Jogi Fórum Arcképcsarnok

Moór Gyula

2017. szeptember 14.

Kiváló jogtudós, igazi jogász. A két világháború közti időszak meghatározó jogfilozófusa. "Az igazság nagy hódítója".

Lábady Tamás

2017. augusztus 15.

Negyvenkét évig ült a bírói pulpituson. Kiváló magánjogász, az első Alkotmánybíróság tagja, a Pécsi Ítélőtábla elnöke. Bíróként az Embert szolgálta.

Fáy András

2017. július 17.

Író, politikus. A XIX. századi magyar közélet főszereplője. A közérdek fontosabb volt számára, mint az egyéni érvényesülés. Igazi polihisztor. A "nemzet mindenese".

Beck Salamon

2017. május 19.

Jogi polihisztor. Vérbeli esetjogász. Egy regiment jogi fogalmat alkotott, egyetemi tankönyveket írt. Tanítványai jó szívvel emlékeznek az apró termetű professzorra.

Eörsi Gyula

2017. március 16.

Iskolateremtő jogtudós. A polgári jog és az összehasonlító jog nemzetközileg elismert kutatója és oktatója. A magyar jogtörténet legszínesebb egyénisége.

Kulcsár Kálmán

2017. február 10.

A jogszociológia alapító atyja. Igazságügy-miniszterként segítette a rendszerváltás jogi kereteinek megteremtését. Igazi úriember.

Kilényi Géza

2016. december 27.

A magyar jogásztársadalom egyik legszínesebb egyénisége, karakteres egyetemi tanár és alkotmánybíró . Tőle ered: „A hülyeség nem alkotmányellenes."

Prandler Árpád

2016. november 3.

Nagykövet és diplomata, jogtudós és egyetemi oktató, a hágai Nemzetközi Törvényszék bírája. Igazi tisztség- és álláshalmozó, nemzetközi jogász.

Pálinkás György

2016. szeptember 14.

Fél évszázadon át ítélkezett. Az egyik legszigorúbb bíró, aki köztörvényes ügyben a legtöbb halálbüntetést szabta ki.

Szabó András

2016. augusztus 6.

A modern magyar kriminológia alapító atyja. Alkotmánybíróként kidolgozta az alkotmányos büntetőjog elméletét.

Nagyné Szegvári Katalin

2016. május 13.

Csaknem hat évtizeden át oktatta jogásznemzedékek sorát egyetemes állam- és jogtörténetre. Életcélja volt a nők jogaiért vívott küzdelem bemutatása.

Isépy Tamás

2016. március 11.

Vidéki ügyvédből lett a magyar közélet egyik legszínesebb, legszerethetőbb egyénisége. Igazi reneszánsz ember, klasszikus műveltséggel, sok-sok humanizmussal.

Samu Mihály

2016. február 12.

Fél évszázadon át oktatott állam- és jogelméletet az ELTE jogi karán. Sok tehetséges jogász patrónusa volt.

Peschka Vilmos

2016. január 15.

A 20. század második felének legnagyobb magyar jogfilozófusa. Szerény, derűs tudós, szellemi óriás. Messze meghaladta korát.

Kiss Daisy

2015. december 10.

Ügyvéd, tanácsadó, oktató, szakkönyvíró. Elkötelezetten ápolta a jogi kultúrát, táplálta a hivatás szeretetét.

Szalay László

2015. november 11.

A reformkor egyik legfelkészültebb jogásza. A büntetőjog kodifikátora, elismert jogi szakíró, liberális publicista.

Göncz Árpád

2015. október 9.

Író, műfordító, jogász. Tíz évig volt köztársasági elnök. Államfőként a védteleneket kívánta szolgálni.

Weiss Emília

2015. szeptember 4.

Törékeny alkatú, roppant munkabírás. Több mint 60 évig oktatott polgári jogot. A családjog nagykövete.

Zlinszky János

2015. július 31.

""Meg akartuk javítani a jogrendszert."" - Ügyvéd, dékán, az első Alkotmánybíróság tagja, generációk principálisa

Orosz Balázs

2015. június 12.

""Minden védencem ártatlan."" - Igazi sztárügyvéd. Legendás felkészültségű büntetőjogász, elsőrangú szónok.

Grosschmid Béni

2015. április 17.

A magánjog megújítója, új alapokra helyezte a kötelmi jogot. Fél évszázadon át oktatta jogászok nemzedékeit.

Wekerle Sándor

2015. március 13.

Az első polgári származású magyar miniszterelnök. Háromszor alakíthatott kormányt, ötször volt pénzügyminiszter.

Óriás Nándor

2015. február 13.

Iskolateremtő római jogász, aki a jogászi hivatás megbecsülésére és lelkiismeretes szolgálatára nevelte az ifjúságot.

Mádl Ferenc

2015. január 13.

Közvetlen, szerény, iskolateremtő jogtudós. Lerakta a nemzetközi magánjog alapjait. Miniszteri, majd államfői tisztséget is vállalt.

Bárándy György

2014. december 1.

Védőügyvéd, az 1-es számú igazolvány birtokosa. Halálbüntetés-párti, hitt a jog társadalomalakító szerepében.

Juhász Andor

2014. november 14.

Kiemelkedő bírói személyiség. Kúriai elnök, az egyenes jellem és a szakmai feddhetetlenség mintaképe.

Apponyi Albert

2014. október 24.

Kultuszminiszter, parlamenti képviselő, ötszörös Nobel-békedíj jelölt. „Egész életét a nemzetének áldozta.”

Eötvös Károly

2014. szeptember 26.

A 19. század kimagasló írója, politikusa, jogásza. Az 1883-as tiszaeszlári vérvádper győztes ügyvédje. Az igazság harcosa.

Herczegh Géza

2014. augusztus 29.

Akadémikus, alkotmánybíró, a hágai Nemzetközi Bíróság elismert tagja. A nemzetközi jog nemzetközi hírű tudósa.

Deák Ferenc

2014. augusztus 8.

Igazságügy-miniszter az első felelős kormányban, a kiegyezés szülőatyja. A haza bölcse, a nemzet ügyvédje.

Brósz Róbert

2014. július 12.

Tanárlegenda és melegszívű barát - Négy és fél évtizedig tanította római jogra nemzedékek egész sorát

Csemegi Károly

2014. június 20.

Minden idők egyik legnagyobb magyar kodifikátora, a Csemegi-kódex szülőatyja, a Magyar Jogász Egylet alapítója.

Finkey Ferenc

2014. június 6.

A múlt század első felének egyik legnagyobb hatású büntetőjogásza. Az első koronaügyész, aki talárt öltött.