Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


büntetőjog

hármaska # e-mail 2018.02.16. 18:13

Tudna valaki segiteni abban, hogy hol találom dr Tomasovszky László szakértő elérhetőségét? Akáhol keresem, nem találom sajnos. Köszönöm

drbjozsef # e-mail 2018.02.12. 14:30

Logikai korreláció... hogy sújt minket ez a gyönyörű kurvaélet.

Vadsuhanc #   2018.02.12. 14:21

Kedves Larzen!

A kérdésed: .„.." Milyen kritériumok alapján minősül hivatalos irat kézbesítése szabályszerűtlennek/hibásnak természetes személy részére közterületen?..”"

Semmiféle törvény vagy jogszabály nem szabályozza az idézés közterületen való átadásának szabályait.

Egyébként mi az oka, hogy nem akarsz eleget tenni az idéznek, mi az oka, hogy ott nem akarsz megjelenni?

Larzen # e-mail 2018.02.12. 09:43

Tisztelt Kovács_Béla_Sándor!

Köszönöm, hogy a kevéssé ismert, ámde bölcsességet hordozó anekdotai megközelítéssel igyekezett realitást csepegtetni a párbeszédbe. Egyet tudok érteni abban is, hogy vannak nemcsak kicsit, de nagyon ártatlanok is, még ha nyilvánvalóan a fenti minőség kétséget kizáró bizonyíthatóságára is utalt. Azonban erre a példára alapozva adódik a költői kérdés, miszerint aki elsőosztályú jegyet vált a vasúti szolgáltatás igénybevételekor, az jobban utasnak tekintendő, mint aki csak a másodosztályú jegyért fizetett?

Tisztelt Vadsuhanc!

Nos igen, az Ön által megfogalmazott kritika is erősen próbára teszi a jogbiztonság intézményét, noha abban a helyzetben, amikor valaki az eredményesség kritériumait csak névleg tartva, szimplán a cselekvés folytonosságáért kapja másoktól a betevőt, akkor természetes képződmény, hogy ez az állapot minél inkább konzerválásra kerül annak előnyeit élvezők részéről, függetlenül a rendszerbeli tagozódási helyüktől.

Az érvelését csak részben tartom igaznak, ugyanis a „megküldés” és „kézbesítés” nyilván más fogalmat jelöl önmagában - ezért is szerepel az új törvényben egyértelműen a kézbesíteni szó- , de logikai korreláció áll fenn közöttük a korábban taglalt módon, mindazonáltal a megküldés egy időbeliséget is feltételez véleményem szerint, ami megelőzi a kézbesítést, tehát hamarabb be kell következnie függetlenül attól, hogy később milyen módon és ki által történik a kézbesítés. Elvégre ki hallott már olyat, hogy valaki számára kézbesítésre került volna olyan dolog, amit előtte nem küldtek volna meg?

Az utolsó kérdésem nem véleményezésre, hanem jogszabályi hivatkozással ellátott, dogmatikai szempontokra alapított válaszra tartott igényt, melyre hivatkozással van értelme bármilyen következtetést levonni.

Így gyakorló jogészek számára a kérdés még aktuális:

Milyen kritériumok alapján minősül hivatalos irat kézbesítése szabályszerűtlennek/hibásnak természetes személy részére közterületen?

Gigi350 #   2018.02.11. 22:51

Nagyon szépen köszönöm a válaszokat!

Akkor leírnám bővebben.
Édesanyám élettársa aláiratot velem egy adásvételi szerződést tanuként(személygépkocsi) úgy hogy az eladóval kitöltötték de csak egy tanu volt ott akkor aznap az édesanyám,ő alá is írta.Sajnos anyu betegség miatt nem sokkal rá elhunyt.Én késöbb írtam alá amikor már az eladó nem volt ott.Közben amiről én nem tudtam akkor még,hogy anyu élettársa átírta a dátumot rajta és mint késöbb kiderűlt az eladó vissza szerette volna kapni az autót és anyu élettársát feljelentette okirathamisításért.
Én azért nem mondtam a kihalgatáson igazat mert megkért rá az élettárs,hogy mondjam azt h amikor én tanuként aláírtam akkor ott volt az eladó is.Nem szeretnék magamnak bajt azóta anyu élettársával megromlott a kaocsolatom is ezért döntöttem úgy,hogy inkább elmondom az igazat a bíróságon.
Csak félek,hogy ezért a bíróság esetleg elitél.

