Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Közalkalmazott, köztisztviselő, közszolgálat

hermina #   2007.02.18. 22:16

Sürgős segítséget kérek!
Barátnőm a múlt hét egyik napján olyan rosszul volt, hogy fel sem tudott kelni, betefonált a munkahelyére még a munkakezdés előtt, hogy aznap nem tud bemenni dolgozni A reakció az volt, hogy fizetés nélküli szabadságot vegyen ki. Barátnőmet a háziorvosa ellátta, és másnap már ment dolgozni. Barátnőm nem egy lógós ember, évek óta nem hiányzott egy napot sem a munkából. Orvosi igazolása van a betegségről, mégis fizetés nélküli szabadságot akarnak kivetetni vele. Úgy tudom táppénzre 3 nap esetén ír ki az orvos, de ő nem akart többet hiányozni, mert jobban lett. A betegség első 15 napja betegszabadság, az utána következőkre jár a táppénz. Kérdésem a következő. A betegszabadság igénybevételéhez elég az orvosi (háziorvos) igazolás? Nem kell táppénzes papír? Kötelezheti-e a munkáltatója, hogy vegyen ki szabadságot, ráadásul fizetés nélküli szabadságot?

csufi99 # e-mail 2007.02.18. 01:09

connery
Amennyiben áthelyezés történt, az három fél megállapodása, a tied az új és régi munkáltatóé. Tehát tudnod kell róla, lehet ezeket az iratokat írtad alá, ezt tudniod kell, vagy legyen a jövőben alapszabály, aláírás előtt olvass el mindent.

A többlet munkára pedig én nem nem tudok így mit írni. Egy biztos, kell munkaköri leírást adni a dolgozónak.

Dr.Attika és KBS:

Jót szórakoztok. Nem hinném, hogy a köztisztvislő, közalkalmazott és Duna TV között a beíró ne tudna különbséget tenni. A kicsit cinikus hangnem kinek szól, van értelme?
Nem hiszem, hogy bárki az időt elmulatni jár ide.
Ha rosszul írtam valamit, javítsátok ki, s el van rendezve, meg is köszönöm. A fogalmak tisztázására van hely a fórumon...

Dr.Attika # e-mail 2007.02.16. 19:23

Nem vagyok kötekedős kedvemben. Csupán jeleztem, hogy "közszolgálati tv" kifejezés a köztisztviselőkről, valamint közalkalmazottakról szóló törvények megnevezésére nem alkalmas. Inkább alkalmas a MTV és a Duna Televízió együttes megnevezésére.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.16. 19:12

OFF
Kötekedős kedvedben vagy ma. Pedig a "közszolgákat" kifejezést nem is én találtam ki. Meglehetősen patinás fogalom, és a jelentése is eléggé kiforrott.
ON

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2007.02.16. 18:45

A két közszolgálati tv alatt a Magyar Televíziót és a Duna Televíziót kell érteni?

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.16. 18:06

Bocsánat, tévedtem. A két közszolgálati tv valóban ismeri az áthelyezést - de csak a munkavállaló beleegyezésével. Valamint azáthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében, munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában.

www.kbs-ugyved.hu

connery # e-mail 2007.02.16. 12:08

Na akkor irom a kinevezési okmányból.
Áthelyezem ....Kjt.25§.(2)bek b)pont - Kjt.21§.(1). erőmükezelői munkakör, határozatlan időre, munkarendje:
II. számú váltásos (24-72). Jelenleg nincs munkaköri leírásom és a fenti áthelyezés ez év január 01-től érvényes.

csufi99 # e-mail 2007.02.15. 23:01

Azért az is tudnod kell, a munkaköri leírás a munkáltató részéről egyoldalúan is módosítható. Ebbe most így belemenni nem lehet, többet kellene tudni. Egy biztos, kell munkaköri leírást kapnod.
KBS: a duplázásért, netán visszaolvastál. No mindegy.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.15. 13:36

(Elnézést.)

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.15. 13:36

Nekem ez nem tűnik sem a Munka törvénykönyv sem a közalkalmazotti vagy a köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó jogviszonynak. Azokban ugyanis nincs olyan, hogy "áthelyeznek" egy másik munkáltatóhoz.
Vagy valami speciális szolgáltai jogviszonyban állsz, vagy tévesen írod le a tényállást.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.15. 13:35

Nekem ez nem tűnik sem a Munak törvénykönyv általános sem a közalkalmazotti vagy a köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó jogviszonynak. Azokban ugyanis nincs olyan, hogy "áthelyeznek" egy másik munkáltatóhoz.
Vagy valami speciális szolgáltai jogviszonyban állsz, vagy tévesen írod le a tényállást.

www.kbs-ugyved.hu

connery # e-mail 2007.02.15. 12:44

Köszi csufi!

