Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


GYED,GYES, táppénz

Dödölle1 #   2009.09.30. 07:49

Kedves Dödölle!

Köszönöm a választ.

„Egyrészt igen, másrészt pedig azért, mert a pótlék összege ebben az esetben „értelmezhetetlen, illetve összegszerűen meghatározhata­tlan“.“

„Egyrészt igen“ értsem úgy, hogy a hivatkozott jogforrás az irányadó.

"Ebben az esetben -munkavégzés hiányában- azt sem lehet tehát megmondani (kiszámolni), hogy mennyi lett volna a „mozgó bér“, azaz a délutáni, éjszakai, veszélyességi stb. pótlék, hiszen az csak tényleges munkavégzés esetén illeti meg a dolgozót.

Ebből következően a szerződés szerinti bér alatt mindíg csak a személyi alapbért értjük."

A dolgozó szerződésben rögzített bére a személyi alapbéren kívül tartalmazza a műszak pótlékot is.
A személyi alapbér órabérben van meghatározva, a havit számolni kell (Mt. 174 órával).
Vegyünk egy példát a pótlékok meghatározására: Mt. (tegyük fel, a kollektív szerződés nem tér el a dolgozó javára) szerint megszakítás nélküli munkarendben, délutáni pótlék 20%, éjszakai 40%, éves szinten 20% az áltagos pótlék. Ez is számszerűsíthető.
Az alapbérre is igaz, hogy tényleges munkavégzés esetén illeti meg a dolgozót.
Üdv

Köszönöm a "helyesbítést". Értem az érvelésedet, de természetesen ettől még sem a REP gyakorlata, sem a járuléktörvény általad is idézett szakasza nem fog változni.

Üdv. :)

anne01 #   2009.09.29. 20:23

A tgyás és gyed új szabályai a 2010. április 30-a után született gyerekekre tekintettel igénybevett ellátásokra lesznek érvényesek.
Várható még, hogy a munkanélküliről igényelt gyednél ismét változtatni fognak valamit és úgy tűnik, hogy a passzív táppénzt is teljesen meg fogják szüntetni.

anne01 #   2009.09.29. 20:11

GYED változásairól 2:

42. § Az Ebtv. 42/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42/B. § (1) A gyermekgondozási díj legkorábban a terhességi-gyermekágyi segély, illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermeket szülő anya esetében a szülést, egyéb esetben a jogosultságot megelőző 2 éven belül megszerzett biztosításban töltött napoknak megfelelő időtartamra, de legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
(2) Abban az esetben, ha a gyermekgondozási díjra jogosult a jogosultság megszerzésekor vagy azt megelőző 2 éven belül jogosult volt gyermekgondozási díjra, a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem lehet rövidebb a korábbi gyermekgondozási díj (1) bekezdés alapján megállapított időtartamánál, és ezen gyermekgondozási díj folyósításának időtartama nem hosszabbodik meg a korábbi terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély jogosultsági idejével.
(3) Ha a gyermeket szülő nő - ideértve a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nőt is - meghal, vagy a gyermek nem az ő háztartásában nevelkedik, úgy a gyermekgondozási díj az arra jogosult személynek a terhességi-gyermekágyi segélyre jogosító időtartamra, illetőleg annak fennmaradó részére is jár.”

anne01 #   2009.09.29. 20:08

GYED változásairól:

2009. évi LXXIX. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról

41. § (1) Az Ebtv. 42/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Gyermekgondozási díjra jogosult

 1. a biztosított szülő, ha a gyermekgondozási díj igénylését - a gyermeket szülő anya esetén a szülést - megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,
 2. a terhességi-gyermekágyi segélyben részesült anya, akinek a biztosítási jogviszonya a terhességi-gyermekágyi segély igénybevételének időtartama alatt megszűnt, feltéve, hogy a terhességi-gyermekágyi segélyre való jogosultsága a biztosítási jogviszonyának fennállása alatt keletkezett és a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt,

és a gyermeket saját háztartásában neveli.”
(2) Az Ebtv. 42/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyermekgondozási díjra történő jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

 1. a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz idejét,
 2. a közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideig folytatott tanulmány idejéből 180 napot,
 3. a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.”

2009. évi LXXIX. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról

Folyt. köv.

anne01 #   2009.09.29. 20:03

Tgyás változásairól:

2009. évi LXXIX. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról

II. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
40. § (1) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 40. §-a (1) bekezdésének bevezető mondatrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Terhességi-gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és”
[a) a biztosítás tartama alatt vagy a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon belül szül, vagy

 1. a biztosítás megszűnését követő negyvenkét napon túl táppénz, illetőleg baleseti táppénz folyósításának az ideje alatt vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon belül szül.]