Vadsuhanc #   2018.02.11. 21:37

Gigi350

Azért nem ártana, ha kicsit részleteznéd, hogy pontosan miről van szó. Ki a vádlott, milyen bűncselekmény és miért tettél hamis tanú vallomást. Mert azért nem mindegy.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.11. 21:30

Ha elmondod az igazat, mielőtt még kiderülne, hogy korábban hamisan tanúskodtál, akkor pont nem büntethetnek.

www.kbs-ugyved.hu

Gigi350 #   2018.02.11. 20:12

Üdvözlöm!

Szeretném megkérdezni,hogy milyen büntetést szabhat ki rám a bíróság,ha tanuként beidézett a rendőrség egy kihalgatásra ahol nem az igazat mondtam,viszont a bíróságon szeretném elmondani az igazat?
Válaszát köszönöm.

Vadsuhanc #   2018.02.10. 14:31

Kedves Larzen!

Az a " feneség " a jogszabályokban, hogy egy pontnak vesszőnek kötőjelnek és egy szónak különös jelentősége van. Maguk az Alkotmánybírák sem értenek egyet hivatalos állásfoglalásukban egy jogeset megítélésekor. Mit lehet várni olyan laikusoktól mint mi vagyunk? A rövid bevezető után engedd meg, hogy idézzelek:

...." Azonban az 1998. évi XIX. törvény 67. § (6) említést tesz arról, hogy „Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell megküldeni...”"

Megküldeni de nem átadni. Érzed, hogy másról szól? A személyesen átadott idézés nem megküldött idézést jelent.

Ezen törvényhely célja az, hogy az idézés tartalmáról más ne értesülhessen,. Ezért kell zárt borítékban megküldeni. Személyes átadás esetén fel sem merül, hogy az idézés az idézett személyen kívül illetéktelen személyhez jut aki ennek tartalmát a címzett akaratán kívül így megismerheti, hiszen a címzett személy személyesen veszi át.

Utoljára feltett kérdésedet konkrét eset leírása nélkül nem tudom véleményezni egyben biztos vagyok, hogy az általad eddig leírtak szerint veled szemben nem történt szabálytalan kézbesítés.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.10. 13:36

Sándor Györgynek van egy története arról, hogyan lehet a vasúti kalauzt értetlenkedéssel, szerencsétlenkedéssel őrületbe kergetni. A slusszpoén az, hogy a módszernek van egy komoly hátránya: "kell, hogy legyen jegyed, méghozzá nagyon érvényes".

Ez azért jutott eszembe, mert akár szórakoztató is lehet a büntetőeljárásban kekeckedni a rendőrökkel. Csak nagyon ártatlannak kell hozzá lenni.

www.kbs-ugyved.hu

Larzen # e-mail 2018.02.10. 08:18

Tisztelt Vadsuhanc!

Köszönöm a helyreigazítását, valóban én voltam figyelmetlen az idézett törvény hatályosságának tekintetében. Azonban az 1998. évi XIX. törvény 67. § (6) említést tesz arról, hogy „Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell megküldeni. Sajtóhirdetményben az értesítettek neve nem közölhető.” Véleményem szerint a megküldés egy folyamatot jelöl, amiben benne foglaltatik a hivatalos irat feladása, illetőleg annak a nyomozó hatóság kézbesítőjének részére történő átadása/átvétele, majd a címzett részére történő kézbesítése is egyúttal.

