Fórum büntetőjog régebbi elöl     új hozzászólás


HELP! ELMŰ vs Elhunyt szerződő

livibaba # e-mail 2017.10.14. 18:37

Gomboedina! 94-ben halt meg apukám, abban az évben került nevemre a szüleim lakása. Én már nem laktam ott, csak anyukám. Ő nem iratta át a közműveket apukám nevéről. Azt én tettem meg, mikor ő is meghalt, 2013-ban. Vittem mindkettőjük halotti anyakönyvi kivonatát és a tulajdoni lapomat. Sehol semmi gond nem volt, rögtön átírtak mindent, miután kitöltették a szükséges nyomtatványokat.Ha a számlák rendesen fizetve vannak, nem bántanak. De azért mielőbb irasd át, mert ha bármi történik, nem tudsz semmit intézni, mert nem te vagy a szerződő fél.

livibaba # e-mail 2017.10.14. 18:29

Márciusban hunyt el a férjem. Megkérdeztem a szolgáltatóktól e-mailben, mi a teendőm. Hamarosan válaszokat kaptam: jogerős hagyatéki végzés, vagy tulajdoni lap kell, és ha van még az ingatlanban tulajdonrésze valakinek, akkor annak az írásos hozzájárulása is kell az átíráshoz. Elküldték a szükséges nyomtatványokat is. Megírtam nekik, hogy a hagyatéki végzés és a tulajdoni lap átírása kb 6-12 hónap lesz. Tudomásul vették. Valószínűleg ilyen esetben eltekintenek a 15 naptól, ez nem halálesetre vonatkozik. /Egyébként a márciushoz képest novemberben lesz a hagyatéki tárgyalás..../ A kérdezőnek az a javaslatom, mindenképpen keresse meg az ELMŰ-t mielőbb, hogy lássák a jószándékot és akkor segíteni fognak. Jobban jár, ha e-mailt ír, akkor hozzáértő ember fog válaszolni, az Ügyfélszolgálaton dolgozók nincsenek mindig a helyzet magaslatán...

Vadsuhanc #   2017.10.13. 19:50

domboedina

Te most ezt komolyan kérdezed? Halott ember szerződése a halála napján megszűnik.

Mit vigyél magaddal ? Tükör, rúzs, smink kissámli...

Nem kellene felhívnod a szolgáltatót és megkérdezni, hogy mi a bajod?

Egyébként halotti anyakönyvi kivonat és hagyatéki végzés minimum, de mivel tulajdonos vagy szerintem erre sincs szükség.

drbjozsef # e-mail 2017.10.11. 15:42

Dehogy kell körbejárnod, elég egy kérelmet papírrepülő alakba hajtogatni, és eldobni a gázművek felé...

Persze hogy körbe kell járjad. Kell hozzá a halotti anyakönyvi kivonat, a hagyatéki végzés, esetleg van, ahol egy tulajdoni lap, hogy Te vagy a tulajdonosa az ingatlannak, de ez nem valószínű, a jogerős végzésben úgyis benne vagy.

Nézd meg a neten az egyes szolgáltatóknak hol és hogy kell intézni, fent van minden.

Végülis nem gond, de azért el kellene intézni.

Remélem autót nem örököltél, mert akkor már százezres kötelező biztosítás hátralékod van, ha nem írattad át...

József:laikus paraszt, dilettáns hozzászóló.
Fórumból való jogi tájékozódás kockázatokat és mellékhatásokat rejthet.

gerbera317 # e-mail 2017.10.11. 15:28

És eltemetni eltemettétek már az elhunytat, vagy még mindig ott ül valamelyik karosszékben?

C I N I # e-mail 2015.08.04. 11:55

Tisztelt Regenye!

Milyen büntető jogi felelősségre gondoltál???

Nem elég az ELMÜ bírsága, pótdíja, a nagy csekk?!

Kispupák # e-mail 2015.07.27. 11:09

Alapvetően téged is terhel felelősség, hiszen itt felhasználóváltozás történt. Amennyiben ezt jelezted elmű felé, s nem kértél felülvizsgálatot, akár gondot is jelenthet, hiszen a szabálytalan vételezés így már a te szerződéses időszakod alatt történt.
ha még nem kérted az ügyfélcserét, minél előbb meg kellene tenned, s egyúttal felülvizsgálatot kérni a mérőre vonatkozóan, hogy tisztázódjanak a mérőhelyi állapotok.

regenye # e-mail 2015.07.26. 20:40

Köszönöm az eddigi hozzászólásokat!

Továbbra is érdekelne a jogi vonatkozás. Milyen polgári felelősség merül fel ez esetben (elhunyt szerződő), illetve büntetőjogi felelősségre vonás szóba jöhet-e?

Gyakorlati tapasztalata van valakinek? Hogy néz ki egy ilyen eljárás, hogy lehet a legjobb úton rendezni a történetet?

