Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Táppénz

bogarock # e-mail 2014.03.07. 09:07

Capisca: Köszönöm. mindkettő kap táppénzt, csak míg a rehabosnak arra az időre szünetel az ellátása, a rokkantságis kaphatja párhuzamosan mindkettőt, ezt nem értem én...

capisca #   2014.03.06. 16:52

Kedves bogarock!

Pusztán jogpolitikai döntés, de leírva jogszabályi szinten sehol sincs mi alapozza meg ezt az eltérést.

De a jogalkotó szándéka kb. ez lehet az én értelmezésem szerint.

A rehabilitációs ellátásban részesülő, ha dolgozik azért nem kap táppénzt, mert egyébként másik ellátásban (rehab ellátás) már részesül állapota miatt (ami uyge gyógyítható)

A rokkantsági ellátásban részesülő, ha dolgozik azért kap táppénzt, mert állapota nem gyógyítható illetve csak romolhat.

bogarock # e-mail 2014.03.06. 16:22

Kedves Fórumozók!

Én azt szeretném kérdezni, hogy mi az oka annak, hogy rehabilitációs ellátásnál keresőképtelenség esetén (táppénz mellett) nem jár az ellátás, szünetel, míg rokkantsági ellátás ugyanúgy folyósítható táppénz mellet is? Tudtok segíteni?

Köszönöm

anne01 #   2013.12.19. 09:18

38. §407 (1) Ha a foglalkoztatónál kifizetőhely nincs, a foglalkoztató a terhességi-gyermekágyi segélyre, a gyermekgondozási díjra, a táppénzre, a baleseti táppénzre vonatkozó kérelem elbírálásához „Foglalkoztatói igazolás”-t állít ki, és azt a biztosított által benyújtott igazolásokkal együtt - terhességi-gyermekágyi segély iránti kérelem esetén a „Nyilatkozat terhességi-gyermekágyi segély megállapításához”, gyermekgondozási díj iránti kérelem esetén az „Igénybejelentés gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatvánnyal - öt napon belül a (4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnek megküldi. A foglalkoztató a kérelem, illetve igazolások átvételét, beérkezését hitelt érdemlő módon köteles igazolni.

Első körben jó lenne tisztázni, hogy a betegszabadságodat kimerítetted -e már, mert azzal csak a munkáltató foglalkozik. OEP-et csak akkor fogja érdekelni, ha a betegszabi már táppénzbe fordult.

Sziszi80 # e-mail 2013.12.17. 14:34

Tisztelt Szakértő!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a munkáltatónak a táppénzes papaír átvételétől mennyi ideje van továbbítani a TB felé a dokumentumot, ha az nem kifizető hely? Ugyanis november 18-án átadtam neki, de a mai napig nem érkezett be. Lehet panaszt tenni?
Köszönöm előre is a választ.

Zengőbérci # e-mail 2013.12.12. 16:26

Erika9

Azt szeretném megtudni, hogy a nyitó táppénzes papír mindig csakis 1 hétre szól,

Igen, mindig legfeljebb 7 naptári napra.

vagy lehetséges olyan eset, hogy nincs rajta lejárati dátum és akkor azt jelentheti, hogy határozatlan lejáratú?

Nem, nem lehetséges!

Ekkor ki hibázott és hogyan lehet korrigálni?

A beteg abban, hogy ezt a háziorvosának nem jelezte, a kezelőorvos abban, hogy erről a beteget nem tájékoztatta.

Az ORSZI legfeljebb 6 hónapra visszamenőleg, utólag is engedélyezheti a kk-ség megállapítását, ha azt egyik orvos sem hajlandó leigazolni. Az eljárást a beteg kérésére a háziorvos kezdeményezi.

Megjegyzés: Álláspontom szerint, a megadott adatok alapján a háziorvos gond nélkül kiállíthatja a szükséges, közbenső orvosi igazolásokat.

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

10. § (1) Az ....orvos ....kiállítja az 5. számú melléklet szerinti „Orvosi Igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről” elnevezésű nyomtatványt. (Ez legfeljebb 7 napra igazol keresőképtelenséget.)

Tartós keresőképtelenség esetén a keresőképtelenségi állomány 8. napjától a keresőképtelenség igazolására a 6. számú melléklet szerinti az „Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről” megnevezésű, nyomtatványt kell - legalább 2 hetenként - kiállítani.

anne01 #   2013.12.12. 09:07

Erika9

A munkáltatónak van igaza. Fel kell keresni a háziorvost és rendezni kell vele ezt az ügyet.

Erika9 # e-mail 2013.12.11. 00:28

Tisztelt Szakértő!
Azt szeretném megtudni, hogy a nyitó táppénzes papír mindig csakis 1 hétre szól, vagy lehetséges olyan eset, hogy nincs rajta lejárati dátum és akkor azt jelentheti, hogy határozatlan lejáratú? Például a nyitó táppénzes papír október 14-i, a záró pedig december 2-i. A kettő között nem volt a beteg a háziorvosánál, mert a kezelő orvoshoz járt hetente. A beteg azt gondolta, hogy ennyi elég. A beteg tehát leadott egy kezdeti és egy záró papírt. De mi van, ha a munkáltató kér visszamenőleg táppénzes papírt okt.21-nov.15-ig? Ekkor ki hibázott és hogyan lehet korrigálni?
Előre is köszönöm a válaszát.