Azonban többszöri ismétlésének ellentmondva direkt és indirekt módon is megnyilvánult a szándékok- és viselkedések minősítése, mely értékítélet halmaz a helyes válasz megtalálásához is hozzájárulhat, - hiszen nem gépek vagyunk - viszont mivel már a beszélgetés elején kikötötte saját részéről a minősítés témájának mellőzését, így én sem kívánok erre több szót pazarolni.

Ellenben a válasz tekintetében eredetileg mindössze egy egyszerű ok-okozati érvelésre tartottam számot nemcsak a törvényi és egyéb szabályozás, de a felvázolt helyzet figyelembevételével is, melyet legutóbbi válaszában majdnem hiánytalanul véltem felfedezni, amelyért hálás vagyok.

Ezzel kapcsolatban egy újabb kérdés merült fel:

Milyen kritériumok alapján minősül hivatalos irat kézbesítése szabályszerűtlennek/hibásnak természetes személy részére?

ObudaFan # e-mail 2018.02.09. 10:33

Talán elkerülte a figyelmedet, hogy a 2017. évi XC. törvény 867.§ alapján ez a törvény 2018. július 1-jén lép hatályba.
Még nem hatályos, de ha én tudom rosszul bocsika.

Teljes mértékben jól tudod.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Vadsuhanc #   2018.02.09. 09:46

Na lemaradt valamiért...

Az idézés át nem vétele bármely kommentár és megjegyzés nélkül is az idézés átvételének megtagadását jelenti.
Ezért írtam, hogy az idézés át nem vételével megteremtetted az elővezetés törvényes lehetőségét.

Vadsuhanc #   2018.02.09. 09:35

Kedves Larzen!

Talán elkerülte a figyelmedet, hogy a 2017. évi XC. törvény 867.§ alapján ez a törvény 2018. július 1-jén lép hatályba.

Még nem hatályos, de ha én tudom rosszul bocsika.

engedd meg, hogy csak az utolsó kérdésedre válaszoljak a többit leírta és azt is, hogy nem kívánom minősíteni senki viselkedését.

,,,"Ha közterületen egy rendőr az Rtv.-ben foglalt kritériumoknak is eleget téve (köszönés, azonosítás, elvégzendő cselekmény okának és céljának közlése stb.) bármilyen hivatalos irat kézbesítését kísérli meg, keletkezik-e kötelezettsége a magánszemélynek az átvétel/nem átvétel joghatást kiváltó válasz adásának tekintetében, vagy teljesen opcionális a válaszadás lehetősége ?

Igen.

Tisztelettel

Larzen # e-mail 2018.02.09. 09:09

Tisztelt Válaszadók!

Először is köszönöm a bejegyzésemre adott észrevételeiket és ráfordított idejüket, másodsorban engedtessék meg, hogy egyenként válaszoljak ezekre:

Kovács_Béla_Sándor

Igen, tudomással bírok afelől, hogy a rendőrség - saját helyzetét megkönnyítendő olykor törvényesen ugyan- szereti szűkíteni az eljárásban résztvevők jogkörét függetlenül az objektív valóság nyújtotta kritériumoktól.

Mindazonáltal adódik a kérdés, hogy amennyiben az eljárás során a rendőrság valakit tanúból gyanúsítottá minősít, erről értesíti-e/kell-e értesítenie a hatóságnak az eljárás folyamán az illetőt, ill. hogyan és mikor lehet erről tudomást szereznie törvényesen?

lajcsó

Megértem, hogy első olvasatra „kekeckedésnek” is tűnhet valakinek a leírtak kicsengése, még akkor is, ha valaki nem ismeri a tágabb előzményeket, noha ez a körülmény érdemi változást nem jelentene az értékítélet megalkotásában.

