Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


TB fizetés

Zengőbérci # e-mail 2014.12.01. 16:44

Dreja # e-mail 2014.11.25. 11:33

Tisztelt Szakértő,

Segítségét szeretném kérni. Jelenleg Gyeden vagyok kisfiammal, de mellette elmentem dolgozni egy másik munkáltatóhoz ( nem mondtam fel az előző munkahelyemen, de költözés miatt nem mehettem vissza. )
A kérdésem az lenne,hogy ismét babát várok 3 hónapja dolgozok az új munkahelyemen. Érdeklődnék, ha elmegyek táppénzre ( 9 kód ) számíthatok e a jelenlegi munkabér táppénz összegére, vagy az előző munkahelyemet veszik alapul.Ha igen a 9 kód az a bér hány százalékát jelenti, 70?
Ilyenkor hogy veszik figyelembe a THGYÁSt illetve a következő gyermekemnél a Gyed. Az első gyermekemnél 2015 márciusában fog lejárni, a második baba pedig 2015 júniusára van kiírva.

Válaszát előre is köszönöm.
Köszönettel:

T. Kérdező!

  • Önnek egyidejűleg két jogviszonya van.

Az Ebtv értelmében az igényeket (táppénz, tgys, gyed) jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni.

  • Táppénzét abban a jogviszonyban elért keresete alapján fogják megállapítani, ahol az orvos keresőképtelennek nyilvánítja és csak annyi napra jár, ahány biztosításban töltött napja van ezen jogviszonyában.
  • A táppénz mértéke 50, vagy 60%. Ha az előző jogviszonyát nem szünteti meg, úgy csak akkor kaphat 60%-os táppénzt, ha az új jogviszonyában van 2 év biztosításban töltött ideje. Ha nincs csak 50%-os mértékű táppénzt kaphat.
  • A tgys és gyed jogosultságot is jogviszonyonként külön-külön kell elbírálni. Akár mindkét jogviszonyból is kaphat tgys-t, ha a szüléskor mindkét jogviszonya fennáll És mindkettőben van 2 éven belül legalább 365 biztosításban töltött napja.

Tekintettel arra, hogy a fórum kereteit meghaladja a mindenre kiterjedő részletes válasz keressen fel egy gyakorló TB szakembert.

maczko94 # e-mail 2014.11.26. 21:01

Tisztelt Szakértők! Csupán annyit szeretnék megérdeklőni hogy az idén már magam fizettemba tb-t a csekket autómatán küldik vagy nekem kell kérni a jövő évre? Válaszuk előre is köszönöm.

Dreja # e-mail 2014.11.25. 11:33

Tisztelt Szakértő,

Segítségét szeretném kérni. Jelenleg Gyeden vagyok kisfiammal, de mellette elmentem dolgozni egy másik munkáltatóhoz ( nem mondtam fel az előző munkahelyemen, de költözés miatt nem mehettem vissza. )
A kérdésem az lenne,hogy ismét babát várok 3 hónapja dolgozok az új munkahelyemen. Érdeklődnék, ha elmegyek táppénzre ( 9 kód ) számíthatok e a jelenlegi munkabér táppénz összegére, vagy az előző munkahelyemet veszik alapul.Ha igen a 9 kód az a bér hány százalékát jelenti, 70?
Ilyenkor hogy veszik figyelembe a THGYÁSt illetve a következő gyermekemnél a Gyed. Az első gyermekemnél 2015 márciusában fog lejárni, a második baba pedig 2015 júniusára van kiírva.

Válaszát előre is köszönöm.
Köszönettel:

Zengőbérci # e-mail 2014.11.24. 16:43

H.Bubu

Az EÜ-i szolgáltatásra való jogosultság nem 30, hanem 45 napig áll fenn külön járulékfizetés nélkül!

Ezen túlmenően javaslom elolvasni az előző hozzászólásomat.

Főszabály, hogy ellátatlanul senki nem maradhat.

