Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


Létezik-e kábulathoz való jog?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.04.15. 17:00

Miért, máskor kell a beleegyezés?

www.kbs-ugyved.hu

mester7477 # e-mail 2014.04.15. 14:48

Lehet, hogy kicsit a témától eltérő, de jó lenne, ha valami hozzáértő ember választ adna! A kérdésem a következő: Ha elkaptak THC(marihuana) tartalmu cigarettával, utánna 12 honap feltételes szabadlábrahelyzetést ítéltek, akkor abban az időintervallumban beleeggyezés nélkül csináltathatnak drogtesztet bármikor egy 17 éves személy esetén a rendőrség? Válaszokat előre is köszönöm :)

fantom1901 # e-mail 2011.08.22. 18:32

tisztelt matthiasi!

Sajnos igazat kell adnom az apák már csak ilyenek viszont akkor ne menjen olyan helyre dolgozni ahol beleszólhat mások életébe, úgy hogy a saját háza táján nem tud rendet tartani. Másik meg igen berúgni belehet de van aki nem szereti az italt hanem más tudatmódosító szereket használ azért, hogy el tudja viselni ezt a világot, és szerintem ehhez senkinek semmi köze. Amúgy az az "úriember" akiről én beszéltem konkrétan beleszól a törvények alkotásába, aki joggal foglalkozik az szerintem tisztában van vele hogy ez hogyan működik. Én azt tartom felháborítónak, hogy egy olyan ember (vagy lehet, hogy több is) ítélkezik mások felett (egy olyan témában ami igazából minden ember saját felelőssége, hogy hogyan dönt) akinek a lánya kábítószer függő és nem is kicsit. Először foglalkozzon a saját vérével aztán foglalkozzon más emberek dolgaival.

matthiasi # e-mail 2011.08.21. 15:14

És a topik kérdésére :

Létezik-e kábulathoz való jog?

Hát persze , hogy létezik, naponta berughat az ember !!!

matthiasi # e-mail 2011.08.21. 15:12

fantom1901 fantom1901 !!

Az apák már csak olyanok, hogy ugyan néha lebasszák a lányukat, de megbocsátanak nekik !!

ja, hogy pontosan így van :

nap elítél embereket viszont a lányát még csak le sem bassza, hogy van ez??

Hát istenem az apák már csak ilyenek !!

Konkrétan nem politikusokra gondolok bár szerintem ott is nyugodtan körbe lehetne nézni, ” És mi az akadálya ?
Amúgy a törvényeket a politikusok hozzák, a birók csak alkalmazzák néha, jól néha szarul !!

efi99 # e-mail 2011.08.21. 14:53

Bízzunk benne, hogy dr Zákány Csaba több mint 5 év után elolvassa a reagálást...

fantom1901 # e-mail 2011.08.21. 12:56

Tisztelt Dr Zákányi Csaba!

Nekem az a véleményem, hogy önnek teljesen igaza van abban, hogy ez a törvény és e szerint kell eljárni, csak azzal van a baj, hogy ebben az országban olyan emberek hozzák a törvényeket akiknek a háza tája nem tiszta. Konkrétan nem politikusokra gondolok bár szerintem ott is nyugodtan körbe lehetne nézni, hanem olyan bíróra aki igen komolyan részt vesz a törvények megalkotásában. Személyesen ismerem a lányát és tudom, hogy kábítószer függő. Neki eddig még soha nem volt ezzel problémája. Kérdem én, hogy mikor az apja megtudta, hogy spanglit szív akkor miért nem szólt a rendőrségnek?? Ez lenne a kötelessége hiszen ő az egyik legfelsőbb bíró, sőt több annál, mondhatnám a beosztását de nem akarok neki problémát. Ő nap mint nap elítél embereket viszont a lányát még csak le sem bassza, hogy van ez?? Ez egy ilyen ország sajnos. Azokkal az emberekkel van itt a probléma akik irányítani akarnak minket, és azért mert mindenki csak a saját érdekét nézi és egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy mi lenne a közös érdek.

praetor01 # e-mail 2007.02.19. 21:50

Kommentár nélkül két idézet:

"Molnár Lajos nem fogadta el a Neurológiai Szakmai Kollégium és a Pszichiátriai Szakmai Kollégium azon állásfoglalását, miszerint az úgynevezett könnyű drogok egészségkárosodást okoznak.