Azonban úgy gondolom, hogy a leírtak alapján is jól körvonalazható, hogy szándékomban áll és állt átvenni a hivatalos iratot, csak nem szabályszerűtlen módon, hanem úgy, hogy a szabályszerű kézbesítés feltételei fennállnak, úgymint a kölcsönös, hitelt érdemlő azonosíthatóság megléte mindkét fél részéről( hiszen a rendőrnek látszó személyek sem tudták, hogy ki vagyok, elvégre se nem tagadtam, se nem erősítettem meg a személyazonosságomra vonatkozó kérdést, másrészt 2-szeri kérésem ellenére sem mutatkoztak be/igazolták magukat). Ennélfogva olybá tűnik, hogy a „kekeckedés” az állítólagos hatóság alkalmazottai részéről állt fenn.

ObudaFan

Amennyiben jól tudom, a 2017. évi XC. törvény 879. § szerint „Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény.”, melynek Ön 70.§ (1) bekezdését idézte, melyet valószínűleg át is emelt a jogalkotó, noha a kézbesítési lehetőségből csak bizonyos feltételek teljesülése esetén keletkezhet tényleges joghatás kiváltására alkalmas aktus véleményem szerint.
Ezzel összefüggésben a 2017. évi XC. törvény 113.§ (2) kimondja, hogy „A papíralapú idézést vagy értesítést zárt iratban kell kézbesíteni. Hirdetményben az értesítettek neve nem közölhető.”
Ez alapján szabályszerűtlenségre utal-e az a tény, hogy a rendőrnek látszó egyik személy egy A/4-es lap formátumú, egyértelműen nem zárt állítólagos hivatalos iratot akart átvetetni, amelyet közelebbről nem is láthattam?

Vadsuhanc

Ahogy az előzőekben leírtam, úgy tudom, hogy a 2017. évi XC. törvény 879. § szerint „Hatályát veszti a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény.”, noha gondolom a jogalkotó egy az egyben átemelte az Ön által idézett rendelkezést. Az értelmezése kapcsán kérdésesnek mutatkozik, hogy ha egy ügyintéző a hivatalos iratok kézbesítésére/átvételi határidőkre vonatkozó szabályok mellőzésével, puszta feltételezésekre alapozva állapítja meg a kihallgatás dátumát, akkor az akadály kialakulását ő idézi elő, még ha a hivatalos irat felvételének ténye is szükségeltetik ennek megállapításához. Másrészt legjobb tudomásom szerint a postán csakis úgy lehet átvenni egy hivatalos iratot, hogy a címzett, vagy meghatalmazottja a hivatalos okmányok felmutatása után aláírással is igazolja személyazonosságát, mely tényről a posta a feladót hivatalos, bizonyító erejű okirattal, ill. tértivevénnyel tájékoztat. Így külön aktus nélkül is igazolást nyert az irat felvételével egyidőben a megjelenésem gátját képző akadály.

Miért gondolja, hogy helytelenül jártam el, ill. Ön hogyan reagált volna a korábban részletezett szituációban?

Úgy vélem, ha átvettem volna az állítólagos idézést, akkor jártam volna el helytelenül, ugyanis hitelesítettem volna egy laikus számára is szabályszerűtlen kézbesítést a korábban leírtak alapján, mely tett megerősíthetett vagy kialakíthatott volna egy helytelen gyakorlatot. Ugyanis jobban belegondolva, ha egy idegen magánszemély, aki odamegy az emberhez közterületen, és köszönés nélkül nekiszegezi a másik magánszemélynek a kérdést, hogy „Maga kicsoda, ill. maga XY?”, jószerivel az ember azon se lepődne meg, ha a megkérdezett bármilyen kommunikáció mellőzésével szó nélkül tovább menne, nemhogy bármilyen joghatást kiváltását célzó aktust lefolytasson. Véleményem szerint itt is hasonló eset történt azzal a különbséggel, hogy többszöri, udvarias szándék történt részemről a minimális azonosíthatóság tisztázása érdekében eredménytelenül.