További kérdéseivel keresse meg az egészségbiztosító Nyilvántartási Osztályát!

Zengőbérci # e-mail 2014.11.24. 16:38

Az elmaradt EÜ-i szolgáltatási járulék adók módjára hajtható be, azaz legfeljebb 5 évre visszamenőleg kell megfizetni!!!

Egészségügyi szolgáltatási járulék alóli esetleges mentesség

A Tbj.16. § rendelkezései lehetővé teszik azt, hogy az ott felsorolt személy ne fizessen egészségügyi szolgáltatási járulékot. A felsorolásból kiemelném az o) pontot.

16. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl – az, aki
o. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult,
1993. évi III. törvény
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
54. § (1) A jegyző az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,
a. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
b. aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át
nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
(2) A szociális rászorultság igazolásáról a jegyző hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza: a rászoruló személy nevét, lakcímét, TAJ számát, a rászorultság tényét, az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.
(3) A szociálisan rászorult személyekről a jegyző nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

4. § (1) E törvény alkalmazásában
b. vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek71
ba)külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, va­gy
bb)együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorláto­zottságra tekintettel fenntartott gépjármű;75
c. család: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége;

Kiemelném, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen la­kik,
Így viszont ma, Magyarországon, a több százezres munkanélküliek, illetve minimálbéren foglalkoztatottak országában nagyon sokan ezen szakasz alapján mentesülhetnek az eü-i szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.

http://adozona.hu/…yi_sz_55MDDB

Ők kérhetnek mentességet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól

MTI

2014.04.21., 09:16 Frissítve: 2014.04.21., 07:19
A szociálisan rászorultak kérhetik a járási hivataltól az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alóli mentesítést - hívja fel az érintettek figyelmét közleményében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) a honlapján.

A közlemény kiadását az indokolta, hogy a havi 6810 forintos egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének elengedését - méltányosságból - sok adózó kérte a NAV-tól.

A méltányosság megállapításakor az adóhatóság részletesen vizsgálja az adózó és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók vagyoni, szociális helyzetét, jövedelmét és kiadásait.

Méltányosságot ugyanakkor csak lejárt adótartozás esetén gyakorol a NAV.

Így a gyakorlatban sokszor azzal szembesülnek az adózók, hogy bár az adóhatóság - egy adott hónapban - az addig felhalmozott járulékra fizetési kedvezményt engedélyezett, a következő havi kötelezettség keletkezésekor ismét tartozása lesz, és arra ismét késedelmi pótlékot számítanak fel.

A NAV ezért hívja fel az érintettek figyelmét arra, hogy a szociális törvény alapján is kérhető a járulék megfizetése alóli mentesítés - egy évre. Ezt az kaphatja meg, aki jövedelmi helyzete miatt nem tudja megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A kérelmet a járási hivatal bírálja el, és azt tartja rászorultnak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát, jelenleg 34 200 forintot.

Aki egyedülálló, akkor kap mentesítést, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, vagyis jelenleg a 42 750 forintot.

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki, amely egy évig érvényes.

Pici2014 # e-mail 2014.11.22. 20:28

Tisztelt Szakértők!

Segítségüket szeretném kérni az alábbi témában:jelenleg munkanélküli vagyok.A munkanélküli segély 2014.április befejeződött.Mivel nincs munkám, így nincs pénzem tb fizetésre.
Úgy néz ki műtétre kell mennem decemberben vagy februárban.Úgy hallottam, hogy csak akkor tudok társadalombiztosított kórházba menni, ha utólag kifizetem az eddig elmaradt havi 6800 Ft tb. járulék összegeket.
Ha decemberben megyek műtétre, akkor 2014.áprilisig visszamenőleg ki kell fizetnem a havi 6800 Forintokat?
Ha februárban megyek műtétre, akkor csak 2015.januárig kell visszamenőleg fizetnem a havi tb Forintokat?
Feltétlenül számítok a segítségükre a fenti kérdésekben, mert rövid határidőn belül döntenem kell a műtét időpontjáról.
Várom szíves válaszukat!
Üdvözlettel:Pici2014

H.Bubu # e-mail 2014.11.18. 19:55

Tisztelt Szakértő!

