Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Közalkalmazott, köztisztviselő, közszolgálat

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.04. 10:10

A titokzatoskodás fonalasan vezet a félreértésekhez, mert találgatni kényszerülünk. Ha esetleg egy közigazgatási hivatalban dolgozol. és eddig a bivalytosznádi körzet jegyzőkönyveit szálaztad, ezután pedig a nekeresdi kistérségét fogod, nos, ez nem jelent olyan változást, amelyet a munkálttaó egyoldalúan ne foganatosíthatna.

(A polgármesteri hivatalok meg végképp egységesek, az azokon belüli, munkakört nem érintő átcsoportosítás sem minősül áthelyezésnek.)

www.kbs-ugyved.hu

connery # e-mail 2007.02.04. 10:04

Lyonee!

Azért nincs a törvényben mert az Adó törvény írja elő. Ezt minden év végén azaz decemberben fizette a munkáltató. Én csak azést kérdeztem mert 2006. márciusában bírósághoz fordultam azért mert ahoz, hogy a közalkalmazotti havi fizetésem megkapjam a bank elvette az egyszeri ingyenességet és így ezért fizetnem kell, hogy a fizetésem felvegyem. Ha postai uton kérem akkor meg a munkáltatónak kell fizetni e a postai költséget de ő ezt nem válalja.

1965 #   2007.02.04. 01:08

Kedves Lala!
Elég sokban érinti a munkámat és nem a névjegykártyámat - ami nem is volt és enélkül azért remekül tudtam dolgozni....

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.04. 00:28

Nyilván annyi történik, hogy a közvetlen munkahelyi felettese ezután más lesz. Ehhez az ő hozzájárulása természetesen nem kell; az írásban történő közlést kérheti, de jelentősége nincs.

www.kbs-ugyved.hu

_Lala_ # e-mail 2007.02.03. 23:44

Ha sem a közigazgatási szerv, sem a munkakör nem változik, akkor mennyiben érinti ez az egész a munkádat, azon felül, hogy új névjegykártyát kell csináltatni? Hiszen ugyanazon intézmény számára végzed tovább ugyanazt a munkát...

1965 #   2007.02.03. 21:09

Kedves Roni04!

Az áthelyezés nem másik közig. szervhez történne, hanem hivatalon belül...
Ha végkielégítés nem jár, akkor csak a felmentési időre járó közig munkaviszony utáni pénz illet meg?

Roni04 #   2007.02.03. 19:47

El nem fogadás esetén pedig nem jár végkielégítés, hiszen maradsz az eredeti munkakörödben. Az el nem fogadás nem jár párhuzamosan a közszolgálati jogviszony megszűnésével.

Roni04 #   2007.02.03. 19:45

Csak írásban és csak megegyezés alapján lehet helye
A Ktv. szerint 14§ (2) bek. szerint : A közigazgatási szerv, a köztisztviselő és egy másik közigazgatási szerv megállapodhat a köztisztviselőnek a másik közigazgatási szervhez történő határozott idejű, illetőleg végleges áthelyezésében. A határozott idő elteltével a köztisztviselőt az előmeneteli szabályok figyelembevételével vissza kell helyezni a korábbi közigazgatási szervhez. Végleges áthelyezés esetén az áthelyező közigazgatási szerv a hozzájárulást nem tagadhatja meg, feltéve, hogy a megkeresés kézhezvétele és az áthelyezés kért időpontja közötti időtartam a két hónapot meghaladja.
(3) Végleges áthelyezés esetén a közszolgálati igazolás, valamint a köztisztviselő illetményének és - a szabadság kivételével - egyéb járandóságainak kiadása szempontjából úgy kell eljárni, mintha a közszolgálati jogviszony megszűnt volna.

1965 #   2007.02.03. 18:50

Üdvözletem!

Kérdésem a következő: milyen "lehetőségei" vannak a köztisztviselőnek, ha munkaköre meghagyása mellett (egy adott szakterület ügyintézője) jelenlegi szervezeti egységéből egy másik szervezeti egységbe áthelyezik?
A következőkre gondolok: kérheti-e ennek a döntésnek az írásba foglalását ? gondolkodási idő, el nem fogadás esetén jár-e a végkielégítés....
Nagyon köszönöm a segítséget!

Lyonee #   2007.02.03. 18:41

Kjt
79/A. § (1) A közalkalmazottat az e törvény 60-79. §-a alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton történik.
(2) Az illetmény bankszámlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve a postai úton történő illetménykifizetés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.

