Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Rokkantsági nyugdíj kontra rehabilitációs járadék

nico56 # e-mail 2015.02.13. 10:45

Nagy Béláné 56 éves baktalórántházi rokkantnyugdíjasnak első fokon tízezer euró kártérítést ítélt meg a strasbourgi emberi jogi bíróság. Az ok: egy 2010-es törvénymódosítás miatt megfosztották őt a rokkantnyugdíjától. Az embertelen jogszabály továbbra is életben van.
http://nol.hu/…amot-1515797

Rexor # e-mail 2015.02.13. 09:05

Kedves Júlia,

Pontosan melyik szakaszban mondja ezt ki a törvény?

BJúlia # e-mail 2015.02.12. 20:36

rejtjel
A 2011. évi CXCI.tv. alapján a biztosítotti időbe NEM számít bele a GYES.
NEM interneten a leírásoknak kell megfelelni, hanem a JOGSZABÁLYI FELTÉTELEKNEK, amelyről hiteles tájékoztatást, forrást kell keresnie, többek között engem, mint rehab gazd szakértőt. :)
http://www.versenykepesseg.eu/

nico56 # e-mail 2015.02.12. 10:50

A strasbourgi bírósághoz fordul a Magyar Helsinki Bizottság egy volt határőr ügye miatt, aki a megváltozott nyugdíjszabályok miatt egy fillér nyuigdíjat nem kap, mivel 60 nap hiányzik a 25 év szolgálatához. A korábban a határőrségnél és rendőrségnél dolgozó férfit egészségi alkalmatlanság miatt mentették fel.
http://index.hu/…11/helsinki/

aperten # e-mail 2015.02.12. 02:24

A Miniszteri Bizottság R (2000) 2. sz. ajánlása a tagállamok felé az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletét követően egyes ügyek nemzeti szinten történő újbóli megvizsgálásáról és megnyitásáról

(Elfogadta a Miniszteri Bizottság 2000. január 19-én, a Miniszteri Küldöttek 694. ülésén)

A Miniszteri Bizottság az Európa Tanács Alapszabályának 15.b cikkében foglaltak alapján,

Tekintettel arra, hogy az Európa Tanács célja a tagállamok közötti szorosabb egység megteremtése;

Figyelemmel az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezményre (a továbbiakban "az Egyezmény");

Megjegyezve, hogy az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló Egyezmény ("az Egyezmény") 46. cikke alapján a Szerződő Felek vállalják, hogy magukra nézve kötelezőnek tekintik az Emberi Jogok Európai Bírósága ("a Bíróság") végleges ítéletét minden ügyben, amelyben félként szerepelnek, és hogy a Miniszteri Bizottság ellenőrzi az ítélet végrehajtását;

Figyelemmel arra, hogy bizonyos körülmények között a fent említett kötelezettség a Bíróság által az Egyezmény 41. cikke alapján megítélt igazságos elégtételen kívül egyéb intézkedések, és/vagy olyan általános intézkedések meghozatalát teszi szükségessé, amelyek biztosítják, hogy a sértett fél - lehetőleg - ugyanolyan helyzetbe kerüljön, mint amilyen helyzetben az Egyezmény megsértését megelőzően volt (restitutio in integrum);

Megjegyezve, hogy a nemzeti jogrendben rendelkezésre álló eszközöket figyelembe véve az alperes állam illetékes hatóságainak kell eldönteniük, hogy mely intézkedések a legalkalmasabbak az eredeti állapot helyreállítására;

Megfontolva, hogy a Miniszteri Bizottságnak a bírósági ítéletek végrehajtásának ellenőrzése terén szerzett gyakorlata azt mutatja, hogy kivételes körülmények között az ügy újbóli megvizsgálása, illetve az eljárás újbóli megnyitása bizonyul a leghatékonyabb, ha nem az egyetlen eszköznek az eredeti állapot helyreállításához;

  1. A fenti megfontolások fényében felhívja a Szerződő Feleket arra, hogy - amennyiben lehetséges - nemzeti szinten biztosítsanak megfelelő lehetőségeket az eredeti állapot helyreállítása érdekében;
  2. Különösen a nemzeti jogrendszereik áttekintésére bátorítja a Szerződő Feleket annak biztosítása érdekében, hogy lehetővé váljék az ügy újbóli megvizsgálása - beleértve az eljárás újbóli megnyitását is - olyan esetekben, amikor a Bíróság megállapította a jogsértést, különösen akkor, ha:

