Fórum polgári jog régebbi elöl     új hozzászólás


Vízdíj elévülése

kokusz88 # e-mail 2018.07.16. 15:38

Még nem fizettem be, épp ezért, mert gondoltam, hogy nem jogszerűen követelik tőlünk. :) Nyilván előbb utóbb fontos lenne a víz, van még 3-4 hónap a költözésig, csak előbb érdeklődni szerettem volna, mi a teendő.

nonolet # e-mail 2018.07.15. 21:44

Nem neki KELLETT VOLNA befizetni!

Azaz nem volt rá jogalap.
Ergo: visszajár!

De erre ráér rádöbbenni, AMIKOR már VAN neki szerződése+vize.

Akkor visszakéri.

A vízmű nem tudja indokolni,
hogy
miért tőle kérte a pénzt...

Amikor NEM Ő tartozott
és
semmilyen jogi lépés
nem terhelte ÁT RÁ a tartozást.

SaireyVMK #   2018.07.14. 15:08

Szerintem utólag -a vízműtől- nem követelheti vissza. Csak azért,mert más helyett fizette be. Ugyanis annak tudatában fizeti be,hogy anélkül nem kötötték volna be vagy nem szerelnek fel mérőt vagy hasonlók,hiszen fennálló tartozás esetén továbbra is korlátozhatják/felfüggeszthetik.

Visszakövetelni,maximum az előző tulajtól lehetne.Olyan módon ahogy Vadsuhanc is írta."Engedményezési szerződéssel",jogutódlással.

Illetve nem csak a jogszabályi előírások a mérvadóak,hisz ha például az üzletszabályzatban meghatározott időn belül nem történik meg a tulajváltozás tényének bejelentése,akkor az új tulaj is egyetemlegesen felel az adósságért(a régivel együtt). Persze itt nem erről van szó,hisz a panaszos még meg sem vette az ingatlant,ha minden igaz. De ilyen esetben is ugyanaz a szabály mint mikor más helyett fizetsz meg tartozást.A helyette kifizetett részt rajta megpróbálhatod behajtani.

Illetve az üzletszabályzat további korlátozásokat is szokott tartalmazni. Például,hogy csak akkor tekinti az új tulaj bejelentését "jogerősnek",ha az az előző tulajjal együtt (vagy annak meghatalmazottjával) és az esetleges tartozások megfizetésével történik. Addig nem. De mint írtam erről az üzletszabályzatban foglaltak a mérvadóak. Van ahol nem igénylik a tartozás megfizetését ahhoz hogy új szerződést kössenek ,csak az előző tulaj adatait kérik el a későbbi fizetési meghagyás(adósság törlesztése) meg hasonló dolgok miatt. Tehát az ügyintézéshez többnyire mindenféleképpen az eladó és a vevő fél részéről is szükséges valaki.

Szóval ilyen módon egykét szóból túlléphető a meghatározott idő a bejelentési kötelezettségre és ezáltal máris egyetemleges a dolog,tehát(ebben az esetben) az új tulajtól is követelhetik.

Önkéntes sokkoló, oksokodó dokkoló. Amúgy meg csak egy laiKuss. Kedvenc könyve: Lakatos István: Dobozváros

nonolet # e-mail 2018.07.14. 04:44

"A vízmű szerint addig nem lesz vízórám, amíg a tartozás nem lesz rendezve."

Az előbbiek alapján
szerintem
a vízműnek muszáj szerződést kötni veled.
Mint új tulajdonossal.

Azonban

  • korlátozhatja

vagy

  • esetleg felfüggesztheti a vízellátást

Amíg a tartozás fennáll.

Azonban a tartozás megfieztését nem követelheti tőled...
A veled való szerződés kötés feltételeként.

nonolet # e-mail 2018.07.14. 04:36

(3) A víziközmű-szolgáltató a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetében a felhasználóval

  • felhasználási helyenként -

közszolgáltatási szerződést köt.

A víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlan tekintetében, a víziközmű-szolgáltató és a lakossági felhasználó között a közszolgáltatási szerződés a víziközmű-szolgáltatás igénybevételével is létrejön.