(2) Az Ebtv. 40. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

 1. a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejét,
 2. közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejéből 180 napot,
 3. a rehabilitációs járadék folyósításának idejét.”
anne01 #   2009.09.29. 19:59

Bulma:

A terhesség felmondási védelmet jelent, de ez nem jelenti azt, hogy ha lejár a szerződésed, meg is fogják hosszabbítani (valószínűleg nem). Határozott idejű szerződés lejár akkor is, ha táppénzen, tgyás-on, gyed-en vagy.
A gyes alanyi jogon járó, fix összegű ellátás, de van egy olyan gyanúm, hogy kevered a gyeddel. Gyes-ről bővebben: http://www.allamkincstar.gov.hu/rovat/131

nandy #   2009.09.29. 19:17

A felmondási védelemre vonatkozó szabályok nem változtak (bár ki tudja, mi lesz két-három év múlva...).
Ha munkaviszony mellett vagy GYED-en (stb.), akkor az aktív biztosításnak minősül.

Annmarie # e-mail 2009.09.29. 18:25

Köszönöm Nandy!
De a kérdésem attól még ugyanaz marad,mert rám azok a jogszabályok fognak vonatkozni.Tudna nekem segíteni?Fontos lenne számomra!

nandy #   2009.09.29. 16:36

virga:

Szerintem józan paraszti ésszel is belátható, hogy munkavégzés hiányában nem lehet megmondani, mennyi lett vona a délutáni/éjszakai munkavégzés. Hacsak nincs egy jósgömbje az ügyintézőnek.:)

A személyi alapbér pedig adott, egyes esetekben azt munkavégzés hiányában is fizetni kell.
Egyébként mondhatná azt is a törvényalkotó, hogy személyi alapbér ide vagy oda, a minimálbér lesz a járulékalap, de azzal kevesen járnak jól.

nandy #   2009.09.29. 16:32

Annmarie:

Nem változott a jogszabály, hanem változni fog, mégpedig 2010.05.01-től.

virga #   2009.09.29. 15:45

Kedves Dödölle!

Köszönöm a választ.

"Egyrészt igen, másrészt pedig azért, mert a pótlék összege ebben az esetben „értelmezhetetlen, illetve összegszerűen meghatározhata­tlan“."

"Egyrészt igen" értsem úgy, hogy a hivatkozott jogforrás az irányadó.

"Ebben az esetben -munkavégzés hiányában- azt sem lehet tehát megmondani (kiszámolni), hogy mennyi lett volna a „mozgó bér“, azaz a délutáni, éjszakai, veszélyességi stb. pótlék, hiszen az csak tényleges munkavégzés esetén illeti meg a dolgozót.

Ebből következően a szerződés szerinti bér alatt mindíg csak a személyi alapbért értjük."

 1. A dolgozó szerződésben rögzített bére a személyi alapbéren kívül tartalmazza a műszak pótlékot is.
 2. A személyi alapbér órabérben van meghatározva, a havit számolni kell (Mt. 174 órával).
 3. Vegyünk egy példát a pótlékok meghatározására: Mt. (tegyük fel, a kollektív szerződés nem tér el a dolgozó javára) szerint megszakítás nélküli munkarendben, délutáni pótlék 20%, éjszakai 40%, éves szinten 20% az áltagos pótlék. Ez is számszerűsíthető.
 4. Az alapbérre is igaz, hogy tényleges munkavégzés esetén illeti meg a dolgozót.

Üdv

Annmarie # e-mail 2009.09.29. 14:05

Kedves Nandy!
Megváltozott a gyed-re és gyes-re vonatkozó törvényi szabályozás.3 évről max. 2 évig lehet igénybe venni a gyes-t és a gyedet is,feltéve,ha meg van előtte a két év biztosítási jogviszony,amelybe a gyeden,gyesen töltött idő is beleszámít.Attól függetlenül,hogy ezen idő nem számít aktív biztosítási jogviszonynak (vagy annak számít,ha a kismama munkaviszonyban van ez idő alatt)?
Illetve arra lennék még kíváncsi,hogy a megváltozott szabályozás értelmében változott-e a felmondási védelem ideje is?

Segítségét köszönöm előre is!

Bulma #   2009.09.29. 13:59

Júniusban végeztem el a szakközepet, Júliustól már meghatározott időre közalkalmazottként elhelyezkedtem./ez így folyamatos jogviszonynak számít-e?/
Gyermeket szeretnénk, de nem tudom, hogy most 1év vagy 180 munkanap kell-e,( mi változik 2010 után?) Ha bejelentem a terhességemet, akkor megszüntethetik a közalkalmazotti jogviszonyomat?
És ha nem hosszabbítják meg a szerződésem, akkor mennyi lesz később a GYES-em?
Volt egy vetélésem is, ha a munkaviszony alatt elmegyek táppénzre veszélyeztetett terhesként, változik e a támogatás összege?

Köszönöm a válaszát.

