Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


40 év munkaviszony után nyugdíj

keva50 # e-mail 2012.05.19. 21:21

Kedves Korall54 és Lyonne!

Köszönöm a segítségeteket!Igyekszem felhasználni a tanácsaitokat, a többi a szerencsén és a főnökeim jóindulatán , na meg a pénzen- sajnos!- múlik.
Ha valamit megtudok jelentkezem, ha nem bánjátok és kíváncsiak vagytok a fejleményekre.
Üdvözlettel: keva50

Gabi54 # e-mail 2012.05.19. 14:38

Kedves Lyonee!

Sajnos elkövettem egy nagy hibát. Közös megegyezéssel kértem közalkalmazotti jogviszonyom megszüntetését,mert rendelkezem 40 év jogosultsági idővel és igénybe szeretném venni a nők kedvezményes nyugdíját.A nyári szüneti munkák kivételével végig közalkalmazott voltam, bőven több, mint 35 év. Írásban kértem, 35év után a 40 éves jubileumi jutalom kifizetését.A főnököm szerint jár,
de a fenntartó nem nagyon szeretné kifizetni.Mit tudok tenni?Milyen lehetőségeim vannak? Úgy tűnik lemondhatok öt havi munkabéremről!

LÁNYOK! CSAK FELMENTÉSSEL SZÜNTESSÉTEK MEG KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONYOTOKAT!
Tanuljatok más kárán!
Egy 2012. május 15-től nyugdíjas nő.

Korall54 # e-mail 2012.05.19. 13:35

keva50
Ez év dec-ben mindenképpen tárgyalj a dologról, hogy a 2013-as költségvetésbe be tudják tervezni a jubit. Mert ha nem, akkor halogatják a kifizetést, és rosszabbul jársz. Erre figyelmeztetett Lyonee is.

Üdv: Korall (53-as nö)

Korall54 # e-mail 2012.05.19. 13:25

keva50
Csatlakozom Lyonee-hoz.
8 hónap felmentési idő adható, de nem kötelező, hogy meg is adja a munkáltató.
A munkáltatói felmentést nyugdíj igénylése miatt írásban kérelmezni kell a munkáltatónál.
A felmentési idő utolsó napja a jogviszony utolsó napja legyen. A felmentési idő felét (ha megkapod) nem kell ledolgozni. Ha végig akarod csinálni a tanévet, akkor ápr. 30-tól lenne praktikus kezdeni a felmentést. A ledolgozós 4 hónap aug. 30-án telne le ( a szabi ledolgozásnak „számít”), aug. 30 - dec. 30-ig tartana a sétáló, majd dec. 30-a lenne az utolsó jogviszonyban töltött nap. Így 2013. dec.31-én egy napig vagy nyugdíjas, majd 2014. jan. 1-től jön rá az emelés (reméljük.)
A jubileumi jutalmat (5 havi alapbér) az utolsó jogviszonyban töltött napig kell megkapnod.

Ha előbb szeretnél nyd-as lenni, akkor arra figyelj, hogy a szolgálati idő kerek évfordulója legyen az utolsó jogviszonyos napod, mert így 40 évre 66%-os lesz a nyd. kiszámítása. 39 évre 64,35, mert a tört év nem ad + %-ot. (Hogy ez nálad mikor van pontosan, nem értem. A határozatban egyértlműen meg kellet, hogy adják, mennyi év és nap az össz szolgálati időd 2011.dec.31-ig. Innentől lehet naptári napokban számolva előretekinteni és számolni.)

A 8 hónapos felmentést neked kell írásban kérni a munkáltatótól, időben, tehát 9-9,5 hónappal előbb a nyd-ba menéshez képest. Erre írásos jognyilatkozatban kell választ kapnod, akár megadják, akár nem. Ha nem adják meg, akkor lemondasz a közalkalmazotti jogviszonyodról x naptól. Ekkor 2 hónap felmondási idő jár, amit vagy le kell dolgozni, vagy nem, vagy csak a felét kell ledolgozni. Ez a munkáltató döntése.
Ha a főnök nincs képben, akkor jó, ha jogszabályi helyekre is hivatkozol a kérelmedben.
Valahogy így kéne kezdeni:

Nyugdíj igénylése miatt kérem a közalkalmazotti jogviszonyom megszüntetését munkáltatói felmentéssel.
Kérelmemet az alábbi jogszabályok alapján nyújtom be:

1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról

30. §138 (1)139 A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt - a 30/A-30B. §-ban foglalt korlátozással - felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha

f)141 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a felmentési idő leteltekor teljesítő közalkalmazott kérelmezi.

