Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


TB fizetés

barbinaDP # e-mail 2016.01.09. 22:26

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Nekem olyan problémám lenne, hogy 2014 júniusában abbahagytam a főiskolát, így az év szeptembertől a hallgatói jogviszonyom is megszűnt. Még 2014-ben kint dolgoztam egy hónapot augusztusban Ausztriában, de mindezt tb fizetés nélkül.Nem tudtam, hogy ha diák sem vagyok, munkám sincs, akkor is kell fizetnem, sőt azt is be kellett volna jelentenem, ha kint vagyok.2014 novembertől 2015 júliusig Londonban dolgoztam. Július óta munkanélküli vagyok , de most szeptembertől ismét főiskolára fogok járni. A kérdésem az lenne, nekem akkor most mikortól kellett volna tb járulékot fizetnem? 2014 szeptemberig visszamenőleg kellene most fizetnem? És ha bemegyek a NAV-hoz, várhatok büntetést, amiért nem jelentettem be semmit?

Válaszát előre is köszönöm.

Rexor # e-mail 2016.01.06. 09:09

Gondolom az egészségügyi szolgálatatási járulék fizetésére gondolsz. Célszerű lenne minél hamarabb bejelenteni és megfizetni, mert előbb vagy utóbb úgyis kibukik a rendszerből.

kovi8484 #   2016.01.05. 22:35

Tisztelt Novka

Úgy gondolom, illetve a tapasztalatok azt mutatják, hogy amennyiben a NAV felszólítás előtt befizeti az elmaradását és azt ledokumentálja, akkor nem jellemző a bírságolás!

Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke - ha e törvény másként nem rendelkezik - az adóhiány 50%-a.

A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmi pótlék után késedelmi pótlékot felszámítani nem lehet. Vagyis napi kamatolás van, de a kamatot nem kamatoztatja.

Mivel a NAV több évre visszamenőleg ellenőrízhet, ezért nem kifizetődő ha pár év elteltével bukna ki ez a három hónap. Nem akkora összegű az elmaradás, érdemesebb lenne befizetni.

Mérlegképes könyvelés
Pénzügyi és számviteli ügyintézés
www.kerelmek-beadvanyok.hu

Novka # e-mail 2016.01.05. 12:58

T. Hölgyem/Uram,

2015. október 1-től fizetés nélküli szabadságon vagyok és elmulasztottam a TB járulék fizetési kötelezettség bejelentését (15 napon belül kellett volna). Most ezt szeretném megtenni, milyen kezdő dátumot jelöljek meg, 2015. okt.1-et és akkor visszamenőleg fizessek be 3 hónapot? Kiszabnak-e bírságot az elmúlasztott bejelentés miatt, mi a mértéke? Vagy pedig jelöljem meg, mondjuk 2016.jan.1-et kezdő dátumnak és a NAV ha 'szeretné' kéri visszamenőleg a bejelentést/befizetést? Van-e jelentősége annak ha nem volt folyamatos a biztosításom/vagy visszamenőleg már nincs?
Köszönöm,
üdv.

cincinnatus # e-mail 2016.01.04. 15:25

bela1978 2016.01.04. 11:13

Tisztelt Hozzáértők!

A következő problémával fordulnék Önökhöz: a tb jogviszonyom régóta rendezetlen , nem fizet(t)em magam után a járulékot ill. munkáltatóm sincs jelenleg.Szakorvosi ellátást vennék igénybe (valoszinű röntgenezés is lesz benne). Ha elmegyek a rendelésre ott ugy tudom akár "piros" jelzés ellenére is kell hogy ellátást kapjak.Azonban a költségeket ilyenkor behajtják rajtam a törvény ill. a gyakorlat szerint, vagy csak az elmaradt havidijakat probálják majd meg kifizettetni idővel ha átadják a nav-hoz?Tudom az előbb utobb ugyis esedékes lesz, de nem mindegy hogy a vizsgálat ill. a kezelés diját is kifizettetik-e ha nincs aktuális "zöld" jelzésem. Esetleg valami cégtulajdonos ismerőst keresve jelentessem be magam 4 órás jogviszonyra amig a vizsgálatot elvégzik?
Válaszaikat előre is köszönöm:Kovács Béla

Magyarországon mindenkit el kell látni akár biztosított, akár nem, akár fizet eü-i szolg járulékot akár nem.

Ezzel kapcsolatban az OEP honlapján ez olvasható:

A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban. A jogviszony-ellenőrzés eredményétől függetlenül minden érvényes TAJ számmal rendelkező (zöld és piros) betegnek meg kell kapnia a szükséges egészségügyi ellátást. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen –azaz „Piros lámpát kapott”, a közfinanszírozott ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz, stb. teljes árát)
http://www.oep.hu/…nyellenorzes

Kérdésére tehát a válasz:

Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen –azaz „Piros lámpát kapott”, a közfinanszírozott ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz, stb. teljes árát)