Bulma #   2009.09.29. 13:58

Júniusban végeztem el a szakközepet, Júliustól már meghatározott időre közalkalmazottként elhelyezkedtem./ez így folyamatos jogviszonynak számít-e?/
Gyermeket szeretnénk, de nem tudom, hogy most 1év vagy 180 munkanap kell-e,( mi változik 2010 után?) Ha bejelentem a terhességemet, akkor megszüntethetik a közalkalmazotti jogviszonyomat?
És ha nem hosszabbítják meg a szerződésem, akkor mennyi lesz később a GYES-em?
Volt egy vetélésem is, ha a munkaviszony alatt elmegyek táppénzre veszélyeztetett terhesként, változik e a támogatás összege?

Köszönöm a válaszát.

péntek # e-mail 2009.09.29. 12:01

Kedves Dödölle 1!
Szeretném kérni a segítéségét. Szeretném tudni,hogy a GYED.GYES ill a vállalkozó-i időszak a tanulmányi idő munkaviszonynak számít-e ? Ha közalkalmazottként fogok dolgozni kivehetik-e ezeket az időszakokat a besorolásnál?
Köszönöm előre is válaszát.
Üdv
péntek

Dödölle1 #   2009.09.29. 12:01

Kedves Dödölle!

„Válasz: NEM.“ Tbj. 4. § k) 2. alpont szabályozza?

Köszönöm

"A munkaszerződés tartalma: személyi alapbér + pótlékok kollektív szerződés szerint."

Egyrészt igen, másrészt pedig azért, mert a pótlék összege ebben az esetben "értelmezhetetlen, illetve összegszerűen meghatározhatatlan".

GYED esetében a szerződés szerinti jövedelmet általában akkor kell figyelembe venni, ha az igénylőnek nincs tényleges munkavégzéssel elért keresete.

Ebben az esetben -munkavégzés hiányában- azt sem lehet tehát megmondani (kiszámolni), hogy mennyi lett volna a "mozgó bér", azaz a délutáni, éjszakai, veszélyességi stb. pótlék, hiszen az csak tényleges munkavégzés esetén illeti meg a dolgozót.

Ebből következően a szerződés szerinti bér alatt mindíg csak a személyi alapbért értjük.

Remélem a kolléga a másik TB fórumon ugyanezt a tájékoztatást adja. :)

Üdv.

annamarid # e-mail 2009.09.29. 11:49

Köszönöm a választ!
Még annyi lenne a kérdésem, hogy majd az akkori minimálbér kétszeresének 70%-t vagy 60%-t kell majd venni?
Ha jól tudom 2009-re még 70% vonatkozik. Változik ez 2010 májusától?

nandy #   2009.09.29. 11:42

Az ellátások alapját főszabály szerint az előző évi jövedelem képezi. Ha májusban szülsz, akkor 2010-ben fogod mindkét ellátást igényelni, tehát a 2009. évi jövedelem lesz a mérvadó - feltéve, hogy van legalább 180 bérezett napod idén.

A GYED felső határa a minimálbér kétszerese. Azt nem tudom, 2010-ben mennyi lesz a minimálbér.

annamarid # e-mail 2009.09.29. 11:20

Tisztelt Szakértő!

2010 májusában fogok szülni. Szeretném megkérdezni, hogy a Gyed maximumát, hogyan kell kiszámítani?
10 éve van folyamatos munkaviszonyom.
Mennyinek kéne lennie minimum a bruttó béremnek, hogy a maximális Gyed-et kaphassam?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel:
D. Annamária

annamarid # e-mail 2009.09.29. 11:19

Tisztelt Szakértő!

2010 májusában fogok szülni. Szeretném megkérdezni, hogy a Gyed maximumát, hogyan kell kiszámítani?
10 éve van folyamatos munkaviszonyom.
Mennyinek kéne lennie minimum a bruttó béremnek, hogy a maximális Gyed-et kaphassam?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel:
D. Annamária

virga #   2009.09.29. 11:04

Kedves Dödölle!

"Válasz: NEM." Tbj. 4. § k) 2. alpont szabályozza?

Köszönöm

Dödölle1 #   2009.09.29. 08:21
A személyi alapbéren felül figyelembe vehető-e a kollektív szerződésben rögzített bérpótlék (műszak, nyelv, stb.) akkor, amikor a gyermekgondozási díj alapjának megállapításánál a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni? A munkaszerződés tartalma: személyi alapbér + pótlékok kollektív szerződés szerint. ------------
Válasz: NEM.

Üdv. :)

virga #   2009.09.29. 06:06

A személyi alapbéren felül figyelembe vehető-e a kollektív szerződésben rögzített bérpótlék (műszak, nyelv, stb.) akkor, amikor a gyermekgondozási díj alapjának megállapításánál a szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni? A munkaszerződés tartalma: személyi alapbér + pótlékok kollektív szerződés szerint.

dzsar1 # e-mail 2009.09.28. 10:05

köszönöm szépen a válaszokat.

üdv és derűs napokat:
Szabolcsi Károly

nandy #   2009.09.24. 16:40

Minden olyan nap bérezett napnak számít, amikor munkabér jár.