Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


TB fizetés

vanezigy # e-mail 2017.08.27. 17:52

Gabrina:

Nekem is hasonló okok miatt nincs rendezve kb. 1 évem. Hónapokkal ezelőtt kaptam figyelmeztetést, hogy rendezzem minél előbb vagy végrehajtást indítanak ellenem. Nos, azóta semmi nem történt. Gondolom azt várják, hogy bejelentett munkám legyen, és majd szépen levonják, mert más végrehajtható vagyonom nincs. Én a jövő hónapban megyek külföldre melózni.

Gabrina # e-mail 2017.08.27. 07:18

Tisztelt Szakértők!
A fiam 2017. Januárjában otthagyta az egyetemet.
Azota nem fizette maga után a tb-t.
Jelentkezett másik egyetemre, ahová fel is vették. Most szeptemberben kezdi.
2017.08.26. Napján baleset érte. Eltört a karja a (magyarországi) nyaralás alatt. A közeli korhazban ellátták, de további műtét is szükséges.
A kimaradt honapokat nem nagyon tudjuk befizetni, mert én éppen munkanèlküli vagyok (aug 31-ig szól).
Milyen megoldás lehet? Jelentse be őt egy munkáltató holnaptól (hétfő), vagy a hétvégére visszamenőleg is lehetséges hétfőn?
Igy aug.28 -31. (Vagy ha lehet a hétvégi idoszakra hétfőn, visszamenőleg jelenteni, akkor aug.26 /baleset napja/ és aug. 31) időszakra szólna a munkaviszony (szept. 01-től tanulói jogviszonya lesz).
Ha munkáltató jelenti be, 'megúszható' a kimaradt hónapok 'behajtása'?
Várom tanácsukat! Köszönettel

nonolet # e-mail 2017.08.15. 14:50

Hol is fogsz te élni
itthon?
vagy
angliában?

Jereván #   2017.08.15. 13:58

Az a TAJ számmal rendelkező magyar állampolgár aki valamely EGT tagállamban munkát vállal a létrejött biztosítását és annak megszűnését 15 napon belül kell bejelenteni a hazai egészségbiztosítónak.
A bejelentést a magyarországi lakóhelye szerint illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél kell megtenni az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, amely az OEP honlapjáról (www.oep.hu) letölthető.
A bejelentés elmulasztása mulasztási bírság kirovását vonhatja maga után.

http://www.oep.hu/…NEU.70.U.pdf

A férje fentiek szerinti okmányának másolatát csatolja, illetve nyilatkozzanak írásban, mindketten, hogy "háztartásbeliként lesz biztosítva a férje után Angliában", amely nyilatkozatokat szintén mellékeljék.

S.E. # e-mail 2017.08.10. 15:18

Tisztelt Szakértő!

"A fizetési kötelezettség megszűnésének a 17T1011 számú adatlapon történő bejelentésekor csatolni kell azt az igazolást, mely tanúsítja az egyéb jogcímen fennálló egészségbiztosítási jogosultságot."

A kérdésem, hogy milyen igazolást kell csatolnom a NAV-nak, ha háztartásbeliként leszek biztosítva a férjem után Angliában.

Válaszát előre is köszönöm:
S.E.

Zengőbérci #   2017.08.10. 10:02

Kedves Anna!

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) akként rendelkezik, hogy egészségügyi szolgáltatási járulékot annak kell fizetnie, aki nem biztosított, illetve nem jogosult egyéb alapon egészségügyi szolgáltatásra.

Az Ebtv. 29. § (9)értelmében a megszűnést követő 45 napig jogosult Eü-i szolgáltatásra, így álláspontom szerint csak a 46. naptól kell fizetnie.

