Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. február 8. péntek | Regisztráljon most!

Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Vízdíj elévülése

Szomorú örökös #   2018.10.16. 05:52

runningman

Nincs olyan, hogy szennyvízelvezető csőbe épített, az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szükítő.

Alapból írtál marhaságot a fenti mondatban, hiszen ha a szennyvízelvezető csőbe kerül a víz,
akkor az már messze nem ivóvíz. :-)

Szomorú örökös #   2018.10.16. 05:44

runningman

azért ment el a jog ebbe a - szerintem törvényellenes - irányba

Szerencsére csak szerinted törvényellenes!

Szomorú örökös #   2018.10.16. 05:42

runningman

Akkor utoljára kérdem: mit nem lehet érteni ezen? A korlátozás nem alkalmazható
lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében. :-D

oligaliga # e-mail 2018.10.16. 05:23

De sokszor látni, hogy a jogászkodó laikus próbál magyarázni, pedig csak a magyar nyelvet kellene ismerni. Akkor beláthatná, hogy az általa vitatott értelmezés pontotsan azt jelenti, ami le van írva. A szennyvíz-szolgáltatásra nem alkalmazhatók a korlátozás, felfüggesztés eszközei.

runningman # e-mail 2018.10.15. 23:03

jog helyett jogalkalmazás nyilván

runningman # e-mail 2018.10.15. 23:01

De van ennek a betű szerinti összeolvasásnak egy másik olvasata is, lehet benne értelem:

Nem korlátozhatja a közüzemi szennyvízelvezetést és tisztitást (lakosságnál):

 1. külön berendezés beépítésével mely a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást időben és mennyiségben korlátozza
 2. az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezésével
 3. a közüzemi ívóvíz-szolgáltatás felfüggesztésével, ha a (...) más módon biztosítja

Ennek a megfejtése az lehet - ha értelmet keresünk benne - , hogy a szennyvízelvezetés működéséhez szükség van arra, hogy legyen az ingatlanon bejövő víz. Pl hogyan használja a wc-t, amely nem pottyantós és rá van kötve a szennyvízhálózatra, ha nincs mivel lehúzni? De erre lehet ezer érvet találni, mindenesetre ott van: szennyvíztisztítás és elvezetés esetében lakossági fogyasztónál a részletezett intézkedésekkel nem élhet.

Talán azért ment el a jog ebbe a - szerintem törvényellenes - irányba, mert a vízszolgáltatók főleg önkormányzati társaságok és a bevételük nem követte a költségeiket, ezért kerülő úton próbálják azt beszedni. Akár százéves tartozások is ráterhelhetőek egy-egy új vagy aktuális tulajra.

runningman # e-mail 2018.10.15. 22:38

És pontosan ezért írták le a törvényben, hogy a korlátozás tiltása csakis a szennyvízelvezetésre vonatkozik.

Csakhogy nem ezt írták. Azt írták, hogy
(1)

 1. a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön (...)
 2. az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő (...)
 3. közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti (...)

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható (...) lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében.

Tehát a (2) bekezdés MEGTILTJA az (1) bekezdésben részletezett konkrét intézkedéseket, melyek ivóvíz-ről, ivóvíz szolgáltatásról szólnak HA van szennyvíztisztítás is.

Különben ha az általad képviselt álláspontot szerette volna a jogalkotó, akkor azt kellett volna írnia a (2) pontba, hogy a szennyvízelvezetés és tisztítás lakossági felhasználó esetében nem korlátozható.

Álláspontod szerint a következőképp kellene érteni a törvényt, nyelvtanilag, betű szerint (összeolvassuk a (2) pontot és az (1) pont vonatkozó részeit, alanyt, állítmányt egyeztetünk):
a)lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítást a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást korlátozó külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben nem korlátozhatja

 1. lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítást az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítő elhelyezésével nem korlátozhatja
 2. lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítást a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás felfüggesztésével nem korlátozhatja

Ez értelmetlen így, de csak azért mivel álláspontod szerint az ivóvíz-re vonatkozó konkrét cselekedeteket/fogalmakat/eljárásokat akarod a szennyvízre alkalmazni. Ez így szerintem nem oké.