A segítségét szeretném kéri. A párom munkaviszonya október elején megszűnt. Sajnos azóta nem jelentkezett a sem a NAV-nál, sem az OEP-nél, hogy önmagának fizeti a TB járulékot mivel nincs munkája. A probléma viszont a következő, hogy most Németországban van. Látogatóba ment. Viszont rosszul lett és kórházba kellett vinni. Elég sok vizsgálat és műtét is kell neki. Elfogadták ott az EU-s TB kártyáját. Viszont nem tudjuk, hogy ilyenkor mi a teendő. Mert közeben a 30 nap lejárt a munkaviszony megszűnését követően. Elfogják fogadni, ha utólag lesz befizetve a TB járulék? Ez idáig folyamatosan fizetve volt.
Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelettel!

luppo # e-mail 2014.11.11. 12:43

Tiszttelt Szakértő!

Olyan helyzetben vagyok, hogy muszáj eltartanom magam, ezért az egyetem elvégzése után szereztem a diákigazolványomra matricát, hogy továbbra is tudjak dolgozni. A szakmámban nem találtam a mai napig állást.

A kérdésem az lenne, hogy a TB fizetést egyénileg el kell-e kezdenem? (gondolom, hogy igen). Illetve ezzel lebukhatok-e, hogy van jövedelmem a diákmunka révén, viszont magam után fizetem a TB-t, mivel tudjuk, hogy a kettő kizárja egymást, diáknak nem kell tb-t fizetnie.

Köszönöm a választ!

Vaka418 # e-mail 2014.11.07. 15:56

Tisztelt Szakértő!

Párom szeptember 23-án ment ki külföldre dolgozni (Anglia) és december 23-án jön haza.Kérdésem az lenne,hogy be kell -e jelenteni az OEP-nél a külföldi tartózkodását,illetve ha nem teszi meg,akkor milyen következményei lesznek. Nem tudja még az ottani biztosítási számát,semmilyen adatot,mert 6 hét múlva küldenek neki csak papírt.. Úgy olvastam,hogy 15 napon belül kell bejelenteni,de nem tudom,hogy így is szükséges-e,hogy csak ilyen rövid időre ment ki.

Válaszát előre is köszönöm.

dikosz # e-mail 2014.11.04. 19:23

A jogviszony után járó egészségügyi biztosítás október 31-én lejárt, ezt követően 45 napig, tehát december 15-ig tart a türelmi idő. Ezután - ha nem állsz alkalmazásban - saját magad után kell fizetned az egészségügyi szolgáltatási járulékot, függetlenül attól, hogy igénybe veszed-e vagy sem az orvosi ellátást. A bejelentéshez szükséges adatlapot az illetékes adóhatóságnál kell beszerezned.Jelenleg havonta 6810 Ft.

D.B. # e-mail 2014.10.27. 15:30

Tisztelt Szakértő!

Juniusban vegeztem nappali tagozaton, igy az allam még oktober 31-ig fizeti helyettem a tb-t, es a 45 napos passziv jogosultsaggal kapcsolatban szeretnek erdeklodni (még nem talaltam allast). Ez azt jelenti, hogy ha a 45 napon belul orvosi ellatasban reszesulok, akkor azt még fizeti helyettem az allam es csak december 16-tol kene magamnak fizetni? Vagy 45 napom van arra, hogy jelentkezzek a NAV-nal es ha ez ido alatt orvosi ellatasban reszesulok, akkor azt kulon kiszamlazzak?

Valaszukat elore is koszonom!

fruzsina02 # e-mail 2014.10.20. 10:53

Tisztelt Szakértő!