cincinnatus # e-mail 2016.01.04. 15:21

Heu Réka2016.01.03. 19:44

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Azzal a problémámmal fordulok Önhöz, hogy 2015 szeptemberében munkanélküli lettem. Regisztráltam a munkanélküli hivatalban, mivel jogosult voltam rá, így kaptam ellátást, egészen december elejéig. Innen az illetékes önkormányzathoz küldtek, hogy érdeklődjek, szociális alapon megillet-e valamilyen segély. Sajnos nem illet meg segély, mert ugyan szerződéses élettársi kapcsolatom nincs, még is egy lakcímre (ideiglenes) vagyok bejelentve a páromhoz, akinek a jövedelme miatt nekem (mint önálló és független személynek)nem jár semmilyen segély. Illetve belefutottam még egy problémába, mikor a vagyonnyilatkozatot kellett kitöltenem: jelenleg ideiglenes lakcímre vagyok belejelentve, ám a lakóhelyem (szülői ház) egy másik városban van, ahol édesapám él a családi házunkban, édesanyám elhunyt. Azt mondták az önkormányzatnál, hogy mivel édesanyám után örököltem (ám érvényesíteni nem tudom) ezért vagyonnal rendelkezem, mivel nem a saját lakóingatlanomban élek. Így esélytelen, hogy támogatást kapjak, ezzel együtt elesek a TB-től is. A lakóhelyemről nem szeretnék kijelentkezni, azonban az ideiglenes lakóhelyemről sem szeretnék átjelentkezni, mert ebben a városban szeretnék munkát vállalni, ahol ideiglenesen tartózkodom. Nagy köveket nem szeretnék megmozgatni a lakó ingatlannal kapcsolatban sem.

Eléggé el vagyok keseredve, mert annak fejében, hogy fél éve munkát sem találok, fejtörést okoz az is, hogy miből fizessek TB járulékot magam után, főleg azok után, hogy olvastam a fórumban, hogy a NAV csekket küld, ha nem fizetem magam után rendszeresen. A családtagjaim sem engedhetik meg maguknak, hogy utánam fizessék a TB-t.

Kérem segítsen, hogy milyen egyéb lehetőségeim vannak!
Segítségét előre is köszönöm!

Hogyan mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól

Az, aki nem biztosított (azt, hogy ki minősül biztosítottnak az 1997. évi LXXX. törvény 5. § tartalmazza) és más módon sem mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól (azt, hogy biztosítás hiányában ki jogosult egészségügyi szolgáltatásra külön járulékfizetés nélkül 1997. évi LXXX. törvény 16. § tartalmazza) az kérheti a járási hivataltól, hogy a részére állítson ki egy olyan, egy évig érvényes hatósági bizonyítványt, amely mentesíti az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.

A bizonyítvány kiállítása az egy év letelte után ismét kérhető.

Azt, hogy ki minősül rászorultnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

54. § (1) A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
 2. aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

(2) A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét - tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét -, társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

(3) A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

4. § b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik,az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

A gyakorlat szerint a NAV csak akkor fog csekket küldeni ha valamilyen eü-i szolgáltatást igénybe vesz és ennek során kiderül, hogy annak nincs fedezete (nem áll mögötte járulékfizetés).

cincinnatus # e-mail 2016.01.04. 15:15

Thöky 2015.12.30. 08:25

Üdvözlöm!

Kérdésem az lenne, hogy az épp aktuális család teremtő programban igényelhető teljes 10+10millios támogatás +hitel felvételének azon kritériumának, hogy 2éves társadalombiztosítási jogviszony szükséges, megfelelhetek e úgy, ha a tb-m visszamenőleg kifizetem? Bejelentett állásom, ahol fizetve volt, 2014.09-hóban szűnt meg es most találtam állást 2015.09-hóban.. A kettő közti idôben nem fizettem magam után sajnos a kb 7000/hó díjat. Viszont azt hallottam, ha utólag kifizetem, akkor folyamatosnak tekinthető a biztosított jogviszony. Ez így van? Válaszát köszönöm!
M.Sándor

Az egészségügyi szolgáltatási járulék (meg)fizetése nem keletkeztet Tbj. 5. § szerinti biztosítási jogviszonyt!!!

cincinnatus # e-mail 2016.01.04. 15:12

Jennifer940819 2015.12.15. 20:42

Tisztelt Fórum!

Én a következő kérdésemmel fordulok Önökhöz!
A Diákigazolványom 2015. október 31-el megszűnt. júniustól szeptemberig dolgoztam majd felmondtam azóta munkaügyi központba bevagyok jelentkezve, de munkanélküli támogatást még nem kapok. Azt olvastam, hogy devember 16.-ával igy megszűnik a TB járulék. De mivel regisztrált munkanélküli vagyok, így azt a munkanélküli központ fizeti?
Válaszukat köszönöm. Üdvözlet.

Nem, nem fizet.

Az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól csak az álláskeresési járadékban részesülő személy mentesül, mivel a Tbj. 5. § értelmében ezen személy biztosított.

bela1978 # e-mail 2016.01.04. 11:14

Tisztelt Hozzáértők!

A következő problémával fordulnék Önökhöz: a tb jogviszonyom régóta rendezetlen , nem fizet(t)em magam után a járulékot ill. munkáltatóm sincs jelenleg.Szakorvosi ellátást vennék igénybe (valoszinű röntgenezés is lesz benne). Ha elmegyek a rendelésre ott ugy tudom akár "piros" jelzés ellenére is kell hogy ellátást kapjak.Azonban a költségeket ilyenkor behajtják rajtam a törvény ill. a gyakorlat szerint, vagy csak az elmaradt havidijakat probálják majd meg kifizettetni idővel ha átadják a nav-hoz?Tudom az előbb utobb ugyis esedékes lesz, de nem mindegy hogy a vizsgálat ill. a kezelés diját is kifizettetik-e ha nincs aktuális "zöld" jelzésem. Esetleg valami cégtulajdonos ismerőst keresve jelentessem be magam 4 órás jogviszonyra amig a vizsgálatot elvégzik?
Válaszaikat előre is köszönöm:Kovács Béla

bela1978 # e-mail 2016.01.04. 11:13

Tisztelt Hozzáértők!

