Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


táppénz alatt felmondás?

Dödölle1 #   2015.03.26. 15:16

A kormányhivatalokhoz kerülnek április elsejétől a családtámogatási ellátások

2015. március 25. 16:58

A családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok 2015. április 1-jétől a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek.

Így például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, a nagycsaládosok földgázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás, mely éves szinten csaknem kétmillió állampolgárt érint.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel, valamint a keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok ugyancsak a kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek.

Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a hatékonyabb ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése. A szervezeti átalakulás az ellátások szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel kerülnek kifizetésre. Kedvező azonban az ügyfelek számára, hogy a családtámogatással összefüggő kérelmeket ezután nem csupán a megyeszékhelyen, hanem a lakóhelyükhöz közel, a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani.

A családtámogatással kapcsolatos kérelmek 2015. április 1-jétől letölthetőek itt, a kormányhivatal honlapján.

liliom69 # e-mail 2015.03.24. 17:24

Arról szeretnék érdeklődni hogy a táppénz alatti idő munkaviszonynak számít e,mivel táppénz alatt felmondtak ,és nem tudom hogy jár e munkanélküli ellátás kiszámítani is úgy tudnám ha a táppénz alatt eltelt napokat is hozzáadhatom e vagy sem !Nagyon köszönöm a felvilágosítást!

cincinnatus #   2015.02.04. 14:09

Brii 2015.02.04. 10:19
Tisztelt Címzett!
Az alábbi esettel fordulok önökhöz.
Adott egy munkavállaló. 2014 júliusában üzemi baleset érte, melyről jegyzőkönyv is készült. Elismerte, hogy saját hibájából történt. A munkavállaló azóta táppénzen van. Idő közben megtagadta a kommunikációt munkáltatójával, így információnk az egészségéről közvetlenül nincs. A táppénzes papírokat is csak e-mail-en keresztül hajlandó eljuttatni hozzánk (OEP felé küldi postán keresztül). Megtagadta a látogatást, nem ad ki információkat hogylétéről.
Lassan 7 hónap eltelt. Úgy gondoljuk, hogy felépülése megtörtént, mégsem hajlandó kommunikálni.
Kérdéseim a következők lennének:
• kérhetjük saját üzemorvosunk általi felülvizsgálatot?
• a munkaviszonyt hogyan és milyen formában szüntethetjük meg?
• felmondással élhetünk akár már most is, vagy mindenképp meg kell várnunk a keresőképes első napot?
Válaszukat előre is köszönöm!

T. Munkáltató!

Az ÜB minősítése szempontjából nem releváns, hogy a baleset kinek a hibájából történt! (Természetesen a megtérítési eljárásnál már lesz jelentősége.)

Senki nem kötelezhető arra, hogy látogatókat fogadjon!

Állításukat, miszerint a felépülése megtörtént–tekintettel arra, hogy az orvosszakmai kérdés- mire alapozzák, pláne, hogy az arra jogosult orvos folyamatosan igazolja a keresőképtelenséget?

Ajánlom figyelmükbe a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendeletet, valamint az OEP alábbi tájékoztatóit.
http://www.oep.hu/…ekoztato.pdf

Keresőképtelenség felülvizsgálata

A keresőképtelenségi tevékenység alapja a 102/1995. VIII. 25. Kormányrendelet, mely meghatározza a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálását és annak ellenőrzését.

A keresőképtelenség alatt azt értjük, amikor az orvos a betegszabadság, vagy táppénz (illetőleg egyéb okból szakmunkástanuló, nyugdíjas, közmunkában foglalkoztatott, munkanélküli stb.) igénybevételéhez megállapítja és igazolja, hogy a biztosított a munkáját keresőképtelensége miatt nem tudja ellátni.

Ennek kontrollát az OEP a felülvéleményező főorvosi hálózattal gyakorolja, amely 1996-ban indult.

A fő feladata a táppénzkiadás féken tartása az indokolatlan keresőképtelen állományban lévő biztosítottak ellenőrzése révén, másrészt a háziorvosok orvosszakértői támogatása.

A fenti link tartalma:

Tisztelt Munkáltató!

Tájékoztatom, hogy a 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése
szerint a munkáltató jogosult a betegszabadság, illetőleg a táppénz
igénybevétele alatt a munkavállaló keresőképtelenségének felülvizsgálatát kezdeményezni.

A felülvizsgálati kérelmet a keresőképtelen állományban tartó szolgálat szerintilletékes Országos Egészségbiztosítási Pénztár Területi Hivatalába kell
megküldeni.

A kérelemnek tartalmaznia kell a keresőképtelen munkavállaló
személyes adatait (TAJ szám, név, lakcím, születési dátum, anyja neve, lakcíme)
a munkáltató adatait (munkáltató neve, címe, adószáma, aláírási jogkörrel
rendelkező személy neve, adószáma) valamint telefonos és postai
elérhetőségét.

