Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Táppénz

gyanita85 # e-mail 2015.11.23. 14:03

Tisztelt Tanácsadók!

Érdeklődöm, hogy két gyermekem után egy évben hány nap betegállomány jár?
A gyermekeim 4 illetve 2,5 évesek. Gyes mellet dolgozom köztisztviselőként, de sajnos nem rég estünk át a bárányhimlőn, most pedig náthásak lassan már egy hete, viszont egyéb betegségek miatt is már itthon kellett maradnom néhány napot.
A munkahelyemen úgy látom sajnos nem nézik jó szemmel, ha az embernek kis gyermekes családja van, és már mindenfélét hallani, hogy a sok "hiányzásomnak" következményei lesznek.
Kérdem én, hogy mit lehet ilyenkor tenni, tehát ha elém kerül a felmondásom, akkor azt csak úgy alá kell írnom?
Illetve bármilyen munkahelyi határidőben figyelemmel kell lennie a munkáltatómnak, ha abban az időszakban betegállományban voltam és ennyivel csúsztatni kell az ügyet, vagy emiatt már kirúghatnak, vagy esetleg az irodavezetőmnek kellett volna helyettem dolgoznia addig is míg én újra munkába állok?
Ilyen kérdésekre honnan tudnék választ kapni?
Köszönettel:
Gy. Anita

intentio # e-mail 2015.11.23. 08:32

bluejuniper 2015.11.22. 20:26
Tisztelt jogászok, ügyvédek,
Szeretném megkérdezni, betegség után, ha leadom a munkahelyen a táppénzes papírt, mennyi időn belül kell kifizetnie/átutalnia a munkahelynek a dolgozó részére a pénzt?
Pl. július hó közepén lett valaki beteg egészen augusztus elejéig, amikor meggyógyult, dolgozni ment, és leadta a táppénzes papírt.
30 napon belül ki kell fizetnie a munkáltatónak, vagy "ülhet rajta" szeptember elejéig?
Előre is köszönöm a szíves válaszukat,
bj

Tisztelt Kérdező!

Röviden: Nem, nem ülhet rajta. Sőt kamatfizetési kötelezettsége is keletkezik. Mintákat lásd a tájékoztató végén található linkeken.

Hosszabban:

Tisztázandó, hogy a munkahelyén működik tb. kifizetőhely?

(Kifizetőhely: Főszabály szerint azon munkáltatóknál, ahol 100 főnél több biztosítottat foglalkoztatnak kötelesek legalább 1 fő TB ügyintézőt foglalkoztatni, aki a dolgozók tb. ügyeit intézi, TB ellátásait (táppénz, csed, gyed, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz) megállapítja és folyósítja, azaz az igény elbírálását nem az egészségbiztosító, hanem ezen TB ügyintéző végzi. (1998. évi XXXIX. Törvény 9. §)

Amennyiben működik, az igényt a kifizetőhelyi ügyintéző fogja elbírálni, az ellátás összegét megállapítani és kiutalni. Főszabály, hogy a TB ellátást a bérrel együtt, a következő bérfizetési napon kell kiutalni.

Amennyiben a munkáltatónál tb. kifizetőhely nem működik, úgy az igényt (teljes iratanyagot) a munkáltatónak az egészségbiztosítóhoz kell továbbítani, az igényt az egészségbiztosító fogja elbírálni, az ellátás összegét megállapítani és kiutalni. Főszabály szerint az ügyintézési idő 18 nap, melyet az igénynek egészségbiztosítóhoz történő megérkezésétől kell számolni.

Általános tájékoztató:

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak, és/vagy a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek –beleértve a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját is, mint a közszféra központi kifizetőhelyét- a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

Erre hívta fel a figyelmet az Alapvető Jogok Biztosa is az OBH 135/2008 számú jelentésében, egyben javasolta az egészségügyi miniszternek, hogy a hatóságok, azaz egészségbiztosító és a Tb. kifizetőhelyek az eljárásuk során kellően alapos tájékoztatást adjanak az állampolgároknak.

Az ilyen tájékoztatás az ombudsman véleménye szerint nemcsak megelőzheti a félreértéseket és a későbbi jogvitákat, de egyúttal előfeltétele a jogorvoslathoz való jog gyakorlásának.

Ugyancsak a tájékoztatási kötelezettség fontosságát hangsúlyozza a KMREP (Közép-magyarországi Regionális Egészségbiztosítási Pénztár) 2009 februárjában kelt, a társadalombiztosítási kifizetőhelyeknek szóló 2009/1. számú kifizetőhelyi tájékoztatója. (3.oldal)

Az 1997. évi LXXXIII. törvény 5. § értelmében az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

A fenti törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1) kormányrendelet 39. § (3) szerint a kifizetőhely/egészségbiztosító az ügyfél kérelmére köteles tájékoztatást adni a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti megyei kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának (leánykori nevén Megyei Egészségbiztosítási Pénztár) – vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi TB kifizetőhelynek - a segítségét, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg. (Előbbi elérhetőségét a kormányhivatal, utóbbi elérhetőségét a Magyar Államkincstár weblapján találja meg. A MÁK Illetmény-számfejtési Főosztályát ezen az elektronikus címen érheti el: illetmeny@allamkincstar.gov.hu )

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu, vagy az oep@oep.hu, e-mail címen, akik - az OEP főigazgatójának tájékoztatása szerint - készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére,illetve a tárgykör megjelölésével érdeklődhet a Kormányzati Ügyfélvonal 1818@1818.hu e-mail címén is.