A következő problémával fordulnék Önökhöz: a tb jogviszonyom régóta rendezetlen , nem fizet(t)em magam után a járulékot ill. munkáltatóm sincs jelenleg.Szakorvosi ellátást vennék igénybe (valoszinű röntgenezés is lesz benne). Ha elmegyek a rendelésre ott ugy tudom akár "piros" jelzés ellenére is kell hogy ellátást kapjak.Azonban a költségeket ilyenkor behajtják rajtam a törvény ill. a gyakorlat szerint, vagy csak az elmaradt havidijakat probálják majd meg kifizettetni idővel ha átadják a nav-hoz?Tudom az előbb utobb ugyis esedékes lesz, de nem mindegy hogy a vizsgálat ill. a kezelés diját is kifizettetik-e ha nincs aktuális "zöld" jelzésem. Esetleg valami cégtulajdonos ismerőst keresve jelentessem be magam 4 órás jogviszonyra amig a vizsgálatot elvégzik?
Válaszaikat előre is köszönöm:Kovács Béla

Heu Réka # e-mail 2016.01.03. 19:44

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Azzal a problémámmal fordulok Önhöz, hogy 2015 szeptemberében munkanélküli lettem. Regisztráltam a munkanélküli hivatalban, mivel jogosult voltam rá, így kaptam ellátást, egészen december elejéig. Innen az illetékes önkormányzathoz küldtek, hogy érdeklődjek, szociális alapon megillet-e valamilyen segély. Sajnos nem illet meg segély, mert ugyan szerződéses élettársi kapcsolatom nincs, még is egy lakcímre (ideiglenes) vagyok bejelentve a páromhoz, akinek a jövedelme miatt nekem (mint önálló és független személynek)nem jár semmilyen segély. Illetve belefutottam még egy problémába, mikor a vagyonnyilatkozatot kellett kitöltenem: jelenleg ideiglenes lakcímre vagyok belejelentve, ám a lakóhelyem (szülői ház) egy másik városban van, ahol édesapám él a családi házunkban, édesanyám elhunyt. Azt mondták az önkormányzatnál, hogy mivel édesanyám után örököltem (ám érvényesíteni nem tudom) ezért vagyonnal rendelkezem, mivel nem a saját lakóingatlanomban élek. Így esélytelen, hogy támogatást kapjak, ezzel együtt elesek a TB-től is. A lakóhelyemről nem szeretnék kijelentkezni, azonban az ideiglenes lakóhelyemről sem szeretnék átjelentkezni, mert ebben a városban szeretnék munkát vállalni, ahol ideiglenesen tartózkodom. Nagy köveket nem szeretnék megmozgatni a lakó ingatlannal kapcsolatban sem.

Eléggé el vagyok keseredve, mert annak fejében, hogy fél éve munkát sem találok, fejtörést okoz az is, hogy miből fizessek TB járulékot magam után, főleg azok után, hogy olvastam a fórumban, hogy a NAV csekket küld, ha nem fizetem magam után rendszeresen. A családtagjaim sem engedhetik meg maguknak, hogy utánam fizessék a TB-t.

Kérem segítsen, hogy milyen egyéb lehetőségeim vannak!
Segítségét előre is köszönöm!

Thöky # e-mail 2015.12.30. 08:25

Üdvözlöm!

Kérdésem az lenne, hogy az épp aktuális család teremtő programban igényelhető teljes 10+10millios támogatás +hitel felvételének azon kritériumának, hogy 2éves társadalombiztosítási jogviszony szükséges, megfelelhetek e úgy, ha a tb-m visszamenőleg kifizetem? Bejelentett állásom, ahol fizetve volt, 2014.09-hóban szűnt meg es most találtam állást 2015.09-hóban.. A kettő közti idôben nem fizettem magam után sajnos a kb 7000/hó díjat. Viszont azt hallottam, ha utólag kifizetem, akkor folyamatosnak tekinthető a biztosított jogviszony. Ez így van? Válaszát köszönöm!
M.Sándor

Ada2 # e-mail 2015.12.16. 20:13

Üdvözlöm!

Az lenne a kérdésem, hogy 1,5 éve kimentem Angliába dolgozni, akkor bejelentettem a tb felé és lemondtam. Most hazajöttem és szeretném magamnak fizetni a tb-m. Így először bementem az oep-hez regisztrálni, hogy itthon vagyok azt mondták pár nap. Utana el kell mennem a nav-hoz és ott tudom kérelmezni hogy magamnak fizethessem a tb-t. Először a nav-nál azt mondták, hogy kell egy papír amin rajta van a dátum amikor hazajöttem angliából, kérdeztem, hogy a p52 es nyomtatvány jó e. Azt mondták igen. Most bevittem de már nem volt jó most az a dátumot kérték, amikor kimentem, hogy valamivel bizonyítsam és kérjek ki angliából valami papírt erről, s ez két hónap lesz.
Kérdésem az lenne, hogy ez tényleg így működik? Milyen papírokat kellene ténylegesen bevinnem a navhoz, hogy minden rendben legyen?

Köszönettel:

S.Adrienn

heta # e-mail 2015.12.15. 23:32

Köszönöm a tájékoztatást!

Innen is vettem infókat:

A külföldön dolgozókra vonatkozó szabályok

Meghatározott idejű munkavégzés esetén továbbra is fizetni kell a magyar társadalombiztosítást
Kitelepülteknek a kiköltözés után 15 nappal ki kell jelentkezni az Országos Egészségbiztosítási Pénztár rendszeréből, csak a fogadó országban fizethető járulék

Azokra a visszaköltözőkre, akik korábban kijelentkeztek, az OEP még egy ideig külföldieként tekint. Aki nem talál azonnal bejelentett munkát, annak egy évig a minimálbér 50 százalékát kell fizetnie az állami egészségügyi ellátásért, és csak az egy év letelte után fizetheti a szokásos, az idén még mintegy hétezer forintos havi díjat.