33. § (1)160 Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés - az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve - a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap.
(2)161 Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött

 1. öt év után egy hónappal;
 2. tíz év után két hónappal;
 3. tizenöt év után három hónappal;
 4. húsz év után négy hónappal;
 5. huszonöt év után öt hónappal;
 6. harminc év után hat hónappal

meghosszabbodik. Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.
(3)162 A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat - a mentesítési idő legalább felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.

78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:

 1. negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

(3)346 Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d) vagy f) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.
(4)347 Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya - a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy a 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével - megszűnik és legkésőbb a megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1) bekezdés], továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.

37/B. §194 (1)195 E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha

 1. a felmentésére a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor.

1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról

18. §
(2a)48 Öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki

 1. legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik,

  Ha akarod, csak a §-okat és pontokat írod be és saját összekötő szöveget írsz hozzá.

Üdv: Korall (53-as nö)

Lyonee #   2012.05.19. 12:52

A határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyod háromféleképpen szűnhet meg.

 1. Közös megegyezéssel. Azt kapsz, amiben sikerül megegyezni, tv. nem ír elő semmit. Általában olyankor alkalmazzák, ha 2 hónapon belül, vagy akár már másnap meg akarják szüntetni a jogviszonyt. Egyik fél sem köteles a számára kedvezőtlen ajánlatot elfogadni.
 2. Lemondás a közalkalmazotti jogviszonyról. A lemondási idő 2 hónap, ezt a közalkalmazottnak le kell dolgoznia, de a munkavégzéstől, eltekinthet a munkáltató, vagy egy részétől. Nem jár semmi.
 3. -Munkáltatói felmentés. Ezt alaposan meg kell indokolnia a munkáltatónak. Pl. leépítés, stb. A kjt. meghatározza a felmentési idő és a végkielégítés mértékét.
  • a 40 éves jogosultsági idővel a felmentés végéig rendelkező k. nő kérheti a felmentését nyugdíjazása miatt, de a munkáltató nem köteles megadni. Ha megkapja, akkor felmentési idő jár (max. 8 hónap), felére felmentik a munkavégzés alól és min. 35 év közalkalmazotti jogviszony (összes közalkalmazotti, nemcsak amit ott töltött) esetén jár a 40 éves jubileumi jutalom is. Végkielégítés viszont nem jár.

Te szerencsés helyzetben vagy, mert a 40 éves közalkalmazotti időd, csak kb. 2 hónap múlva esedékes, mint a 40 éves jogosultság megszerzése. Nem vagy kiszolgáltatva a munkáltatódnak.
Hogy milyen módon szeretnéd megszüntetni a jogviszonyod neked kell eldönteni, de én óvatosságból arra ügyelnék, hogy a 40 éves közalkalmazotti jutalom esedékessége után szűnjön meg.
Azt nem tudom, hogy a nyugdíjba a jubileumi jut. most beleszámít-e. Ha igen, akkor arra is figyelj, hogy még a jogviszony alatt megkapd. Szeretik halogatni a kifizetését különféle indokokkal.

keva50 # e-mail 2012.05.19. 07:45

Jó reggelt Mindenkinek!

Korall54!