Kispupák # e-mail 2015.07.23. 13:34

Az elmű üzletszabályzatának vonatkozó része:
8.3.4 Változás a felhasználó személyében
Ha a villamosenergia-kereskedő vagy a felhasználási helyen a felhasználó személye megváltozik, a
felek a változást legkésőbb – a felhasználó elhalálozásának kivételével – a változástól számított 15
napon belül kötelesek a másik szerződő félnek bejelenteni és a vonatkozó jogszabályban leírtak szerint
eljárni.
Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel és eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó
jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát az ELMŰ Hálózati
Kft. köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és esetleges hatósági ellenőrzés vagy
felhasználói panasz esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. Egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó
esetén a helyszíni ellenőrzés térítésmentes.
Ha az ELMŰ Hálózati Kft. helyszíni ellenőrzési kötelezettségének 15 napon belül nem tesz eleget,
nem hivatkozhat szabálytalan vételezésre, és ilyen alapon nem érvényesíthet igényt a felhasználóval
szemben.
ELMŰ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói üzletszabályzat
95
A felhasználó akkor mentesül a szerződésszegés vagy szabálytalan vételezés esetére a 7.8.2 pontban
meghatározott jogkövetkezményei alól, ha

  1. az ELMŰ Hálózati Kft. a helyszíni ellenőrzés során nem állapít meg szabálytalan vételezést, és a

felhasználó a villamosenergia-kereskedővel elszámolt, vagy

  1. a felhasználási helyen vételező új felhasználó magatartása miatt az ELMŰ Hálózati Kft. írásbeli

felszólítása ellenére nem tudja végrehajtani a helyszíni ellenőrzést a bejelentés kézhezvételét követő
30 napon belül, amely esetben a bejelentés napjától az új felhasználót terheli a felelősség.
A bejelentés megtételének bizonyítása a felhasználót, a helyszíni ellenőrzés akadályoztatásának bizonyítása
az ELMŰ Hálózati Kft. terheli.
Amennyiben a felhasználó a hálózathasználati szerződést felmondja, azonban a felmondás hatályának
beálltát követő15 napon belül a felhasználási helyre új felhasználó nem kezdeményezi a szerződés
megkötését, az ELMŰ Hálózati Kft intézkedik fogyasztásmérő leszerelése iránt.

végrehajtó1 # e-mail 2015.07.23. 09:26

Ez nem lopás.szabálytalan vételezés.Erre kötbért szab(hat) ki az elmü.Ennek mértékét a szabályzatában megtalálod.Ez a megszakitó nagyságától függ.Amperonként ha jól emlékszem 15000ft.

regenye # e-mail 2015.07.22. 17:41

Tisztelt Fórumozók!
A következő érdekes, de sajnos rendkívül kellemetlen jogi helyzettel szeretném kérni az Önök segítségét. Édesapám, lakásunk ½ részbeni tulajdonosa volt, a másik fél rész köztem (akinek bejelentett lakcíme ez a lakás) és testvérem (ő máshol lakik) között oszlott meg. Édesapám 2 hónapja meghalt, és amikor nemrégiben elkezdtem követni a lakásban lévő fogyasztásmérők állását, hogy számítani tudjam a rezsiköltségeket (eddig ő intézte ezeket a dolgokat) arra lettem figyelmes, hogy a villanyóra állása nem változik. Kiderült, hogy édesapám az órát az ólomplombák eltávolításával úgy „megpiszkálta”, hogy a villanyóra forog, de a számláló nem számol. Nem tudom, hogy ez az állapot mióta áll fenn, x forintos átalány villanyszámlát fizetek havonta, ami nagyjából reális és minden éves leolvasás során kerül 12 hónapra előre kiszámításra (Minden bizonnyal a leolvasások időpontjára visszaállította az órát és a plombákat visszarakta). Az Elművel közműszerződést édesapám kötött, ő a szerződő fél, a mai napig az ő nevére jönnek a számlák. Hallani milliós Elmű-s bírságokról és a villanyóra hónapokra való leszereléséről, így nem tudom, hogy mi a legokosabb lépés ebben az esetben. A hagyatéki eljárás után a testvéremmel ketten leszünk a lakás tulajdonosai. Az Önök véleménye szerint ezért a cselekményért felelősségre vonhatók vagyunk a testvéremmel? Vagy én, aki ezidáig is ebben a lakásban éltem, csak nem tudtam a lopásról? A büntetőjogi és a polgári jogi következmények is érdekelnének. Illetve ha esetleg valaki hallott már hasonló ügyről, ott mi alapján és milyen büntetést szabott ki az Elmű és mennyire lehet méltányosságra alapozni a körülményeket tekintve? Önök szerint mi a legokosabb lépés ebben az esetben? Szeretnénk a ügyet mielőbb hivatalosan rendezni és a fogyasztásmérőt legalizálni.
A szakértő válaszaikat előre is köszönöm!