Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Közalkalmazotti besorolás / átsorolás

remény75 # e-mail 2018.06.20. 18:26

Tisztelt fórumozók!
2012 decemberében kötöttem szerződést a munkáltatómmal. Egészségügyben dolgozom, a főnököm támogatott a továbbtanulásban, tehát munkahely iskolázott be ( 4 év a suli+ 4 évet kellett még aláírnom). Miután elvégezem a főiskolát (2016.06 hóban) és jelentkeztem a bizonyítványommal a vezetőségnél, hát... nem történt semmi. Tehát hiába volt szerződésem, nem sorolt át diplomás munkakörbe. Majd a közvetlen főnököm nyomására úgy kaptam meg a diplomás bért, hogy elvállaltam + egy munkakört, egy vezetői pozíciót. Tehát 2017. 09.01-től egy fizetésért 2 munkakört töltök be. Sem vezetői pótlékot, sem egyéb juttatást nem kapok érte. Sőt, még munkaköri leírásom sincs... elhagynám a munkahelyem, más intézményben dolgoznék tovább, de 2020. június 30-án jár le a szerződésem. Mit tehetek, hogy ne kelljen visszafizetnem a munkáltatónak a követeléseit? (államilag finanszírozott képzésben voltam, de munkaidőből jártam iskolába, ez volt a támogatás).
De, ha mégis fizetnem kell, akkor egy összegben követelhet, vagy részletben? Mik a lehetőségeim, hogy jól jöjjek ki ebből a helyzetből anyagilag?

Pinter # e-mail 2018.06.18. 09:14

Tisztelt Fórumozók!

A kérdést ismét felteszem, hátha most tud rá valaki válaszolni!

A feleségem fuvolatanári egyetemi végzettséggel 10 éves munkaviszonnyal Pedagógus I. 4-es fokozatban van (274050 Ft bruttó bérrel). Most végzi el az óvodapedagógusi főiskolát. Ha a főiskola elvégzése után elhelyezkedik óvodapedagógusként, akkor milyen pedagógiai besorolásban fog kezdeni illetve a bére mi alapján lesz meghatározva? (gyakornok vagy PED I. 4-es kategória?)

A válaszokat előre is köszönöm.

Pinter # e-mail 2018.05.05. 08:26

Tisztelt Fórumozók!

A kérdésem a következő lenne: A feleségem fuvolatanári egyetemi végzettséggel 10 éves munkaviszonnyal Pedagógus I. fokozatban van (274050 Ft bruttó bérrel). Most végzi el az óvodapedagógusi főiskolát. Ha a főiskola elvégzése után elhelyezkedik óvodapedagógusként, akkor milyen pedagógiai besorolásban fog kezdeni illetve a bére mi alapján lesz meghatározva? (gyakornok vagy PED I. 4-es kategória?)

A válaszokat előre is köszönöm.

Ágnes48 # e-mail 2018.04.18. 23:08

Kedves Fórumozók!

Abban kérném a segítséget,hogy 6 éve dolgozom házigondozóként. Eü.szakközépiskolábsn érettségiztem,1988-ban. C-ben vagy D-ben kellene lennem?

Lyonee #   2018.03.14. 10:01

Nem. Gyakornoki vizsgát teszel, akkor léphetsz a ped1-be. Próbálj meg óvónőként elhelyezkedni, biztosabb állás a jövőt tekintve.

ske8803 # e-mail 2018.03.14. 06:58

Akkor itt nem érvényes az, hogy meg van a 2 évem noks munkakörben? Semmi esetre sem kerülhetek ped 1 besorolásba?

Lyonee #   2018.03.13. 16:36

Ha maradtál noks munkakörben, és óvónői felsőfokú végzettséget szereztél, akkor
13. §
(3) Ha a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott személy a jogviszonya fennállása alatt szerez pedagógus szakképzettséget, őt a szakképzettség igazolását követő hónap első napjától Gyakornok fokozatba kell sorolni azzal, hogy munkabére, illetménye ezzel összefüggésben nem csökkenthető.

ske8803 # e-mail 2018.03.13. 15:55

Köszi a választ! Én a h pontra gondoltam.

Lyonee #   2018.03.08. 20:44

Már amit felsoroltál azok közül.