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának, akár a munkahelye TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával (előírt tájékoztatás elmaradása, szükséges segítség meg nem adása, ügyintézési határidő be nem tartása, kamatfizetési kötelezettség nem teljesítése, jogorvoslati jog nem biztosítása stb.) nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, és/vagy a penzbeli@oep.hu, ajánlott, tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

Jó ha tudja, hogy:

• Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog. ( Ket. 4. § )

• A táppénz, csed, gyed, baleseti és gyermekápolási táppénz iránti igényt a munkavállalónak a foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, azaz az orvosi igazolásokat a munkáltatójának kell leadni. (Ebtv. 62. §)

• Az ellátások igénylése –beleértve az esetleges jogorvoslati eljárást is- az ügyfél számára ingyenes, azaz illeték- és költségmentes. (Vhr. 75/A §)

A foglalkoztató a kérelem, illetve a dolgozó által leadott okmányok átvételét hitelt érdemlően (pl. átvételi elismervény adásával) köteles igazolni. (Vhr. 38. §)

• Ha foglalkoztatónál TB kifizetőhely nincs úgy köteles egy, az OEP honlapjáról letölthető un. Foglalkoztatói igazolás formanyomtatványt kitölteni és az összes szükséges okmánnyal együtt 5 napon belül a kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztályának továbbítani. (Vhr. 38. § )

A kormányhivatal családtámogatási és társadalombiztosítási főosztálya köteles az igényt 21 napon belül elbírálni, azaz kérelemről érdemben dönteni, határozatot hozni és/vagy az ellátást kiutalni. (Vhr. 39. § )

Ha ezen kötelezettségének az egészségbiztosító/kifizetőhely nem tesz eleget köteles az Art.-ban meghatározott késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot fizetnie a jogosult részére. (Mentesül az egészségbiztosító (kifizetőhely) a kamatfizetési kötelezettség alól, ha annak összege az 1.000.- Ft-ot nem haladja meg.) (Ebtv. 69. § )

Tekintettel arra, hogy az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások célja a betegség, terhesség, szülés stb. miatt elmaradt kereset pótlása, és így a létfenntartás biztosítása amennyiben az igényről a fenti határidőn belül az egészségbiztosító/kifizetőhely nem dönt, és/vagy a kamatfizetési kötelezettségének nem tesz eleget –figyelemmel arra is, hogy azzal a biztosítottnak és/vagy a családjának a létfenntartását veszélyezteti, egyben Alaptörvényben biztosított jogokat is sért, ezért az igénylő panasszal fordulhat az Alapvető Jogok Biztosához (ombudsman).
Elérhetőségei:
WEB: http://www.ajbh.hu/…90E21FABCD75
E-mail: panasz@ajbh.hu
Postai úton/levélcím: 1387 Budapest, Pf. 40.

Alaptörvény XIX.. cikk. (1) bekezdés Anyaság, ( ) betegség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Alaptörvény XXIV. cikk. (1) bekezdés Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyeit a hatóságok részrehajlás nélkül, tisztességes módon és ésszerű határidőn belül intézzék.

Alaptörvény 30. cikk. (1)-(2) bekezdés Az alapvető jogok biztosa alapjogvédelmi tevékenységet lát el, eljárását bárki kezdeményezheti. Az alapvető jogok biztosa az alapvető jogokkal kapcsolatban tudomására jutott visszásságokat kivizsgálja vagy kivizsgáltatja, orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményez.

• Ezen túlmenően a Ket. azt is előírja, hogyha a közigazgatási szerv az előírt határidőt nem tartja be -saját költségvetése terhére- köteles a központi költségvetés részére az általános tételű eljárási illeték összegének megfelelő összeget befizetni. (Ket. 33/A § )

A közszféra (önkormányzatok, iskolák, óvodák, kórházak, egyetemek, közfoglalkoztatottak, kormányhivatalok, minisztériumok stb.) dolgozói részére az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait (táppénz, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, (MÁK ISZI) mint központi kifizetőhelynek a kötelessége elbírálni és folyósítani. A legfeljebb 21 napos ügyintézési idő betartása, illetve az Ebtv. 69. § szerinti kamatfizetési, valamint a Ket. 33/A § szerinti befizetési kötelezettség a MÁK ISZI-re is vonatkozik.

A Tbj. 5. § szerinti biztosított -az Ebtv. 50. § és Vhr. 31/A -31/F szakaszokban szabályozott módon- kérheti a pénzbeli ellátás, vagy gyógyszersegély méltányosságból történő megállapítását. (Pl. a csed, gyed igénybevételéhez szükséges 365 nap biztosítási idő helyett csak 321 nappal rendelkezik, de a szüléskor biztosított…, vagy tartósan beteg, de a biztosításában 30 napnál hosszabb megszakítás van, így az új jogviszonyában csak pár nap táppénzre lenne jogosult, de előtte évekig fizetett járulékot stb. )

Ebtv: 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

Ket: 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

Tbj: 1997. évi LXXX. törvény a tb ellátásokról és azok fedezetéről

Vhr: 217/1997 (XII.1.) Kormányrendelet az Ebtv. végrehajtásáról

Kifizetőhely: Főszabály szerint azon munkáltatóknál, ahol 100 főnél több biztosítottat foglalkoztatnak kötelesek legalább 1 fő TB ügyintézőt foglalkoztatni, aki a dolgozók tb. ügyeit intézi, TB ellátásait (táppénz, csed, gyed, baleseti táppénz, gyermekápolási táppénz) megállapítja és folyósítja, azaz az igény elbírálását nem az egészségbiztosító, hanem ezen TB ügyintéző végzi. (1998. évi XXXIX. Törvény 9. §)

MÁK ISZI: A közszférában dolgozók -kormányhivatalok, minisztériumok, központi hivatalok, önkormányzatok, iskolák, óvodák, egyetemek stb. dolgozói, valamint a közfoglalkoztatottak- (bérét és) egészségbiztosítás pénzbeli ellátásait a Magyar Államkincstár Illetmény- számfejtési Irodái –mint a közszféra központi kifizetőhelyei- állapítják meg, illetve folyósítják.

Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival kapcsolatos panaszminták –többek között- itt tölthetőek le:

Felszólítás M I N T A kamatfizetésre táppénz, csecsemőgondozási díj (csed), gyermekgondozási díj (gyed) késedelmes utalása miatt, ha az ügyfél a közszférában dolgozik és az igényt az államkincstár bírálja el. (És alatta, ha az egészségbiztosító bírálja el.)
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Fellebbezés M I N T A üzemi baleset elutasítása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A úti üzemi baleset kivizsgálásának megtagadása esetén
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Panasz M I N T A a GYED hiányos és késedelmes utalása miatt:
http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

M I N T A táppénz igény előterjesztésére ha az igénylő a közalkalmazotti jogviszonya mellett megbízási szerződés alapján is biztosított:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

Az Egyenlő Bánásmód Hatósága marasztalta (300.000 Ft. bírság megfizetésére kötelezte) azt a munkáltatót, aki a terhes munkavállalójának próbaidő alatt, azonnali hatállyal felmondott mivel nem akarta fizetni a táppénzhez kapcsolódó közterheket (Tbj. 19. § (5) bekezdése szerinti táppénz egyharmad hozzájárulást), illetve nem akarta állni a szülési és fizetésnélküli szabadság alatt felhalmozódó szabadság anyagi terheit. Tekintettel arra, hogy a munkavállaló bírósághoz is fordult a bíróság kérelmező munkaviszonyát helyreállította.
A hatósági eljárásban a feleknek lehetőségük van egyezséget is kötni, azaz a munkáltató vállalhatja, hogy bírság helyett inkább kártérítést fizet a munkavállalónak.
Az ezzel kapcsolatos és egyéb hasonló J O G E S E T E K itt, valamint Egyenlő Bánásmód Hatósága honlapján olvashatóak:

http://aktaforum.hu/…iewtopic.php?…

bluejuniper #   2015.11.22. 20:26

Tisztelt jogászok, ügyvédek,

Szeretném megkérdezni, betegség után, ha leadom a munkahelyen a táppénzes papírt, mennyi időn belül kell kifizetnie/átutalnia a munkahelynek a dolgozó részére a pénzt?
Pl. július hó közepén lett valaki beteg egészen augusztus elejéig, amikor meggyógyult, dolgozni ment, és leadta a táppénzes papírt.
30 napon belül ki kell fizetnie a munkáltatónak, vagy "ülhet rajta" szeptember elejéig?

Előre is köszönöm a szíves válaszukat,

bj

táppénz # e-mail 2015.11.21. 17:13

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Stroke betegségem miatt, hosszú ideje táppénzben részesülök. A betegszabadság utáni 1 év táppénz 2016 január végén jár le. Kérdésem, mivel új év kezdődik, részesülhetek-e betegszabadságban, illetve az meghosszabbítja e 15 nappal a táppénzes időszakot.
Válaszukat köszönöm.

Zengőbérci # e-mail 2015.11.16. 14:12

Csak 1 pasi 2015.11.13. 16:22
Tiszteletem.
Vasárnap páromnak munkából hazafelé kibicsaklott a bokája,fájt neki de úgy gondolta semmi komolyabb baj nem történt. Estére bedagadt este 8-ra beértük a balesetibe ahol kiderült inszallag szakadás. Másnap háziorvos
majd telefon a fönökünknek. Aki közölte a táppénzt úgy intézzük ahogy akarjuk,úgy sem tudjuk bizonyitani,hogy munkahelyi baleset.
Mit tehtünk ilyenkor?

Mit tehtünk ilyenkor?

Tisztelt Kérdező!

A lenti választ (Zengőbérci 2015.11.16. 11:00) kiegészítve bemásoltam egy, az OEP Főigazgatójának írt kérelem mintát.

Országos Egészségbiztosítási Pénztár
Főigazgatója részére
Budapest
Váci út 73/A
1139
mail: oep@oep.hu
penzbeli@oep.hu

Tárgy: Panasz/kérelem/úti üzemi baleset

Tisztelt Főigazgató Asszony/Úr!

Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy munkáltatómnál ( ……..Kft. címe, adószáma) eljárni és a 2015………..-án, …..-kor történt, keresőképtelenséget okozó úti balesetem körülményeinek kivizsgálására, az előírt „Üzemi baleseti jegyzőkönyv” formanyomtatvány kitöltésére és annak az egészségbiztosítóhoz történő továbbítására felkérni (kötelezni), vagy azt közigazgatási hatósági eljárás (ellenőrzés) keretében beszereztetni szíveskedjen az alábbiak miatt.

2015. ……. ….-én, munkából hazafelé menet közben a település…. utca …. házszám előtt, a járdán található kátyúba lépve kibicsaklott a bokám.
Bár erős fájdalmat éreztem, azért tovább tudtam haladni otthonom (település, utca, házszám) felé.
Hazaérkezve a történetet elmondtam az éppen nálunk tartózkodó X. Y. nevű sógornőmnek (lakcíme:……, telefonszáma:….), illetve az utcán sepregető Z. Zs. nevű szomszédomnak. (lakcíme:….., telefonszáma….)