Szeretnék tanácsot kérni a problémámmal kapcsolatban amely a következő: A napokban kaptam egy levelet a NAV-tól melyben tájékoztattak hogy 2013.01.23-tól nincs egészségügyi jogosultságom sem az OEP szerint sem a NAV nyilvántartása szerint.Hosszabb ideje munkanélküli vagyok egy éve esti tagozaton járok iskolába.Az OEP honlapján többször is ellenőriztem TAJ-szám alapján a Tb jogosultságot és minden esetben biztosítottként szerepeltem illetve vizsgálatokon is voltam az elmúlt egy évben és egy esetben sem tájékoztattak arról hogy nincs jogosultságom.Szeretnék információt kapni arról hogy jelen esetben mit tudok tenni?Minden esetben visszamenőleg ki kell fizetnem az elmaradt költségeket?Illetve ha igen kaphatok e halasztást esetleg részletfizetési kedvezményt?Munkanélküliként sajnos nem vagyok regisztrálva ezt a napokban szeretném elintézni.

Válaszukat előre is megköszönöm!

kovi8484 #   2014.10.16. 16:53

Tisztelt Melcsinda

Az Európai Unió tagállamaiban vállalt, igazolhatóan bejelentett munkaviszony esetében – mivel egy személynek egyszerre csak egy tagállamában kell biztosítást fizetnie – a vonatkozó időszak hazai fizetési kötelezettsége alól utólag törlés kérhető az adóhivatalnál.

De azért minél előbb tedd meg a bejelentést, a későbbi procedúrák elkerülése végett!

Mérlegképes könyvelés
Pénzügyi és számviteli ügyintézés
www.kerelmek-beadvanyok.hu

melcsinda # e-mail 2014.10.15. 21:08

Tisztelt Szakértő!

Az én történetem a következő. Diplomaosztóm után egy hónappal Angliába költöztem a férjemmel, így egy percig sem dolgoztam otthon. Ennek már 5 éve. Azóta állandó munkahelyem van és fizetem a külföldi tb-t. A férjem elveszetette Magyarországon a munkáját, majd 3 hónappal késöbb költözött ki velem. (Addig munkanélküli segélyen volt, majd mikor kiköltözött ő a munkaügyi hivatalba bejelntette, hogy külföldön talált munkát, így nem is kapta tovább a segélyt.) Ő is állandó, bejelentett munkával rendelkezik. 5 éve szépen fizetjük a külföldi tb-t. A gondom az, hogy Magyarországon még nem jelenetettük be az OEP-nek és a NAv-nak, hogy külföldre költöztünk és hogy szeretnénk megszüntetni a TAJ kártyánkat. Találtam egy formanyomtatványt, amit ha állítólag kitöltök és beküldöm a helyi OEP fiókhoz, akkor nem lesz bírság. Azt szeretném kérdezni, hogy várható e még is csak büntetés és ha igen kb. milyen nagyságrendű lehet az. Azt hallottam, hogy az OEP visszamenőleg 5 évre kiróhat büntetést, ami kettönknek közel 700.000 FT lenne. Ez a rész nem világos számomra, hogyha 5 éve hivatalosan havonta fizetem a kinti TB-t miért kellene otthon visszamenőleg büntetést fizetnem, hiszen egy országnak már fizetek, ahol dolgozom és igénybe veszem a betegellátást. Azt megérteném, hogy az elmulasztott bejelentés miatt egy kisebb összegre megbüntetnének, de visszamenőleg való fizetést nem tartanám igazságosnak. A közel jövőben tervezzük a végleges hazaköltözédt, ezért lenne fontos számomra a segítségük, tanácsuk.

Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
Üdvözlettel!

Panna58 # e-mail 2014.10.14. 15:11

Tisztelt Szakértő!