Lásd még a jogi fórum korábbi cikkét itt: http://www.jogiforum.hu/hirek/33244

Ebtv. 29. § (9) Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a Tbj.-ben meghatározott belföldi személy részére a biztosítási jogviszonynak, illetve a Tbj. 16. § (1) bekezdés a)–o) és s) pontjában meghatározott jogosultsági feltételnek a megszűnését követően (IDE TARTOZIK A GYES IS)

 1. 45 napig marad fenn, ha a jogosultsági feltétel a megszűnést megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt...

Hogyan mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól

Az, aki nem biztosított (azt, hogy ki minősül biztosítottnak az 1997. évi LXXX. törvény 5. § tartalmazza) és más módon sem mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól (azt, hogy biztosítás hiányában ki jogosult egészségügyi szolgáltatásra külön járulékfizetés nélkül 1997. évi LXXX. törvény 16. § tartalmazza) az kérheti a járási hivataltól, hogy a részére állítson ki egy olyan, egy évig érvényes hatósági bizonyítványt, amely mentesíti az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.
A bizonyítvány kiállítása az egy év letelte után ismét kérhető.
Azt, hogy ki minősül rászorultnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

54. § (1) A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
 2. aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

(2) A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét - tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét -, társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.
(3) A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

4. § b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik,az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

anni012 # e-mail 2017.08.08. 19:07

Tisztelt Szakértő!

Alanyi jogon gyesen voltam eddig (nem volt meg a munkaviszonyom a gyedhez). Most lemondok a gyesről, hogy a férjem tudja munka mellett igényelni a gyedet, én továbbra is itthon maradok a kicsivel. A kérdésem az lenne, hogy mikortól kell fizetnem magam után a TBt? Amikor megszűnik a gyes vagy van 45 napom még?

Üdvözlettel,
K. Anna

Jusztasz #   2017.07.27. 08:14

Esetleg érdemes lenne megvizsgálni, hogy nem mentesülhet-e a fizetési kötelezettség alól.

Az, aki nem biztosított (azt, hogy ki minősül biztosítottnak az 1997. évi LXXX. törvény 5. § tartalmazza) és más módon sem mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól (azt, hogy biztosítás hiányában ki jogosult egészségügyi szolgáltatásra külön járulékfizetés nélkül 1997. évi LXXX. törvény 16. § tartalmazza) az kérheti a járási hivataltól, hogy a részére állítson ki egy olyan, egy évig érvényes hatósági bizonyítványt, amely mentesíti az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.

A bizonyítvány kiállítása az egy év letelte után ismét kérhető.

Azt, hogy ki minősül rászorultnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

54. § (1) A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
 2. aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

(2) A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét - tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét -, társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

(3) A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

4. § b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik,az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

nonolet # e-mail 2017.07.26. 21:45

Fizesd innentől...

Aztán majd kiderül, hogy behajtják-e rajta az elmaradást is.
Az is lehet, hogy nem, mert elsikkad az ügy.

Rexor # e-mail 2017.07.26. 19:38

Visszamenőleg is behajtják (5 évre).

Dettti # e-mail 2017.07.26. 18:52

Tisztelt Cím!
Sajnos az egyik hozzátartozóm alkoholista,nincs munkája és TB-t sem fizet évek óta.Ebben a helyzetben,nélküle én tudok e bármit tenni?
Fizetném a Tb-jét,de olyan kérdésem lenne,hogy visszamenőleg behajtják e az összes elmaradást,vagy csak innentől kezdve fizetem és ellátják ha bármi baj van?!?!

intentio #   2017.07.07. 08:52

szilvácska 2017.07.06. 21:16
Tisztelt Cím!
Abban szeretném a segítségét kérni, hogy most derült ki a háziorvosnál, hogy nem fizeti utánam a munkahelyem a TB.járulékot. Az biztos, hogy be vagyok jelentve, mert az adóbevallásom rendben volt, de a taj kártyám piros jelzést mutat.. Mit tudok tenni ebben az esetben? Kérdésemre válaszukat mai napon megkaptam, engem viszont az érdekelne elsősorban, hogy a NAV ilyen esetben behajthatja-e a be nem fizetett járulékokat a dolgozón?
Válaszát előre is megköszönve maradok tisztelettel: Szilvia

T. Kérdező!

Megerősítve az előző hozzászólás lényegét a válasz egy kicsit másként:

Abból, hogy háziorvosnál a lámpa pirosat mutat nem feltétlenül következik az, hogy a munkahelye nem fizeti meg a járulékokat, különösen ha az adó és járulékbevallása rendben van és a bejelentés is megtörtént.