Zengőbérci # e-mail 2013.11.29. 15:35

Guba82 # e-mail 2013.11.26. 20:05

Tisztelt Szakértő!

Több éve nappali tagozatos hallgatói jogviszonyom van.2012-es évben hat hónapos közalkalmazotti jogviszonyom volt a hallgatói jogviszony mellett.
Ez év szeptemberétől novemberig 10-ig közalkalmazottként voltam foglalkoztatva. Ebben az időszakban több hétig betegállományban voltam. Munkáltatóm állítja, hogy nem lettem volna jogosult a táppénzre, mert csak hat hónap munkaviszonyom van, kérik, hogy fizessem vissza a fólyószámlámra időközben érkezett összegeket.Erről 20 nappal a munkaviszonyom megszűnése után értesített.
Jogos a pénzösszegek visszakövetelése?

üdvözlettel

Első látásra nem jogos a kérés. Táppénzre az jogosult, aki biztosított és kötelezett 3%-os mértékű peb. járulék fizetésre.

A közalkalmazott a Tbj. 5. § taxációja értelmében biztosítottnak minősül és 3%-os mértékű peb. járulék fizetésre is kötelezett, azaz táppénzre is jogosult.

Az Ebtv. értelmében a jogalap nélküli táppénz visszafizetésére a TB kifizetőhelynek a biztosítottat közigazgatási határozatban kell köteleznie.

Ebben biztosítani kell a jogorvoslatot is, illetve a döntést jogszabállyal alátámasztva részletesen indokolni is kell.

Javaslat: Kérje ezen határozatot, és ha az abban foglaltakkal nem ért egyet a kézhezvételt követő 15 napon belül éljen a jogorvoslat (fellebbezés) jogával.

Jó, ha tudja, hogy a jogalap nélkül felvett táppénz ellátást csak 90 napon belül lehet visszakérni. Ezt követően -ha a kifizetőhely hibázott- neki kell helyt állnia a téves kifizetésért.

Zengőbérci # e-mail 2013.11.29. 15:24

M„árti1985 # e-mail 2013.11.27. 09:53

Tisztelt Szakértő!

Abban szeretnék segítséget kérni, hogy az alkalmazottam nem jelent meg munkába a múlt héten és ma közölte velem, hogy ő táppénzen van. 30.-ai nappal szerettem volna felmondani neki. Táppénzes papírt nem adott le, amit egyébként az édesanyja állít ki neki. Ilyenkor mi a teendőm?

Köszönettel,
Márti

1.Amennyiben igazolatlanul volt távol a munkahelyéről, úgy a jogviszonyát a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségének a megszegése miatt "rendkívüli" felmondással megszüntethette volna.

2. Az OEP Területi Hivatalánál kezdeményezheti a keresőképtelenség indokoltságának a vizsgálatát.

Bővebb információ itt, a 2011.01.28-i linkre kattintva:

http://www.oep.hu/portal/page?…

Márti1985 # e-mail 2013.11.27. 09:53

Tisztelt Szakértő!

Abban szeretnék segítséget kérni, hogy az alkalmazottam nem jelent meg munkába a múlt héten és ma közölte velem, hogy ő táppénzen van. 30.-ai nappal szerettem volna felmondani neki. Táppénzes papírt nem adott le, amit egyébként az édesanyja állít ki neki. Ilyenkor mi a teendőm?

Köszönettel,
Márti

Guba82 # e-mail 2013.11.26. 20:05

Tisztelt Szakértő!

Több éve nappali tagozatos hallgatói jogviszonyom van.2012-es évben hat hónapos közalkalmazotti jogviszonyom volt a hallgatói jogviszony mellett.
Ez év szeptemberétől novemberig 10-ig közalkalmazottként voltam foglalkoztatva. Ebben az időszakban több hétig betegállományban voltam. Munkáltatóm állítja, hogy nem lettem volna jogosult a táppénzre, mert csak hat hónap munkaviszonyom van, kérik, hogy fizessem vissza a fólyószámlámra időközben érkezett összegeket.Erről 20 nappal a munkaviszonyom megszűnése után értesített.
Jogos a pénzösszegek visszakövetelése?

üdvözlettel

Zengőbérci # e-mail 2013.11.26. 13:24

Röviden: Ahány jogviszonyban szeretne táppénz ellátást igényelni annyi eredeti táppénzes utalvány szükséges. (Természetesen ez csak akkor igaz, ha minden jogviszonyában keresőképtelennek minősül.)

Az orvosi igazolást nem az OEP-hez, hanem a foglalkoztatóhoz kell eljuttatnia.