Nincs olyan, hogy szennyvízelvezető csőbe épített, az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szükítő. Fogalmilag kizárt. Ezért nem is lehet hivatkozni rá. Emiatt szerintem az álláspontod hibás, ugyanúgy mint azoké akik ebben a tárgyban már ítéleteket is hoztak.

Szomorú örökös #   2018.10.15. 21:53

runningman

Azaz van két része:
közműves ivóvízellátás (az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással)
közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, (ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is)

És pontosan ezért írták le a törvényben, hogy a korlátozás tiltása csakis a szennyvízelvezetésre vonatkozik.

Szerintem ha van a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás nem lehet korlátozni a lakosságnál az ivóvizet.

Ha most egész éjszaka nem alszol, akkor is csakis a szennyvízelvezetésre vonatkozik a törvény, azt nem korlátozhatják, az ivóvízszolgáltatást viszont igen.

runningman # e-mail 2018.10.15. 20:33

58. § (1) * A víziközmű-szolgáltató a (...) víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése körében az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

 1. a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön (...)
 2. az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő (...)
 3. közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti (...)

(d), e), nem játszik, nem kötnek megállapodást ill lakossági fogyasztó)

Nézzük meg mi a víziközmű-szolgáltatás a tv szerint:

víziközmű-szolgáltatás: közszolgáltatási szerződés keretében nyújtott közműves ivóvízellátás az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással, továbbá a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is (a továbbiakban együtt: víziközmű-szolgáltatási ágazatok),

Azaz van két része:
közműves ivóvízellátás (az ahhoz kapcsolódó tűzivíz biztosítással)
közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás, (ideértve az egyesített rendszerű csapadékvíz-elvezetést is)

közüzemi ivóvíz-szolgáltatás, átfolyó ivóvíz, közüzemi ivóvíz-szolgáltatás (a, b, c pontok) - ez biztos, hogy a víziközmű-szolgáltatási ágazatok közül a közműves ivóvízellátás körébe tartozik és nem a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás részbe.

És az 1 bekezdésben részletezett intézkedéseket megtiltja a tv, ha:
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható (...) lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében.

Szerintem ha van a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás nem lehet korlátozni a lakosságnál az ivóvizet.

Szomorú örökös #   2018.10.15. 20:14

runningman

mivel ott - az első pontban - szó nincs szennyvízről hanem ivóvízről, nyelvtanilag az a helyes ha az ivóvízhez hozzá sem piszkálhatnak lakossági felhasználónál - ha van szennyvíz-elvezetés.

Az (1) pontban is komplett vízközmű-szolgáltatásról írnak.
Nem tudom, hol olvastad egyáltalán az „ivóvíz” szót. :-)

Szomorú örökös #   2018.10.15. 20:09

runningman

Mit nem értesz ezen???

58. § (1) 205 A víziközmű-szolgáltató a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése mellett a víziközmű-szolgáltatás korlátozása, illetve felfüggesztése körében az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható...lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében

A teljes vízközműszolgáltatás áll a ivóvízszolgáltatásból és az elvezető szennyvízcsatorna szolgáltatásból. Ezért is írták le így, hogy csakis a szennyvízszolgáltatást nem korlátozhatják, de magát az ivóvíz szolgáltatást simán lekorlátozhatják.

runningman # e-mail 2018.10.15. 19:54

Csak azért kérdem, mert nem az van odaírva, ha végignézed, akkor nyelvtanilag az jön ki, hogy:

Az (1) bekezdés nem alkalmazható (...) lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében.