Bocs, de a felnőtt munkaviszonyom kezdetétől számoltam az össz munkaviszonyomat, pedig abba a diák munkák is bele számolnak(?) A helyes tehát a május 6+ 5 nap amit levettek, ahogy írtam korábban, azt hiszem.
Azt kéne megtudnom, mikor és hogyan mondjak fel,le?
Mikortól ketyeg a felmentési vagy lemondási idő, mi van akkor ha nem adják meg?
A 40 éves jubileummal gondolom nincs probléma, már akkor szóba sem került, hogy jövőre jár, amikor ezt a nyugdíjas dolgot el sem indítottam.
További segítségeteket remélve, üdvözlettel:keva50

Korall54 # e-mail 2012.05.18. 22:48

keva50
Bocsánat, de még mindig nem értek valamit. Ha jövőre máj. 6-án meglesz a 40 év jogosultsági időd, akkor az össz szolgálati időd 40 éve mért csak jún. 27-én lesz meg?
A jogosultsági idő az szolgálati idő is egyben, csak fordítva nem mindig igaz.
Nem néztél el valamit a határozatban? Vagy az előrevetített számolásban nincs tévesztés?

Egyébként a közalkalmazotti időd a jubi szempontjából úgy látom, kőkeményen megvan (35 év és egy nap), tehát annak az évfordulója nem is érdekes.
Lyonee régi profi fórumozó, fejből tudja a Kjt-t, minden úgy van, ahogy írta.

Üdv: Korall (53-as nö)

keva50 # e-mail 2012.05.18. 21:55

Sziasztok!

Látom nem vagyok egyszerű eset.
Korall!
A kérdéseidre igen, igen és jövőre június 27-én lesz meg a 40 év össz szolgálati időm is. Áthelyezésekkel,minden munkahelyem közalkalmazottinak minősült.
Lyonee!
Igen, mindhárom főiskolámat levelező tagozaton végeztem. A gimi után azonnal elkezdtem dolgozni.

Na nem csodálom hogy nem igazodtam el, ha ennyi mindenre kell figyelni!:(

Várom válaszaitokat! Hálás köszönettel:Éva

melinda55 # e-mail 2012.05.18. 17:32

http://youtu.be/pGy8dUIpp3w

Ezt mindenkinek tudni kell szenteljetek rá pár percet!!!!!!

Lyonee #   2012.05.18. 16:57

Csak a közalkalmazotti jogviszony megléte a feltétel.
A 40 éves jogosultságnál kérheti a közalkalmazott a felmentését. Ha megkapja, akkor jogosult min. 35 év közalkalmazotti jogviszony esetén a 40 éves jubileumira. De nem köteles a munkáltató felmenteni a közalkalmazottat. Kevanak jövőre lesz meg 40 év közalkalmazottija és a jogosultsági ideje is, hozzászólása alapján. Szerintem ez csak akkor igaz, ha levelezőn végezte tanulmányait.

Korall54 # e-mail 2012.05.18. 15:47

Lyonee
Köszi a segítséget. Én a jubileumi jutalom miatt gondoltam erre keva50 esetében. Ahhoz sem kell megszakítás nélküli min. 35 év? (A női kedvezményes nyd esetén.)

Üdv: Korall (53-as nö)

Korall54 # e-mail 2012.05.18. 15:44

keva50
Most látom, hogy közben írtál.
Mégegyszer fussunk neki:
= A jogosultsági 40 éved, amibe a diákmunka is beszámít, jövő máj. 6-án lesz meg.
= A közalkalmazotti jogviszonyod 40 éve jún. 27-én lesz meg. (jövőre?)
= az össz szolgálati időd kerek éve pontosan mikorra esik?

Üdv: Korall (53-as nö)

Lyonee #   2012.05.18. 15:38

A kjt-ben nincs olyan megszorítás, hogy a 40 év közalkalmazotti jogviszonynak egybefüggőnek kell lenni.

Korall54 # e-mail 2012.05.18. 15:34

keva50
Még az is kellene, hogy a 40 évből mind egybefüggő közalkalmazotti jogviszony-e (legfeljebb áthelyezéssel), vagy ha nem, akkor mennyi ebből a közalk. jogviszony.

Üdv: Korall (53-as nö)

keva50 # e-mail 2012.05.18. 15:17

Kedves Korall54!

A szolgálati időm 5 nappal több, amit kivettek ,mert 1-1 igazolt távollétem volt.
A közalkalmazotti jogviszonyom június 27-én lesz 40 év.Elfogadtak diák nyári munkákat és másodállást, amit nem a rendes munkanapjaimon dolgoztam.
Várom válaszodat, és újból csak köszönöm!! Éva

Korall54 # e-mail 2012.05.18. 14:59

keva50
Még azt kéne tudni, hogy a szolgálati időd kerek évfordulója is máj. 6-ika -e.
Később, talán ma este részletesen válaszolok.