(3) Ha az ingatlan tulajdonosa a bekötés valamennyi műszaki előfeltételét teljesítette, a víziközmű-szolgáltató az ingatlan víziközmű-rendszerhez történő csatlakoztatását
és
a közszolgáltatási szerződés létrejöttét nem!!!! tagadhatja meg.

(5) Ha a víziközmű-szolgáltatónak a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közszolgáltatási szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználás hely tekintetében az 58. § (1) bekezdés szerint járhat el.

-

58. § (1) A víziközmű-szolgáltató a létfenntartási, a közegészségügyi és a katasztrófa-elhárítási vízigények teljesítése!!!!
mellett a víziközmű-szolgáltatás korlátozása!!!,
illetve felfüggesztése!!! körében az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

  1. a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást külön berendezés beépítésével időben és mennyiségben korlátozhatja,
  2. az átfolyó ivóvíz mennyiségét csökkentő szűkítőt helyezhet el,
  3. lakossági felhasználó esetében a közüzemi ivóvíz-szolgáltatást felfüggesztheti!!!!,

ha a létfenntartási és közegészségügyi vízigények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátást más, elérhető módon biztosítja!!!!

(3) A víziközmű-szolgáltató az alábbi feltételek együttes fennállása esetében jogosult az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételére:

  1. a felhasználási hely fekvése szerint illetékes népegészségügyi szervet a (4) bekezdésben foglaltak szerint értesítette.
nonolet # e-mail 2018.07.14. 04:07

kokusz88

HA kifizeted a BEKÖTÉS kedvéért...
AKKOR a bekötés után visszakövetelheted majd, szerintem.

Mivel nem neked kellett volna megfizetni.

- -

De kérd írásban
a vízmű jogi osztályától az indoklást,
hogy
szerintük miért neked kéne kifizetni.

Vadsuhanc #   2018.07.13. 16:42

Ez már a Te döntésed. Az a gond, hogy Te az esetleges elévüléssel kapcsolatosan nem tudsz fellépni sem a vízművel történő egyezkedés sem a végrehajtási eljárás vonatkozásában sem. Tulajdonképpen a jelenlegi tulajdonos tudna intézkedni mert érvényes adás-vételi szerződés hiányában az ingatlanhoz - semmi közöd.

kokusz88 # e-mail 2018.07.13. 16:12

Igazából már abba is belemennék, hogy az 50%-át kifizetem, de a teljes összeg kicsit húzós. Mivel az ingatlan eléggé ár alatt van, így az eladó nem fog belemenni a csökkentésbe, úgyhogy valahogy kénytelen leszek megállapodni a vízművekkel.

Vadsuhanc #   2018.07.13. 16:08

Nekem a vízművel nincs tapasztalatom csak az áramszolgáltatóval. Elsőre ott sem akarták visszaállítani a szolgáltatást, de panaszos levelemre a jogászuk visszaírt, hogy fáradjak be mert mégis megkötik a szerződést velem.

Pedig ott a tartozónak jogutódja voltam ( még vagyok is )és az ingatlan is az enyém volt.

Ha megegyezel az áramszolgáltatóval és a követelés megvásárlása nélkül kifizeted az eredeti adós tartozását még esélyed sem lesz, hogy egyszer visszakapjad a pénzed.

Vagy egyezz meg az eladóval, hogy a vételár a tartozás összegével kerüljön csökkentésre. Ha nagyon érdeke eladni az ingatlant belefog menni.

kokusz88 # e-mail 2018.07.13. 15:59

Az a probléma, hogy az Adós ellen van jogerős vh., ahol már árverést is tűztek ki, viszont nem kelt el az ingatlan az árverésen, tehát jó eséllyel soha nem fog megtérülni a kifizetett összeg. Megpróbálok egy kis alkuval megegyezni a vízművel. Egyébként a vh. költségeket nem kell kifizetni, csak a felhalmozott vízdíj tartozást.