A piros lámpa oka lehet egy egyszerű ügyviteli hiba is. (Pl. Az információáramlás a munkáltató-NAV-OEP között akadozik.)

Ezért kell bemennie az OEP-hez (Járási Hivatal) tisztáznia a kérdést.

Azt, hogy a piros lámpának valóban nem fizetés-e az oka egy hatósági eljárásban fogják megvizsgálni.

Nem, a munkavállaló bruttó fizetéséből levont, de a munkáltató által a NAV részére be nem fizetett járulékot a munkavállalóval nem fizettetik meg.

(Ettől eltérő módon járhatnak el, ha minkét fél tudatosan (egyenes szándékkal) állapodott meg arról, hogy a fogglalkoztatást nem jelentik be, a közterheket nem fizetik be azaz „fekete” foglalkoztatásban állapodtak meg… )

nonolet # e-mail 2017.07.07. 00:53

", engem viszont az érdekelne elsősorban, hogy a NAV ilyen esetben behajthatja-e a be nem fizetett járulékokat a dolgozón?"

nem gondolkodsz, ezért teszel fel hülye kérdést
A munkaadó fizeti be a TB-t utánad.
Mi következik ebből.... hmmm?!

Segítek >> levonta ezért CSAK ő felel érte.
(te nem)

Szilvácska # e-mail 2017.07.06. 21:16

Tisztelt Cím!
Abban szeretném a segítségét kérni, hogy most derült ki a háziorvosnál, hogy nem fizeti utánam a munkahelyem a TB.járulékot. Az biztos, hogy be vagyok jelentve, mert az adóbevallásom rendben volt, de a taj kártyám piros jelzést mutat.. Mit tudok tenni ebben az esetben? Kérdésemre válaszukat mai napon megkaptam, engem viszont az érdekelne elsősorban, hogy a NAV ilyen esetben behajthatja-e a be nem fizetett járulékokat a dolgozón?
Válaszát előre is megköszönve maradok tisztelettel: Szilvia

intentio #   2017.07.06. 08:33

Benjoe70 # e-mail Jelentem! 2017.06.27. 17:55

Üdv! Június 06-án volt az utolsó vizsgám egy OKJ-s képzésen. (Két éve érettségiztem, még nem volt főállásom, csak diákmunkán voltam.)
Az lenne a kérdésem, hogy jól tudom-e, hogy az iskola befejezése után azonnal be kell fizetnem a havi TB-járulékot, ha nem helyezkedem el dolgozni? Vagy van valamiféle halasztás vagy kedvezmény? Előre is köszönöm a segítséget!

Az attól függ, hogy iskola rendszerű, nappali képzésben vett-e részt és jogosult volt-e diákigazolványra?

Diákigazolvány leadása - jogviszony megszűnése (végzés, átiratkozás, törlés) esetén
Tájékoztatjuk a végzős hallgatókat, hogy a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az oktatási igazolványokról értelmében a 38. § (1) szerint "A közreműködő intézmény köteles haladéktalanul bevonni - és ennek érdekében a jogosultat felszólítani a korábban kiadott az oktatási igazolványának beszolgáltatására – a következő esetekben: a)amennyiben az igazolványra jogosító jogviszony megszűnik, b.) az igazolás kiadásakor."

