Fórum munkajog, foglalkoztatás régebbi elöl     új hozzászólás


Közalkalmazott, köztisztviselő, közszolgálat

Dudus # e-mail 2007.05.24. 08:49

Sziasztok! Okos embert keresek!
A kolleganőm aug. 13-án tölti az 57. évet és előrehozott öregségi nyugdíjba megy, a 38 éve megvan (pedagógus). A 8 hónap felmentésből 4-et le kell dolgoznia, 4-et nem. Igaz-e, hogy a ledolgozandó 4 nem adható ki a nyugdíj napja előtt, az is csak utána kezdődhet? Tehát, aug. 14-től, 4 hónapig dolgoznia kell, és 4-et nem, így kap még 8 hónapra bért, valéamint vele párhuzamosan nyugdíjat is, közalkalmazotti jogviszonya pedig mindezek végén szűnik meg.
Életidegennek érzem, hogy a nyugdíj után "dolgoztatom"!
Ez volt már kérdés, konkrét választ viszoint nem találtam!

óvodás # e-mail 2007.05.23. 16:54

25 éve ugyanabban az óvodában dolgozom óvónőként. Nálunk is most zajlik a kistérségi társulási procedúra, melynek befejeztével 2 dolgozó valószínűleg feleslegessé válik. Két kérdésem lenne:

  1. A továbbra is a fenntartóként "üzemelő" helyi önkormányzat dönthet az elbocsátandó dolgozó kilétéről, vagy a leendő társulás leendő vezetője?
  2. Ha pl. engem bocsátanak el, mint létszámfelettit, meg kell-e indokolni, hogy miért pont rám esett a választás?
favágók # e-mail 2007.05.23. 15:58

További kérdéseim lennének! A felmentési időm lejártakor csak 37év 4 hónapi idővel rendelkezem a 38 év helyett. Ilyenkor megnövelheti e az időt a 2 gyerek után járó két év? Avagy ezt csak a csökkentett összegű előreh ozott nyugdíjnál veszik figyelembe? Milyen időtartamra lehet elmenni munkanélkülire? Ez az idő beszámít e a szolgálati időbe? A végkielégítés egyösszegben jár?

jamesz # e-mail 2007.05.23. 10:59

A szolgálati idő is kell. Az előrehozott nyugdíj nem csak a közalkalmazottra vonatkozik. Ha megvan a megfelelő szolgálati idő, és a felmentés nyolc hónapja mostantól kezdődik, akkor három hónapot ki kell bírni...nem kell ahhoz dolgozni:-).

favágók # e-mail 2007.05.22. 20:16

Pedagógus vagyok , az iskolaátszervezések miatt kaptam meg a felmentésemet. Határozatlan időre szóló munkaviszonyom volt. 1951-ben születtem, 2 gyermekem van. Jár a 8 hónap felmondás és végkielégítes is, de az 57 év betöltéséhez majd 11 hónapom hiányzik. Szeretnék ekkor nyugdíjba menni. Ha más területen dolgozom le ezt az időt, akkor is elmehetek 57 éves koromba nyugdíjba? Érdemes e munkaügyi bírósághoz fordulni?

jamesz # e-mail 2007.05.22. 13:21

Oks, kösz.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.05.22. 10:33

Közös megegyezéssel igen.

www.kbs-ugyved.hu

jamesz # e-mail 2007.05.22. 10:12

44 nap átirányítás után a munkáltató szeretne közös megegyezéssel munkakört módosítani a dolgozónál. De csak határozott időre szólna ez a munkakör módosítás. Ez megoldható?

Lyonee #   2007.05.20. 21:28

A 16 éven aluli gxermekek után járó 2 nap pótszabadságról se feledkezzetek meg!

sixlaci # e-mail 2007.05.20. 20:31

Köszönjük szépen!!!

Lyonee #   2007.05.20. 18:23

sixlaci!
A lenti válasz neked szólt. Még annyi kiegészítést, ha van olyan pedagógus, aki 57 éves elmúlt a jogviszonya megszünésekor, emelt összegű végkielégítés illeti meg, +4 havi átlagkereset.

Lyonee #   2007.05.20. 18:14

Végkielégítés mindenképpen jár,, legalább 10 év esetén 4 havi átlagkeresetnek megfelelő összeg. Felmentési idő is 4 hónap lenne, ha jogutóddal szűnne meg az iskola, de jogutód nélküli megszűnés esetén nem jár. (Ki mentené fel, ha nincs munkáltató?) Pedagógus évi szabadsága 21nap alapszabadság+25 nap pótszabadság., azaz46 nap. A pótszabiból 15 napot oktatási, nevelési célra igénybe vehet az igazgató .A pedagógus szabadságát általában nyáron kell kiadni. A feleséged szabadságát az évi közalkalmazotti jogviszonya időtartamára időarányosan kell megállapítani. Pl. Ha aug. 31-el szűnik meg a közalkalmazotti jogviszonya, akkor jár neki 14 nap alap-,+16,6 nap pótszabadság, vagyis 31 nap. Ebből 10 napot vehetnek igénybe. Pl. nyári tábor, nyári napközi vezetésére, de csak ilyenekre. Visszamenőleg ne írjon alá ki nem adott szabadságot, Pl. tavaszi szünet. Természetesen a tavaszi szünet 3 napjára is ki lehet adni szabadságot, de nem júniusban, utólag. A ki nem adott szabadságot ki kell fizetni.. Jár még a 13. havi bér időarányos része. Júliustól havonta juttatják az 1/12-ed részét a fizetéssel együtt. Az elsőt a júliusi fizetéssel kapja augusztusban. A különbözetet, pedig elszámoláskor kell megkapnia.