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya (EEK) 36 hónapig érvényes az unión belül. A magyar tb terhére azonban ezzel a kinti állami orvosi ellátást hivatalosan csak a turisták vehetik igénybe. Azok számára, akik külföldre költöznek, érvényét veszti a kártya.
Aki sehol sem fizet járulékot, az persze egyik országban sem jogosult állami ellátásra. Amennyiben pedig visszatér Magyarországra, az adóhivatal (NAV) még 5 éven át visszamenőleg követelheti a be nem fizetett járulékokat.Ha igénybe vette az ellátást, ha nem.
Ha ezt hasznosnak találta, lájkolja és kövesse az azénpénzem facebook oldalát, és látogassa meg máskor is közvetlenül honlapunkat!

Ezt több helyen is olvastam pl HVG, Pénzzentrum cikkeiben...

korábban a Nav-nál is ezt mondták az ügyfélszolgálaton...???
Mi a valóság???

Jennifer940819 # e-mail 2015.12.15. 20:42

Tisztelt Fórum!

Én a következő kérdésemmel fordulok Önökhöz!
A Diákigazolványom 2015. október 31-el megszűnt. júniustól szeptemberig dolgoztam majd felmondtam azóta munkaügyi központba bevagyok jelentkezve, de munkanélküli támogatást még nem kapok. Azt olvastam, hogy devember 16.-ával igy megszűnik a TB járulék. De mivel regisztrált munkanélküli vagyok, így azt a munkanélküli központ fizeti?
Válaszukat köszönöm. Üdvözlet.

Jereván # e-mail 2015.12.15. 14:52

heta 2015.12.15. 10:49

És még ezt a 6.930 Ft-ot sem kell fizetnie, ha az alábbi feltételeknek megfelel:

Hogyan mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól

Az, aki nem biztosított (azt, hogy ki minősül biztosítottnak az 1997. évi LXXX. törvény 5. § tartalmazza) és más módon sem mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól (azt, hogy biztosítás hiányában ki jogosult egészségügyi szolgáltatásra külön járulékfizetés nélkül 1997. évi LXXX. törvény 16. § tartalmazza) az kérheti a járási hivataltól, hogy a részére állítson ki egy olyan, egy évig érvényes hatósági bizonyítványt, amely mentesíti az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.
A bizonyítvány kiállítása az egy év letelte után ismét kérhető.
Azt, hogy ki minősül rászorultnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

54. § (1) A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
 2. aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

(2) A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét - tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét -, társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.
(3) A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

4. § b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik,az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

Jereván # e-mail 2015.12.15. 14:46

heta 2015.12.15. 10:49

Üdvözlöm!

Ausztriai munkavállalás esetén úgy olvastam itthon ki kell jelentkezni a Nav-nál ill az oep-nél.
Kicsit életszerűtlennek tűnik, hogy valaki kimegy dolgozni, hivatalos munkaszerződéssel(talán be is jelenti a munkáltató) és jöjjön vissza két héten belül ügyet intézni...Mi van, ha nem válik be a hely, nem kapja meg az ember a fizetését stb...bármi előfordulhat..és egy hónap után vége...Megy a ki-be jelentkezés???
Nem lenne célszerűbb több időt várni,míg kiderül tényleg beválik-e a munkahely???
Hogy működik ez a valóságban?Mi a célszerű eljárás??

A kinti munkáltató sem hiszem, hogy ad erre néhány napot...
Ill. mi a helyzet szezonmunka esetében?Pl 3-4 hónap múlva hazajön az ember és utána ha nincs más 1 évig fizetheti a minimálbér 50%/-át???(ebben az esetben kérdéses ki az aki kijelentkezik....)
Ez egy jogszabályi hiányossig is...

Válaszukat előre is köszönöm,
Hevesi Tamás

Tisztelt Kérdező!

Nincs jogszabályi hányosság.

Nem csak az ausztriai, hanem bármely EU-s tagállamban létrejövő jogviszony létrejöttét és megszűnését be kell jelenteni.

Ezzel kapcsolatban az OEP honlapján ezt olvashatja:

Az a TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár aki valamely EGT tagállamban munkát vállal a létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül kell bejelenteni a hazai egészségbiztosítónak.

A bejelentést a magyarországi lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kell megtenni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, amely az OEP honlapjáról (www.oep.hu) letölthető.

A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kirovását vonhatja maga után.

http://www.oep.hu/…NEU.70.U.pdf

A digitalizált világban (okostelefonok, ügyfélkapu) fentiek nem jelenthetnek nehézséget.

Igen, megy a ki-bejelentkezés, mint ahogyan ha itthon, próbaidő alatt megszűnik valakinek a jogviszonya őt is ki-bejelentgetik.

Honnan veszi, hogy a minimálbér 50%-át (52.500 Ft-ot)kell fizetni???

Tbj. 39. § (2) Az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a 16. § (1) bekezdésének a)-p) és s)-w) pontja, valamint a 13. § szerint sem jogosult, köteles a 19. § (4) bekezdésében meghatározott egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni.

19. § (4) .....A 39. § (2) bekezdésében meghatározott személy által fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 6930 forint (napi összege 231 forint).

Azaz nem a minimálbér 50%-a!!!!

heta # e-mail 2015.12.15. 10:49

Üdvözlöm!

