Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. február 8. péntek | Regisztráljon most!

Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


formanyomtatványok

-petya- # e-mail 2018.12.09. 21:16

Rendben, köszönöm a választ!

ObudaFan # e-mail 2018.12.09. 10:10

A teljes mértékben elismerő nyilatkozat pontosan azt jelenti, ami a nevéből is következik, vagyis azt, hogy a bíróság a keresetet/viszontkeresetet/beszámítást további vizsgálat nélkül alaposnak fogja tekinteni.

A megszüntetés iránti kérelem pedig arra irányul, hogy valamilyen okból meg kell szüntetni az eljárást, pl. már eleve vissza kellett volna utasítani a keresetlevelet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

-petya- # e-mail 2018.12.08. 19:30

Köszönöm a választ!

Még egy kérdés, illetve kettő, ellenkeresettel kapcsolatban.

A keresetet/viszontkeresetet/beszámítást teljes mértékben elismerő nyilatkozat,

Illetve az eljárás megszüntetésére irányuló kérelem mit jelent?

drbjozsef # e-mail 2018.12.08. 13:56

Ha egyedül készíted, ügyvéd nélkül, és papír alapon nyújtod be, és géppel készítetted, akkor igen.
Ha végig kézzel írod, akkor nem.

2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

114§(3) Ügyvédi vagy kamarai jogtanácsosi képviselet esetén - ha törvény papír alapú benyújtást lehetővé tesz - az ügyvédnek vagy a kamarai jogtanácsosnak a beadvány első példányát eredeti aláírásával kell ellátnia; egyébként a beadvány első példányát az e törvény szerint meghatározott, teljes bizonyító erejű magánokirati formának megfelelően kell elkészíteni.

325. §(1) Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha

  1. a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta,
  2. két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton a tanúk nevét és lakóhelyét - ennek hiányában tartózkodási helyét - olvashatóan is fel kell tüntetni.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

-petya- # e-mail 2018.12.08. 11:18

Üdv Mindenkinek!

Olyan kérdésem lenne, hogy az ellen kereseti beadványt a végén két tanúval is alá kell íratni?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.12.05. 11:58

Az kétségtelen.

www.kbs-ugyved.hu

lewho # e-mail 2018.12.05. 08:37

Persze, ez igaz. Arra gondoltam, a beadványa ellenkérelem, akár rondán ír, akár nem:)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.12.05. 08:34

Ez tévedés. A Pp. 181. § (3) bekezdése kifejezetten megengedi a meghagyás kibocsátását akkor is, ha az alperes nyújt ugyan be ellenkérelmet, de az nem érdemi. („a keresetet általánosságban vitató nyilatkozatot terjeszt elő, amely nem tartalmaz sem alaki védekezést, sem érdemi védekezést”)

A kifogás jó ötlet.

www.kbs-ugyved.hu

lewho # e-mail 2018.12.05. 08:21

(Ha beérkezik a nyomtatvány, akkor nem lehet úgy tekinteni, h nem nyújtott be ellenkérelmet. Hiánypótlásra lehet felhívni, annak elmulasztása esetén pedig - fellebbezhető végzéssel -visszautasítani magát az ellenkérelmet. Kicsit furcsa. Itt kifogást lehetne benyújtani az eljárás szabálytalansága ellen, Pp. 156. §-a alapján. Szvsz. De ha a bíró el tudta olvasni....)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.12.04. 22:46

Ha nem tekinthető érdemi ellenkérelemnek, akkor a bíróságnak hivatalból meghagyást kellett volna kibocsátania. Ha jól értem, nem tette.

Kérdés, hogy a bírósági meghagyás kibocsátásának elmulasztásával szemben hogyan lehet fellépni.

www.kbs-ugyved.hu

Sherlock # e-mail 2018.12.04. 21:20

Off

Megkaptuk az első új Pp.-s ellenkérelmet, amit jogi képviselő nélkül eljáró alperes terjesztett elő. Szinte az egész olvashatatlan macskakaparással van írva (egy idős hölgy, túlélő házastárs öröklésből történő kiesése a per tárgya), ami meg olvasható az meg bár ne lenne az, akkora hülyeség. Lehet hagyni kellett volna a jogi képviselő nélküli eljárást a fenébe és mindenhol ügyvédkényszert előírni.

On

www.klaw.hu - Jogról, érthetöen.

ObudaFan # e-mail 2018.12.03. 13:34

Ha papír alapon jársz el, akkor ahhoz nincs külön nyomtatvány a legtöbb esetre.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.12.02. 22:40

Elektronikusan? Leginkább P23. De egyes cselekményekhez van speciális nyomtatvány.

www.kbs-ugyved.hu

alfateam # e-mail 2018.12.02. 21:17
Tiberis # e-mail 2018.12.02. 21:08

A 2018-tól a személyes képviselet esetén benyújtott keresetlevelet követően milyen nyomtatványon lehet benyújtani további előkészítő iratot?