Molnár Lajos januárban kelt levelében felszólította a tanulmányt készítő tudósokat: „haladéktalanul" vonják vissza a tanaikat, kéri az „attól történő teljes elhatárolódást", valamint „egy olyan új állásfoglalás kialakítását, amely illeszkedik a probléma társadalmi súlyához, erkölcsi, szakmai tartalma igazodik az európai normákhoz, és ami alkalmas az egészségügyi tárcához méltó drogstratégia kialakítására".

A Professzorok Batthyány Köre tiltakozik a miniszter arrogáns megnyilvánulása ellen, s arra figyelmeztet: a tudományos igazság se nem többségi, se nem hatalmi, se nem piaci kérdés."

"Az (előző) egészségügyi miniszter felkérésére a Neurológiai és a Pszichiátriai Szakmai Kollégiumok együttes tudományos állásfoglalást adtak ki a könnyű drogok egészségkárosító hatásának kérdésében. A két Kollégium kategorikusan elutasítja azt az állítást, miszerint az ún. könnyű drogok nem okoznak egészségkárosodást, sőt arra hívja fel a figyelmet, hogy kifejezett veszélyt jelenthetnek a fogyasztókra és környezetükre. Tudományuk képviselőiként, a hazai lakosság egészségének védelmében, szembe fordultak a drogliberalizáció "piaci igényével".

Mire a (mostani) miniszter, január 19-én, a tudós kollégiumokat rövid, de erélyes levélben kioktatja arról, hogy az állásfoglalást "elfogadhatatlannak", "szakmailag erősen kifogásolhatónak" tartja. Ezért kéri az állásfoglalás haladéktalan írásbeli visszavonását, az attól történő teljes írásbeli elhatárolódást, és "olyan új állásfoglalás kialakítását, amely illeszkedik a probléma társadalmi súlyához, erkölcsi, szakmai tartalma igazodik az európai normákhoz, és ami alkalmas az egészségügyi tárcához méltó drogstratégia kialakítására."

A tudományos igazság azonban se nem többségi, se nem hatalmi, se nem piaci kérdés. Alkotmányunk értelmében (Alk.70/G. § (1,2)) "A Magyar Köztársaság tiszteletben tartja és támogatja a tudományos és művészeti élet szabadságát, a tanszabadságot és a tanítás szabadságát. Tudományos igazságok kérdésében dönteni, kutatások tudományos értékét megállapítani kizárólag a tudomány művelői jogosultak."

Molnár Lajos miniszter úrnak tudomásul kell vennie a tudományos igazság kérdésében a tudomány kizárólagosan illetékes művelőinek határozott állásfoglalását, és annak szellemében kell eljárnia."

Annyit azért mégis megjegyeznék, hogy elég szomorú, hogy még mindíg itt tartunk. Amíg a különböző pozíciókat betöltő emberek nem tudják, hogy mi a feladatkörük, az meddig terjed, addig nem sok pozitív változás várható ebben az országban.

dr Zákányi Csaba # e-mail 2006.03.19. 13:08

Nos énszerintem büntetőjogi szempontból bármely cselekmény csak aszerint értékelhető, hogy büntetéssel fenyegeti-e a törvény, vagy nem. És ebből a szempontból nincs különbség. Természetesen én sem helyeselném, ha valaki a rituális gyilkosságokra büntetlenséget kapna, el tudom fogadni, hogy kábítószerre felmentést kapjanak és egészen természetesnek tartom, hogy a szesztilalom idején nem kobozták el a misebort az USÁban. Nem elméleti megfontolások, hanem a józan ész és a közfelfogás tesznek különbséget.
Egyébként - és most hatásos ellenérvvel ajándékozlak meg - az AB-nak van olyan határozata, amelyből kiviláglik, hogy a személyek alapjogai között rangsorol, és az élethez való jogot a többi elé sorolja, így a szabad vallásgyakorlás joga elé is.
Ha eddigi véleményedet erre alapoztad, készséggel elismerem, igazad volt és én tévedtem.

szabadgondolkodó

Siphersh # e-mail 2006.03.18. 22:43

Az alkotmányossági szempontok a törvények felett állnak. Az nem érv, hogy bünteti a törvény. Éppenhogy az a kérdés ilyenkor, hogy kivételt képezzen-e a törvény alól az illető vallásgyakorlat.