Tekintettel arra, hogy a fájdalom továbbra sem szűnt meg, illetve mivel az estére be is dagadt férjem 21 óra 15 perckor bevitt a baleseti sebészetre, (település, utca, házszám, eü-i intézmény neve) ahol ínszalag szakadást állapítottak meg.

(Az ambuláns lap, a háziorvos által kiállított „4”-es betegségi kóddal ellátott orvosi igazolások és a munkaszerződésem másolatai mellékelve.)

A Munka Törvénykönyvében előírt tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve másnap reggel haladéktalanul felhívtam a főnökömet (neve, lakcíme, telefonszáma stb…..), aki közölte a táppénzt úgy intézzük ahogy akarjuk, úgy sem tudjuk bizonyítani, hogy az üzemi baleset, azaz a baleset körülményének kivizsgálásától, az általam megjelölt tanúk meghallgatásától, a helyszín megtekintésétől és lefényképezésétől (helyszíni szemle tartásától), illetve a KPE 170. számú, "Üzemi baleseti jegyzőkönyv" nyomtatvány kiállításától és a baleseti táppénzigény előterjesztésétől elzárkózott annak ellenére, hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/197 (XII.31. Kormányrendelet 43. § (2) bekezdésének kóges előírása szerint a munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét "Üzemi baleseti jegyzőkönyv"-ben (KPE 170. sz nyomtatvány) rögzíteni.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 81. § (1) bekezdése értelmében az egészségbiztosító szak- és pénzügyi ellenőrzése kiterjed az egészségbiztosítás pénzbeli, illetőleg baleseti ellátásaival összefüggő nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, a társadalombiztosítási feladatokat ellátó szervek hatáskörébe tartozó ellátásoknak és szolgáltatásoknak a jogosultak részére történő megállapítására, folyósítására, továbbá az ezekkel összefüggő ügyviteli feladatok ellátására. Az ehhez szükséges nyilvántartásokat, egészségügyi szolgáltatói jelentéseket, könyvelési és egyéb okmányokat, illetőleg adatokat rendelkezésre kell bocsátani.

Ugyanezen törvény 5. szakasza (§) szerint az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

Mindezek alapján kérem Főigazgató Asszony segítő közreműködését abban, hogy az évek óta fizetett járulékokért a biztosítási esemény bekövetkezésekor cserébe, a törvény által biztosított ellátásokhoz (baleseti táppénz, baleseti egészségügyi szolgáltatás, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz támogatás stb.) való hozzájutásomat elősegíteni szíveskedjen, mivel a késedelem mind az én, mind pedig a családom létfenntartását veszélyezteti.

Köszönettel:
Dátum, aláírás

Adataim:
Név:
TAJ:
Adóazonosító
Lakcím:
Munkáltató neve, címe:

Zengőbérci # e-mail 2015.11.16. 11:00

Csak 1 pasi 2015.11.13. 16:22
Tiszteletem.
Vasárnap páromnak munkából hazafelé kibicsaklott a bokája,fájt neki de úgy gondolta semmi komolyabb baj nem történt. Estére bedagadt este 8-ra beértük a balesetibe ahol kiderült inszallag szakadás. Másnap háziorvos
majd telefon a fönökünknek. Aki közölte a táppénzt úgy intézzük ahogy akarjuk,úgy sem tudjuk bizonyitani,hogy munkahelyi baleset.
Mit tehtünk ilyenkor?

Tisztelt Kérdező!

A dolgozónak a baleset tényét a munkáltatójának be kell jelentenie, amelynek alapján a munkáltatónak a munka/úti üzemi baleset körülményeit ki kell vizsgálnia, a vizsgálat eredményét pedig úgynevezett üzemi baleseti jegyzőkönyv nyomtatványon kell rögzítenie, amely nyomtatványt az orvosi igazolásokkal és a táppénz igénylő Foglalkoztatói igazolás nyomtatvánnyal együtt –ha a munkáltatónál tb. kifizetőhely nem működik- el kell küldenie az egészségbiztosítónak.

Az egészségbiztosító határozatban dönt arról, hogy a balesetet úti, üzemi balesetnek elismeri, vagy sem.

A kivizsgálás tehát a foglalkoztató feladata.

Ennek keretében –ha volt-

 • meg kell hallgatnia az esetleges szemtanúkat,
 • az általuk elmondottakat jegyzőkönyvben kell foglalnia,
 • a baleset helyén helyszíni szemlét kell tartania,
 • arról fényképfelvételeket kell készítenie,
 • le kell írnia, hogy a munkahely és a lakóhely között melyik a szokásos legrövidebb út,
 • ehhez képest a baleset hol történt, a dolgozó eltért-e ettől az úttól,
 • ha igen annak mi volt az oka stb.
 • Be kell továbbá szereznie az un. ambuláns lapot, amelyen szerepel az, hogy a dolgozó hogyan adta elő a baleset körülményeit az elsődlegesen ellátó orvosnak.

Az egészségbiztosító a fentiek alapján fog dönteni arról, hogy a baleset társadalombiztosítási szempontból üzemi balesetnek elismerhető-e.

Akár igen, akár nem, arról a Ket. és az Ebtv. értelmében határozatban kell dönteni, a döntést pedig részletesen indokolni kell.

Mit tehetnek?

Fentiekre hívják fel a munkáltató figyelmét és kérjék, hogy ennek megfelelően járjon el.