Ausztriai munkavállalás esetén úgy olvastam itthon ki kell jelentkezni a Nav-nál ill az oep-nél.
Kicsit életszerűtlennek tűnik, hogy valaki kimegy dolgozni, hivatalos munkaszerződéssel(talán be is jelenti a munkáltató) és jöjjön vissza két héten belül ügyet intézni...Mi van, ha nem válik be a hely, nem kapja meg az ember a fizetését stb...bármi előfordulhat..és egy hónap után vége...Megy a ki-be jelentkezés???
Nem lenne célszerűbb több időt várni,míg kiderül tényleg beválik-e a munkahely???
Hogy működik ez a valóságban?Mi a célszerű eljárás??

A kinti munkáltató sem hiszem, hogy ad erre néhány napot...
Ill. mi a helyzet szezonmunka esetében?Pl 3-4 hónap múlva hazajön az ember és utána ha nincs más 1 évig fizetheti a minimálbér 50%/-át???(ebben az esetben kérdéses ki az aki kijelentkezik....)
Ez egy jogszabályi hiányossig is...

Válaszukat előre is köszönöm,
Hevesi Tamás

sortie # e-mail 2015.12.11. 08:57

Meridaa 2015.12.07. 20:43

Tisztelt Szakértő!

Munkaviszonyom ez év végével szűnik meg közös megegyezés útján (2 éves munkaviszony), viszont terveim szerint külföldre (Ausztriába) költözöm, munkakeresés céljából. A kérdésem az lenne, hogy külföldön tartózkodás és álláskeresés idejére jár az álláskeresési járadék? vagy külföldön tartózkodás esetén ez nem lehetséges? Vagy ha sikertelen lenne és nem találok munkát, hazaköltözés esetén munkanélküliségem idejére később is igénybe vehető az álláskeresési járadék? Válaszát előre is köszönöm.

http://europa.eu/…index_hu.htm

Frissítve : 14/07/2015

Munkanélküli-ellátások átvitele másik országba
Általánosságban elmondható, hogy ha munkanélküli-ellátásokat szeretne kapni, akkor az ellátásokat folyósító országban kell tartózkodnia.

Bizonyos feltételek mellett azonban Önnek lehetősége van arra, hogy álláskeresés céljából egy másik uniós országba.

Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc
távozzon úgy, hogy az az ország, ahol munkanélkülivé vált, továbbra is folyósítson Önnek munkanélküli-ellátásokat.

Ebben az esetben legalább 3, illetve - az ellátásokat folyósító intézmény döntésétől függően - legfeljebb 6 hónapon keresztül továbbra is folyósíthatják Önnek a munkanélküli-ellátásokat abban az uniós országban, ahol utoljára munkaviszonnyal rendelkezett.

Ezt Ön csak akkor teheti meg, ha:
• teljes mértékben (nem részlegesen vagy időszakosan) munkanélküli,
• és munkanélküli-ellátásokra jogosult abban az országban, ahol munkanélkülivé vált.
Kiutazás előtt:
• meg kell győződnie arról, hogy legalább 4 hete regisztrált munkanélküli álláskeresőként tartják nyilván annak az országnak a foglalkoztatási szolgálatánál, ahol munkanélkülivé vált (ez alól kivételt lehet tenni);
• kérelmeznie kell a nemzeti foglalkoztatási szolgálattól az U2 nyomtatványt ( korábbi E 303 nyomtatvány), amely a munkanélküli-ellátások „kivitelének” engedélyezésére szolgál.

Az engedély csak egy országra érvényes. Ha munkanélküli-ellátásait az első ország után egy másik országba akarja átvinni, akkor újabb U2 nyomtatványt kell kérvényeznie. Érdeklődje meg a munkaügyi központban, hogy az új engedély kérelmezése céljából haza kell-e térnie, vagy azt külföldről is elintézheti-e.

Amikor megérkezik abba az országba, ahol állást szeretne keresni, a következőket kell elintéznie:

• regisztráltassa magát álláskeresőként a nemzeti foglalkoztatási szolgálatnál; ezt 7 napon belül meg kell tennie (attól az időponttól számítva, amelytől Ön nem áll a korábbi lakóhelye szerinti ország foglalkoztatási szolgálatának rendelkezésére);

• a regisztrációkor nyújtsa be az U2 nyomtatványt (korábbi E 303 nyomtatvány);

• hozzá kell járulnia, hogy az új ország Önt alávesse mindazon ellenőrzéseknek, amelyeket ott a munkanélküli-ellátások igénylésével kapcsolatosan elvégeznek, ugyanúgy, mintha ettől az országtól kapná a munkanélküli-ellátásokat.
Ajánlatos tájékozódnia arról, hogy az új országban álláskeresőként milyen jogai és kötelezettségei vannak. Ezek nagymértékben különbözhetnek azoktól a jogoktól és kötelezettségektől, amelyek abban az országban vonatkoznak Önre, ahol munkanélkülivé vált.

A fentiekben ismertetett lépések elvégzését követően az új országban ugyanolyan összegű ellátást kap majd, mint korábban. Az ellátást közvetlenül arra a bankszámlájára folyósítják, melyet abban az országban nyitott, ahol munkanélkülivé vált.

Ha meg akarja őrizni munkanélküli-ellátásokra való jogosultságát, akkor a jogosultság lejárta előtt vagy lejártának napján mindenképpen térjen vissza a munkanélküli-ellátásokat fizető országba.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben Ön horvát állampolgár, egyes uniós országok ideiglenesen korlátozhatják munkavállalási jogát.

Három hónapnál hosszabb külföldi tartózkodás
Ha 3 hónapnál tovább szeretne külföldön maradni, akkor hosszabbítást kell kérnie annak az országnak a nemzeti foglalkoztatási szolgálatától, ahol munkanélkülivé vált. Kérelmét meg kell indokolnia.

Fontos meggyőznie a hatóságokat arról, hogy valós esélye van állást találni a fogadó országban.

Máskülönben hosszabbítási kérelmét elutasíthatják.