Az OEP illetékes Területi Hivatala a kérelem kézhezvételét követően a meglévő
adatok alapján megvizsgálja, hogy van-e jogszabályi lehetőség a felülvizsgálat
elvégzésére és erről a munkáltatót írásban értesíti.

Az 50/1996. (XII.27.) NM rendelet alapján a 102/1995. (VIII.25.) Korm. rendelet
6. § (3) bekezdése szerint kezdeményezett munkáltatói felülvizsgálat
elvégzéséért a munkáltatónak eljárási díjat kell fizetni.

A jogszabály 1. számú
mellékletének IV. sora szerint a fizetendő díj munkavállalónként 15 800 Ft.
A felülvizsgálathoz a fenti összeget be kell fizetni az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár 10032000-01301005-00000000 számú
bankszámlájára és a befizetés közlemény rovatában fel kell tüntetni a
„keresőképtelenség felülvizsgálata” megnevezést valamint a keresőképtelen
személy(ek) TAJ számát.

Az eljárási díj befizetését követően a befizetést igazoló bizonylat másolatát, el
kell juttatni az illetékes OEP Területi Hivatalhoz. A bizonylatot ki kell egészíteni,
ha nem tartalmazza a munkáltató cég nevét, bankszámlaszámát, adószámát,
valamint a postai címét, amely alapján az OEP megküldi a számviteli bizonylatot
a munkáltató címére.

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2011. január 12.

Dr. Gajdácsi József Zsolt
főosztályvezető

Fentiek az OEP honlapján jelenleg is elérhetőek az Ellenőrzések topicban.

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

65. § (1) A munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással megszüntetheti.
(2) A felek megállapodása esetén - legfeljebb a munkaviszony kezdetétől számított egy évig - a munkaviszony felmondással nem szüntethető meg.

64. § (1) A munkaviszony megszüntethető

  1. közös megegyezéssel,
  2. felmondással,
  3. azonnali hatályú felmondással.

(2) A megszüntetés okának az indokolásból világosan ki kell tűnnie. A megszüntető jognyilatkozat indokának valóságát és okszerűségét a nyilatkozattevő bizonyítja.

68. § (1) A felmondási idő legkorábban a felmondás közlését követő napon kezdődik.
(2) A munkáltató felmondása esetén a felmondási idő legkorábban az alábbiakban meghatározott tartam lejártát követő napon kezdődik:

  1. a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,

b) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,

  1. a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat csoportos létszámcsökkentés esetén abban az esetben kell alkalmazni, ha a (2) bekezdésben meghatározott körülmények a 75. § (1) bekezdés szerinti tájékoztatás közlésének időpontjában fennálltak.

Brii # e-mail 2015.02.04. 10:19

Tisztelt címzett!

Az alábbi esettel fordulok önökhöz.

Adott egy munkavállaló. 2014 júliusában üzemi baleset érte, melyről jegyzőkönyv is készült. Elismerte, hogy saját hibájából történt. A munkavállaló azóta táppénzen van. Idő közben megtagadta a kommunikációt munkáltatójával, így információnk az egészségéről közvetlenül nincs. A táppénzes papírokat is csak e-mail-en keresztül hajlandó eljuttatni hozzánk (OEP felé küldi postán keresztül). Megtagadta a látogatást, nem ad ki információkat hogylétéről.
Lassan 7 hónap eltelt. Úgy gondoljuk, hogy felépülése megtörtént, mégsem hajlandó kommunikálni.
Kérdéseim a következők lennének:

  • kérhetjük saját üzemorvosunk általi felülvizsgálatot?
  • a munkaviszonyt hogyan és milyen formában szüntethetjük meg?
  • felmondással élhetünk akár már most is, vagy mindenképp meg kell várnunk a keresőképes első napot?

Válaszukat előre is köszönöm!

rerere #   2014.11.25. 18:26

Tisztelt Fórumozók!

Édesapám egy betegsége miatt valószínűleg tartós táppénzre szorul majd. Nemsokára nyugdíjas lesz, ezért leszázalékoltatni nem akarja magát, mert akkor egyéb ellátást is elveszt a nyugdíjig. A kérdésem az lenne, hogy maximum mennyi ideig lehet tartós táppénzen? Én úgy tudom, hogy 1 évig, de pl. ha munkába áll 1-2 hónapig, akkor újra kezdődik az 1 év?

Köszönöm!

Zengőbérci #   2014.11.25. 15:08

s„ipekt 2014.11.05. 17:42
Tisztelt Fórumozók!
Ha valakinek táppénz alatt rendkívüli felmentéssel szűnik meg a munkaviszonya, a táppénzt a munkáltatónak ki kell fizetnie?
Köszönöm a választ!