A különbség áldozati emberölés és a bor vagy más drog vallásos szentségként való használata között szerintem nyilvánvaló. A vallásszabadság korlátozására elegendő érvnek kell lennie annak, hogy emberölésről van szó. Az, hogy az illető drogot éppen tiltja a törvény, az viszont nem érv, sem az ayahuasca, sem az áldozati bor esetében. Mivel éppenhogy a törvény alóli vallási kivételről van szó.

Nem értem, hogyan próbálsz az én "elfogultságomra" rávilágítani azzal, hogy az eukarisztiában a keresztények nem bort isznak, hanem Krisztus vérét. Az Uniao do Vegetal meg a hoasca italt vallja szentnek. Szerinted az lenne az "elfogulatlanság", ha jogilag a keresztény szentség elfogyasztását nem tekintenénk bor-fogyasztásnak, az Uniao do Vegetal szentségimádását meg drogozásnak tekintenénk, és önigazoló módon az alapján tagadnák meg tőlük a vallásgyakorlat szabadságát, hogy a DMT illegális? Mi volna ebben az egyenjogúság?

Nem derül ki egyébként a reagálásodból, hogy amikor az amerikai alkohol-tilalom alatt kivételt biztosítottak a keresztény eukarisztia kiadására az alkoholtilalom alól, ezt te hogyan ítéled meg. Azt is jó nagy marhaságnak ítéled? El kellett volna kobozni a misebort, és azokat a papokat, akik a tilalom ellenére kiadták a szentséget, börtönbe kellett volna zárni?

dr Zákányi Csaba # e-mail 2006.03.17. 16:15

Sztem jelentősen tévedsz, amikor azt állítod az emberölés és a "drogozás" között releváns különbség van. Tárgyunk szempontjából ui. nincs, hiszen mind a két cselkedetet bünteti a törvény. Itt pedig pont arról van szó, hogy kapjon-e egy vallási közösség bűntetlenséget a vallásszabadság alkotmányos jogára hivatkozva. Azt mondod, a rituális emberölés büntetlenségének követelése "jogtalan" lenne szemben a rituális drogfogyasztással, ami meg "jogos követelés"? Miért? Talán a "méltányolható", vagy "nem méltányolható" kifejezés helyénvalóbb lenne.
Felhívom továbbá a figyelmedet arra, hogy az áldozás során nem isznak bort a hívek, ezzel szemben embert esznek, mint tudjuk a hittanból. Persze bántó, rossz viccem csak az a célt szolgálja, hogy rávilágítsak arra, mennyire elfogultan gondolkodsz, miközben semmi bajom a keresztényekkel, vagy más vallások híveivel, veled ellentétben viszont számomra minden vallás "egyenjogú".

szabadgondolkodó

Siphersh # e-mail 2006.03.10. 17:59

Az azték követelés csak azért lenne jogtalan, mert emberölésről van szó. Az Uniao do Vegetal esetében viszont nem emberölésről van szó, hanem a vallási szentségük használatáról. Az analógiád pont a releváns ponton tér el a szóbanforgó kérdéstől.

Pontosabb hasonlat lenne, ha egy alkoholtilalom alatt a katolikus eukarisztia kiadásáról lenne szó. Ha az alkoholtilalom alatt a szövetségiek elkobozták volna a misebort, így megakadályozva a keresztény szentségimádást, akkor a keresztények joggal hivatkozhattak volna a vallásszabadság alkotmányos jogára, nem gondolod?

dr Zákányi Csaba # e-mail 2006.02.26. 11:50

Az aztékok meg embert áldoztak, per analogiam, ha lenne az ősi azték vallást követő szekta, akkor, akkor ők meg joggal követelhetnének havi két alkalommal büntetlenséget a szívkitépésre.
Szóval jó nagy marhaság ez az ítélet!

szabadgondolkodó

JuKids # e-mail 2006.02.24. 14:02

Érdekességként:

http://index.hu/…ar/dorg3106/

"Alkotmányos joga egy brazil szekta 130 amerikai hívének a drogozás, döntött a Legfelsőbb Bíróság. A hívők csak hallucinogén szerek hatása alatt látják Istent, így a drog elkobzása sérti a vallásszabadságot."

JuK

Zewa # e-mail 2005.09.23. 02:38

Üdv mindenkinek!