(i) a szóban forgó hazai határozat miatt a sérelmet szenvedett fél továbbra is olyan, nagyon súlyos negatív következményeket szenved el, amelyeket az igazságos elégtétel nem megfelelően orvosol, s amelyek csak az ügy újbóli megvizsgálásával vagy megnyitásával szüntethetők meg, és

(ii) a Bíróság ítélete megállapítja, hogy

(a) a kifogásolt nemzeti határozat érdemben ellentétes az Egyezménnyel, vagy

(b) a megállapított jogsértés olyan súlyos eljárási hibák vagy hiányosságok miatt következett be, amelyek komoly kétséget ébresztenek a panaszolt hazai eljárás kimenetelét illetően.

# aperten

rejtjel # e-mail 2015.02.11. 15:45

Kedves Fórumozók!
A szükséges biztosítási idővel kapcsolatban kérdezném, hogy az 5 éven belüli 3 év biztosítási időbe a GYES ideje beleszámít-e (fizetés nélküli szabadság melletti GYES esetén). És, hogy ez a nagyszülő által igénybevett GYES-re is vonatkozik-e (gondolom, igen, de biztos, ami biztos).

A megváltozott munkaképességűek ellátásáról szóló leírásban olvastam ezt a kitételt:

"Mely esetben áll fenn mégis a biztosítás?
Ha a fizetés nélküli szabadságot:

  • a fizetés nélküli szabadság idejére gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély vagy gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy
  • a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszik igénybe."

Ennek alapján, ha édesanyám az elmúlt öt évben 1,5 évet dolgozott, 3 évet GYES-en volt a tartós beteg fiammal, de közben ő maga is beteg lett, igényelheti a rokkantsági ellátást? Probléma-e, ha nem volt folyamatos a biztosítása (több helyen dolgozott). Nagyon köszönöm a választ, segítséget!
Veronika

BJúlia # e-mail 2015.02.11. 08:33

beteg62

Ön esetében, volt III.cs.rokkantsági nyugdíjas, 2012-től rehab ellátás néven folyósítják ellátását, jelentkezett felülvizsgálatra, de van soros felülvizsgálata, amelynek idején már tól vagyunk, nem baj, addig kapja ellátását, amíg más határozat nem születik a felülvizsgálatot követően, és addig a régi szabályok szerint dolgozhat ellátását megtartva, ha betartja, amit honlapomon itt 7) pontban olvashat jognyilatkozatom tiszteletben tartása mellett:
http://www.versenykepesseg.eu/index.php?…

Legyen fél éven belüli friss szakorvosi iagzolások a birtokában, mert a felülvizsgálatra időpont van, amikor csak 1-3 napot ad, addig nem szerzi be a szakorvosi igazolásokat, és akkor esetleg nem áll rendelkezésér bizottságnak a JELENLEGI állapotáról a bizonyíték, mert az érdekli bizottságot, hogy pl. szívműtéte volt vagy csípőműtéte két éve, DE ma milyen következményei vannak mindennapi életében, funkcionálisan. Persze van, amikor a felülvizsgálati időpont kézhez vételétől számítva van 1-3 hét idő, de nem minden esetben. Ezért írtam, amit fenn olvasott.

Az Ön esetében akkor marad ellátásának összege kb.ugyan annyi, ha C2 minősítést véleményez BIZOTTSÁG. (7/2012. Nefmi r,)

bk István

Itt munkaképességet vizsgálnak, komplex minősítést kap érintett, vagyi a BIZOTTSÁG véleményezi nem csak egészségi állapotát, annak mértékét, hanem rehabilitálhatóságát, foglalkoztathatóságát, minden munkaerő-piaci helyzetét befolyásoló tényezőt, pl. életkor, képezhetőség, képzettség, stb.(7/2012.Nefmi r.)