Kérvényezze a hosszabbítást minél hamarabb.

A hosszabbítást még az első 3 hónapos időszak lejárta előtt kérvényeznie kell.

Egyenlő bánásmód

Ha külföldön keres munkát, a következők tekintetében ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint

a fogadó ország állampolgárai:
• munkavállalás;
• támogatás a foglalkoztatási szolgálat részéről;
• álláskeresést segítő pénzügyi támogatás.
Előfordulhat, hogy az ország, ahol Ön munkát keres, addig nem nyújt bizonyos típusú pénzügyi támogatásokat az elhelyezkedés megkönnyítésére (pl. kedvezményes kamatozású kölcsönt a saját vállalkozást indító munkanélkülieknek), amíg Önnek nincs tényleges kapcsolata a helyi munkaerőpiaccal. Tényleges kapcsolatnak minősülhet például, ha Ön elég hosszú ideje tartózkodik és keres munkát az országban.

http://europa.eu/…index_hu.htm

sortie # e-mail 2015.12.11. 08:52

Meridaa 2015.12.07. 20:43

Tisztelt Szakértő!

Munkaviszonyom ez év végével szűnik meg közös megegyezés útján (2 éves munkaviszony), viszont terveim szerint külföldre (Ausztriába) költözöm, munkakeresés céljából. A kérdésem az lenne, hogy külföldön tartózkodás és álláskeresés idejére jár az álláskeresési járadék? vagy külföldön tartózkodás esetén ez nem lehetséges? Vagy ha sikertelen lenne és nem találok munkát, hazaköltözés esetén munkanélküliségem idejére később is igénybe vehető az álláskeresési járadék? Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Kérdező!

Röviden:

Igen jár, bár feltételekhez kötött.

Igen, később is igénybe vehető.

Ha valaki munkanélküli ellátásban részesül, és úgy gondolja, hogy egy másik tagállamban nagyobb eséllyel találna munkát, kérheti, hogy a munkahelykeresést abban a másik államban folytathassa, ellátását exportálhassa.

Tekintettel a gyakori jogszabályváltozásra részletes és aktuális tájékoztatásért forduljon a Munkaügyi Központhoz.

Az Ön jogosultságára vonatkozóan részletes felvilágosítást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási munkaügyi kirendeltségen kérhet.

A területileg illetékes kirendeltség elérhetőségeit megtalálhatja a www.munka.hu internetes oldal „Foglalkoztatás” aloldalának „Szervezetünk” menüpontja alatt található „Területileg illetékes kirendeltség” kereső használatával.

http://www.afsz.hu/engine.aspx?…

sortie # e-mail 2015.12.11. 08:35

Anna63 2015.12.08. 14:55
Tisztelt Fórum!
63 éves (1952 októberi születésű) immár 9 éve munkanélküli nő vagyok és az idén szeptemberben indítottuk el a nyugdíjazási kérelmemet, de még csak az egyeztetéseknél tartunk a nyugdíjfolyósítóval..
Az utóbbi 9 évben saját magam fizettem az egészségügyi hozzájárulási járadékot (tb-t), de egy ismerősöm azt mondta, hogy "hülye vagy, mert 62 éves kortól ne is kell"....
Nem tudom mi az igazság, az OEP minden évben kiküldte (így 2015-re) is a csekkeket, amiket én szép sorban be is fizettem... Nézegettem a neten, de nem találtam meg, hogy valójában meddig kell fizetni....
Kérek hozzáértő segítséget:
1./ az én esetemben meddig kell (vagy kellett volna) fizetni az egészségügyi hozzájárulást (hogy ne maradjak orvosi ellátás nélkül)
2./amennyiben tényleg 62 éves korig, akkor milyen jogorvoslati lehetőségem van arra, hogy visszakapjam a több mint 1 éves befizetéseimet? (plusz mire számíthatok?)
Minden segítséget köszönettel vesz:
Anna63

Tisztelt Kérdező!

 • Az öregségi nyugdíj igényt a kormányhivatal nyugdíjbiztosítási igazgatósága bírálja el (megyénként egy van belőle), majd ha ez megtörtént az ellátást a nyugdíjfolyósító folyósítja (az országban egy van belőle).
 • Aki állít, az bizonyít. Ismerőse állítását melyik jogszabályra alapozta?
 • Azt, hogy kinek kell, illetve kinek nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni a Tbj. (1997. évi LXXX) törvény határozza meg.

Ezen törvény taxatíve(zártkörű felsorolás) felsorolja azon eseteket, amikor nem kell ilyen járulékot fizetni.

Ilyenek pl. nappali tagozatos tanuló, hajléktalan, fogvatartott stb.

 • A jogszabály felsorolásában olyan rendelkezés nincs, hogy bizonyos életkor felett nem kell fizetni ezen járulékot, olyan viszont van, hogy külön járulékfizetés nélkül is jogosult eü-i szolgáltatásra az, aki
 1. a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát.
 • A nyugdíjtörvény értelmében az 1952-ben született a nyugdíjkorhatárt a 62. életév betöltése + 183. napon (62 és félévesen) éri el. A k) pont szerinti mentesülésre csak ekkortól hivatkozhat!

18. § (1) A társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyugdíjkorhatára annak, aki

 1. 1952. január 1-je előtt született, a betöltött 62. életév,
 2. 1952-ben született, a 62. életév betöltését követő 183. nap,
 • Egyebekben a visszaigényléssel kapcsolatos írásbeli kérelmét ajánlott, tértivevényes levélben a NAV részére kell megküldenie.