Nem alkalmazható tehát szűkítő, korlátozó, felfüggesztés az ivóvíz tekintetében. És azért nem alkalmazható, mert az 1. bekezdés az ívóvízre írja elő ezeket az intézkedéseket, nem azt mondja, hogy szennyvízre lehet szűkítőt, korlátozót tenni vagy felfüggeszteni. A 2. pont az 1. pont intézkedéseit megtiltja és mivel ott - az első pontban - szó nincs szennyvízről hanem ivóvízről, nyelvtanilag az a helyes ha az ivóvízhez hozzá sem piszkálhatnak lakossági felhasználónál - ha van szennyvíz-elvezetés.

Gondolom úgy értelmezik a bíróságok ahogy írtad, de ez az értelmezés a törvény szövegének nem felel meg.

oligaliga # e-mail 2018.10.15. 05:59

Azt jelenti, hogy a vízdíjtartozás miatt (ideértve a csatornadíjat is) lakossági felhasználónál a csatornát nem lehet korlátozni. De annak semmi akadálya, hogy az ivóvizet korlátozzák, vagy akár felfüggesszék.

runningman # e-mail 2018.10.14. 23:33

58. § (1) * A víziközmű-szolgáltató (...) az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

 1. b) c) d) e) (korlátozás, szkítő, felfüggesztés, stb)

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható egészségügyi és gyermekintézmények esetében, továbbá lakossági felhasználó részére végzett közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás esetében.

Ez a 2. pont az érdekes, hogyan kell ezt értelmezni? Ha az ingatlanról van közműves szennyvízelvezetés (nem egyéni pl derítő, stb) akkor lakossági felhasználónál nem korlátozhatja a vízszolgáltatást? Vagy mit akar ez jelenteni?

drbjozsef # e-mail 2018.10.11. 08:33

Csak tovább bizonyít.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Szomorú örökös #   2018.10.11. 05:59

F.Laca

Mert alapból becsület is van a világon.

Ne sértsd meg ezt a szót azzal, hogy leírod! ;-)

jó ötletek a diktatórikus szolgáltatók, hivatalok és hatóságok ellen

Na ja, csak hát Münchausen báró már egy jó ideje meghalt. :-D

F. Laca # e-mail 2018.10.11. 04:44

Mert alapból becsület is van a világon.
Meg persze - jó ötletek a diktatórikus szolgáltatók, hivatalok és hatóságok ellen.

drbjozsef # e-mail 2018.10.10. 19:15

Akinek ennyi esze van, azt nem is értem, hogy eleve minek fizet áramot meg vizet, és miért nem lopja simán?

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.10.10. 18:31

És akkor már nem csak polgári jogi tartozásod lesz, hanem elkövetsz egy bűncselekményt is. Sok ilyen okos tanácsod van még?

www.kbs-ugyved.hu

F. Laca # e-mail 2018.10.10. 18:11

A régi tartozást NEM követelheti rajtad, de a korlátozót beszerelheti.

És mi lenne az a "korlátozó"? (Az a "korlátozó" - minden bizonnyal egy sima, átmérő-lépcsős "csőszűkítő" elem. Mint Nyírségben - Szabolcsban bakelitéknél - az összes utcai kézinyomós vízcsapon?

Ha már a lakásra van téve - az aztán a nagy kaland.
Előtte a főcsapot szépen le kell zárni, az így feltárt csőszakaszba pedig egy megfelelő átmérővel simán belefúrni - aztán mindent szépen visszaszerelni (imígyen a plomba sem sérül!)

nonolet # e-mail 2018.10.10. 10:28
drbjozsef # e-mail 2018.10.10. 08:28

Szerintem a kérdező nem hülye, és bár csak azt írta, hogy „élő vízmű szerződéssel”, de ebből talán - számomra legalábbis - következik, hogy fizet vízdíjat, rendesen a fogyasztása után, és most egyszer csak előkerült egy régi tartozás, amihez elvileg nincs köze. Eddig nem keresték rajta ezt a tartozást.