Először az orvosi feltételt vizsgálják a felülvizsgálaton (legalább 60% egészségi állapota vagy kevesebb), azután a jogi feltételeket, vagyis többek között azt, hogy nem megállapítható az ellátás, ha kereső tevékenységet végez.(2011.évi CXCI.tv.)
EZ A MEGÁLLAŐÍTÁSRA vonatkozik, elég ha munkaviszonyát arra a napra (egy napra) megszönteti, amikor igényli ellátást, vagy fizetés nélküli szabit vesz ki egy napra, DE a rendszeres pénzellátásban nem részesül, az nem ezt jelenti, ahogy írta, hanem Tbj szerinti ellátásokat pl. táppénz, álláskeresési járadék,stb.
Természetesen mindenkire vonatkozik az orvosi-, jogi feltételek fennállásának vizsgálata a Hivatal részéről, akit felülvizsgálnak. Új kérelmezőre és akit felsorom előbb említett tv., őrá a biztosítotti idő vizsgálata, megléte is vonatkozik, ami szakmai honlapomon itt 4) pontban olvasható a jognyilatkozatom tiszteletben tartása mellett:
http://www.versenykepesseg.eu/index.php?…

Ki jogosult, milyen ellátásra, hogyan, stb.NEM szabad újságcikkekből, vagy interbeten olyan forrásból tájékozódni, amely nem hiteles, nem hivatkozik jogszabályra. Mert rossz irányba tájékozódhat az érdeklődő érintett, és ebből HÁTRÁNYA (anyagi) származhat.

Mindenképpen a témához jól értő, felkészült, tájékozott, tapasztalt, szakmai vélemény megfogalmazására képes személy alkalmas erre.

Szakmai weblapomon megtalálja elérhetőségem.http://www.versenykepesseg.eu/

Általam hiteles információkhoz juthat, amelyek birtokában dönteni tud éppen szakterületemet érintve: felülvizsgálat, ellátások, foglalkoztatás, rehab gazdasági szakértőként, fontosnak tartom, hogy az érdeklődők útmutatást kaphassanak, fellebbezést, keresetet is írok érintett helyett, ha van jogalapja, a tények ismeretében, tájékoztatom, mi mit jelent, mit tehet, vagy nem tehet, mik az alternatívák, rehabilitációs gazdasági szakértőként, díjmentesen (Munkaadók kivételével), aki megtisztel hozzám fordulásával

Hosszú leveleket nincs időm olvasni, konkrét kérdéseket várok.
Szép napot, most mennem kell,

nico56 # e-mail 2015.02.10. 13:37

A bírák megítélése szerint az asszony rokkantnyugdíja a rokkanttá nyilvánítás előtti munkaviszonya során befizetett társadalombiztosítási illetékek révén megszerzett jog, amelyet így az állam az Emberi Jogok Európai Egyezményével ellentétesen vett el tőle."

http://hvg.hu/…ar_allam_egy

Nesi45 # e-mail 2015.02.10. 12:10

nico56!

Köszönöm!
Magyarul, kis járadék, kis munka, kis idő, kis fizetés?
Sok betegség, sok gyógyszer!
Már csak az arányt keresem!

nico56 # e-mail 2015.02.09. 20:23

beteg62
Nincs teendőd azonkivül,hogy az orvosi utasitásokat betartod,kontroll stb. Ha lenne még kérdésed irj privátba.

nico56 # e-mail 2015.02.09. 20:19

Nesi45
Mindkettő

beteg62 # e-mail 2015.02.09. 14:54

Igen bocsi, elírtam: 2014 szeptember a helyes.

Nesi45 # e-mail 2015.02.09. 14:52

Kedves fórumozók!
Kérdésem nékem az lenne, hogy a mostani rehabilitációs ellátottaknak kereset, vagy idő korlát van e érvényben?

Nesi45 # e-mail 2015.02.09. 14:48

beteg62!

2104 az gondolom 2014 lenne, ne aggódj várd meg még hívnak, nem érdemes zaklatni őket!

beteg62 # e-mail 2015.02.09. 14:17

Üdvözlök mindenkit!
én 53 éves 2011 szeptembere óta 52 %-ra vagyok leszázalékolva. Crohn és polineurophatia betegségekkel. III-as rokkant csop. voltam
2012 jan, 01-től mint rehab. ellátott vagyok. 2104. Szept. kelett volna, hogy hívjanak sorosra. Eddig semmi. Rendben , kapom az ellátást. Pest megyei vagyok. szerintetek mikorra várhatom kb, hogy behívnak. Állapotom sajna nem javult semmit.
Ez van írva határozatban pontosan: Jelenlegi, vagy az egészségkárosodását megelőző munkakőrben, illetve képzettségének
megfelelő más munkakőrben való foglalkoztatása rehabilitáció nélkül nem alkalmas, azonban komplex rehabilitációja nem javasolt.
Emésztőszervi károsodás:30%
Idegrendszeri károsodás:25 %
Psyches károsodás:10%
ÖEK:52%
Aki tud valami tanácsot,információt, esetleg hasonló helyzetben van mint én, kérem írjon! Köszönöm!