Vadsuhanc #   2018.07.13. 15:41

Engedményezési szerződést kell kötni a vevőnek a vízművel az adós ellen elrendelt végrehajtásban. Kifizeti a vízműnek a tartozást, de az adósságot felhalmozó ellen végrehajtást kérőként lép fel mint a vízmű jogutódja, így költségei sem merülnek fel.

Az adós ellen indult végrehajtásban az elmaradt vízdíj költségei megtérülnek majd kamatostól. ( elméletben )

Grave7 #   2018.07.13. 11:58

Valóban pongyolán fogalmaztam, ezért elnézést kérek.
A "jogosan követeli"-t nem jogi értelemben használtam, mert jelen esetben tényleg nem terheli az új tulajdonost a korábbi tartozása.
Ugyanakkor a drbjozsef által 2018.02.12. 08:11-kor írtak szerint a 2011. évi CCIX. törvény 51.§ (5) bek. és 58.§ (1) bek. alapján a korábbi tartozás megfizetését a teljeskörű vízszolgáltatás visszaállításánek feltételeként előírhatja (~"jogosan követeli" a fizetést - persze nem fmh/per útján).

2011. évi CCIX. törvény
51. § (5) Ha a víziközmű-szolgáltatónak a felhasználási helyre vonatkozóan korábbi közszolgáltatási szerződés alapján rendezetlen követelése áll fenn, akkor az adott felhasználás hely tekintetében az 58. § (1) bekezdés szerint járhat el.

.
De most én is leírom amit drbjozsef, ebben a kérdésben laikus paraszt, dilettáns hozzászóló vagyok.

kokusz88 # e-mail 2018.07.13. 11:49

2011. évi CCIX. törvény 51.§(5) bekezdésre, és 58.§ (1) bekezdésére hivatkozik a vízmű.

Sherlock # e-mail 2018.07.13. 10:28

Szerintem is tévedés.
Ez egy szerződés, külön törvényi rendelkezés hiányában nem terheli a tulajdonost az előző tulaj tartozása. Vagy akkor - analógia útján - minden szerződés (szűkítsük annyival, hogy csak azok amik bármilyen módon kapcsolódnak az ingatlanhoz) alapján fennálló tartozás terheli az új tulajt (internet, kertész díja, kábeltévé, vonalas telefon, stb.).
Az sem tiszta, hogy a fenti gondolatmenet alapján mi lesz a korábbi tulajdonossal a képletben: ő továbbra is tartozik, tehát tartozáselvállalás lesz (de erről meg kell állapodni és külön értesíteni a jogosultat), vagy a korábbi tulaj mentesül, tehát tartozásátvállalás lesz (de ehhez 3 oldalú megállapodás kell, amit nem valószínű hogy kötöttek).

klaw.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.07.13. 06:18

Ez tévedés.

www.kbs-ugyved.hu

Grave7 #   2018.07.12. 22:48

@kokusz88: Akkor tiszta a helyzet, mert az adásvétel származékos szerzésmód, jogosan követeli a vízmű a tartozás megfizetését az új tulajdonostól.
Tehát vagy kifizeted, vagy Te is találsz egy balekot aki megveszi az ingatlanod (mint ahogy téged az akitől vetted).

kokusz88 # e-mail 2018.07.12. 21:46

Sajnos nekem annyiban más a helyzetem, hogy nem vh. eljárás során vásároltam az ingatlant, ráadásul a vízmű nem szerepel a tulajdoni lapon sem, hiszen nem a jelenlegi tulajdonos halmozta fel a vízdíj hátralékot, hanem az ő előtte lévő tulajdonos, aki ellen folyik a vh. egyébként.

nonolet # e-mail 2018.07.12. 19:19

OTT van a válasz 4-el alattad...

2018.02.12. 08:11 időpontban.

kokusz88 # e-mail 2018.07.12. 14:01

Sziasztok!
Tanácsot szeretnék kérni. Adott egy családi ház, 2007-ben leszerelt vízórával. Ezt az ingatlant szeretném megvásárolni, azonban a tartozást nem az eladó, hanem egy jóval korábbi tulajdonos halmozta fel, aki ellen FMH indult, árverezik az ingatlanját az ügy miatt.