Arról van szó, hogy áthelyezetk egy másik munkáltatóhoz, azeredeti beosztásom megtartásával és azonos munkahellyel. Az elbeszélés során olvasatra kaptunk egy munkaköri leírást de azt nem kellett aláírni és nem is kaptam belőle példányt. Ez miatt én úgy gondoltam, hogy az eredeti /kinevezésben szereplő/ munkaköröm mellett végzendő feladatot csak akkor végzem el, ha a munkahelyi vezetőm ezt írásban adja. Azért gondoltam erre, mert itt nem szokás helyettesítést finanszirozni, csak a munkátvégeztetik el ingyen, vagy a munkaköri leirásba beépitenek még egy pár munkakört. Szerintem ez törvénytelen, mert én csak a kinevezési okmányban szereplő munkakörre szerzödtem és ha a munkáltató mást is elakar velem végeztetni akkor pedig helyettesítést kellene fizetnie.

jamesz # e-mail 2007.02.15. 09:52

Köszönöm csufi!!!

csufi99 # e-mail 2007.02.14. 20:18

connery:

Mindenekelőtt kérned kellene egy munkaköri leírást, melyet a munkáltatódnak kötelező a munkába állással, kinevezéssel átadni
Így van egy beosztásod, ahogy írod, s nincs alapod arra, hogy mi tartozik a beosztás fogalmába is mi nem? Tiltakozni próbálhatsz, kérdés milyen a munkáltató, mennyire kerülhetsz kellemetlen helyzetbe. Rossz tanácsot nem akarok adni, magad tudod meddig lehet elmenni, s meddig fogadsz el dolgokat. (Nekem sincs...:) )

csufi99 # e-mail 2007.02.14. 20:11

A táppénz és szabadság alapja az átlagkereset.
A táppénz kiszámításának szabályait néztem meg, alapvetően azok a rendszeres jövedelmek képezik alapját, melyekből járulék levonás történik, tehát a rendszeres pótlékok is ide tartoznak. Arányosan képezik táppénz és távolléti díj alapját ( ez utóbbi a 15 napos betegszabadság alapja). Ennél hosszabban is lehet válaszolni, de az valóban hosszú, tömören ennyi. Ha részleteiben érdekel az Egészségügyi Minisztérium honlapján jó kis tájékotató van, értehtően, s ennél bővebben.

connery # e-mail 2007.02.14. 19:38

Mit várhatok a munkáltatótól, ha nincs munkaköri leírásom és arra utasít, hogy eredeti beosztásom mellett más beosztást is elkell látnom és tudom, hogy mint helyettesítést nem akar fizetni.

jamesz # e-mail 2007.02.14. 11:50

Hali!

Táppénz, és szabadság idejére jár-e a régi nevén "ágy melleti pótlék" szoc. inézményben (mai neve: illetmény pótlék alap 120%-a)?

csufi99 # e-mail 2007.02.06. 23:01

Nos, elfelejtették a pályáztatást, ez lehet vitatotdolog... ebbe nem akarok belemenni, mivel az egészségi állapotod sem olyan, hogy ezért akarnál harcolni.
Idemásolom megnyugtatásként azokat a szabályokat, melyek vonatkoznak rád, akkor is, ha visszavonják a vezuetői megbízatást, hiszenn a közalkalmazoti jogviszonyod marad, ám dolgozni nem tudsz, magad írod. tehát semmiképp ne lép, várj rájuk. Egyet megtehetsz nyugodtan! Kéred a nyugdíjazásod, s ha megállapítják, azt köteles vagy bejelenteni. Erre amunkáltató felmenteni köteles, s járandóságok:
Kjt. 37. §.
(6) A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő legalább

 1. három év: egy havi,
 2. öt év: két havi,
 3. nyolc év: három havi,
 4. tíz év: négy havi,
 5. tizenhárom év: öt havi,
 6. tizenhat év: hat havi,
 7. húsz év: nyolc havi

átlagkeresetének megfelelő összeg.
(7) A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatározott mértéke négyhavi átlagkereset összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi nyugdíjra [37/B. § (1) bekezdés a) pont] vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben részesült.
37/B. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott akkor minősül nyugdíjasnak, ha

 1. a hatvankettedik életévét betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve
 2. az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy
 3. korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
 4. előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
 5. szolgálati nyugdíjban, vagy
 6. korengedményes nyugdíjban, vagy
 7. más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg
 8. rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban

részesül.
(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b)-h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították.
(3) A közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.