Ha ezt a foglalkoztató megtagadja írásban panaszukkal az egészségbiztosítóhoz fordulhatnak kérve, hogy a munkáltatót szólítsák fel a baleset körülményeinek kivizsgálására, az előírt jegyzőkönyv kitöltésére és egészségbiztosítóhoz történő megküldésére.

A kérelmüket megalapozó releváns jogi normák a következőek:

1997. évi LXXXIII. törvény 55. § (1) Baleseti táppénzre az jogosult, aki a biztosítás fennállása alatt vagy a biztosítás megszűnését követő legkésőbb harmadik napon üzemi baleset következtében keresőképtelenné válik.

217/197 (XII.31. Kormányrendelet 43. § (2) A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi balesetet a munkáltató köteles kivizsgálni, és a vizsgálat eredményét "Üzemi baleseti jegyzőkönyv"-ben (KPE 170. sz nyomtatvány) rögzíteni.

A jegyzőkönyv itt érhető el: http://www.oep.hu/…PEO.17.K.pdf

http://www.oep.hu/…_521838.html

Az OEP Főigazgatójának tájékoztatása értelmében a munkáltatónak az úti baleset kivizsgálásakor az alábbiak figyelembevételével kell eljárnia:

Ha a baleset üzemisége a felsorolt okmányok, illetőleg igazolások alapján nem
tisztázható a munkáltató további igazolásokat, nyilatkozatokat kell, hogy
beszerezzen.

A baleset körülményeitől függően igazolások lehetnek:
− a balesetnél jelen volt tanúk nyilatkozata,
− a sérültet az orvoshoz (kórházba, rendelőintézetbe) szállító vagy segítő
személy nyilatkozata,
− amennyiben mentőszállítás történt, az Országos Mentőszolgálat
eseménynapló-kivonata,
− rendőrségi közreműködés esetén a rendőri szerv megállapítása, véleménye,
− nyilatkozat az elsősegélyt nyújtó szervtől arra vonatkozóan, hogy az elsősegélyt mikor és hol nyújtották, valamint a sérült a baleset ekövetkezésének körülményeiről milyen tájékoztatást adott.

Azt, hogy az adott esetben milyen igazolásokra van szükség a baleset üzemiségének megállapításához, mindig az összes körülmény mérlegelése alapján kell eldönteni.

Az úti balesetek vizsgálatánál is minden esetben szükséges a tényállás alapos, valósághű feltárása.

Ezért az úti balesetek üzemi jellegének megnyugtató
elbírálásához az alábbi tények, körülmények ismerete szükséges:

− a baleset helye, időpontja,
− a baleset körülményeinek pontos leírása,
− a baleset napján hol volt a munkavégzési kötelezettség helyszíne,
− a baleset napján mikortól meddig tartott a sérült munkaideje és mikor
távozott a munkahelyéről, a baleset napján a teljes munkaidejét
ledolgozta-e,
− a sérültnek mikor és hol kellett volna a munkát megkezdenie,
− milyen közlekedési eszközök igénybevételével szokott a sérült
közlekedni,
− a baleset a legrövidebb útvonalon, indokolatlan megszakítás nélkül
történt-e,
− sérült nyilatkozata.

A foglalkoztató a munkabalesetek fogalmi körébe tartozó üzemi balesetet – a
kivizsgálást követően – „Munkabaleseti jegyzőkönyv” elnevezésű nyomtatványon köteles rögzíteni.

A munkabaleset fogalmi körébe nem tartozó üzemi baleset körülményeit – a kivizsgálást
követően – a foglalkoztató „Üzemi baleseti
jegyzőkönyvben” köteles rögzíteni.

Az üzemi baleseti jegyzőkönyv elnevezésű nyomtatvány a munkabalesetek körébe nem tartozó, de társadalombiztosítási szempontból üzeminek minősülő igények érvényesítését szolgálja (ilyen a munkába, vagy onnan lakására (szállására) menet közben bekövetkezett baleset, a közcélú munka végzése, vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során történt baleset).

A gyakorlatba a baleset üzemiségét elismerik, ha a dolgozó elmondását alátámasztja az ambuláns lapon orvos által rögzített történeti tényállás feltéve, hogy az a szokásos legrövidebb úton történt, az időpontok (munkából való távozás, baleset időpontja stb.) életszerű.

Csak 1 pasi # e-mail 2015.11.13. 16:22

Tiszteletem.
Vasárnap páromnak munkábol hazafelé kibicsaklptt a bokája,fájt neki de úgy gondolta semmi komolyabb baj nem történt.Estére bedagadt este 8 ra beértük a balesetibe ahol kiderült inszallag szakadás.Másnap háziorvos
majd telefon a fönökünknek.Aki közölte a táppénzt úgy intézzük ahogy akarjuk,ugy sem tudjuk bizonyitani,hogy munkahelyi baleset.
Mit tehtünk ilyenkor?

anyezka # e-mail 2015.11.03. 18:49

Tisztelt Ügyvéd Hölgy/Úr!

Főállású Katásként írtak ki táppénzre szept. 22től. Az OEPnél leadtam a bejelentőt meg az orvosi igazolásokat (folyamatos a táppénz vesz. terhesség miatt). Kérdésem, hogy az okmányirodánál be kell/kellett volna-e jelentenem szüneteltetést, mert a NAV-nál ezt modták, és azt persze elfelejtették mondani, hogy tárgyhót követő hónap 12ig be kell náluk jelentenem, hogy nem vagyok járulékköteles. Ezt a neten olvastam, pedig azért mentem oda, hogy megtudjam van-e valami bejelenteni valóm. Na mindegy, szóval a NAV-os bejelentést, ha októberre már nem fizetnék járulékot, akkor nov 12ig kell bejelenteni, ennek mi a módja?
De ami nagyon izgat, az az előbbi kérdés, hogy be kellett-e volna jelentenem szüneteltetést az okmányirodánál? Én azt gondoltam, hogy az OEP-nál a bejelentés elegendő, s ott ezt megerősítették. Köszönöm a választ előre is! Ági

cincinnatus # e-mail 2015.04.08. 15:14

A keresőképtelenséget mind a házi, mind a kezelőorvos (pl. üzemorvos) igazolhatja.