Ezzel párhuzamosan a " 21. §(3) A közreműködő intézmény a jogosult tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnésekor a diákigazolvány 38. § (1) bekezdésének a pontja szerinti bevonásával egyidejűleg a 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást ad ki, mely a 13. § (3)-(4) bekezdése szerinti diákigazolványra való jogosultság megszűnésének időpontjáig érvényes ((3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszűnését követő október 31-ig jogosult, kivéve, amennyiben a nem tanköteles tanulónak félévkor megszűnik a tanulói jogviszonya.

Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra az adott tanév március 31-ig jogosult. (4) Abban az esetben, ha a hallgató a) hallgatói jogviszonya az I. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő március 31-ig; b) hallgatói jogviszonya a II. félévben szűnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszűnését követő október 31-ig jogosult diákigazolványra.)" A diákigazolvány leadható és az igazolás felvehető a (matricát érvényesítő)
Ha a tanulmányokat folytatja ősztől, ugyanazon a tagozaton, akkor nem szükséges leadni.

2.
Egészségbiztosítás érvényessége - jogviszony megszűnése (végzés, ..) esetén
1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről1 a végrehajtására kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint
R. 4 § (6) c) az a) vagy b) pont szerinti jogviszonya megszűnését követően diákigazolványra jogosult, a diákigazolványra való jogosultsága lejártáig.

Részletes információk:http://www.oep.hu/…yi_ellatasra

A biztosítási jogviszony megszűnését követően jár még egészségügyi szolgáltatás?

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítási jogviszony, illetve az alapul szolgáló jogosultsági feltételek megszűnését követően még meghatározott ideig fennáll, ez az ún. passzív jogon való jogosultság.

• 45 nap, vagy annál hosszabb biztosítás esetén
Ha a biztosítás (pl. munkaviszony) megszűnését megelőzően megszakítás nélkül legalább 45 napig fennállt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra a biztosítás megszűnését követően további 45 napig jogosult lesz.
• 45 napnál rövidebb biztosítás esetén
Ha a biztosítás (pl. munkaviszony) a megszűnését megelőzően 45 napnál rövidebb volt, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság - a 45 napnál kevesebb, - azzal az időtartammal hosszabbodik meg, amennyi ideig a jogosultsági feltétel fennállt (pl. a 23 napig fennálló munkaviszony esetén 23 nappal).
• Ha a rövidebb biztosítási idő előtti 30 napon belül volt 45 napnál hosszabb biztosítási idő
Ha a biztosítás (pl. munkaviszony) megszűnését megelőzően az utolsó biztosítás időtartama kevesebb 45 napnál, de előtte 30 napon belül volt 45 napnál hosszabb ideig fennálló biztosítás, akkor az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság további 45 napig marad fenn.

Összegezve: Ha iskolarendszerű nappali képzésben vett részt a diákigazolványát le kell adni, de helyette kérésre kap egy igazolást, aminek az értelmében 10.31-ig + 45 nap járulékfizetés nélkül jogosult eü-i szolgáltatásra.

Ha az orvosnál a lámpa mégis (ennek ellenére) pirosat mutat ekként kell eljárnia:

Magyarországon mindenkit el kell látni akár biztosított, akár nem, akár fizet eü-i szolg járulékot akár nem.

Ezzel kapcsolatban az OEP honlapján ez olvasható:
A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban. A jogviszony-ellenőrzés eredményétől függetlenül minden érvényes TAJ számmal rendelkező (zöld és piros) betegnek meg kell kapnia a szükséges egészségügyi ellátást. Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen –azaz „Piros lámpát kapott”, a közfinanszírozott ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz, stb. teljes árát)

http://www.oep.hu/…nyellenorzes

intentio #   2017.07.06. 08:19

Szilvácska 2017.07.04. 16:23

Tisztelt Cím!
Abban szeretném a segítségét kérni, hogy most derült ki a háziorvosnál, hogy nem fizeti utánam a munkahelyem a TB.járulékot. Az biztos, hogy be vagyok jelentve, mert az adóbevallásom rendben volt, de a taj kártyám piros jelzést mutat.. Mit tudok tenni ebben az esetben?
Válaszát előre is megköszönve maradok tisztelettel: Szilvia

Magyarországon mindenkit el kell látni akár biztosított, akár nem, akár fizet eü-i szolg járulékot akár nem.

