Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


táppénz alatt felmondás?

tothkrisztina20@gmail.com # e-mail 2014.10.15. 17:22

Tisztelt Szakértők!

A mai napon jeleztem a jelenlegi munkahelyemen hogy fel szeretnék mondani. 30 napos felmondási időt mondtak, hogy ezt mindenképpen le kell töltenem. A 30 nap az 30 naptári napot jelent?Vagy munkanapokra érvényes? Táppénzen lenni ezalatt az idő alatt lehetséges? Nem csak a ténylegesen ledolgozott napok számítanak bele? Fizetetlen szabadságot lehetne kérni erre az időszakra?
Az új munkahelyemen már ott kellene lennem, ezért szeretném megoldani valahogy ezt a 30 napot!

Előre is köszönöm a választ és a segítséget!

Merlotte # e-mail 2014.10.14. 18:38

köszönöm szépen! :)

ObudaFan # e-mail 2014.10.13. 20:41

iszont mivel a felmondási idő nem kezdődik el, megmarad a táppénnz jogosultság.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.10.13. 17:54

A keresőképtelenség ideje alatt fel lehet mondani, csak a felmondási idő nem kezdődhet el.
A humán reprodukciós eljárás és a terhesség csak akkor akadálya a felmondásnak, ha ezt a körülményt legkésőbb a felmondás közlésekor a munkáltató tudomására hozzák.

www.kbs-ugyved.hu

Merlotte # e-mail 2014.10.12. 14:58

A kérdésem az lenne, hogy reprodukciós eljárás miatt táppénzre megyek hosszabb ideig, akkor elméletileg nem mondhatnak fel nekem, ugye? sőt ha sikerült a baba akkor is maradok tp-en egészen a szülésig, és utána már automatikusan jár a tgyás?
Jelenleg a nőgyógyászom javasolta hogy menjek el táppénzre, mert injekciós kezelést kapok és ilyenkor jobb a nyugi.. de mielőtt bejelentem szeretnék pontosan utána járni, nehogy én húzzam a rövidebbet.

ObudaFan # e-mail 2014.08.27. 12:11

Ha bejelenti a terhességét, akkor nem mondhat fel.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

kkozsi # e-mail 2014.08.27. 11:47

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Abban szeretnék segítséget kérni, hogy barátnőm terhes lett. Határozott időtartamú szerződése van november 10ig. Viszont a munkaköre miatt (emelés, vegyszer) szeretne már most táppénzre eljönni. Kérdésem az lenne hogy ilyenkor felmondhat-e a munkáltató?

cincinnatus # e-mail 2014.08.15. 12:40

Holli 2014.08.14. 20:45
Január óta dolgozom a munkahelyemen. Becsületesen és precizen teszem a dolgomat. Csoportvezetőnk arrogáns stílusát azonban nem tudom lenyelni,a képmutatás pedig távol áll tőlem. Emiatt egy ideje benne van a pakliban a kenyértörés lehetősége. Egy hete azonban munkába menet baleset ért, ami miatt előre láthatólag 2 hónapig táppénzen leszek. Felmondhatnak-e rendkívüli felmondással a táppénz alatt úgy, hogy ellátás nélkül maradok?
A baleset előtt már elkezdtem új munkát keresni,még épen-egészségesen jó eséllyel pályáztam, s a jövő hétfőre be is hívtak interjúra. Mit tehetek, hogy az állást megkapjam?
Egyáltalán tehetek jelen esetben bármit is?

„Redkívüli felmondással” baleseti táppénz, illetve keresőképtelenség ideje alatt is meg lehet szüntetni a jogviszonyt, viszont szemben a „sima”, Ebtv. 39. § szerinti táppénzzel, baleseti táppénz passzív jogon, azaz a munkaviszony megszűnése esetén is folyósítható.

Ha tehát un. úti balesetet szenvedett azt a munkáltatójának be kell jelentenie. A munkáltató köteles a körülményeket vizsgálni és a vizsgálat eredményét az OEP honlapjáról letölthető „Üzemi baleseti jegyzőkönyv” formanyomtatványban rögzíteni, majd az orvosi igazolásokkal és a Foglalkoztatói igazolással –ha a munkáltatónál TB kifizetőhely nem működik- az illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv pénzbeli ellátási és ellenőrzési osztályára igényelbírálás és folyósítás céljából elküldeni.

Amennyiben kizáró ok nem áll fenn (pl. indokolatlanul nem a legrövidebb utat használta, vagy azt indokolatlanul megszakította stb.) a baleset üzemiségét alakszerű közigazgatási határozattal kell elbírálni.

Ebből Ön is kap egy példányt.