Lyonee #   2018.03.08. 20:43

"2. §12 (1)13 A köznevelési intézményben a pedagógus előmeneteli rendszer hatálya alá tartozó munkakör betöltéséhez előírt végzettséggel és szakképzettséggel vagy szakképesítéssel, valamint két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógust, továbbá a (3) és (4) bekezdés, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti esetben a pedagógust Gyakornok fokozatba kell besorolni,"
Szerinted ebből melyik teljesül nálad?

ske8803 # e-mail 2018.03.08. 16:53

Tisztelt Válaszadó!
A problémám a következő:
2017. júniusában szereztem óvodapedagógus diplomát, júliustól fel is vettek Ped 1/2 besorolásba. Nem olyan rég közölték velem (felülvizsgálták a besorolásom), hogy gyakornokként kellene dolgoznom, mivel rosszul értelmezte anno a munkáltatóm a törvényt. Mivel előtte majdnem 2 évig dolgoztam nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben (óvodatitkár), azelőtt pedig pedagógiai asszisztensként 11 hónapot, igaz közfoglalkoztatottként, de az is beleszámít a munkaviszonyba. Most az mondják, hogy a 2 év ilyen munkakör csak azokra vonatkozik, akik pedagógus diplomával rendelkeznek, de nem pedagógus munkakörben dolgoznak. Így van ez? (A 6 év bármilyen munkaviszonyom nincs meg, amit a törvényben is írnak.) Én ezt a törvényi részletet gondolom rám vonatkozónak:

6. §29 (1)30 A magasabb fokozatba történő előrelépéshez és a gyakornoki idő teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatnak kell elfogadni

  1. a pedagógus-munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
  2. a pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatási jogviszonyban,
  3. az óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében,
  4. az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban,
  5. az állami fenntartású iskola által a tanév végén kiadott igazolás alapján az 1-8. évfolyamon egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan tantárgy tanítása céljából legalább heti tíz óra megtartására létrejött foglalkoztatási jogviszony idejét, vagy - ha a tantárgy tanítását egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy legalább heti tíz órában látja el - a tantárgy tanításával,
  6. a pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben végzett oktatói tevékenységgel,
  7. az állami szolgálati jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony vagy közszolgálati jogviszony keretében a köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben, vagy
  8. a kizárólag nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak esetében a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben,

i)31 a honvédelemért, valamint a rendvédelemért felelős miniszter által fenntartott nevelési-oktatási intézményben szolgálati viszony keretében pedagógus munkakörben

eltöltött jogszerű foglalkoztatás idejét.

Válaszukat előre is köszönöm!

Lyonee #   2018.02.24. 13:05

A végrehajtási rendeletet nézd át, hátha találsz olyant, hogy a tudományos fokozatot elismerik szakvizsgának.

kie913 # e-mail 2018.02.23. 17:09

Köszi Lyonee :) Megnéztem. Sajnos azt nem tudom, hogy mit takar az I-nél a szakvizsga, milyen plusz végzettséget kérhetnek még a két diplomámon és a PhD-én kívül... A legnagyobb probléma azt hiszem az, hogy a tanszéki mérnök munkakört nem egészen arra használják, amire eredetileg hivatott lenne, hiszen nem oktatást segítő munkát végzünk, hanem oktatást és kutatást. Lehet, hogy megyek a közoktatásba... középiskolában a másfélszeresét keresném a mostaninak, PhD nélkül.

Lyonee #   2018.02.23. 14:31

https://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…
Ez vonatkozik a felsőoktatásban dolgozó közalkalmazottakra a kjt-vel együtt kell alkalmazni.
https://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…
A vr. végén lévő táblázatot nézd.
A végrehajtási rendelet szerint a tanszéki mérnök max. I-be sorolható be. A kjt 61.§-65.§-t nézd át, hogy az I-nek megfelel-e a végzettséged. Ha igen, akkor I12, a kjt. 63. § alapján nem mérlegelhet a HR-s, hogy szükség van-e a PhD.-re vagy sem.

kie913 # e-mail 2018.02.22. 19:56

Köszönöm Lyonne. Voltam ma az egyetemi HR-vezetőnél, aki bár tett egy ígéretet, hogy utánajár a dolognak, közben azt feszegette, hogy a munkakörömhöz egyáltalán szükség van-e PhD-ra... (ami azt jelentené, hogy nem jogos az átsorolásra vonatkozó igényem)

Lyonee #   2018.02.22. 00:35

Nem. Át kell, hogy soroljanak J12-be.

kie913 # e-mail 2018.02.20. 19:11

Tanszéki mérnökként dolgozom (egyetemen), H12-ben vagyok besorolva. Tavaly PhD fokozatot szereztem, és azt vártam, hogy ezután a J12-be kerülök. Érdeklődésemre azt a választ kaptam, hogy csak a J1-be lehetne átsorolni (amivel rosszabbul járnék), mert a fokozatok a képesítés megszerzésétől számítódnak, amit eléggé furcsállok. Ez valóban így van?