Cyberpapa,

a vízközmű az egyik kivétel ilyen szempontból, hogy a törvény szerint a szolgáltatónak JOGA van korlátozni a FOGYASZTÁSI HELYEN a vízfogyasztást, ha a FOGYASZTÁSI HELYEN tartozás van. Nem számít neki, hogy Te szerződtél vele, hogy azt fizeted rendesen. A régi tartozást NEM követelheti rajtad, de a korlátozót beszerelheti.

Vagyis két lehetőséged van. Vagy korlátozóval használod a vizet, vagy kifizeted a tartozást, rendesen használod a vizet, és kibocsáttatsz az eredeti tartozó személy felé egy fizetési meghagyást a tartozása vonatkozásában. Ha nincs vagyona, végrehajtható jövedelme, akkor lehet, hogy bukod a tartozást, de még a végrehajtás költségeit is.

Sajnos ez ilyen. Valóban előre kellett volna kérned a szolgáltatóktól a nullás igazolásokat.

Egyébként esetleg meg lehet próbálni megszuttyogtatni az előző tulajdonost is, még ha esetleg ő se tudott a tartozásról, és önhibáján kívül hozott ebbe a helyzetbe : ha az adásvételi szerződésben a szokásos „szavatolja az ingatlan per- teher- és illékmentességét” kitétel szerepel, akkor ezt (mármint ha kifizeted a vízdíj tartozást) megpróbálhatod rajta is behajtani, és pereskedjen ő a tartozást felhamozó régi tulajjal. Elvégre Te tőle vetted így az ingatlant, most akkor álljon helyt a vállalásáért.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

F. Laca # e-mail 2018.10.10. 06:16

Ennyi év után, harmadik tulajdonosként, minden írásos előzmény, értesítés, szerződés kori tájékoztatás nélkül

Ha valaki feledékeny, avagy nem figyel oda eléggé, az bizony bizony általában így jár!
Minden lakás, ház, ingatlan, vagy bármi másnak a cserélése, vásárlása, stb. esetén az ÖSSZES közmű szolgáltatóval ÚJRA egy új szerződést kell kötni (erre valójában elő is van írva valamennyi idő. Lehet hogy csupán 30, de lehet az is, hogy 180 nap!).
Hogy aztán Te úgy vetted meg a házat, hogy már előtte ketten ott laktak ... ?
Már a ház megvásárlásakor bele kellett volna vennetek az adás-vételi szerződésbe az összes ott található mérőeszköz (víz, gáz, villany, kábeltévé, telefon, stb.) állását, majd a szolgáltatók felé már megtörtént pénzügyi rendezettséget!

Alapból - adás-vételi szerződésed egyáltalán van?

oligaliga # e-mail 2018.10.10. 04:53

Cyberapa

Bőven volt előzmény. Kezdve a számlákkal, amiket a szolgáltató kiküld, de senki nem fizetett ki, folytatása a fizetési felszólítás, meg még egy fizetési felszólítás. Vagy tényleg nem tűnt fel, hogy három éve van egy házad és nem fizetsz vízdíjat?

nonolet # e-mail 2018.10.10. 00:29

Cyberapa

Fordítva ülsaz a lovacskádon!!!!

Nem a szolgálattó felada téged tájékoztatni.

HANEM

A te dolgod őt tájékoztatni és szerződést kötni vele, miután te lettél a "vízhasználó"...

Mégis mit gondoltál ?!
Ajándékba van víz nálad?

Tudod-e...
hogy az ÉPESZŰ vevő tisztázza az eladóval a közmű díjak egyenlegét!!!! aztán

 • vagy NULLÁS igazolást kér tőle
 • vagy együtt átírják és az eladó fizet
 • vagy levonja a vevő a kifizetésből a tartozás összegét

Mint látod a zöygevb egydül TE vagy hibás!

Ne akard hát másokra kenni a butaságod-felelőtlenséged következményét...