Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Túlfelszültség miatt kártérítési igény / ELMŰ

bermuda háromszög # e-mail 2017.10.12. 20:39

A művek által szolgáltatott delejt a szabvány szabályozza.
Erre kell felkészülni. Ha nem így lenne akkor a mérőhely szabvány is másmilyen lenne.
Téged megvezetnek.
A firelé - tudtommal - arra való, hogy ha belenyúlsz a fázisba akkor ne halj meg ott azonnal.
Az a cucc arra figyel, hogy van-e olyan áram ami a fázison bement, de a nullán nem jött ki, vagyis valami/valaki elvezeti az áramot a földelésen keresztül, vagy a föld felé akárhogy.

István_0714 # e-mail 2017.10.12. 19:58

Sajnos nem volt biztosítás a házon.

Ma voltam bent az ügyfélszolgálaton és azt a tájékoztatást adták, hogy arra a 100 napra amíg nem jöttek ki kicserélni a rossz villany órát adtak 5000 Ft kötbért. Hát ez nevetséges, úgyhogy ott is hagytam őket.

Illetve ismét azt a mentegetőzést kaptam, hogy firelé, és túláram elleni eszköz hiányában ez megtörténhetbármikor bárkivel, ez a fogyasztó feladata hogy beszereltesse, és evvel elkerülhető lett volna az elektromos hálózat tönkremenetele, és a tűz.

bermuda háromszög # e-mail 2017.10.12. 16:37

Ennyire türelmes én nem voltam velük, amikor gondom volt a fiúkkal.
Addig mentem felfelé a hierarchiájukon, hogy 2 nap alatt megoldották a dolgukat/lehetetlent.
Amikor a vezérhez indultam és látták, hogy tényleg be fogok menni (portán bejelentkezés személyi leadva stb), megtalálták a megoldást.
Mi veszteni valód van?
Ha nincs a műszaki hiba a részükről nincs károd.

nonolet # e-mail 2017.10.12. 14:12

Tehát az alapvető kérdésed az az, hogy:

  • a szolgálattó felelős-e
  • a hálózatában keletkezett vezeték hiba
  • miatti fogyasztói károkért...

Szerintem: igen.

- -

Ami biztos, hogy a nulla-szakadás az nem áramszüneti kérdés.
Hanem üzemeltetetési, fenntartási felelősség.

Az áramszünet csak egy következmény.
A felelősség kérdését ezért nem az áramszünetből kiindulva kell vizsgálni, hanem az üzemeltetés témájából.

Ami azt jelenti, hogy: hibás teljesítés történt!

Nem volt működő nulla-vezeték, ami pedig a szolgáltatás alapvető része.
Amiért a szolgálattó felel!

Ezért a hibás teljesítéssel okozott kárért is.

Hacsak nincs valami spéci külön kivétel törvény erre.
Szerintem: nincs.

István_0714 # e-mail 2017.10.12. 13:43

Tisztelt Ügyvéd Nő/Úr!

Megpróbálom minél pontosabban megfogalmazni, hogy teljeskörű legyen a leírás. Az alábbi eset történt:

2016.01.16-án az ingatlanunk előtt lévő utcai villanyoszlopon anyagfáradás miatt (vihar, szél, eső nem volt) vezetékszakadás, nullszakadás következett be. A három fázisú villanyóránkhoz az utcáról régi ún. liszka kábeles csatlakozón érkezett a méretlen (túl)áram (szolgáltató tulajdona). Ennek a kábelnek a nulla kábelere szakadt le a 0,4 kV-os hálózat kötegelt nulla sodronyáról. Ezt a kiérkező ELMŰ szakemberek állapították meg aznap mikor az eset történt. A túlfeszültség miatt a nappali, és az éjszakai villanyóra tönkrement, a komplett villamos hálózat a házban szintén tönkrement. A hálózatba (konnektor) csatlakoztatott eszközök mind tönkrementek. Az esetről jegyzőkönyvek is készültek.
A kint járt ELMŰ dolgozók beismerték, egyértelmű, hogy az Ő hibájukból eredt a kár.
Egy TV készülék a közel 400 V túlfeszültség miatt kigyulladt, melynek okán nagy mértékű korom terjedt szét a házban. A kiérkező tűzoltók megállapították, hogy lakhatatlan az ingatlan. Szerencsére nem terjedt szét a tűz, de a korom miatt ujjnyi vastagon állt a fekete korom a ház minden szobájába, a plafonon, a padlón, a szekrényekben, a benti tárgyakon, berendezéseken. Gyakorlatilag mindent tönkretett a korom.
Az ELMŰ szakemberek nem cserélték ki a villanyórákat arra hivatkozva, hogy besötétedett és nem látnak, illetve egy fontosabb(?) esethez kell tovább sietniük. 2 napon belül ígérték, hogy kijönnek ismét, és elvégzik a cserét. 01.19.-én ismét megjelentek egy részletesebb jegyzőkönyv felvétele, és egy káreseti jegyzőkönyv megírása miatt. Itt ismét a sötétre hivatkoztak és arra, hogy nincs náluk eszköz a cserére, így 15 napon belül jelentkezni fognak.

Türelmesen vártunk, és mikor már letelt az ígért 2 hét, telefonon érdeklődtünk, majd csak újabb időpontot kaptunk, amely időpontban szintén nem jelent meg senki. Havonta szoktuk diktálni az óra állást, ezt sem tudtuk megtenni mivel nem tudtuk leolvasni a digitális kijelzőről az állást, az teljesen sötét volt, ezt jeleztük is több alkalommal, hogy nem tudunk diktálni, ne küldjenek becslés alapján csekket, mivel nincs villanyóránk, nincs áramfogyasztás, jöjjenek és cseréljék le végre. Csak ígérgetéseket kaptunk. Egyik alakalommal tudtak a dologról, máskor arról tájékoztattak, hogy nincs tudomásuk róla(telefonos diszpécser).
Nem győztünk tovább várni, így saját költségre teljesen rendbe rakattuk a házat. Korom vésés, majd újrafestés, az összes nyílászárót úgy szint, a kiégett parkettát megcsináltattuk, a komplett villamos hálózatot kicseréltettük mivel kiégtek a falban a vezetékek, új villanykapcsolók, konnektorok, termosztát, keringető szivattyú csere megtörtént. A villamos hálózat cseréjekor a nappali villanyóra javítását elvégezte egy ismerős szakember.

A folyamatos telefonhívások után április 22-én jöttek ki kicserélni az éjszakai villanyórát 20:20 perckor, de mondván, hogy sötét van 04.25-én fognak kijönni ismét. Ekkor 04.25.én véghezvitték a cserét, több mint 3 hónappal az eset után.
Kártérítési igényt nyújtottunk be már 01.19-én, de folyamatosan elutasították mondván, hogy "az áramszünet egy elektromos hálózat üzemeltetésével együtt járó természetes jelenség, melynek oka lehet anyagfáradás vagy tevékenységi körön kívül álló külső behatás következménye, ezért az elosztói engedélyes üzletszabályzat szerint a villamos energiát folyamatosan, de nem szünetmentesen biztosítja a rendszerhasználók részére." De kérdem én hogy 3 hónapig? Ez a mai világban elengedhetetlen, hogy áram nélkül maradjon valaki. Továbbá arra hivatkoznak, hogy nincs ok- okozati összefüggés a szakadás és a lakástűz között.