Ezek alapján ha a rendőrség/ügyintéző következetes lett volna, akkor előrelátóan mindennemű kézbesítési határidőre vonatkozó rendelkezés figyelembevételével tűzte volna ki a kihallgatás időpontját. Ezen túl bizonyítható a szabályszerűtlen kézbesítési kísérlet a videófelvételnek köszönhetően is, melyre alapozva valószínűtlennek tűnik, hogy a rendőrség vállalná az egyértelműen jogszerűtlen hatósági aktus (pl. előállítás) végrehajtásának felelősségét. Noha megértem, hogy a kontúrokat kívánta érzékeltetni velem, melyek kevéssé lehetnek kellemesek történésük/átélésük idején, hiába követheti később felelősségre-vonási eljárás.

Zárásként pedig egy korábbi kérdés pontosítása merült fel:

Ha közterületen egy rendőr az Rtv.-ben foglalt kritériumoknak is eleget téve (köszönés, azonosítás, elvégzendő cselekmény okának és céljának közlése stb.) bármilyen hivatalos irat kézbesítését kísérli meg, keletkezik-e kötelezettsége a magánszemélynek az átvétel/nem átvétel joghatást kiváltó válasz adásának tekintetében, vagy teljesen opcionális a válaszadás lehetősége ?

Tisztelettel,
Larzen

Vadsuhanc #   2018.02.09. 08:04

facsiga

Első esetben nem a kérdező hibázott vegyük úgy, hogy törvényesen húzta az időt. Az Ő mulasztása ebben az esetben ilyen értelemben nem megállapítható, önhibáján kívül nem jelent meg az idézésben megjelölt helyen és időben. Viszont amikor erről tudomást szerzett értesítenie kellett volna az idézés kibocsátóját.

A legnagyobb hibát viszont ott követte el, hogy amikor személyesen akarták neki átadni az idézést, akkor azt nem vette át. A törvény mint ahogyan ObudaFan is leírta megengedi, hogy az idézést a hatóság személyesen is kézbesítse. A kérdező által leírt kifogások, hogy miért nem vette át az idézést nem állják meg a helyüket és megteremtette az elővezetés feltételeit.

Azt az elején már leírtam, hogy sem a rendőrök sem a kérdező viselkedését nem kívánom minősíteni.

drbjozsef # e-mail 2018.02.09. 07:38

De, de a tértivevény is napok-hetek míg visszaér a feladóhoz. (Múltkor a közjegyzőhöz két hét volt, mire visszaért. Magyar Posta.), viszont a törvény alant azt írja, hogy nyomban jeleznie kell. Tök mindegy ki miből látja amúgy is. Jelezte? Nem. Akkor elő lesz vezetve, az tuti.

facsiga77 # e-mail 2018.02.09. 00:07

Csak kérdezem, hogy magából a tértivevényből nem derül ki az a körülmény, hogy az idézésre nem tud megjelenni aki azt később veszi át mint az idézésen megjelölt időpont?

Vadsuhanc #   2018.02.08. 13:30

Kedves Larzen !

Engedd meg, hogy sem a Te és sem a rendőrök viselkedését ne minősítsem. Szeretném, hogy tisztán láss az ügyben, bár ez az én véleményem, de utána nézhetsz.

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 69. § (1) bekezdés alapján ha a terhelt, a tanú vagy a szakértő idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az akadály a tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, alapos okkal nem igazolja, illetőleg az eljárási cselekményről engedély nélkül távozik,

 1. a terhelt elővezetése rendelhető el,
 2. a tanú elővezetése rendelhető el, vagy rendbírsággal sújtható,

Segítek értelmezni. Amikor az idézést a Postán átvetted a törvény értelmében nyomban jelezned kellett volna a nyomozóhatóságnak, hogy azért nem tudtál megjelenni az idézésre mert a tervezett nyomozati cselekmény kezdőpontja után értesültél az idézésről. Ha ennek a kötelezettségednek nem tettél eleget, akkor a Te mulasztásod állapítható meg, így az elővezetésed elrendelhető.