Regina.h # e-mail 2015.02.07. 18:26

Debra, facen megbeszélhetjük. :)

dittamami # e-mail 2015.02.07. 15:16

Tisztelt Jogi Fórum!
2008-ban,majd 2010-ben,46%-ra leszázalékoltak.Májusban leszek,62 éves ,és nem értem,miért nem kapok rehabilitációs ellátást,de,még egyszeri segélyt sem, több mint 6. éve,semmit,csak a biztosítást fizetik?36.év munkaviszonyom van és kapcsolatban állok a Munkaügyi hivatallal.Megköszönöm Válaszukat!

Debra01 # e-mail 2015.02.06. 21:33

Megvenném...

Regina.h # e-mail 2015.02.06. 18:45

Először is, sziasztok! :)
Másodszor: keresem Szafikát és kiskata2-őt!

Harmadszor pedig, szeretném elmondani, hogy megjelent a könyvem amiről régebben említést tettem nektek. :)

Novellák, életképek, amiknek a főhősei mind-mind mi vagyunk. Emberek, akik különböző problémákkal küzdünk. Egyikünk gondolatban elherdálta az utolsó nyugdíját, másikunk aki a gyártósoron, rabszolgaként húzza az igát, és hiába megváltozott munkaképességű, nincs kegyelem.

De szólok szerelemről, magányról, és még sok mindenről. :)

Egyelőre e-könyv formában kapható, de hamarosan megjelenik nyomtatott verzió is.

A fentebb említett sorstársaknak szeretném ajándékba adni a könyvet.
Szafika, Kata, írjatok e-mailt, lécci!

http://publioboox.com/…karcos-tukor

luck-666 # e-mail 2015.02.03. 18:08

ha nem gond és nem kell a friss papír,várjatok nyugodtan

Az intelligenciának roppant kínos tulajdonsága, hogy nehéz leplezni...

mese1 # e-mail 2015.02.03. 14:37

BAZ megye. Koszonom

luck-666 # e-mail 2015.02.03. 14:12

Attól is függ,hogy hol laktok!Nekem 2013 januárban lett volna a soros és 2024 szeptember végén hívtak be

Az intelligenciának roppant kínos tulajdonsága, hogy nehéz leplezni...

mese1 # e-mail 2015.02.03. 11:00

Tisztelt Jogi Forum,

Az iránt érdeklődnék, kérdezném hogy a Komplex Felülvizsgálatok kb mennyit csusznak? A páromnak 2012 ben kellett volna sorosan menni de még mindig nem hivták. Érdemes érdeklödni vagy várjunk?

Köszönöm elöre is.

Daniella

bk istván # e-mail 2015.02.02. 21:15

TISZTELT JOGI FÓRUM! Jelenleg,rehabilitációs ellátásban részesülök /volt 2012 előtti III.csop.rokkantsági nyugdíjas/ Komplex felülvizsgálaton,még nem voltam az átminősítés óta. Az iránt érdeklődöm,hogy a rokkantsági ellátás elbírálásának egyik feltétele,hogy ne rendelkezzen az illető rendszeres jövedelemmel,tehát ne dolgozzon. Ez rám is vonatkozik,vagy csak az új kérelmezőkre? Tehát,ha a felülvizsgálat időpontjában van munkahelyem,az kizárja a rokkantsági ellátás elbírálásának esélyét,vagy az én esetemben,nem befolyásolja azt? Köszönettel: kósik istván

luck-666 # e-mail 2015.01.31. 08:57

csabesz666

Nem kell csinálnod semmit,a legelső ilyen plasztikok most járnak le,kapsz újat automatikusan (ha marad,mert ugye bármi megtörténhet,akár 1 éjszaka alatt is)

Az intelligenciának roppant kínos tulajdonsága, hogy nehéz leplezni...