Eljárt az idő mióta topikot indítottam...
Érdekes hozzászólásokat olvastam mindkét oldalról.

Azokhoz szólok, akik a drogfogyasztás kriminalizálása mellett érveltek.

Amennyiben szükséges a fogyasztó büntetőjogi üldözése, akkor a Nemzeti Drogstratégia (amely a szigorítás éveiben jött létre) miért nem említi a büntetést?!

Maradok tisztelettel: zewa

Siphersh # e-mail 2005.08.31. 15:28

A szóbanforgó decemberi AB határozat indoklása szerint

"A jogalkotó felelőssége éppen abban áll, hogy a lehetséges felhasználási módjukban és így következményeikben eltérő szerek használata esetén eltérő és differenciált megoldásokat alkalmazzon, minthogy a büntetőjogi rendelkezés szükségességének és arányosságának alkotmányossági követelménye csak így teljesíthető."

Ha jól értem, ez azt jelenti, hogy alkotmányellenes lenne egy kevésbé veszélyes, kevésbé káros drogot szigorúbban szankcionálni, mint egy veszélyesebb, károsabb drogot. Én ezt elhiszem az Alkotmánybíróságnak, mert ez egy alkotmányossági kérdés.

De azt, hogy a jelenlegi szelektív drogtilalom összeegyeztethető az Alkotmánnyal, azzal indokolják, hogy

"Az alkohollal, nikotinnal, kávéval az európai kultúra „megtanult” együtt élni, minthogy használatuk évszázados múltra tekint vissza. Kezelésük már csak azért sem vonható a kábítószerekkel egy tekintet alá, mert az ezen anyagokról rendelkezésre álló ismereteink alapján – mind az akut, mint a késői hatás tekintetében – használatuk következményei azoktól jelentősen eltérnek. A dohányzás és a koffein bódulatot, módosult tudatállapotot egyáltalán nem hoz létre, vagyis az egyén szellemi, cselekvési szabadságára semmilyen hatással nincs. Az alkoholfogyasztás kockázatai pedig a függőség kialakulásához szükséges mennyiség és időtartam jelentősen eltérő volta miatt messze elmaradnak a kábítószerek okozta veszélyektől, s a fogyasztás azonnali következményei is kevesebb kockázattal járnak."

Ez viszont nem összeegyeztethető a tudomány mai állásával. Ha jól tudom, az AB nem élt a szakmai konzultáció lehetőségével, pedig megtehette volna. Ha megkérdezte volna a szakértőket, számukra is kiderült volna, hogy a dohány és az alkohol jóval károsabbak és veszélyesebbek, mint például a marihuána, mind személyes, mind társadalmi szinten, leszámítva persze magának a tilalomnak a kárfokozó és kockázatfokozó hatásait.

Hasonlóan, az AB azt mondta, hogy alkotmányos kötelessége a jogalkotónak védeni a fiatalokat, de az megintcsak nem jogi, hanem szakmai kérdés, hogy a drogtilalom valójában védi-e őket, vagy éppenhogy veszélyezteti. A tilalomban még egy korhatár sincs, a függők dílerekké válnak, ezzel tovább fokozva a drog terjedését, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy tilalmi eszközökkel nem lehet hatékonyan visszaszorítani a jelenséget, a tilalom csak arra jó, hogy a bűnözők kezébe adja az irányítást, pénzeli a bűnvilágot, a füveseket a heroinisták közelébe tereli, kezelhetetlenné teszi a drogproblémát, mert rejtőzködésbe viszi a kezdődő problémákat, és fokozza a károkat.

http://www.drogriporter.hu/index.php?…

Lehetséges, hogy a szakmai tények figyelmen kívül hagyásával az AB egyszerűen csak elcsalta az alkotmányosság intézményét a jogalkotás folyamatától?