Hosszabban:

Ebtv. 62. § (1) A ... táppénz iránti kérelmet a biztosítottnak a Tbj. 4. § a) pontja szerinti foglalkoztatónál kell előterjeszteni.

(2)A .. táppénz iránti kérelmet

  1. a kifizetőhellyel rendelkező munkáltató esetében a kifizetőhely,

    egyéb esetben az egészségbiztosító

bírálja el és utólag folyósítja.

Ebtv. 63. § (1) Annak, aki egyidejűleg több – biztosítással járó – jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére, a táppénz, ... iránti kérelmét annak a munkáltatónak kell elbírálni és az ellátást folyósítani, amelyiknél társadalombiztosítási kifizetőhely működik.

Több – társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező – munkáltató által történő egyidejű foglalkoztatás esetén az elbírálás és a folyósítás annál a munkáltatónál történik, ahol a biztosítási jogviszony előbb kezdődött.

Amennyiben a biztosítási jogviszonyok ugyanazon a napon kezdődnek, a pénzbeli ellátás iránti kérelmet annál a munkáltatónál működő kifizetőhely bírálja el, ahol a biztosított szerződés szerinti jövedelme magasabb.

Juszti01 # e-mail 2013.11.25. 18:58

T fórumozók. Arra szeretnék választ kapni,hogy több munkáltató esetében a Táppénzes papírt hány példányba kell beküldeni, az OEP-hez

Zengőbérci # e-mail 2013.11.07. 14:41

Kiegészítés: gondolom a terhességével kapcsolatos táppénzre gondolt és nem arra ha terhes és megfázással szeretne elmenni.

Veszélyeztetett terhesség

Az alábbi kórképek fennállása esetén nyilvánítják a terhességet veszélyeztetettnek. Ez esetben a terhesgondozás és a szülés vezetésének módja az átlagostól eltér. Szorosabb megfigyelésre, gyakoribb, egyénre szabott vizsgálatokra van szükség. Sok esetben táppénz, illetve kórházi megfigyelés is indokolt lehet.
Ilyenek tehát különösen a

•Méhen kívüli terhesség
•Fenyegető vetélés
•Szokványos vetélés / Habituális vetélés
•Fenyegető koraszülés
•Terhességi cukorbetegség
•Terhességi magasvérnyomás - toxaemia
•Lepényi rendellenességek
•Magzat fekvési rendellenességei
•Növekedési elmaradás - Méhen belüli retardáció
•Ikerterhesség

A sima terhesség és a veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség nem azonos fogalmak.

Lehet valaki terhesség miatt keresőképtelen, mert a terhessége miatt a munkáját nem tudja ellátni, pl. nagy hassal nem tud sokáig ülni, stb., de ez nem keverendő össze a fenyegető vetélés, stb. miatti veszélyeztetettségi okokkal!

wers #   2013.11.07. 14:29

megvan ez a nevük: Család és Nővédelmi Központ (csak, hogy jól tudjunk aludni az éjjel)

wers #   2013.11.07. 14:23

igen, besszerrita, Várkőrút, de ott nem csak védőnő van, hanem orvos is, részleteket nem tudok, de az biztos, ott 8-as kódot nem írhatnak

pazs #   2013.11.07. 14:18

A védőnő meg de pláne nem tud táppénzre venni és senki nem kérdezi a véleményét.
De én nem vagyok ismerős Fehérváron :(

pazs #   2013.11.07. 14:17

Érdekes... én se tudom, mi ez a terhesgondozó.

wers #   2013.11.07. 14:15

Kolléganőm három éve szült, és szídta a rendszert, hogy havonta be kell mennie a valahogy úgy hívják terhesgondozóba, nem elég a nőgyőgyász vagy háziorvos

Ehhez tudni kell, hogy itt Fehréváron ez egy kicsi rendelő, parkoló messze...

pazs #   2013.11.07. 13:34

wers: mióta? Másfél éve még a nőgyógyász kérésére vette a háziorvos táppénzre a veszélyeztetett terhest.

wers #   2013.11.07. 13:30

ráadásul terhesség alatt (miatt) sem a háziorvos sem a nőgyógyász nem is vehet táppénzre, csak a terhesgondozó (agyrém)

Zengőbérci # e-mail 2013.11.07. 13:07

Azért ez nem ilyen egyszerű!

Az orvosi igazoláson van egy un. betegségi kód. Ettől függ, hogy a keresőképtelenségre kell-e betegszabadságot elszámolni.

Főszabály szerint 8-as kódnál van betegszabadság, 9-es, veszélyeztetett terhességi táppénznél nincs.

Jó tudni, hogy nem minden terhesség veszélyeztetett terhesség!

A kismama lehet egyéb okból is keresőképtelen, amikor is a 9-es kód alkalmazása nem indokolt.

pazs #   2013.11.07. 11:15

Igaz.

fágica # e-mail 2013.11.07. 10:36

Sziasztok!
Érdeklődni szeretnék:igaz az, hogy kismamának nem jár betegszabadság, hanem rögtön táppénzre kell kiíratnia magát?