A második kérdésedre a válasz, hogy nagyon helytelenül jártál el, hogy miért azt egy kicsit hosszú lenne leírnom.
Át kellett volna venni az idézést.

Ha a rendőrség következetes valószínűleg az elővezetésed lesz elrendelve, amelynek költségeit neked kell majd kifizetni.

Persze, hozzáteszem az iratok és az ügy pontos ismerete nélkül elég nehéz pontos választ adni.

ObudaFan # e-mail 2018.02.08. 12:25

Be. 70. § (1) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalos iratának az érintett személy részére átadása (kézbesítés) történhet
személyesen,

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

lajcsó # e-mail 2018.02.08. 12:24

Nem értem, hogy egy hivatalos irat átvétele ürügyén minek kell kekeckedni? Ha megtagadod az irat átvételét azzal nem lesz jobb neked, ha erre appelálsz!

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.08. 11:04

Leszel te még más is, nem csak tanú.

www.kbs-ugyved.hu

Larzen # e-mail 2018.02.08. 11:01

Tisztelt Fórumozók!

Hivatalos irat (rendőrség tanúkénti idézése büntetőügyben) kézbesítésével kapcsolatban kérek tanácsot.

Előzményként említendő, hogy fent nevezett hivatalos irat a 2. kézbesítést követő 5. munkanapon felvételre került az arra kijelölt postán január 22-én, azonban a kihallgatás időpontja január 15-re szólt. Így az irat felvétele után nyilván telefonon is történhetett volna az adott ügyintézővel az időpont egyeztetése, de a környezetemben és a fórumokon szerzett tapasztalatokra alapozva (ld.: rendőrök letagadták a beszélgetést, az időpontot önkényesen megváltoztatták, előállítást rendeltek el alaptalanul stb.) a bizonyíthatóság ismérveit is szem előtt tartva várakozás következett, hogy a hatóság újból értesítést küldjön.

Azonban február 7-én egyik ismerősömmel közösen személygépjárművel munkába indulva a lakásunk előtt húzódó szervizúton megjelent szembe jövet egy rendőrautónak látszó jármű, melynek vezetője vad és indokolatlan villogásba kezdett távolsági fényszórójával. Ennek nyugtázására egymás mellé gurultunk gépjárműveinkkel, melyet részünkről a vezetőoldali ablak lehúzása követett. Ezután kipattant 2 rendőrnek látszó személy(kapucnis pulóver, halászmellény, farmer ruházatban stb.), akik a napszaknak megfelelő köszönést és bemutatkozást/azonosítást is mellőzve a "Maga XY? Épp magát kerestük!" in medias res irodalmi nyitást választották. Kérdésemre, hogy kik ők és miért keresnek, azt a kimért választ kaptam, hogy van náluk egy idézés, és át kéne venni, vélhetően melyet az egyik rendőrnek látszó személy a kezében boríték nélküli A/4-es lapként lóbált. Udvariasan kifejezésre juttattam, hogy a hatóság ismeri a címem, így a hivatalos iratok kézbesítéséről szóló rendelkezések alapján küldjék el postán, melyet természetesen át fogok venni a rendelkezésemre álló határidők betartásával. Másrészt kifejtettem, hogy nem tudom, hogy ők kicsodák, hiszen nem igazolták magukat és nem is mutatkoztak be, így az azonosíthatóság minimális követelményeinek hiányában nincs kötelezettségem arra nézve, hogy bármit is átvegyek és aláírjak. Erre a másik rendőrnek látszó személy félig artikuláltan előmozdítva a párbeszédet kérdést tett fel, miszerint "Akkor megtagadja az átvételt?" Az előző párbeszédi rész tanulságait levonva nem bocsátkoztam ismétlésbe, hanem kijelentettem, hogy ilyet nem állítottam, ellenben dolgom van és sietek, emellett ismeretleneknek nem írok alá semmit. Ezen párbeszédről kép-és hangfelvétel készült részemről előzetes tájékoztatás után. Mindezek után a rendőrnek látszó személyek köszönés és bármiféle egyéb közlés nélkül beültek a rendőrkocsinak látszó járművükbe, és továbbhajtottak.