Ez év májusig volt bejelentett állásom, de azóta csak alkalmi bejelentések voltak. Most is úgy kezdtem dolgozni, hogy - egy ideig legalábbis - csak alkalmi bejelentett leszek. Kérdésem, hogy tb.-ellátásra (orvoshoz mehetek-e) jogosult vagyok-e, illetve kell-e fizetnem valamennyit Tb-nek (esetleg visszamenőleg is?), vagy a munkáltató által fizetett napi 1.000.- Ft fedezi az én eü.hozzájárulás-fizetési kötelezettségemet is? (ez le volt írva az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetéssel kapcsolatban) illetve hogyan tudhatnám meg, hogy van-e tartozásom és mennyi? - anélkül, hogy napokig sorba kellene állnom, illetve egy vagyont költenék telefonra.

Előre is köszönöm válaszukat!

bandy72 # e-mail 2014.10.01. 11:30

Tisztelt Fórum!

A kérdésem az lenne, hogy július óta nincs semmilyen jövedelmem igy tb-t sem fizettem. Olyan helyzetbe kerültem, hogy most orvosi ellátásra lenne szükségem. Az eddig elmaradtakat is be kell fizetni? Befizetés után rögtön igénybe vehetem a szolgáltatást?
Válaszukat előre is köszönöm!

moby83 # e-mail 2014.08.01. 11:55

Tiszteletem.
Nemrég lettem magyar állampolgár és augusztustól lenne bejelentett munkám. Viszont szeptemberben meg műtétre vagyok kiírva, néhány ismerősöm azt mondta nekem, hogy a tb ilyen esetben nem fizet mert hogy legalább egy évet le kell dolgozni, hogy a tb fizessen ilyen helyzetben. Ez mennyire igaz? És ilyenkor mi a teendő?

Kis Atesz # e-mail 2014.07.30. 18:58

Tiszteletem!
olyan problémám van hogy, 2008 év hatodik hónapjától nincs fizetve a TB-m, nem kaptam állást,és itthon vagyok Édesapám tart el sajnos! nem volt bejelentett munkám alkalmi munkákból tartom fent magam!( úgy ahogy)
és most tudtam meg ha nem vagyok regisztrált munkakereső akkor nincs fizettet Betegbiztosításom!
akkor Gondolom azt a Jó pár évre valót be fogják hajtani rajtam ha eddig nem fizettem .de most már ezt tudván szeretném fizetni . egybe fogják behajtani rajtam vagy esetleg részletfizetést kérhetek e??
igaz még nem mentem be elintézni a TB-t .de sürgősen szeretném, mert eddig nem voltam orvosnál és bármi történhet velem is!
Érdekes még levelet sem kaptam tőlük hogy nem fizettem a TB-met.
És ha most befizetem akkor annak van Türelmi ideje???
mármint azonnal lesz vagy egy pár napba beletelik! ?
előre is köszönöm a válaszokat!

Sidewinder # e-mail 2014.07.24. 14:57

A problémám a következő lenne.A történet annyi hogy egy éve kijöttem Németországba dolgozni,a biztonság kedvéért a TB-t Magyarországra is fizettem.A Német munkahelyem az AOK-hoz jelentett be,sajnos a munkahelyem 3 hónap múlva megszűnt és mukanélkülinek is próbáltam regisztrálni magam,de segítség nélkül nem működött a dolog.Most az AOk kiküldött egy csekket hogy fizessek tB-t arra az időszakra amikortól a cégem megszüntette a tb-fizetését az AOK felé.Viszont én fizettem Magyarországra is TB-t,egy ügyvéd mondta hogy ha egy E106 nyomtatvánnyal igazolom hogy a fent említett időszakban,tehát a melóm utáni hónapokban otthon biztosítva voltam lehet ezt a tartozást eltörlik vagy esetleg kevesebb lesz,itt 900euroról beszélek.Esetleg tud valaki megoldást,vagy volt már hasonló helyzetben?Köszönöm!

gergő85 # e-mail 2014.07.17. 20:10

Tisztelt fórum

Egy érdekes dologba futottam bele. a párom külföldön dolgozott egy évet, viszont itthon nem fizette a tb-t. kint bejelentett vagy hivatalos munkaviszonya nem volt, babysittelést vállalt. amikor megismerkedtünk hazajött, és a frissen regisztrált ügyfélkapus hozzáférésében látta hogy közel 100.000 forint tartozása van társadalombiztosítás címen.