A passzív táppénz intézménye megszűnt, azaz táppénz csak addig folyósítható, amíg a munkaviszony fennáll.

A megszűnés napjáig azonban -ha a jogosultsági és egyéb feltételek fennállnak- köteles az ellátást kifizetni.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.
(1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.)

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Zengőbérci #   2014.11.25. 15:06

tszilvia87#e-mail 2014.11.24. 19:04
Jó napot!
Az után érdeklődnék hogy honnan tudom hogy az Oep. vagy a munkahelyem utalt-e pénzt?
Veszélyeztetett terhesség miatt Nov.1-je óta vagyok táppénzen és most kaptam először pénzt és nem tudom honnan!?(a pénz küldője alatt a cég név szerepel)
Nálunk a kifizetés mindig 8.-án van nem értem miért kaptam most pénzt?
Köszönöm a választ!

  1. Talán érdemes lenne rákérdezni.
  2. Ha a munkáltatónál működik TB kifizetőhely, akkor a munkáltató, ha nem működik, akkor az egészségbiztosító utalta azzal, hogy a közszféra központi kifizetőhelye a MÁK ISZI.

3.Az "új" szabályozás szerint -mint főszabály-a táppénzt már nem bérfizetési napon, hanem a táppénzes papír leadását követő 18 napon belül kell kiutalni.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

(1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.)

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Zengőbérci #   2014.11.25. 15:01

Vedok 2014.11.24.És ugye nincs veszélyben a tgyásom/gyedem még akkor sem, ha kirúgnának?
Nagyon köszönöm!
Üdv, Edit

Terhességi-gyermekágyi segélyre az jogosult, aki biztosított
ÉS a szülést megelőző 2 éven belül 365 biztosításban töltött nappal rendelkezik.

Jogosult továbbá az is, akinek megszűnt a jogviszonya, feltéve hogy a megszűnést követő 42 napon belül megszül.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

(1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.)

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Vedok # e-mail 2014.11.24. 20:26

Kedves Szakértők,

jelenleg 6 hónapos terhes vagyok.2 hete itthon vagyok már szabadságon, elvileg szerdától (26-tól) pedig táppénzre íratnám ki magam.
Viszont ma kaptam a hírt, hogy a munkahelyemen hatalmas változások vannak, gyakorlatilag átszervezik az állásomat Németországba és így megszűnik a munkám.

Elég keveset tudok a tervekről, de valószínűleg a kismamákat kirúgják/megszüntetik a munkaviszonyukat.A kérdésem az lenne, hogy ilyen esetben védett vagyok-e?Több mint 10 éve dolgozok a cégnél, így elvileg járna 3 havi végkielégítés is ilyen esetben, nem?Arra gondoltam, hogy már holnaptól elmegyek táppénzre,így talán védve leszek, ha netalán már a holnapi nappal meg akarnák szüntetni munkaviszonyom......
A kérdésem az lenne,hogy ha táppénzen vagyok, akkor mit tehetnek? Másrészt a végkielégítés kifizetését hogy tudják megkerülni, ha mégis felmondanának?És ugye nincs veszélyben a tgyásom/gyedem még akkor sem, ha kirúgnának?

Nagyon köszönöm!
Üdv, Edit

tszilvia87 # e-mail 2014.11.24. 19:04

Jó napot!
Az után érdeklődnék hogy honnan tudom hogy az Oep. vagy a munkahelyem utalt-e pénzt?
Veszélyeztetett terhesség miatt Nov.1-je óta vagyok táppénzen és most kaptam először pénzt és nem tudom honnan!?(a pénz küldője alatt a cég név szerepel)
Nálunk a kifizetés mindig 8.-án van nem értem miért kaptam most pénzt?
Köszönöm a választ!

sipekt # e-mail 2014.11.05. 17:42

Tisztelt Fórumozók!

Ha valakinek táppénz alatt rendkívüli felmentéssel szűnik meg a munkaviszonya, a táppénzt a munkáltatónak ki kell fizetnie?

Köszönöm a választ!

ObudaFan # e-mail 2014.11.01. 08:57

Gondolom, te is sejted, hogy ezt nem lehet felsorolni kimerítően. Például ha meglopja a munkavállaló a munkáltatóját, vagy nem is megy be dolgozni, vagy rendszeresen egy órával később megy be, stb., stb., stb.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Aura #   2014.10.31. 16:14

Köszönöm válaszát. A súlyos kötelezettségszegés pontosan mit/miket takar?

ObudaFan # e-mail 2014.10.31. 16:12

Azonnali hatállyal mondhat fel, ha a munkaszerződéseddel kapcsolatban súlyos kötelességszegésedet tudja bizonyítani, ennek a hiányában nem mondhat fel.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Aura #   2014.10.31. 15:16

Tisztelt Jogász Úr/Nő!