Ezzel egyidejűleg intézkednek a baleseti táppénz összegének a megállapításáról és kiutalásáról.

Ha időközben megszűnik a jogviszonya ezen ellátást –az orvosi igazolások leadása után- akkor is folyósítják, legfeljebb azonban egy évig.

A „rendkívüli” (új nevén azonnali hatályú felmondásnak vannak szabályai, azaz azt a munkáltató csak bizonyos tényállások fennállása esetén alkalmazhatja.

2012. évi I. törvény
a munka törvénykönyvéről

Azonnali hatályú felmondás

78. § (1) A munkáltató vagy a munkavállaló a munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással megszüntetheti, ha a másik fél

  1. a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
  2. egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

(2) Az azonnali hatályú felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. A tudomásszerzés időpontjának, ha az azonnali hatályú felmondás jogát testület jogosult gyakorolni, azt kell tekinteni, amikor az azonnali hatályú felmondás okáról a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják.

(3) A munkavállaló azonnali hatályú felmondása esetén a munkáltató köteles a 70. § (3) bekezdésében és a 77. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni.

79. § (1) Azonnali hatályú felmondással - indokolás nélkül - megszüntetheti

  1. a fél a munkaviszonyt a próbaidő alatt,
  2. a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt.

(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti megszüntetés esetén a munkavállaló jogosult tizenkét havi, vagy ha a határozott időből hátralévő idő egy évnél rövidebb, a hátralévő időre járó távolléti díjára.

Ha új jogviszonyt létesít, úgy egyszerre baleseti táppénzt és munkabért nem kaphat!

Holli # e-mail 2014.08.14. 20:45

Január óta dolgozom a munkahelyemen. Becsületesen és precizen teszem a dolgomat. Csoportvezetőnk arrogáns stílusát azonban nem tudom lenyelni,a képmutatás pedig távol áll tőlem. Emiatt egy ideje benne van a pakliban a kenyértörés lehetősége. Egy hete azonban munkába menet baleset ért, ami miatt előre láthatólag 2 hónapig táppénzen leszek. Felmondhatnak-e rendkívüli felmondással a táppénz alatt úgy, hogy ellátás nélkül maradok?

A baleset előtt már elkezdtem új munkát keresni,még épen-egészségesen jó eséllyel pályáztam, s a jövő hétfőre be is hívtak interjúra. Mit tehetek, hogy az állást megkapjam?
Egyáltalán tehetek jelen esetben bármit is?

munkásnő # e-mail 2014.07.17. 08:01
--
  • Az új szabályozás szerint a táppénzes időszak alatt is közölhetik a felmondást a munkavállalóval, a felmondási idő azonban csak akkor kezdődik el, ha ismét munkába áll.----ÉS EZ A LÉNYEG---hogy hiába mond fel a munkaadó a táppénz alatt,az csak akkor lép életbe,ha a dolgozó a táppénzből vissza megy dolgozni.../szeretne menni/ !--MONDJON FEL HA AKAR,A TÖBBIT A DOLGOZÓ ÚGY "INTÉZI" AHOGYAN JÓ LESZ NEKI......!!!-------http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/nyartol_nem_vedi_a_tappenz_a_beteget/2274972/ ----
munkásnő # e-mail 2014.07.17. 07:52
--
  • Hátha valakinek segíthet:-----Még mindig él az az általános vélekedés, hogy a táppénz megvéd a felmondástól, és a táppénz lejárta után sem lehet felmondani. A határozatlan idejű munkaviszonyt valóban nem lehet megszüntetni rendes felmondással a táppénz időtartama alatt, ám a közös megegyezésnek és a rendkívüli felmondásnak nem akadálya.

Részletek: http://www.webbeteg.hu/…14/a-tappenz

ObudaFan # e-mail 2014.07.07. 23:10

Pedig a táppénzjogosultságod az megszűnt.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

herczeg.aurel # e-mail 2014.07.05. 13:09

Próbaidő alatt voltam, igen. A munkaviszonyom megszűnt, viszont a biztosítási jogviszonyom nem szűnt meg, legalábbis megnéztem és még mindig aktív a TB-m. Tehát akkor csak annyi a dolgom, hogy ha megkapom a kilépős papírjaimat, menjek el a munkaügyibe?

anne01 #   2014.07.05. 10:23

Igen, ez valóban így pontos. Valószínűleg itt próbaidő alatt történt a dolog.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.07.05. 09:47

akkor nem mondhat fel táppénz alatt.
Felmondhat. Csak a felmondási idő nem kezdődhet el a keresőképtelenség ideje alatt.

www.kbs-ugyved.hu

anne01 #   2014.07.05. 09:40

herczeg.aurel

Azt jó lenne tisztázni, hogy próbaidőn voltál még vagy sem. Ha nem, akkor nem mondhat fel táppénz alatt. Passzív táppénz lehetőségét már megszüntették, ha megszűnt a biztosítási jogviszonyod nem vagy jogosult táppénzre. Be kell jelentkezned munkaügyi központba.

herczeg.aurel # e-mail 2014.07.04. 17:51

Üdvözlet mindenkinek!