A keresőképtelenség első 15 munkanapját a munkáltató fizeti betegszabadság címén, azonban a munkavállalónak a keresőképtelenséget ekkor is orvosi igazolással kell igazolni.

Niki90 # e-mail 2015.04.08. 13:19

Üdvözlöm Önöket,

A mai napon belázasodtam a munkahelyemen Budapesten.
Ideiglenes lakcímem Budapesten, az állandó Békéscsabán van.
Ha elmegyek a helyi körzetorvoshoz Budapesten, megírhatja a táppénzről szóló igazolást vagy Békéscsabára kell utaznom a papírokért? Vagy ez betegszabadságnak fog számítani? Ezt hol/hogy tudom intézni?

Köszönettel: Nikolett

cincinnatus # e-mail 2015.04.08. 11:30

Ditke43 2015.04.07. 16:05
Egy olyan problémával szembesültem a munkahelyemen amit nehezen hiszek el ,hogy ilyen létezik a mai világba!! Jelenlegi munkahelyemen két éve dolgozom !Ez idáig betegállományba nem voltam! Most sajnos sürgös mütéten estem át 2015.02.24-én!!2015.02.23.-tol vagyok táppénzen,eddig táppénzt nem kaptam holott a táppénzes papirokat leadtam! Ma voltam a fönökömnél hogy megkérdezzem mikor fogok valamit is kapni! erre Ö azt mondta hogy március egytöl megcsinálta a felmondásom!Amiröl én értesitést nem kaptam!!! Kérem segitsenek !! hová tudnék fordulni vagy mit lehetne ez ugyben tenni! Köszönettel!!

A Munka Törvénykönyve értelmében, a keresőképtelenség első 15 munkanapjára a munkáltató fizet betegszabadságos bért, ami a távolléti díj 70%-a.

Amennyiben ezt követően is keresőképtelen –ha a munkáltatónál TB Kifizetőely nem működik- a munkáltató köteles egy un. Foglalkoztatói igazolás nyomtatványt kiállítani és azon az egészségbiztosítótól az Ön részére a táppénzt megigényelni.

Az egészségbiztosító 18 napon belül a kérelmet elbírálja és az ellátást kiutalja.

Amennyiben a foglalkoztató fenti kötelezettségének nem tesz eleget, úgy írásban, vagy szóban,- jegyzőkönyvbe mondva- panasszal élhet a munkáltató székhelye6telephelye, vagy az ön lakóhelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervének Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Osztályán.

Ezt követően a panaszt kivizsgálják és ha megalapozott kötelezik a jogszabály betartására. (Szükség esetén bírság is kiszabható.)

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek pénzbeli ellátási és ellenőrzési osztályának, akár a TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, vagy a penzbeli@oep.hu , ajánlott tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

Ditke43 #   2015.04.07. 16:05

Tisztelt Ügyvéd Urak/Hölgyek!

Egy olyan problémával szembesültem a munkahelyemen amit nehezen hiszek el ,hogy ilyen létezik a mai világba!! Jelenlegi munkahelyemen két éve dolgozom !Ez idáig betegállományba nem voltam! Most sajnos sürgös mütéten estem át 2015.02.24-én!!2015.02.23.-tol vagyok táppénzen,eddig táppénzt nem kaptam holott a táppénzes papirokat leadtam! Ma voltam a fönökömnél hogy megkérdezzem mikor fogok valamit is kapni! erre Ö azt mondta hogy március egytöl megcsinálta a felmondásom!Amiröl én értesitést nem kaptam!!!
Kérem segitsenek !! hová tudnék fordulni vagy mit lehetne ez ugyben tenni!
Köszönettel!!

wers #   2015.03.31. 17:10

Megkérheti a munkáltatót, hogy mivel az ő működési körében vesztek el a papírja kérjen ő másolatot az orvostól.
És mi lesz az adatvédelemmel?

Nem adhatja ki csak a betegnek. Legalábbis ezzel az indokkal nem.

vaczkor... # e-mail 2015.03.31. 16:18
 1. Pénzt kifizetni csak eredeti okmányra lehet.
 2. Megkérheti a munkáltatót, hogy mivel az ő működési körében vesztek el a papírja kérjen ő másolatot az orvostól.
 3. A munkáltató eljárásával szemben –tekintettel arra, hogy az átvétel tényét igazolni tudja, valamint mivel a fentiek nem először fordulnak elő- írásban panasszal élhet az egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél, vagy az OEP-nél.

penzbeli@oep.hu
OEP Főigazgató Budapest Váci út 73/A

Kerdezo999 # e-mail 2015.03.31. 14:41

Tisztelt Ügyvéd Urak/Hölgyek!

Egy olyan problémával szembesültem a munkahelyemen, hogy a táppénzes papíromat elkeverték valahova.
Egyik munkaügyes sem tudja, hogy hol lehet, ezért nem is fizették még eddig ki.

Hiába van meg nekem róla a másolat, amin megtalálható az áruház egyik igazgatójának aláírása is, mert ő vette át tőlem anno, folyamatosan csak azzal jönnek, hogy kérjek új papírt(másolatot) az orvosomtól.