Békéltető testülethez fordultunk, ahol a testület jogásza felszólította az ELMŰT, hogy 15 napon belül kijönnek szakemberek felülvizsgálni a kárigényt és a hálózatot. Ez sem történt meg.
Ismét felszólítottuk Őket, de a mai napig elutasító választ kapunk, tele hamis állítással, mondván hogy ők a jelzésünk után egyből kicserélték a villanyórát. A jogtanácsosuk által tett állítások teljes mértékben valótlanok, miszerint üzemzavar lépett fel és ezt egyből elhárították a hibát, illetve, hogy a fogyasztásmérő berendezés visszaszerelésére haladéktalanul sor került a bejelentésünkkor. 01.19-én már teljesen egyértelmű volt a csere iránti igényünk, ezt jegyzőkönyvben is írásba foglalták, bár ezt hivatalból el kellett volna végezniük még aznap, ehelyett 04.25-én tették meg, tehát az az állítás is hogy azonnal megtörtént teljes mértékig valószerűtlen, hamis.
Illetve az az állítás, hogy „nem volt, és jelenleg sincs elzárva ingatlana használatától”. Áram szolgáltatás nélkül, hogy tudtuk volna használni az ingatlant?

Az ok-okozati összefüggés bizonyítása is részünkről teljes mértékig megvolt. A túlfeszültség miatti jelenség, káresemény teljes mértékben egyértelmű, hogy az ELMŰ oldalán történt nullszakadás volt a kiváltó ok. Tehát az ok okozat alátámasztva. Ezt 2 független villanyszerelő, és több ELMŰ szakember is beismerte. A fi-relé (érintésvédő) mint olyan ebben az esetben semmit nem ért volna, mivel nem erre szolgál. Néhány alkalommal próbálták ezt a kibúvót keresni, de ez téves állítás.

„Társaságunk jogosult volt az üzemzavar elhárítás idejére a szolgáltatást a fenti fogyasztási helyet is érintően szüneteltetni” állítást az üzletszabályzat nem tartalmazza, hogy ez az idő 3 hónap lehetne. Valamilyen szinten elismerték a hiányosságukat, ezért 5.000 Ft kötbért fizettek részünkre, amely egy nevetséges összeg.

2016.09.07-én megjelentek az ELMŰ emberei mindenféle előzetes tájékoztatás nélkül és visszakötegelték a ház előtt lévő villanyoszlop közötti vezetéket, közel 8 hónappal az eset után, majd neki akartak fogni a házba becsatlakozó vezeték kicseréléséhez. Értetlenül vették tudomásul, hogy nem tudunk azonnal hívni egy villanyszerelőt, illetve hogy nincs itthon egy nekik szükséges „guman sapka”, illetve plombálható kötésdoboz. Majd tájékoztattak, hogy ez véséssel is járni fog, a ház pedig újra lett festve még tavasszal. Ezt a műveletet is még a káreset után pár nappal el kellett volna végezniük, nem pedig 8 hónap késéssel. Beszéltünk villamossági szakemberrel, és Ő tájékoztatott, hogy a guman sapka cseréje ELMŰ feladata, Ő majd csak jelen lesz a munkálatok elvégzésekor. 10.10-én ismét megjelentek, majd számonkérően megjegyezték, hogy a tetőtartó vas cseréje nélkül nem tudják elvégezni a vezeték cserét.
Az ELMŰ hozzáállása teljes mértékig elfogadhatatlan, rosszindulatú, megengedhetetlen.

Végül a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz fordultunk, és a fent leírtakat nyújtottuk be felülvizsgálatra 2016 novemberében. Választ azonban csak most kaptunk, amely az alábbi:
A Hivatal a felhasználó panaszát a bejövő csatlakozó nulla szakadása miatt bekövetkezett feszültség kimaradás, valamint túlfeszültséggel kapcsolatos panaszrész tekintetében elutasítja. A Hivatal a kártérítés tekintetében hatáskörének hiányát állapítja meg és az eljárást megszünteti.
A Hivatal a felhasználó panaszának a felhasználási helyen felszerelt fogyasztásmérő meghibásodása miatt szükséges cseréjének késedelmére vonatkozó panaszrész tekintetében helyt ad. A mérőóra cseréjét az ELMŰ az üzemzavar 2016.01.16. napján történő elhárítását követően ésszerű határidőn belül nem végezte el, így megsértette a Vhr. 2. számú melléklet 11.2. pontját, tekintettel arra, hogy a felhasználási szolgáltatás szünetelését megalapozó körülmény megszüntetése - azaz a nulla szakadás megszüntetése - már 2016.01.16 napján megtörtént.