Mt. 1.sz melléklet
5. Költségtérítés jellegű bevételek közül adómentes:
5.5. a bérnek pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által kötelezően előírt átutalásából adódó többletköltség munkáltató által történő megtérítése, legfeljebb évi 2 ezer forint összeghatárig, továbbá - legfeljebb a törvényben előírt kötelező mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt megillető ruházati költségtérítés;

A vastagon kiemelt rész 2007.jan.1-től nincs benne a jogszabályban!!!

Sücy # e-mail 2007.02.03. 11:05

Más...
Nem tudom, hogy kinél hogy működik, de ma február 3-a van, és a mai napig azt sem kérdezték meg tőlem, hogy önadózó leszek-e vagy sem, nemhogy még az adóigazolást megkaptam volna (ami alapján február 15-ig SZJA-t kellene bevallanom, mivel amellett, hogy közalkalmazott vagyok, még egyéni vállalkozó is).
Szóval ha a TÁKISZtól (mert ő a bérszámfejtőm) nem, kapom meg az adóigazolást (időben), akkor a bírságot ugye nem nekem kell viselnem? Vagy polgári kártérítési perben (vagy valami ilyesmiben) kell az engem foglalkoztató intézménytől követelnem a bírság összegét?

Nem vagyok jogász, csak kontárkodom. Hol jobban, hol kevésbé...
Sücy

Sücy # e-mail 2007.02.03. 11:02

Jár 2000 Ft kompenzáció? Mi alapján? Tudtommal ilyet nem kapok...

Nem vagyok jogász, csak kontárkodom. Hol jobban, hol kevésbé...
Sücy

connery # e-mail 2007.02.01. 18:40

Jár e kompenzáció a közalkalmazottnak azért mert kötelezték arra, hogy bank számlát nyisson és az neki éves szinten többlet kiadást jelent, illetva a bank ezt ki is tudja mutatni. Igaz éves szinten kap adómentes banki konpenzációt 2000 Ft.-ét, de ez nem fedezi a kiadást.

connery # e-mail 2007.02.01. 18:37

Mi a teendő, ha nincs munkaköri leírásom és munkaszerződésem de van kinevezési okmányom.

connery # e-mail 2007.02.01. 18:35

24-72es szolgálati időbeosztástól eltérhet e a munkáltató azzal az indokkal ill. indok nélkül, hogy a keletkezendő túlórát ne kelljen kifizetni e, csökkenti a munkaidőt?

connery # e-mail 2007.02.01. 18:33

Sok kérdésem van.

 1. átszervezés esetén mit kell tenni az átadó

  munkáltatónak és mit az átvevőnek?

  Mert a régi munkalyemen a beosztásom

  megszünt mert a munkáltató felsőbb

  utasításra megszüntette és a másik új

  munkáltató pedig átvette azonos

  feltételekkel.

 2. Kinevezési okmányban szereplő munkaidő

  rendszert mikor lehet módosítani? És

  hogyan?

connery # e-mail 2007.02.01. 18:27

Kérdésem az lenne, hogy közalk. munkakőri leirás hiányában mire kötelezhető.

jamesz # e-mail 2007.02.01. 14:27

Heh, még nem biztos, hogy akkor....

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.01. 09:09

Persze. 2010-ben. Akkor lesz legközelebb parlamenti választás.

www.kbs-ugyved.hu

jamesz # e-mail 2007.02.01. 09:03

Állítólag mégis várható béremelés a közszférában.Ez igaz?

Norcika # e-mail 2007.02.01. 07:48

Köszönöm a válaszaitokat, sajnos én is úgy érzem, hogy nem össze ez a fránya nyelvpótlék...

the big cat # e-mail 2007.01.31. 16:05

Az, meg hogy vajon miért jár, már örök titok marad. A versenypiacon vagy kell a munkádhoz, és akkor úgy vesznek fel, vagy nem és akkor úgy.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.01.31. 14:09

Sajnos, tényleg nem, a nyelvpótlék a középfokúnál kezdődik - ha egyáltalán.

www.kbs-ugyved.hu

Norcika # e-mail 2007.01.31. 13:42

Bocsánat, az előbb kihagytam, hogy "csak" alapfokú nyelvvizsgám van. Gondolom arra semmilyen pótlék nem jár .... :-(

Norcika # e-mail 2007.01.31. 13:38

Üdvözlet mindenkinek!
A segítségeteket kérném az ügyben, hogy közalkalmazottként "A" típusú angol nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezve jogosult vagyok-e nyelvpótlékra?
Segítségeteket köszönöm!