Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. február 8. péntek | Regisztráljon most!

Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


földbérleti díj módosítása

Tücsök1979 # e-mail 2018.01.13. 08:30

Jelenleg 2003.-2021.év végéig bérli valaki a földemet. Most alá akar velem íratni egy olyan szerződést, amelynek a kezdő időpontja 2022.01.01. , mert így fenn áll a volt haszonbérlői előhaszonbérlői jogosultsága és így ő az első a rangsorban.
Bérlő kifüggeszti haszonbérletet és minden feltételeknek megfelel (nyilatkozatok).
A földhivatal álláspontja szerint a Földforgalmi tv. 60.(3) bekezdése alapján: '' A föld tulajdonjogának, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésére irányuló szerződés vagy szerződési kikötés semmissége esetén az egész szerződés érvénytelen. Ezt a szabályt akkor is alkalmazni kell, ha a felek az említett szerződéssel vagy szerződési kikötéssel a tulajdonjog, illetve a földhasználati jogosultság megszerzésének hatályát kötötték valamely feltétel, illetve jövőbeli időpont bekövetkezéséhez vagy egyikük, illetve harmadik személy jognyilatkozatához.'' valamint 53. § (1) A mezőgazdasági igazgatási szerv - az 51. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott eseteken túl - a haszonbérleti szerződés jóváhagyását megtagadja ha dc pontja szerint db) olyan jogi helyzetet nyer, amelynek révén a jövőben az előhaszonbérleti jogát visszaélésszerűen gyakorolhatja''

A földhivatal ezen indokok alapján vissza fogja utasítani a szerződést, ha benyújtjuk.
Tájékoztattak, hogy földhasználatra be sem lehet jegyezni, hiszen ott a kezdő dátum a hatósági jóváhagyás napja.
Ha a hatóság át is engedné, a Fétv. 95/A pontja alapján hivatalból egy szerződést át kell adni a földhasználatra, aki pedig elutasítja, mert élő szerződés van bejegyezve és idő előtti lenne a beadvány, mivel 2022. lenne a kezdés ideje. Mivel a hatóság 1 példány szerződést vissza küld a szerződésből ha jóváhagyta, bérlőnek a jóváhagyás napjától 30 napja van bejelenteni a földhasználatot. Tehát, ha ezt visszük be 2022 év elején akkor meg ezért lesz elutasítva.

A kérdés az ha jövőbeli kezdést adok meg helytálló a földhivatal hatósági részlegének megtagadása a fent említett jogszabályi pontokra hivatkozva?

A bérletet nem akarjuk felbontani, mert akkor bérlő volt haszonbélő jogosultsága elveszik /Földforg. 47. §/

Hogyan lehet a jogszabálynak eleget tenni, hogy lejár a szerződésem 12 hó 31-én megkötöm jan 1-jén, de jan. 2-án már kint lógjón a szerződés az önkormányzatnál? Mert volt haszonbérlő az aki a haszonbérleti ajánlat közlését közvetlenül megelőző legalább 3 éven keresztül haszonbérli. Az önkorinak 8 napja van a benyújtott szerződések kifüggesztésére. A hatóság pedig a kifüggesztés kezdő napját nézi, bár most jan. 1-től meg kell küldenie az önkorinak a közzétételi kérelmet is, amelyből kiderül mikor nyújtottuk be kifüggesztésre.

Ha pedig január 5-én teszik ki akkor ott lesz 4 nap, amíg a volt haszonbérlő nem használta, és akkor már nem tesz eleget a jogszabályi előírásnak.

összegezve akkor nem lehet ennyire előre megkötni a szerződést.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.07.28. 13:46

Jujj! De. Storno.

www.kbs-ugyved.hu

lajcsó # e-mail 2016.07.28. 13:43

"a bérbeadó örökösei a határozott időre kötött bérleti szerződést harminc napon belül rendes felmondással felmondhatják."
Tudnál említeni jogszabályi hivatkozást? Nem véletlenül a bérlő örököseiről van szó?

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.07.28. 09:48

Szerintem nem erre gondolt, hanem arra, hogy a bérbeadó örökösei a határozott időre kötött bérleti szerződést harminc napon belül rendes felmondással felmondhatják. A felmondási időt a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének napjától vagy ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától kell számítani. (Esetleg az öröklési perben hozott bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napjától.)
[Szerintem a törvény szövegezése itt pongyola, és a "felmondási idő" alatt a felmondásra nyitva álló 30 napot kell érteni.]

www.kbs-ugyved.hu

lajcsó # e-mail 2016.07.28. 08:48

50/A. § (1) A legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében a szerződő felek bármelyike az e §-ban foglaltak szerint a szerződéskötést követő 5 év elteltével - ha a haszonbérleti szerződés időtartama meghosszabbítás folytán éri el a 10 éves időtartamot, a meghosszabbítás időpontjától számított 5 év elteltével -, majd az első kezdeményezést követően 5 évente kezdeményezheti a haszonbérleti szerződés módosítását a haszonbérleti díjnak a kezdeményezéskor irányadó helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása érdekében, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés időtartamából legalább még 5 év van hátra.
(2) A kezdeményezésben a piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell megállapítani. A haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az igazságügyi szakértői véleményt.
(3) Ha a kezdeményezésben megjelölt piaci haszonbérleti díj mértéke a haszonbérleti szerződés szerinti haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.
(4) Ha az ellenérdekű fél a kezdeményezéssel nem ért egyet, de a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazására nincs mód, vagy azzal nem kíván élni, a kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a bíróságtól kérheti a piaci haszonbérleti díj meghatározását; ellenkező esetben a haszonbérleti díjat a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell tekinteni.
(5) Ha a bíróság által meghatározott haszonbérleti díj mértéke a korábbi haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.
(6) A felek az (1) bekezdésben szereplő, első szerződésmódosítási kezdeményezésre előírt, továbbá az azt követő szerződésmódosítási kezdeményezések közötti időtartamot, valamint a szerződésmódosítási kezdeményezés feltételeként előírt, a szerződés időtartamából hátralevő időtartamot 5 évnél rövidebb időtartamban is megállapíthatják. E § rendelkezéseitől a felek egyebekben érvényesen nem térhetnek el.
(http://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…)

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

lac77 # e-mail 2016.07.27. 16:05

Tisztelt fórumozók!

Édesanyám meghalt, hagyott rám termőföldet, amit egy kft bérelt ki, piaci díj alatt. Meg tudná valaki mondani, hogy tudom-e módosítani a bérleti díjat? A tavalyi Ptk. módosításban mintha szó lenne arról, hogy tulajdonosváltást követő 90 napon belül jogom van hozzá... (Sajnos nem tudom pontosan, hogy hogyan működik ez.)

Előre is köszönöm a segítséget: László