Üdv: Korall (53-as nö)

keva50 # e-mail 2012.05.18. 10:28

Korall54!

Szia,először is köszi hogy foglalkozol a kérdésemmel, a válaszom pedig igen.2012.dec 31-ig kiszámolta a nyugdíjintézet a jogosultsági időmet, azóta folyamatosan dolgoztam ,így biztos a 40 évem jövő május 6-án.
Egyébként 54-es születésű vok, csak a nicknevem 50 éves koromtól van, s ez úgy is maradt:)

Várom reménykedvea válaszotokat ! Üdvözlettel:Éva

Korall54 # e-mail 2012.05.18. 09:59

keva50
Ez a 40 év biztos, hogy mind jogosultsági idő? (ha 50-es születésű vagy, akkor valószínű, úgy gondolom.)

Üdv: Korall (53-as nö)

melinda55 # e-mail 2012.05.18. 09:56

Gabicsek! Köszönöm szépen!!!Neked is jó egészséget,és kitartást!!! Hamar elszalad ez a másfél hónap!!!
Nekem jön a második unokám július végén,nemfogok unatkozni!!!A világ legjobb dolga nagymamának lenni!!

Gabicsek #   2012.05.18. 09:28

Gratulálok Melinda! Kívánok hosszú életet, és boldog nyugdíjas éveket! Már én is számolom a napokat, csak másfél hónap, és belépek a táborotokba:)

melinda55 # e-mail 2012.05.18. 09:13

Kedves Fórmozók!!
Május 16- én is beléptem a nyugdijasok táborába!!40 év! A határozatot még nem kaptam meg,de remélem minden rendbe lesz!Ezuton szeretnék mindenkinek jó egészséget, a nyugdij előtt állóknak pedig kitartást kivánni!!Hálás köszönet a sok jó tanácsért!!Sokat tanultam belöle!!Továbbra is olvasója leszek a fórumnak,és drukkolok Nektek!!!
Üdvözlettel:melinda

keva50 # e-mail 2012.05.17. 22:44

Sziasztok!
Segítséget kérnék, mert irtó nagy a káosz bennem ezzel a 40 éves nyugdíjba vonulással kapcsolatban.
Közalkalmazott -tanárnő- vagyok; jövő május 6-án lesz meg a 40 évem,már lekértem.
Mennyi felmentési vagy lemondási idő jár és mikortól? Felmentést kell kérnem, vagy lemondást kell beadnom?
A tanév miatt nem mindegy, de sajnos mindenhol mást olvasok ,s a főnököm sem csinált még ilyen nyugdíjazást, ezért ő sincs képben.

Előre is köszönöm ,ha tudtok segíteni!Keva50

mamamacoka #   2012.05.17. 21:06

Igen Fefe, valóban be kell tölteni a jubileumhoz a 40 évet a közszolgálatban, a 40 éves jogviszonnyal nyugdíjazási lehetőség önmagában nagy kedvezmény a korhatárhoz képest, és régen mikor a betöltött 35 év után meg lehetett kapni nyugdíjazás címén, azt a saját korhatárig 55évig el sem lehetett volna érni, ezért volt a szabály. Most viszont 65 év a korhatár ránk nézve, ((esetleg kinek kicsit még kevesebb)) és belefér a 40 év, ezért nem adnak plusz kedvezményt.

mamamacoka #   2012.05.17. 19:18

Csucsoka, bocsi, nem értem a kérdésedet: azt írod: 89-től voltál 5 évig közalkalmazott, és azóta köztisztviselő, és előtte? Kérlek írd meg: előtte milyen munkaviszonyban voltál?

A 40 éves jogviszonnyal nem feltétlen jár együtt a 40 éves jubileumi pénz, ahhoz köztisztviselőként, vagy közalkalmazottként kell a 40 évet folyamatos megszakítás nélküli munkaviszonyban tölteni a közszolgálatban, - a hsz-ed számomra nem egyértelmű, kérlek pontosíts.

szafika # e-mail 2012.05.17. 17:37

...