78. § (1) A huszonöt, harminc, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:

 1. huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
 2. harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
 3. negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.

(3) Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés e) pontja alapján szűnik meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában töltött napon ki kell fizetni.
(4) Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya megszűnik és - legkésőbb a megszűnés időpontjában - nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1) bekezdés], továbbá legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki kell fizetni.
Tehát vagy vársz egy felmentésre egészségi állapot romlása miatt, s ugyanaz történik, ha nem ajánlanak fel másik munkát, s aztán kéred a nyxugdíj megállapítást, ám a plusz nyugdíjazáshoz tartozó járandóság nélkül.

Esetleg vitatod a vezetői megbízás visszavonását, ekkor is részuesülhetsz juttatásban , kár megtérítésben, de ehhez már pert kell nyerned, s erre nem hiszem, hogy szükséged lenne, idegileg, egészségileg.
Ez a ma hatályos szöveg, gondold át.

szezso # e-mail 2007.02.06. 15:50
A határozatlan időre szóló vezetői megbízással kapcsolatban szeretnék én is kérdezni: Munkáltatóm - önkormányzat - 29 év alatt "elfelejtette" az öt évenkénti pályáztatást. Most egy belső ellenőrzés erre felhívta a figyelmüket, miszerint írjanak ki pályázatot,stb... 58 éves vagyok, 39 év szolgálati idővel, 1978.dec.1-től vagyok kinevezett könyvtárvezető. A munkáltatóm most vissza akarja vonni a vezetői megbízásom, amivel természetesen a pótlék megvonása is velejárna. Mivel egy súlyos gerincműtét miatt mozgáskorlátozott lettem, a könyvtár pedig egy tetőtérben, - 18 lépcsőfok 60 fokos dőlésszögben a megközelíthetőség - van, előbb-utóbb rákényszerülök, hogy nyugdíjba menjek. Most mindketten kivárunk: ők azt, hogy én adjam be a nyugdíj igényem, én pedig - ha már elmegyek - szeretnék kapni is valamit: felmentési idő, jubileumi jutalom
 • Milyen intézkedést tehetnek velem szemben , legyen az akár jogos, akár nem ?! Kérem, aki tud, segítsen ! Köszönöm!
Sücy # e-mail 2007.02.05. 10:53

Lyonee, köszi!

Nem vagyok jogász, csak kontárkodom. Hol jobban, hol kevésbé...
Sücy

connery # e-mail 2007.02.04. 17:11

Így igaz ez csak a csoportosnál van ingyenes, de a munkáltató is szerzödő fél, és ez csak akkor él, mint az ingyenesség.

Lyonee #   2007.02.04. 15:23
Lyonee #   2007.02.04. 15:00

Az én fizum a K&H-nál lévő lakossági folyószámlámra megy, az első 2 levét ingyenes saját automatából kezgetek óta. Azt hiszem csoportos megkötés esetén van ez így. Nem akartam reklámot csinálni a K&H-nak. Azt ajánlom nézd végig a neten a bankok szolgáltatásait. Mintha a Raifeissennél is így lenne.

connery # e-mail 2007.02.04. 14:31

Lyonee!

Lekértük a bankszövetségtől, hogy hol van ingyenes legalább egy, de sehol sincs és ez van a bíróság felé is beadva. Igen valóban fizethetett volna a munkáltató de adózottat ő sem ad. A lényeg, hogy a törvények írták elő még 1996-ban és se a dolgozónak se a munkáltatónak nem kompenzált. Itt csak a bankok kasziroznak.

Lyonee #   2007.02.04. 13:28

Sucynek szántam az irományomat.
Azért írtam, hogy tudja mitől estek el eddig a munkahelyén, és hogy most már ne keresse, ne hívatkozzon az idézett jogszabályra!
Most is lehet adni, de már adózni kell utánna. Ezelőtt is adhatott a munkáltató akármekkora kompenzációt, de csak 2000Ft-ig volt adómentes.
Vannak bankok, ahol az első 2 felvét ingyenes saját automatából.