A hivatkozott taxatív felsorolás:

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

16. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - az, aki

a)csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, baleseti baleseti járadékban,

 1. a 14. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban,

c)mezőgazdasági járadékban (öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban,

 1. nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozotti ellátásban,
 2. bányászati keresetkiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesül,
 3. gyermekgondozási segélyben,
 4. egyházi jogi személytől nyugdíjban vagy a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesül,

h az aktív korúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban, időskorúak járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesül,

 1. a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá az a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll,
 2. megváltozott munkaképességű, illetve egészségkárosodást szenvedett és munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot, illetve egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű, és az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával rendelkezik,

k) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát,

 1. kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással és Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik,
 2. személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18-24 éves fiatal felnőtt, továbbá magyar hatóság által a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett külföldi kiskorú személy,
 3. fogvatartott,

o)a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult,

 1. egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében kötött megállapodás alapján jogosult,
 2. a 39. § (2) bekezdése szerint egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett,

s)

t)hajléktalan,

 1. a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül,
 2. az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti életjáradékban részesül,
 3. a szociális szövetkezetben tagi munkavégzési jogviszonyban áll, kivéve e jogviszony szünetelésének időtartamát.

(2) A 13. § hatálya alá tartozó külföldi személy az ugyanott hivatkozott külön jogszabály, illetőleg nemzetközi egyezmény szerint jogosult egészségügyi ellátásra.

(3) Az (1) bekezdés a)-k), továbbá o), s), u) és v) pontja esetében - az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott ösztöndíjas és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alatt álló, nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában résztvevő hallgató kivételével - az egészségügyi szolgáltatásra jogosultság további feltétele, hogy az érintett személy belföldinek minősüljön.

(4) Az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó igényjogosultságot egyszerre csak egy jogcímre tekintettel lehet megállapítani. Amennyiben a jogosultság egyszerre több jogcím alapján is megállapítható, akkor a jogcímek (1) bekezdésben foglalt felsorolása jogosultsági sorrendet jelent azzal, hogy a (2) bekezdésben meghatározott jogcím az (1) bekezdésben felsorolt jogcímeket megelőzi.

(5) Az egészségügyi szolgáltatásra jogosult és az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek által a biztosítástól függetlenül térítésmentesen, valamint a biztosítás alapján térítésmentesen vagy térítés ellenében, továbbá a biztosításon felül térítés ellenében igénybe vehető ellátások körét külön törvény határozza meg.

16/A. § A 16. § (1) bekezdésének i) pontjában említett tanuló és hallgató a tanulói jogviszony, illetőleg a hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultság megszűnéséig jogosult egészségügyi szolgáltatásra, ideértve a tanulói, hallgatói jogviszony szünetelésének időtartamát is.

Anna_63 # e-mail 2015.12.08. 14:55

Tisztelt Fórum!
63 éves (1952 októberi születésű) immár 9 éve munkanélküli nő vagyok és az idén szeptemberben indítottuk el a nyugdíjazási kérelmemet, de még csak az egyeztetéseknél tartunk a nyugdíjfolyósítóval..
Az utóbbi 9 évben saját magam fizettem az egészségügyi hozzájárulási járadékot (tb-t), de egy ismerősöm azt mondta, hogy "hülye vagy, mert 62 éves kortól ne is kell"....
Nem tudom mi az igazság, az OEP minden évben kiküldte (így 2015-re) is a csekkeket, amiket én szép sorban be is fizettem... Nézegettem a neten, de nem találtam meg, hogy valójában meddig kell fizetni....
Kérek hozzáértő segítséget:
1./ az én esetemben meddig kell (vagy kellett volna) fizetni az egészségügyi hozzájárulást (hogy ne maradjak orvosi ellátás nélkül)
2./amennyiben tényleg 62 éves korig, akkor milyen jogorvoslati lehetőségem van arra, hogy visszakapjam a több mint 1 éves befizetéseimet? (plusz mire számíthatok?)
Minden segítséget köszönettel vesz:
Anna63

sortie # e-mail 2015.12.08. 11:59

Muflonka01 2015.12.04. 21:22

Kedves Kérdezők! Gyermek TB-jogviszonnyal lenne kérdésem. Németországba költöztünk a párommal es az egy éves gyermekünkkel. Ez év október 22-en kijelentkeztünk az országból mind a hárman mivel nem tervezzük a visszaköltözést illetve Mo-on felmondtuk az albérletet es ki kellett jelentkeznünk onnan, máshova nem volt lehetőség atjelentkezni ideiglenes címen. Apa által lettünk volna biztosítva december 1-től, de a munkáltatója csak január 1-vel jelenti be. A heten sajnos egy éjszakát a kórházba kellett töltenem a gyermekünkkel kiszáradás gyanúja miatt és a Mo-on kiváltott EU tb kártyát adtam oda a kórházi regisztrációhoz. Ma egy ismerősöm azt mondta, hogy A GYERMEKEM MAGYAR EU TB KÁRTYÁJA ÉRVÉNYTELEN mivel kijelentettük Mo-ról...!!! Én azt a tájékoztatást kaptam hogy 18 év alatti kiskorú magyar gyermeknek alanyi jogon jár a tb?! Aki pontos információt tud erről, kérem tájékoztasson, mert teljesen kiakadtam amikor ezt meghallottam ma délelőtt. Nem állunk ugy anyagilag, hogy egy borsos kórházi számlát ki kelljen fizetnünk.

Tisztelt Kérdező!

Kitől kapta ezt a tájékoztatást, hogy a Magyarországon lakcímmel nem rendelkező 18 év alatti kiskorú magyar gyermeknek alanyi jogon jár a tb?!?