sixlaci # e-mail 2007.05.16. 20:00

Tanácsot kérnénk szakembertől!
Feleségem pedegógus egy vidéki kis általános iskolában, amit most kívánnak megszüntetni a tanév végén.
Tíz éve dolgozik ebben az iskolában.
Az lenne a kérdésünk, hogy a nyári szabadság jár e neki még és kap e végkielégítést?Több kollégája is érintett az ügyben, de a polgármester és az iskolaigazgató, eddig még hitegeti őket, hogy ne legyen botrány a faluban.Előre is köszönjük ha valaki ttud és válaszol a kérdésünkre.

jamesz # e-mail 2007.05.16. 09:32

FONTOS! Ha a közalk. jogviszonya a Kjt 25/A alapján szűnik meg(azaz átveszi az int. fentartását egy másik Mt. alá tartozó munkáltató) és a közalkalmazott az átadás-átvételhez nem járul hozzá,nem fogadja el, akkor jár a végkielégítés neki, de jár-e még valami más?

jamesz # e-mail 2007.05.16. 09:07

44 nap átirányítás után a munkáltató szeretne közös megegyezéssel munkakört módosítani a dolgozónál. De csak határozott időre szólna ez a munkakör módosítás. Ez megoldható?

ObudaFan # e-mail 2007.05.13. 19:38

A felsőoktatási törvény szerint az oklevél igazolja. Az abszolútórium önmagában még nem diploma, de még az államvizsga sem.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Szűcs Kinga # e-mail 2007.05.13. 13:49

Szaiasztok!
Segítséget szeretnék kérni! Köztisztviselő vagyok, sikeres államvizsgát tettem, de nincs nyelvvizsgám és így nincs oklevelem, de a Ktv, 23 § szerint az I. besoroláshoz szakképzettséget kell igazolni. A főiskola igazolást állított ki részemre, a sikeres államvizsgáról. Mi írja elő, hogy csak az oklevél megléte igazolja a szakképzettséget? Ha nincs ilyen, akkor hogyan lehetne átsoroltatnom magamat, hozzáteszem a Diákhitel szempontjából már végeztem és hallgatói jogviszonyom megszűnt. Köszönöm.

Legislator # e-mail 2007.05.02. 16:36

meggjelent=megjelent

Sunshine after the rain.

Legislator # e-mail 2007.05.02. 16:36

Közlöm az érdeklődő kollegákkal, hogy meggjelent György István: Közszolgálati jog című tankönyve (Budapest, 2007. HVG-ORAC Kiadó, kb. 200 oldal).

Sunshine after the rain.

Lyonee #   2007.05.02. 16:32

Jamesz!
Egy példa talán segít. 1972-1980 valaki takarítónő volt egy ruhagyárban, 1981-től a mai napig állami iskolákban takarított. 1992- től az állami iskolákban dolgozók a kjt alá tartoznak. Akik 1992 előtt olyan munkahelyen dolgoztak, amelynek alkalmazottai 1992-től a kjt hatálya alá tartoznak, a 92 előtti alkalmazás tekintetében is közalkalmazottak. A mi példánkban az iskolákban történt munkavégzések teljes ideje közalkalmazotti jogviszony. A ruhagyári dolgozók jogállása 1992-ben nem került a kjt alá, ezért az 1972-1980 történt munkavégzés nem közalkalmazotti jogviszonyban történt., de a fizetési fokozatba beszámít. Egyébként jó pár évig még oda sem lehetett beszámítani, de tv. változás folyamán ezen változtattak. A felmentési időbe és jubileumi jutalomba csak a közalkalmazotti jogviszony vehető figyelembe. Meg azok a jogviszonyok, amelyek közalkalmazottivá alakulnak át. Pl. köztisztviselői, szolgálati (fegyveres erők) jogviszony.

jamesz # e-mail 2007.05.02. 13:47

A közalkalmazottaknál a fizetési fokozat megállapításhoz a szövetkezetnél eltöltött időt úgy számoljuk, hogy az 1992. előtti az közalkalmazottinak számít eleve, ezután pedig munkatörvénykönyv hatálya alá tartozónak számoljuk. (Nyilván a meglévő végzettség figyelembevételével)
De vajon a jubileumi jutalom megállapításnál is ugyanez a helyzet?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.05.02. 10:00
jamesz # e-mail 2007.05.02. 09:39

Munkanélküli ellátás beszámítható közalk. fiz. fok megállapításhoz?

Lyonee #   2007.04.28. 22:49

4035521
EBH2005. 1252. A közalkalmazottat megillető felmentési idő mértéke megállapításánál - a fizetési fokozat megállapításától eltérően - az alapul szolgáló közalkalmazotti jogviszony időtartamába a külföldön munkaviszonyban töltött idő nem számítható be, mivel e munkaviszony nem a közalkalmazottak, illetve köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél állt fenn [1992. évi XXXIII. törvény 87. § (2) bek.].
7 év a közalkalmazotti jogviszonyod alapján 3 hónap, felmentési idő és 2 hónap végkielégítés jár.
A szabadságod a 21 alap +25 pótszabadság időarányos része. A pótszabiból 15 napot nevelési , oktatási feladatokra igénybe vehet a munkáltató, ezt is arányosan.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2007.04.26. 10:19

Igen, jamesz.

www.kbs-ugyved.hu