Nem ez az első ilyen eset, és mivel egy nagyvállalatról van szó, nem is értem, hogy miért veszik ezt az egészet ennyire lazán. Én nem hibáztam, időben leadtam a papírjaimat, mégis tőlem várják el, hogy (ismét!) szaladgáljak utána.
Nem hiszem el, hogy egy olyan papírt, amin majdnem minden személyes adatom rajt van, így ilyen felelőtlenül, minden odafigyelés nélkül lehet nekik kezelni.

Mit lehet ilyen ügyben tenni? Köszönöm előre is a válaszokat!

Dödölle1 # e-mail 2015.03.26. 15:16

A kormányhivatalokhoz kerülnek április elsejétől a családtámogatási ellátások

2015. március 25. 16:58

A családtámogatási és lakáscélú állami támogatásokkal összefüggő feladatok 2015. április 1-jétől a Magyar Államkincstár megyei igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek.

Így például az anyasági támogatás, a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási támogatás, a nagycsaládosok földgázár-kedvezménye és a fogyatékossági támogatás, mely éves szinten csaknem kétmillió állampolgárt érint.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár területi hivatalaitól a baleseti megtérítéssel, valamint a keresőképesség vizsgálatával kapcsolatos feladatok ugyancsak a kormányhivatalok hatáskörébe kerülnek.

Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a hatékonyabb ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése. A szervezeti átalakulás az ellátások szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és változatlan összeggel kerülnek kifizetésre. Kedvező azonban az ügyfelek számára, hogy a családtámogatással összefüggő kérelmeket ezután nem csupán a megyeszékhelyen, hanem a lakóhelyükhöz közel, a járási hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakokban és a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani.

A családtámogatással kapcsolatos kérelmek 2015. április 1-jétől letölthetőek itt, a kormányhivatal honlapján.

kisjulis@gmail.com # e-mail 2015.03.19. 15:42

Tisztelt Ügyvéd Urak/Hölgyek!

Határozott idejű munkaviszonyom van, június 30-áig. Szeretnék felmondani. Ezt milyen típusú felmondással tehetem meg? Továbbá, ha a munkaviszony ideje alatt táppénzre mennék és közben felmondanának nekem, akkor jogosult vagyok-e valamire?

Segítségüket előre is köszönöm!

Zengőbérci # e-mail 2015.03.19. 12:24

Értjük és látjuk a "99%-os kritikát", nem véletlenül javasoltuk a team felállítását az OEP Főigazgatójának.

A problémát abban látom, hogy miközben az ügyfelek (biztosítottak) havonta komoly pénzt (egészségbiztosítási járulékot) fizetnek be az "E" alapba, amiért cserébe megilletné őket egy gyors, pontos, teljeskörű tájékoztatás addig az OEP és a szakigazgatási szerv dolgozói a "99%-os kritika" mellett komoly illetményben és egyéb járandóságban részesülnek.

(A megyei szerveknél az illetménypótlék 30%, az OEP-nél 50%, azaz pl. az utóbbi szerv dolgozói 1,5 szer keresnek többet, mint egy polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselő. A különböző címekről (szakértő, szaktanácsadó...) és az ahhoz társuló illetménykiegészítésről, valamint az eltérítésekről nem is beszélve.

Mindezek fényében tartom elfogadhatatlannak azt, hogy az ügyfelek a lent leírt morállal találkoznak, illetve hogyha már erre -a megoldást is tartalmazó javaslattal együtt- a főigazgató asszony figyelmét írásban felhívják, akkor Ő, illetve a nevében eljáró beosztottja azt (azokat) elutasítja.

aser #   2015.03.19. 10:28

Kedves Zengőbérci! Köszi a válaszod :) Lehet, bizalommal lehet fordulni a pénztárhoz, csak a dolgozók 99 %-ka nem tud segíteni alap kérdésekben sem és még abban sem, ki lehet az illetékes. (Lehet, ez nem 99%, csak valahogyan én fogtam ki olyan ügyintézőket, akik passzolták a kérdésemet.) De csak telefonon, mert az e-mail egyelőre úgy látszik, nem működik és a telefon sem biztos megoldás. A jog megillet bennünket ügyfeleket, de én inkább nem a panasz megírására fordítok időt, hanem a válaszok megtalálására. Szerintem sokan így vannak ezzel. Azért köszönöm a leveled. Szép napot.

Zengőbérci # e-mail 2015.03.19. 09:37

T.aser!

Az OEP Főigazgatójának többen és többször javasoltuk, hogy hozzanak létre egy két-három főből álló teamet, akik az ügyfelek pénzbeli ellátásaival kapcsolatos elektronikus leveleire gyorsan, hatékonyan és közhitelesen válaszolnak.

A főigazgató asszony nevében Soltész Lászlóné OEP szakértő azt a választ adta, hogy nem áll szándékukban ilyen szervezeti egységet kialakítani, mivel az ügyfelek most is bizalommal fordulhatnak a pénztárhoz, kérdéseiket bármikor feltehetik az oep@oep.hu és a penzbeli@oep.hu e-mail címeken.

Ha és amennyiben ezen elérhetőségekről érdemi válasz az ügyfelek részére nem érkezik úgy az az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatóját, valamint az OEP Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztály munkatársait minősíti és nyilvánvalóan ellentétes a Ket-ben is deklarált, a közigazgatás szolgáltató jellegével.

Ezen túlmenően ellentétes az azlábbi alapelvekkel is:

2004. évi CXL. törvény 4. § (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben hozott döntéshez való jog.

