Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Közalkalmazott, köztisztviselő, közszolgálat

1965 #   2007.02.03. 18:50

Üdvözletem!

Kérdésem a következő: milyen "lehetőségei" vannak a köztisztviselőnek, ha munkaköre meghagyása mellett (egy adott szakterület ügyintézője) jelenlegi szervezeti egységéből egy másik szervezeti egységbe áthelyezik?
A következőkre gondolok: kérheti-e ennek a döntésnek az írásba foglalását ? gondolkodási idő, el nem fogadás esetén jár-e a végkielégítés....
Nagyon köszönöm a segítséget!

Lyonee #   2007.02.03. 18:41

Kjt
79/A. § (1) A közalkalmazottat az e törvény 60-79. §-a alapján megillető illetmény kifizetése a közalkalmazott által meghatározott bankszámlára történő átutalással, bankszámla hiányában postai úton történik.
(2) Az illetmény bankszámlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve a postai úton történő illetménykifizetés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.

Mt. 1.sz melléklet
5. Költségtérítés jellegű bevételek közül adómentes:
5.5. a bérnek pénzintézetnél nyitott bankszámlára törvény által kötelezően előírt átutalásából adódó többletköltség munkáltató által történő megtérítése, legfeljebb évi 2 ezer forint összeghatárig, továbbá - legfeljebb a törvényben előírt kötelező mértékig - a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény alapján a magánszemélyt megillető ruházati költségtérítés;

A vastagon kiemelt rész 2007.jan.1-től nincs benne a jogszabályban!!!

Sücy # e-mail 2007.02.03. 11:05

Más...
Nem tudom, hogy kinél hogy működik, de ma február 3-a van, és a mai napig azt sem kérdezték meg tőlem, hogy önadózó leszek-e vagy sem, nemhogy még az adóigazolást megkaptam volna (ami alapján február 15-ig SZJA-t kellene bevallanom, mivel amellett, hogy közalkalmazott vagyok, még egyéni vállalkozó is).
Szóval ha a TÁKISZtól (mert ő a bérszámfejtőm) nem, kapom meg az adóigazolást (időben), akkor a bírságot ugye nem nekem kell viselnem? Vagy polgári kártérítési perben (vagy valami ilyesmiben) kell az engem foglalkoztató intézménytől követelnem a bírság összegét?

Nem vagyok jogász, csak kontárkodom. Hol jobban, hol kevésbé...
Sücy

Sücy # e-mail 2007.02.03. 11:02

Jár 2000 Ft kompenzáció? Mi alapján? Tudtommal ilyet nem kapok...

Nem vagyok jogász, csak kontárkodom. Hol jobban, hol kevésbé...
Sücy

connery # e-mail 2007.02.01. 18:40

Jár e kompenzáció a közalkalmazottnak azért mert kötelezték arra, hogy bank számlát nyisson és az neki éves szinten többlet kiadást jelent, illetva a bank ezt ki is tudja mutatni. Igaz éves szinten kap adómentes banki konpenzációt 2000 Ft.-ét, de ez nem fedezi a kiadást.

connery # e-mail 2007.02.01. 18:37

Mi a teendő, ha nincs munkaköri leírásom és munkaszerződésem de van kinevezési okmányom.

connery # e-mail 2007.02.01. 18:35

24-72es szolgálati időbeosztástól eltérhet e a munkáltató azzal az indokkal ill. indok nélkül, hogy a keletkezendő túlórát ne kelljen kifizetni e, csökkenti a munkaidőt?

connery # e-mail 2007.02.01. 18:33

Sok kérdésem van.

 1. átszervezés esetén mit kell tenni az átadó

  munkáltatónak és mit az átvevőnek?

  Mert a régi munkalyemen a beosztásom

  megszünt mert a munkáltató felsőbb

  utasításra megszüntette és a másik új

  munkáltató pedig átvette azonos

  feltételekkel.

 2. Kinevezési okmányban szereplő munkaidő

  rendszert mikor lehet módosítani? És

  hogyan?

connery # e-mail 2007.02.01. 18:27

Kérdésem az lenne, hogy közalk. munkakőri leirás hiányában mire kötelezhető.

jamesz # e-mail 2007.02.01. 14:27

Heh, még nem biztos, hogy akkor....

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.02.01. 09:09

Persze. 2010-ben. Akkor lesz legközelebb parlamenti választás.

www.kbs-ugyved.hu

jamesz # e-mail 2007.02.01. 09:03

Állítólag mégis várható béremelés a közszférában.Ez igaz?