Olyan ügyben kérném a segítségét, hogy a munkáltatóm mióta bejelentettem a terhességet megpróbál kirúgni. Tegnapelőtt kaptam egy írásbeli figyelmeztetést ilyen-olyan indokkal (sok nem fedi a valóságot), amiben az áll, hogy ha nem változik stb. akkor rendes vagy azonnali hatállyal felmondja a szerződést. Mától a nőgyógyász javaslatára táppénzre vettek.
A kérdésem az lenne, hogy így is felmondhat nekem?

ObudaFan # e-mail 2014.10.29. 22:08

tothkrisztina20@gmail.com

30 naptári napot. Táppénzen akkor lehetsz, ha keresőképtelen vagy. Na most, ha keresőképtelen vagy, akkor az új munkahelyeden sem tudsz dolgozni. Fizetés nélküli szabadságot azt meg nyilván nem ad a munkáltató, ha egyszer azt szeretné, hogy ezt ledolgozd.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.10.29. 20:59

De jókat tudsz kérdezni... "Azonnali hatályú felmondás". Szerinted ez mennyi felmondási időt jelent?
A táppénz-jogosultság a munkaviszonnyal véget ér.

www.kbs-ugyved.hu

gabor7 # e-mail 2014.10.29. 11:21

Üdvözlet a segítőknek!

Október 20. án kaptam a munkáltatómtól egy rendkívüli felmondásos levelet; október 15. től táppénzen vagyok a munkavégzésből eredő vissza-visszatérő problémával, de persze ezt nem az üzemorvoson keresztül tettem meg - hisz köztudott hogy akkor rövid életű a "pályafutás" a cégeknél.

Az indoklás nevetséges / amivel vádolnak azzal rajtam kívül kb sok-száz ember jelenthetné fel a céget./ Ellenkezőjét bizonyítani sajnos nem tudom.

A visszatérő probléma miatt nem is bánom hogy elküldtek.

Kérdésem lenne hogy táppénz alatt a járandóságom megkapom e akkor is ha előreláthatólag műtéti lábadozás miatt kb 2 hónapig itthon kell maradnom? vagy csak október 20. ig számolják el fizetésemet.

5 éve vagyok a cégnél, felmondási időt számolnak e ilyenkor? ha igen akkor azt október 20. tól vagy pedig a táppénz lejártától számítják.

köszönöm a segítséget előre is.

tothkrisztina20@gmail.com # e-mail 2014.10.15. 17:22

Tisztelt Szakértők!

A mai napon jeleztem a jelenlegi munkahelyemen hogy fel szeretnék mondani. 30 napos felmondási időt mondtak, hogy ezt mindenképpen le kell töltenem. A 30 nap az 30 naptári napot jelent?Vagy munkanapokra érvényes? Táppénzen lenni ezalatt az idő alatt lehetséges? Nem csak a ténylegesen ledolgozott napok számítanak bele? Fizetetlen szabadságot lehetne kérni erre az időszakra?
Az új munkahelyemen már ott kellene lennem, ezért szeretném megoldani valahogy ezt a 30 napot!

Előre is köszönöm a választ és a segítséget!

Merlotte # e-mail 2014.10.14. 18:38

köszönöm szépen! :)

ObudaFan # e-mail 2014.10.13. 20:41

iszont mivel a felmondási idő nem kezdődik el, megmarad a táppénnz jogosultság.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.10.13. 17:54

A keresőképtelenség ideje alatt fel lehet mondani, csak a felmondási idő nem kezdődhet el.
A humán reprodukciós eljárás és a terhesség csak akkor akadálya a felmondásnak, ha ezt a körülményt legkésőbb a felmondás közlésekor a munkáltató tudomására hozzák.

www.kbs-ugyved.hu

Merlotte # e-mail 2014.10.12. 14:58

A kérdésem az lenne, hogy reprodukciós eljárás miatt táppénzre megyek hosszabb ideig, akkor elméletileg nem mondhatnak fel nekem, ugye? sőt ha sikerült a baba akkor is maradok tp-en egészen a szülésig, és utána már automatikusan jár a tgyás?
Jelenleg a nőgyógyászom javasolta hogy menjek el táppénzre, mert injekciós kezelést kapok és ilyenkor jobb a nyugi.. de mielőtt bejelentem szeretnék pontosan utána járni, nehogy én húzzam a rövidebbet.

ObudaFan # e-mail 2014.08.27. 12:11

Ha bejelenti a terhességét, akkor nem mondhat fel.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

kkozsi # e-mail 2014.08.27. 11:47

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy barátnőm terhes lett. Határozott időtartamú szerződése van november 10ig. Viszont a munkaköre miatt (emelés, vegyszer) szeretne már most táppénzre eljönni. Kérdésem az lenne hogy ilyenkor felmondhat-e a munkáltató?