JuKids # e-mail 2005.06.30. 14:02

Amit biztosan tudtak, hogy az adott estén én nem erőszakoltam meg, mivel végig négyen voltunk, sőt mindvégig nyilvános helyen. Lehet, hogy máskor, más (vagy én máskor) megerőszakolta, de hogy én akkor nem, azt biztosan tudták. Senki érdekét nem szolgálta, hogy nőgyógyászhoz küldték azzal a szöveggel, hogy "feltehetően" megerőszakoltam. Mint ahogy a toxikológiai vizsgálatot is azért kérték a lányok vizeletéről, mert "feltehetően" kábítószert adtam nekik. Ha valamit biztosan tudtak az az, hogy aznap este én nem adtam nekik semmi ilyet és nem csináltam velük semmi olyat. Sokkal nagyobb a racionalitása, ha találomra nőgyógyászhoz küldözgetik a 13 éveseket, mert azzal még bűncselekmény nyomaira is bukkanhatnak - itt erre esélyük sem volt. Mondjuk egy hetedikes osztály összes lányát elvinnék matekóráról - mint ahogy a diszkókban drograzziákat tartanak. (Remélem kiolvassátok a cinizmust a szavaimból.)

JuK

TomSecret! #   2005.06.30. 13:38

Az sértetti életkoron kívül természetesen a rendőröknek azt kell vizsgálniuk, hogy megvalósult(hatott)-e erőszak, fenyegetés etc., és nem lehet ab ovo kijelenteni, hogy nem bűncselekmény, meg hogy semmi közük hozzá. Csak akkor, ha nem bizonyított az erőszak, fenyegetés valamilyen formája.

Nade egy tizennégyévessel ....

jogvédö

JuKids # e-mail 2005.06.30. 11:16

Ha egy 30 és egy 14 éves nemi szerve összeér, az nem bűncselekmény. Nemi erőszak 12 év alatt, onnan 14-ig megrontás, 14 felett pedig senkire nem tartozó intimitás. Így a rendőröknek semmi köze, hogy ért-e bárki nemi szerve a 14 éves lányéhoz. Mivel nemi erőszak gyanúja nem merült fel, csak abból indultak ki, hogy ők mit tettek volna a helyemben, így a kérdés őket minősíti, nem engem.

JuK

dr Zákányi Csaba # e-mail 2005.06.30. 10:56

Azt gondolom, rosszul tudod, mi a befejezett nemi erőszak. Csak a pontosítás kedvéért: az már befejezett bcs. ha a nemi szervek összeérnek. Az ügyedről egyébként nincs véleményem.

szabadgondolkodó

JuKids # e-mail 2005.06.29. 22:46

Láthatod, kimondottan az volt a kérdés, hogy a fiatalkorú szűz-e. Teljesen irreleváns. Nem beszélve arról, hogy végig emberek közt, a nyílt utcán voltunk, senki nem beszélt ilyen élményről, csak a rendőrök "feltételezték", hogy megtörtént a dolog, és ha meg is történt volna, pl. összeérnek a nemi szervek, akkor sem lenne senkinek semmi köze hozzá, semmilyen bűncselekmény nem fejeződött volna be, mivel nem a két gyermekkorú, hanem a fiatalkorú lányt küldték nőgyógyászhoz.

Az egyik gyermekkorú lány édesanyjával fél évvel később aláirattak egy magánindítványt: "Ha a nyomozás során kiderül, hogy a lányomat megrontották, igen [előre géppel beírva a nyomtatványra] felhatalmazom a nyomozó hatóságot az eljárás lefolytatására". A kislány szerint az előadóm megfenyegette az édesanyját, hogy ha nem írja alá, ráküldi a gyámügyet. Ki tudja, mi volt, mindenesetre érdekes, hogy egy "igen" papír volt csak az iratok között, a kettő "nem" valahogy nem került bele. Pedig a rendőri verzió szerint éppen a másik gyermekkorú lábai közt nyúlkáltam (természetesen szintén szombat délután Békás egyik legforgalmasabb terén - igaz, a jelentés szerint fák közé, parkokba vittem a lányokat, így már érthető, hogy beleírták a vallomásba a nemi szerv simogatását is, meg hogy hetek óta dörgölőztem hozzá hátulról, és ekkor mindig érezte az altestemet a hátsójában). Valahogy azt felejtik el, hogy ha engem ilyennel vádolnak, azzal másokat (akiket elvileg védeni akarnak) is kínos helyzetbe hoznak. A rendőrkapitány szerint 8 éves békási kislányokat fél éven keresztül leitattam, meztelen képeiket a netre raktam. Tehát a békási szülők hagyják, hogy a 8 éves lányaikkal ezt tegyék? Ez nemcsak rám nézve szörnyű rágalmazás, hanem több tucat családra nézve is - akik idén is velem küldik nyaralni az immár három éve rendszeresen leitatott és meztelenül fotózott lányaikat.