(A tisztességes az lenne, ha ésszerű határidőn (22 nap) belül valamilyen választ adnának.)

Attól, hogy az OEP nem tartja be a hatályos jogot, valamint az ügyfeleknek írt levélben vállaltakat attól még a fenti jogszabályi rendelkezések és jogelvek léteznek. Sajnálatos, ha a Kormány a közigszerveivel azokat nem tartatja be.

A lenti panaszában foglaltakat javasolt megküldeni az illetékes miniszter részére.

aser #   2015.03.18. 22:22

A penzbeli@oep.hu -ra én pl. írtam 2x is, de egyszer sem válaszoltak. A Kormányhivatalt én is hívtam, de folyamatosan lepasszoltak, átirányítottak. Az ügyfélkapus 1818-as számon sem tudtam meg semmit, mert azt mondta, tp-s kérdésekben nem őket kell hívni, de abban nem tudott segíteni, akkor mégis kit. Az OEP-pel ugyanez volt a helyzet. Aztán a nagyon sokadik átirányítás, lepasszolás, várakoztatás után az egyik ügyintéző megsajnált és végre adott egy olyan számot, ahol kaptam egy választ a feltett kérdésemre. Igaz kértem írásban is a válaszukat, de eddig ez nem történt meg. Jók ezek az infók Zengőbérci, csak nem szabad feladni az érdeklődést a 28. telefon, e-mailok után és a kártyás telefon is legyen feltöltve, mert nem lesz kevés a végösszeg. Ja meg egy fél nap kell hozzá.

Zengőbérci # e-mail 2015.03.18. 15:13

juhaszjani 2015.03.16. 16:04

Üdvözlöm önöket!

December közepén baleseti táppénzre kerültem. Azóta nem tudom ellátni munkaköröm.
Ma kereken fél havi táppénzt kaptam és az lenne a kérdésem, hogy önök szerint miért?
Múlt héten pontban a balesetem harmadik hónapjának napján a háziorvosnál táppénzes felülvizsgáló orvos megvizsgált, és még otthon tartott, hogy gyógyuljak. Köze lehet ennek a felülvizsgálatnak ahhoz, hogy csak fél havit utaltak?

ahogy az előző hozzászóló érzékeltette sok oka lehet annak. Érdemi választ a kifizetőhely/egészségbiztosító tud adni.

Nem, az utóbbinak nem lehet köze ahhoz, hogy kevesebb pénzt kapott.

Az Ebtv. értelmében –egyben figyelemmel a közigazgatás szolgáltató jellegére is- az egészségbiztosítónak a dolgozók által befizetett járulékért cserébe nem csak az ellátások megállapítása és folyósítása a feladata, hanem a biztosítottak teljeskörű tájékoztatása is.

1997. évi LXXXIII. törvény 5. § Az egészségbiztosító tájékoztatja a biztosítottat jogairól és kötelezettségeiről, segítséget nyújt igénye érvényesítéséhez.

Éljen ezzel a lehetőséggel és kérje a munkáltató székhelye/telephelye szerinti kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervét –vagy ha a közszférában dolgozik a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodáját, mint központi TB kifizetőhelyet-, hogy a kérdéseire a választ, illetve az igényérvényesítéshez szükséges segítséget adják meg.

Ezen túlmenően kérdéseit közvetlenül is felteheti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Pénzbeli Ellátási és Ellenőrzési Főosztálya munkatársainak a penzbeli@oep.hu e-mail címen, akik készséggel állnak a biztosítottak rendelkezésére.

Amennyiben akár a Magyar Államkincstár Illetmény-számfejtési Irodájának, mint központi kifizetőhelynek, akár az egészségbiztosítási szakigazgatási szervek pénzbeli ellátási és ellenőrzési osztályának, akár a TB kifizetőhelyi ügyintézőjének a munkájával nincs megelégedve, úgy panaszát elektronikusan az oep@oep.hu, vagy a penzbeli@oep.hu , ajánlott tértivevényes levélben pedig a Budapest Váci út 73/A címre, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Főigazgatójának címezve küldheti meg.

aser #   2015.03.16. 20:47

Szia Jani! Én is balesetis tp-n vagyok. Előfordult velem is, hogy kevesebb volt a fizú utaláskor. A munkáltatóm elmondta, ez a tp papírom kései leadásának tudható be. De amint ezt pótoltam, ill. az adminisztrációval utolérték magukat, már utalták is az elmaradt összeget. Egyszer viszont a doki nem 1-es kódot írt rá a tp-es papíromra szokásosan, ezért volt kevesebb a fizú. Aztán kijavították 1-re és a kövi héten már érkezett is a pótlás. Szerintem ne aggódj. Ha a tp papírodon jó a kód és eljutott az illetékeshez, akkor a kövi héten nézd meg a folyószámládat. Ha újra kevesebb, akkor kérdezz rá a miértekre. Szép napot.

juhaszjani # e-mail 2015.03.16. 16:04

Üdvözlöm önöket!

December közepén baleseti táppénzre kerültem. Azóta nem tudom ellátni munkaköröm.
Ma kereken fél havi táppénzt kaptam és az lenne a kérdésem, hogy önök szerint miért?
Múlt héten pontban a balesetem harmadik hónapjának napján a háziorvosnál táppénzes felülvizsgáló orvos megvizsgált, és még otthon tartott, hogy gyógyuljak. Köze lehet ennek a felülvizsgálatnak ahhoz, hogy csak fél havit utaltak?

peak_tibor # e-mail 2015.03.16. 10:25

Köszönöm cincinnatus!