Ügyvédhez már fordultunk de túl nagy kockázatot nem szeretnénk vállalni egy esetleges per indítás miatt, mivel 50-50% esélyt jósoltak. Illetve a per indítási költségek is elég jelentősek,(szakértői vélemény) nem beszélvén egy esetleges per vesztésről amennyiben az ELMŰ valahogy kibújna a felelősség alól. Közel 6-700 ezer Ft kiadás nem fér jelenleg bele, mert közel ennyi volt a ház rendbetétele is.
Az lenne a kérdésem, hogy az Energetikai szövetség által megállapított mérőóra cseréjének elmulasztásával kapcsolatban milyen lehetőségeink vannak? Hogy tudjuk érvényesíteni igazunkat? Van erre vonatkozóan bármilyen szabályzat, hogy erre a közel 100 napra naponként milyen igényünk lehet? Például 5000 Ft/nap a szolgáltatás nem teljesítése végett?

Előre is köszönöm a választ.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2011.02.08. 22:53

Fizetési meghagyás, ha ellent mondanak, per. Ezt hatóság nem fogja elintézni helyetted, magánjogi jellegű vita.

www.kbs-ugyved.hu

Juciri # e-mail 2011.02.08. 21:25

Segítségre van szükségem, tanácstalan vagyok.....

10.08-án történt áramszünet, és egy nagy értékű sütő (175 e. Ft) vezérlőpanel elromlott az áramkimaradás miatt. Az első telefonos bejelentés alkalmával 10.11-én az ELMŰ kollégája elismerte, hogy a probléma náluk volt, mivel a környéki trafóházból valaki eltulajdonította a vezetéket, amiből nekem lett problémám. A Biztosítónk azt tanácsolta, hogy az ELMŰnek van felelősségbiztosítása, ott jelentsem a kártérítési igényemet.
10.25-én voltak kinn az ELMŰ kollégái felmérni a kárunkat és felvenni a jegyzőkönyvet, mivel a javíttatása a készüléknek 45 e. Ft. 2010.10.26-án voltam benn Ügyfélszolgálatukon, ahol az
ügyintéző hölgy semmilyen tájékoztatással nem tudott szolgálni az eljárással kapcsolatban, azzal
rázott le, hogy majd telefonon vagy e-mailben egyeztetnek velünk, mert ki kell vizsgálni, hogy mi történt adott napon, és tovább faxolta valahova a papírjaimat, de azt mondta ott nincs Ügyfélszolgálat, nem tudunk személyesen elmenni intézkedni, érdeklődni. Másfél hónapon keresztül folyamatosan üzentem nekik az Ügyfélportálukon mire december közepén küldtek egy kioktató levelet és januárban még egyet arról, hogy szükséges lenne beszereltetni egy túlfeszültség védelmi berendezést, de a felelősségükről, a kivizsgált problémáról, a kártérítésünkről egy szó sem esik, pedig én csak a javíttatás költségét akarom kifizettetni velük.
Decemberben a Híradó pont ilyen problémával foglalkozott Debrecenben ott az E.ON azt mondta fizetnek ilyen esetekben.
Hova forduljak segítségért??? Milyen hivatalnál lehet őket feljelenteni? A Fogyasztóvédelem ezzel a problémával nem foglalkozik, csak azzal, hogy időben válaszoltak-e, a pénzügyi dolgokba nem szól bele.
Előre is köszönöm a segítséget!