JuK

dr Zákányi Csaba # e-mail 2005.06.23. 10:06

Kicsit megkésve hadd reagáljak!
Az volt régen a szabály, - mikor még én tanultam - hogy ha a két "nemi szerv" összeér, már befejezett bűncselekmény történt. Tökéletesen irreleváns ebből a szempontból a szűzhártya épsége. Ezért nem volt világos számomra az ügy.

szabadgondolkodó

JuKids # e-mail 2005.05.10. 07:35

Préselgették. "Virgo intacta ?? A kiskorú elmondása szerint nemi szervének érintése sem történt meg. Megtekintéskor a külső nemi szerveken elváltozás bárminemű külsérelmi sérülés nem látható a hymenalis gyűrű kissé lazább, középen préseléskor kb. 0,5 cm nagyságú rés jelenik meg mely lehet normális tartományon belüli /elmondása szerint a tampon felhelyezésének gyakorlása kapcsán tágulhatott ki/. A külső nemi szerveken vérbőség illetve folytonossági hiány nem látszik. Dg: virgo intacta. Erőszakos közösülésnek anatómiai deformitása nem látszik."

Lásd még "Gyermekkorú tanú" topic: http://www.jogiforum.hu/forum/21/3500
(a legutolsó hozzászólás úgyis ide tartozik)

JuK

dr Zákányi Csaba # e-mail 2005.05.10. 00:20

Mit csináltak a hymenális gyűrűjével?

szabadgondolkodó

JuKids # e-mail 2005.05.09. 19:59

Pontosítsunk! A rendőrség azt hiszi, hogy a közvélemény elvárja tőlük ezt. Az emberek nyugalmat akarnak: korábban talán valóban azt hihették, hogy a narkós kiscsávók jelentenek veszélyt a nyugalmukra, de szerintem egyik szülő sem fogja megdobálni a kendermagosokat tojással, akinek a 15 éves fiát benn tartották szombat éjjel az előállítóban, mert azt hitték rá, hogy drogozott, pedig csak diszkóban vagy házibuliban volt.

OFF-TOPIC:

A társaságomban lévő 14 éves lányt hymenalis gyűrű préselésre küldték éjfélkor, mert (idézem a kirendelő határozatot) "feltételezhető" volt, hogy bedrogoztam és Békásmegyer főterén megerőszakoltam szombat délután a járókelők szeme láttára. Szerintem nem örült neki a lány, hogy turkáltak a lába közt; még szűz volt a lelet szerint. A kerületi újságban nyilatkozta rólam a rendőrkapitány, hogy 8 éves kislányokat fél éven keresztül leitattam, meztelenül fotóztam, képeiket a netre raktam. A 8 éves kislányok szülei kissé kiakadtak, hogy a lányaikról ilyet állítanak, és később írtak is egy felháborodott levelet a védelmemben az ügyészségnek. Pedig a rendőrök azt hitték, hogy elvárják tőlük, hogy pedofilokat fogjanak. Valahogy két és fél éve az egész környéknek megvan a véleménye a rendőrökről - pedig nagyon igyekeztek, hogy kielégítsék a közvélemény vélt igényeit. Egy ember sem volt, aki a történtek miatt elfordult volna tőlem, pedig a rendőrök (több ifjúságvédelmis a környékünkön lakik) beleadtak apait-anyait.

Veszélyes dolog valamiről vagy valakiről valótlant állítani, mert ezzel talán éppen azokat sértik meg, akiknek a kedvét keresték. Ügyemben a bíróság jogerősen gyerekpornónak ítélte egy népszerű (kollégáim ismerték) amerikai erotikus oldal felnőtt aktképeit (se gyerek, se pornó) - ezzel is "jót akartak", de abba nem gondoltak bele, hogy egyúttal többmillió embert neveztek ezzel pedofil bűnözőnek, akik ezt a képet letöltötték: olyanokat, akik éppen hogy nem gyerekeket kerestek. Ez a kábszeres erőlködés is nagyon ebbe az irányba ment el - azokat is a céljaik ellen hangolják, akik esetleg korábban valóban azt várták el a rendőrségtől, hogy minden eszközzel üldözzék a drogot. De hát ha ők nem látják, mit érnek el mindezzel, akkor nekem se fájjon a fejem miatta.

JuK