja:

   Amunkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

   A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 6.

   A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kalmár Mónika nyújt, a 0618147245 -os telefonszámon.

   A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Kalmár Mónika részére a kalmarmonika@opera.hu E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatok a benyújtási határidőt követően véleményező bizottság által (szükség esetén a pályázó és a bizottság személyes találkozásával) kerülnek elbírálásra. A pályázati eljárás során a hiányosan megküldött pályázati anyagokat nem áll módunkban elbírálni.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 4.

  A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

  Próbaidő 4 hónap. Az illetmény megállapítása megegyezés szerint történik a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.opera.hu honlapon szerezhet.