A bevezető után a kérdéseim a következőek:

 1. Van-e joga a rendőrnek akár otthon, akár közterületen hivatalos iratot kézbesíteni magánszemélynek és azt annak átvételére kötelezni? Amennyiben igen, milyen jogszabályi feltételekkel?
 2. A fent leírt szituációban az állítólagos hivatalos irat át nem vétele miatt érhet -e a későbbiekben bármilyen joghátrány adott eljárásban, különös tekintettel a kézbesítési vélelem vonatkozásában?

Válaszukat tisztelettel várva,
Larzen

Fluimucil Ábel # e-mail 2018.02.08. 09:03

Tisztelt Vadsuhanc

Köszönöm a válaszodat. Pontosan erre voltam kíváncsi. Teljesen jó a válaszod, mindent értek most már.

Vadsuhanc #   2018.02.08. 08:03

Kedves Fluimucil Ábel!

Kérdésed összetett amelyre a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 39.§. adja meg a választ, amelyet most bemásolok Neked. Sokat segítenél, ha a konkrét problémát adnád elő. Megjegyzem, hogy a rendőri intézkedések ellen panaszt lehet szinte minden esetben előterjeszteni, de a rendőri intézkedést nem lehet akadályozni és a panasznak halasztó hatálya nincs. Tehát az intézkedést tűrni kell, ha azt sérelmesnek találja az intézkedés alá vont panaszt terjeszthet elő.

Intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen

39. § (1) A rendőr magánlakásba bebocsátás vagy hatósági határozat nélkül nem léphet be, illetve nem hatolhat be, kivéve

 1. segélyhívás esetén vagy öngyilkosság megakadályozása céljából;

b)200 bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása vagy büntetőeljárás terheltjének elfogása és előállítása céljából;

 1. közveszély, továbbá az életet vagy testi épséget fenyegető közvetlen veszély elhárítása, illetőleg az ilyen veszélyben lévők kimentése érdekében;
 2. rendkívüli vagy tisztázatlan okból bekövetkezett halálesettel kapcsolatos intézkedés megtételére;

e)201 végrehajtási eljárás lefolytatása, illetve az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről szóló törvényben meghatározott szakértői vizsgálat biztonságos és eredményes végrehajtásának biztosítása céljából, ha az abban való közreműködés - jogszabály alapján - a rendőrség számára kötelező;

 1. az elővezetés végrehajtása érdekében;

g)202 a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározott, a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszköz telepítése, ellenőrzése, karbantartása, valamint eltávolítása céljából;

 1. a szabálysértést felszólítás ellenére folytató személy előállítása céljából;
 2. személy- és létesítménybiztosítási intézkedés [46. § (1) bekezdés c) pont] végrehajtására;
 3. ha ez előállítás a törvényben meghatározott egyéb okból szükséges;

k)203 a Bv. tv.-ben meghatározott, az elítélt mozgását nyomon követő elektronikus távfelügyeleti eszköz telepítése, ellenőrzése, karbantartása, valamint eltávolítása céljából.

(2) A végrehajtási eljárásban a rendőr kirendelésének törvényességéért a végrehajtást elrendelő szerv vezetője a felelős.

(3)204 A birtokos távollétében történt behatolást követően - a végrehajtási eljárásban való közreműködés kivételével - a rendőrség köteles a birtokost tájékoztatni, és a vagyonvédelem érdekében szükséges intézkedést megtenni.

(4) A magánlakásban való tartózkodás csak a feladat végrehajtásához szükséges ideig tarthat.

40. § A rendőr a feladata ellátása során - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - beléphet a magánlakásnak nem minősülő egyéb helyre, és ott az intézmény rendjének lehetőség szerinti tiszteletben tartásával intézkedhet.