Norcika # e-mail 2007.02.01. 07:48

Köszönöm a válaszaitokat, sajnos én is úgy érzem, hogy nem össze ez a fránya nyelvpótlék...

the big cat # e-mail 2007.01.31. 16:05

Az, meg hogy vajon miért jár, már örök titok marad. A versenypiacon vagy kell a munkádhoz, és akkor úgy vesznek fel, vagy nem és akkor úgy.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.01.31. 14:09

Sajnos, tényleg nem, a nyelvpótlék a középfokúnál kezdődik - ha egyáltalán.

www.kbs-ugyved.hu

Norcika # e-mail 2007.01.31. 13:42

Bocsánat, az előbb kihagytam, hogy "csak" alapfokú nyelvvizsgám van. Gondolom arra semmilyen pótlék nem jár .... :-(

Norcika # e-mail 2007.01.31. 13:38

Üdvözlet mindenkinek!
A segítségeteket kérném az ügyben, hogy közalkalmazottként "A" típusú angol nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezve jogosult vagyok-e nyelvpótlékra?
Segítségeteket köszönöm!

csufi99 # e-mail 2007.01.29. 19:57

A munaköri leírás módosításához nem szükséges a dolgozó egyetértése. Egyoldalú munkáltatói döntés. Javaslom az Mt. ide vonatkozó szakaszait azérz olvasd át.

jamesz # e-mail 2007.01.26. 11:04

Sürgős!
Amennyiben a közalkalmazott eddig helyettesítéssel látott el egy feladatot (munkakörébe illeszkedik) most be akarom emelni a munkakörébe, a helyettesítési díjat pedig munkáltatói döntés alapján járó illetményébe beépíteni, ehhez kell e a dolgozó belegyezése, illetve jár-e mindez kinevezés módosítással??

csufi99 # e-mail 2007.01.21. 22:11

Kösz, ritkán jutok ide, épp ezt akartam bemásolni.., az ágazati szabályok , legalábbis az általam ismertek pedig határozott idejű kinevezést írnak elő.

Tehát a jogszabályt tovább kell olvasni, én akkor emlékezetből írtam be, kivételesen nem én voltam pontatlan.., aki kérdez, annak viszont fontos, úgy hiszem.
23. § (1) A közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásával bízható meg. A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni.

(2) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét, továbbá a megbízás feltételeit a miniszter határozza meg. A magasabb vezető beosztás ellátására pályázatot kell kiírni.

(3) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztás ellátásával történő megbízás határozatlan időre szól. A miniszter határozott időre szóló megbízást is előírhat.

(4) A megbízás visszavonását - a közalkalmazott kérelmére - indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. A közalkalmazott az indokolást a visszavonás kézhezvételétől számított három napon belül, írásban kérheti; a munkáltató az indokolást további három napon belül köteles a közalkalmazott részére írásban megadni.

No valamit dolgoztam, megkeresetem a jogszuabályhelyet és még így sem teljes...:)

Semmi gond KBS. Néhány évtizede húzom már az igát én is ...:)

Lyonee #   2007.01.20. 21:51

kjt 23.§(3) A magasabb vezető, valamint a vezető beosztás ellátásával történő megbízás határozatlan időre szól. A miniszter határozott időre szóló megbízást is előírhat.
Pl. a közoktatási intézmények esetében.
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet:
5.§(2) A magasabb vezető beosztás ellátására való megbízás - a (14) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével - a munkáltató döntésétől függően, az év során bármikor, legalább öt és legfeljebb tíz évre adható. ....
(3) A magasabb vezetői beosztást - beleértve a megbízás meghosszabbítását is - nyilvános pályázat útján kell betölteni. ...

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.01.20. 20:48

Amit idéztem, az a hatályos törvényi szabályozás. (Ellenőrizheted, megadtam a pontos helyet is.) Természetesen tudom, hogy miért szólnak a pályázatok mégis határozott időre - de valamit te is dolgozz.

Valóban, közalkalmazott vezetői megbízása csak valós és okszerű indoklással vonható vissza. De ezzel nem mondtál semmi újat - nézd csak meg az előző hozzászólásomat.

www.kbs-ugyved.hu

csufi99 # e-mail 2007.01.20. 18:03

A magasabb állású vezetőt kinevezik, s határozott időre, így van az oktatási, egészségügyi és szociális ágazatban is. Meg tudnátok magyarázni miért szólnak az pályázatok is határozott időre? Nem azért, mert nem ismerik a jogszabályt...
Nagyon régen határozatlan volt a kinevezésük, ez még talán a Ktv. elfogadása előtti időben vagy annak elején lehetett így. s nem néztem végig minden ágazatot, ma már nem.
Sőt a régi határozatlan idejű megbízuatásokat is át kellett anno változtatni emlékezetem szerint, de ez már rég volt.
A visszavonás Kjt esetében pedig nem lehet minden indokolás nélküli.

elve # e-mail 2007.01.20. 14:16

Köszönöm válaszaitokat.
Szóval akkor jól éreztük.
Csak az ember ott van gondban, hogy ilyen esetben nincs kihez fordulnia. Mert ugye a jegyző nem igazán abban érdekelt, hogy a munkavállaló érdekeit nézze.

üdv
eLVe

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.01.19. 23:56

Viszont a visszavonást valós és okszerű indoklással kell megtenni.

www.kbs-ugyved.hu