ezt botrányos módon egy összegben ki is fizette bár nagy érvágás volt, nem adott be semmi kérvényt méltányossági történetekkel.

ma jött egy levél az apehtől miszerint 300.000 forint büntetést szabtak ki rá...

ilyenkor mit lehet tenni? jogos hogy kamatokkal és a tartozásával együtt bevasalták rajta az elmaradt összeget, de tényleg 300.000? ilyenkor lehet még élni bármivel az apeh fele? semmi nincs a nevén, alkalmi munkavállalóként dolgozik, megtakarítása gyakorlatilag 0.

előre is köszönöm a tanácsokat

hattyúdal #   2014.07.16. 13:57
Jonsika # e-mail 2014.07.16. 12:53

Üdvözletem!

A kérdésem TB fizetéssel kapcsolatos. A fiam 20 éves, már nem jár iskolába és még nem is dolgozik. Kell-e neki TB-t fizetni. Van-e valamilyen mentesség.

Köszönöm.

Dorka54 # e-mail 2014.05.08. 06:20

Üdvözletem!

Márciusban kaptam egy levelet a Nav-tól miszerint 2012 óta nincs fizetve a tb járulékom.
Én ezen nagyon meglepődtem hiszen 2012 óta szociális segélyben részesülök, ezért elmentem a helyi önkormányzati hivatalba, és ott azt a választ kaptam, hogy biztosított vagyok, és hogy fizetve van a tb-m, és erről egy igazolást is kaptam, ezzel az igazolással bementem a Nav-hoz és ott nagy meglepetésemre azt mondta az ügyintéző hogy náluk is az van a rendszerben hogy biztosítva vagyok.
Megnyugodtam és haza mentem, majd egy héttel ezelőtt kaptam tőluk ismét egy levelet miszerint késve lett befizetve a járulék ezért 13000 Ft-os hátralékom keletkezett.
Négy nap múlva megjelentek nálam az adóhatóság emberei, és lefoglalták az autómat, de náluk már 18000 Ft-os adósságom volt és plusz 10000 Ft eljárási költség.
Visszamentem az önkormányzathoz, és ők azt mondták kizárt dolog hogy a MÁK késedelemmel fizette volna ki a tb-met ilyenre még nem volt példa.
Azt szeretném kérdezni , mivel az összeget kifizetni nem tudom, mit tehetnék hogy az autómat visszakapjam.
Nem nagy érték, de nekem szükségem lenne rá, az egészségi állapotom miatt.
A válaszokat előre is köszönöm!

phelga11 # e-mail 2014.05.01. 19:22

Tisztelt Hölgyem/ Uram,

Az alábbi kérdés merült fel benne, édesanyám és én egy Kft.-ben vagyunk ketten tulajdonosok és ketten ügyvezetők.

Nekem eddig volt Magyarországon egy főállásom, édesanyám pedig nyugdíjas. A TB-t fizette utánam a cég ahol főállásban voltam.
Azonban most Németországban fogok tovább dolgozni, ottani német szerződés alapján. VAgyis innen kijelentkeztem a TBből

Viszont a közös cég itthon továbbra is működni fog.
Ilyenkor TB-t kell vki után fizetni vagy nem?

Nyugdíjasként vagy nekem mint külföldön dolgozóként, de itteni ügyvezetőként.
A cégnél nincs alkalmazott. Megbízási bérezés nincs, a munkát díjmentesen végezzük, hiszen mind a kettőnknek van másik jövedelme.

Várom mielőbbi válaszát.

Köszönöm

igazságkereső_00 # e-mail 2014.04.23. 20:53

Azt szeretném megkérdezni hogy itt válaszol is valaki?Én azt látom hogy csak jönnek a kérdések,de válasz nincs rájuk.