Június 25.-étől kezdődően táppénzen vagyok, a mai nappal felmondtak nekem és kijelentettek a cégtől. Ilyenkor pontosan hogyan zajlanak a dolgok? A táppénzes papíromat már leadtam, 25-04 között kötelesek kifizetni a táppénzemet és kijelentés után már nem kapok táppénzt? Arcüreggyulladás miatt vagyok keresőképtelen, igazából most nem tudom, hogy mit kellene csinálnom. Nyílván munkát kell keresnem, ami az állapotomban nem könnyű feladat, de erre az időszakra nem jár esetleg valami támogatás?

Üdv: Barna Tamás

ObudaFan # e-mail 2014.07.03. 12:34
vigyorex # e-mail 2014.07.03. 11:49

Napot,
visszaolvastam de találtam konkrétan az én kérdésemre választ.
Közös megegyezéssel vagy rendes felmondással le akartam lépni a cégtől,de e sikerült betegállományba raktam magam,egy rossz emeléssel,mielőtt beadtam volna a papirt.

A kérdésem az volna,hogy beleszámít e a felmondási időbe a betegszabadság (15 nap) és/vagy az esetleges utánna jövő táppénz,vagy csak a keresőképtelenség letelte uán indul a felmondásban rögzített felmondási idő?

Előre is köszönöm a választ.

Micike18 # e-mail 2014.05.07. 13:15

köszönöm.
nem szeretnék táppénzt arra a 10 napra, nem nagy összeg az előző évben alacsony bérem volt...
azt szeretném ha kiadnák a papírjaimat, és h ne legyen gond az oep fele sem. h záródjon le végre, úgy h ne legyen senkinek sem gondja belőle.

ObudaFan # e-mail 2014.05.07. 12:03

Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy szeretnél a felmondást követő időszakra is táppénzt, akkor az csak akkor fog menni, ha üzemi baleset, vagy foglalkozási megbetegedés miatt lettél keresőképtelen.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Micike18 # e-mail 2014.05.06. 15:33

az alábbiban szeretnék segítséget kérni:
új munkahelyen kezdtem, 3 hét múlva sérülés történt, betegszabi, majd táppénz. a 4. héten írtam a főnöknek, hogy felmondok, nem reagált semmit, egy héttel később írtak, h küldjek egy írásbeli hivatalos felmondást (próbaidőn voltam még), ezt megírtam és azzal a nappal kikértem a táppénzes papíromat, végleg.
ők kiléptettek ápr. 8-án, viszont a tpénzes papír ápr. 18-ig szól. 19-től vagyok keresőképes, én mondtam fel.
azt írja a főnök, hogy nem áll módjában a kiléptetést követő táppénzes papírt befogadni.
nekem mindegy mi hogy történik, korrekt akartam lenni, de hát most ez hogy tudom megoldani?

Köszönöm a válaszokat!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.04.04. 11:37

Igen, nem.

www.kbs-ugyved.hu

Cinyus # e-mail 2014.04.03. 20:56

Tisztelet teljes kérdésem az alábbi lenne.
Kötelezhetnek a munkaköröm átadására úgy, hogy nincs írásba adva a felmondásom, tehát még élő munkaszerződésem van? Megtagadhatom addig az átadást, amíg nem kapok hivatalos értesítést a felmondásomról?

Segítségüket előre is köszönöm!

barnus # e-mail 2014.03.29. 07:56

anne01

Sajnos nem mert az oep-nél ugy szerepelek,hogy ki kijelentettek jan 1.Februárban úgy derült ki hogy az oep felszólított fizessem a eühozz.A munkaadóm azt mondja hogy ö nem jelentett ki.2013 08.23. óta vagyok betegállományban.Nem mondtak fől.A betegállományi papírokat le adtam.Most oep -nél van az élő szerződésem mit a céggel kötöttem próbál segíteni de nem tud.A cég felszámolás alatt van.Nem kaptam meg a jövedelem igazolást sem hiába kérem .Sehonnan sem kapok így pénzt.

Parkolással kapcsolatban szeretném kérdezni,hogy ha megvan a parkólójegyem és állítolag nem látszik a fényképen akko is perelhetnek? Ez egyévvel eze