A vízmű szerint addig nem lesz vízórám, amíg a tartozás nem lesz rendezve. A végrehajtó nekünk viszont nem ad felvilágosítást, bár nem igazán szeretnénk kifizetni, több, mint 500e ft-ról van szó.

Teljesen új bekötés esetén is követelheti a rendezést a vízmű? Valakinek van javaslata, mi a megoldás? Nyilván az eladó sem szeretné másnak a több, mint 10 éves tartozását kifizetni.

Köszönöm

gerbera317 # e-mail 2018.03.04. 11:07

Nem legenda, valóban létezik az elévülés intézménye.

Napraforgó30 # e-mail 2018.03.04. 11:01

Tanácsot szeretnék kérni. 2009.dec.-ben édesapám meghalt, akinek birtokában volt egy szőlő. 2010. jan.-ban a hagyatéki tárgyaláson a tulajdonjog átkerült a nevemre. Nem volt róla tudomásom, hogy nem kerül automatikusan átírásra a tulajdonos a szolgáltatóknál. Más városokban kaptam munkát, így a szőlőbe kijárni nem tudtam, így számlát nem kaptam,így a tetemes tartozásról nem volt tudomásom. Mivel szeretném eladni a szőlőt, utánajártam a szolgáltatóknál és most szereztem tudomást róla, hogy időközben mekkora tartozás halmozódott fel. Szeretnék érdeklődni, hogy valóban létezik-e az 5 éves elévülési idő? Válaszát előre is köszönöm.

drbjozsef # e-mail 2018.02.12. 08:12

De van még pár hasonló topik gáz meg áram szolgáltatásra külön is, keresgélj.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

drbjozsef # e-mail 2018.02.12. 08:11

Ez inkább a Végrehajtás során vett lakás közüzemi tartozása c. topikban lett kitárgyalva.
Olvass vissza ott pár oldalt.

Az eredeti szerzésmód természetéből fakadóan - több kommentelő álláspontja szerint -aggályos lehet a szolgáltatók jogértelmezése, hiszen a 2011. évi CCIX. törvény 51.§ (5) bek. és 58.§ (1) bek a)-e) pontjai alkalmazása az árverési vevővel szemben kiüresítené az eredeti szerzésmód speciális jogi jellegét, mivel a szolgáltató az eredeti szerzőt (az árverési vevőt) a korábbi szerződő fél jogutódjának tekinti a szolgáltatással kapcsolatban fennálló tartozás vonatkozásában, ami fogalmilag kizárt eredeti szerzésmód esetén.

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

parosp # e-mail 2018.02.11. 23:01

Vannak fejlemények... A vízműtől kértem állásfoglalást, hogy miért nem kötnek velem szerződést. A Vezető Jogtanácsos válasza:
"...
A korábbi felhasználó ellen folyik a végrehajtási eljárás.A végrehajtói cselekmény minden elévülési időt megszakít. A Társaságunk továbbra is fenntartja a korlátozást (Vksztv. 51./5. és 58.) amíg a felhasználási helyen tartozás áll fenn. Tájékoztatjuk, hogy a kamatokat és a végrehajtási költségeket nem kell befizetni, csak a vízdíjhátralékot (104.500.-) és az újraterveztetés költségeit. Társaságunknak a díjak rendezését követően van visszaállítási kötelezettsége."
Ezután még leírták, hogy panaszommal a fogyasztóvédelemhez fordulhatok. Fordultam is, remélem rövidesen jön válasz.

Gerbera, köszönöm az ötletet, kb 90 oldalt át is olvastam, de nem találtam olyasmit, amitől nyugodtabb lennék.

gerbera317 # e-mail 2018.02.03. 21:46

A "Vevő Jogai - Ingatlan Végrehajtás" című topikban kismilliószor ki lett ez már tárgyalva. Még talán a konkrét érv is meg van szövegezve, amivel a földbe lehet döngölni nem Bözsikét, nem a felettesét, hanem a vizes cég jogászát. Ott kéne visszaolvasni egy keveset.