Ehhez képest a Tbj. (1997. évi LXXX. törvény) így rendelkezik:

16. § (1) Egészségügyi szolgáltatásra jogosult - az e törvény szerint biztosított, illetőleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyeken túl - a

 1. kiskorú, magyar állampolgársággal, menekült vagy oltalmazott jogállással és Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá az a nem magyar állampolgárságú kiskorú, aki Magyarország területén lakóhellyel rendelkezik...

A fentiekből fontos az ÉS szó, azaz csak a két konjuktív (együttes) feltétel keletkeztet jogosultságot, azaz a magyar állampolgárság kevés.

sortie # e-mail 2015.12.08. 11:38

pandi93 2015.12.03. 13:37

Sajnos 2015.11.11. 17:37-i kérdésemre nem kaptam választ, de leírnám, hogyan oldódott meg.
Bementem a munkaügyibe, ahol újra felvettek nyilvántartásba, majd egy hatósági bizonyítvánnyal elmentem egy kormány ablakba, ahol kérvényeztem, hogy TB 1 évig biztosítva legyen. Nav-nál még nem jártam.
Most egy olyan gondom akadt, hogy ügyfélkapun még nem írja ki a biztosítási jogviszonynál, hogy fizeti a tb-met a Kormány Hivatal, de levél már jött, hogy nov.18.-tól biztosítva vagyok. Attól ez már érvényes? Vagy lehet azért nem jelzi, mert ami nyár óta összegyűlt elmaradásom nincs rendezve?
Pontosabban július 9.-ig biztosítva voltam, csak ugye töröltek a nyilvántartásból és most november 18.-tól újra biztosítva vagyok. A két időpont közötti időszakkal nem tudom mi van.
Ha elmegyek körzeti fogorvoshoz attól független ellát vagy kérhet pénzt is vagy később hajtsa be a Nav?

 • Igen, érvényes. (Amennyiben az orvos "piros lámpát" lát mutassa meg ezen határozatot.)
 • Ellátja, de a fogorvosi ellátás már a biztosítottnak sem teljesen ingyenes, bizonyos dolgokér fizetni kell mindenkinek.

Térítésmentesen igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások

Ebtv. 10. § (3) Jogszabály a térítésmentes ellátásra való jogosultságot az (1) bekezdésben foglalt szűrővizsgálaton való részvételhez kötheti, illetve azok elmulasztása esetén az azzal összefüggő ellátások igénybevételét részleges térítési díjhoz kötheti.

Fogászati ellátás

12. § (1) A biztosított - ide nem értve a megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt - a fogászati ellátás keretében jogosult

 1. 18 éves életkorig, ezt követően a középiskola, szakképző iskola nappali tagozatán folytatott tanulmányok ideje alatt, valamint a várandósság megállapításától a szülést követő 90 napig teljes körű alap- és szakellátásra, ide nem értve a technikai költségeket,
 1. 18 éves életkor felett sürgősségi ellátásra, fogsebészeti ellátásra, fogkőeltávolításra és az ínyelváltozások kezelésére,
 1. 62 éves életkor felett a b) pontban foglaltakon túl teljes körű alapellátásra és szakellátásra, ide nem értve a technikai költségeket,
 2. az életkortól függetlenül az alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelésére, szakorvosi beutaló alapján fogászati góckeresésre,
 3. a külön jogszabály szerinti fogmegtartó kezelésre.

Magyarországon mindenkit el kell látni akár biztosított, akár nem, akár fizet eü-i szolg járulékot akár nem.

Ezzel kapcsolatban az OEP honlapján ez olvasható:
A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban. A jogviszony-ellenőrzés eredményétől függetlenül minden érvényes TAJ számmal rendelkező (zöld és piros) betegnek meg kell kapnia a szükséges egészségügyi ellátást. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen –azaz „Piros lámpát kapott”, a közfinanszírozott ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz, stb. teljes árát)

http://www.oep.hu/…nyellenorzes

sortie # e-mail 2015.12.08. 11:27

Hanabi 2015.12.03. 10:33

Sziasztok!

Jelenleg Japánban tartózkodom turista vízummal, úton van ugyan a munkavállalási vízumom, de még nem kaptam meg, így itt nem vagyok biztosítva, nincs állandó lakcímem.

Szeretnék karácsonyra hazalátogatni és igénybe venni az otthoni egészségügyi szolgáltatásokat.

Mivel közel 8 hónapja nem fizettem otthon TB-t, így szeretném tudni, hogy visszamenőleg is kell majd fizetnem vagy csak a biztosítás remélt igénybevételének napjától?

Köszönöm!:)

 • A meg nem fizetett egészségügyi szolgáltatási járulék adók módjára behajtandó tartozás, azaz 5 évre visszamenőleg követelhető.
 • A gyakorlatban a szolgáltatónál történő megjelenéskor, de legkésőbb akkor, amikor az EÜ-i intézmény kéri az OEP-től az Ön ellátásának a finanszírozását kiderül, hogy tartozása van, erre az OEP értesíti a NAV-ot, amely szerv kiadja a határozatot.
 • Mellesleg az orvosnál történő a megjelenéskor már "piros lámpát" mutat a rendszer, azonban ennek ellenére el kell, hogy lássák.
 • Magyarországon mindenkit el kell látni akár biztosított, akár nem, akár fizet eü-i szolg járulékot akár nem.

Ezzel kapcsolatban az OEP honlapján ez olvasható:

A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban.

A jogviszony-ellenőrzés eredményétől függetlenül minden érvényes TAJ számmal rendelkező (zöld és piros) betegnek meg kell kapnia a szükséges egészségügyi ellátást.

Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen –azaz „Piros lámpát kapott”, a közfinanszírozott ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz, stb. teljes árát)

http://www.oep.hu/…nyellenorzes