Ezzel kapcsolatban az OEP honlapján ez olvasható:

A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban. A jogviszony-ellenőrzés eredményétől függetlenül minden érvényes TAJ számmal rendelkező (zöld és piros) betegnek meg kell kapnia a szükséges egészségügyi ellátást.

Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen –azaz „Piros lámpát kapott”, a közfinanszírozott ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz, stb. teljes árát)

http://www.oep.hu/…nyellenorzes

nonolet # e-mail 2017.07.04. 21:01

"Az biztos, hogy be vagyok jelentve, mert az adóbevallásom rendben volt"

Attól a TB még lehet nem rendben...

Egyeztess a

 • munkáltatóval

ÉS
a TB hivatallal is
(ez ügyfélkapuval kényelmes)

-

A piros miatt meg ne aggódj, túlzottan
Semmilyen hátrányt nem okoz számodra.
Minden jár továbbra is ingyenesen.

Szilvácska # e-mail 2017.07.04. 16:23

Tisztelt Cím!
Abban szeretném a segítségét kérni, hogy most derült ki a háziorvosnál, hogy nem fizeti utánam a munkahelyem a TB.járulékot. Az biztos, hogy be vagyok jelentve, mert az adóbevallásom rendben volt, de a taj kártyám piros jelzést mutat.. Mit tudok tenni ebben az esetben?
Válaszát előre is megköszönve maradok tisztelettel: Szilvia

Benjoe70 # e-mail 2017.06.27. 17:55

Üdv! Június 06-án volt az utolsó vizsgám egy OKJ-s képzésen. (Két éve érettségiztem, még nem volt főállásom, csak diákmunkán voltam.)
Az lenne a kérdésem, hogy jól tudom-e, hogy az iskola befejezése után azonnal be kell fizetnem a havi TB-járulékot, ha nem helyezkedem el dolgozni? Vagy van valamiféle halasztás vagy kedvezmény? Előre is köszönöm a segítséget!

cincinnatus #   2017.06.12. 13:31

Viktória30 2017.06.12. 07:26


Hogyan mentesülhet az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetés alól

Az, aki nem biztosított (azt, hogy ki minősül biztosítottnak az 1997. évi LXXX. törvény 5. § tartalmazza) és más módon sem mentesül az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól (azt, hogy biztosítás hiányában ki jogosult egészségügyi szolgáltatásra külön járulékfizetés nélkül 1997. évi LXXX. törvény 16. § tartalmazza) az kérheti a járási hivataltól, hogy a részére állítson ki egy olyan, egy évig érvényes hatósági bizonyítványt, amely mentesíti az egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól.
A bizonyítvány kiállítása az egy év letelte után ismét kérhető.
Azt, hogy ki minősül rászorultnak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza.

54. § (1) A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

 1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
 2. aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.

(2) A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét - tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét -, társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.
(3) A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.

4. § b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy
a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik,az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;

nonolet # e-mail 2017.06.12. 08:23

"A kérdésem az, hogy ezt a fedezetlen időszakot a NAV behajtja,"

Előbb-utóbb igen!

"és ha igen milyen formákban? "
Végrehajtással, ami újabb plusz költség lesz...

A jövedelmedre és a vagyonodra teszi rá a kezét.
Akár élted végéig szemmel tartva téged.

"Méltányosságból elengedik-e ezt az összeget a részemre?"

Tessék szépen bemenni, tárgyalni.
Kérelmet beadni ...és kiderül, mire hajlandók.

Mindenesetre KEZDD EL!!! önként fizetni a a havi 7110 Ft-ot, ha eséllyel akarsz alkudni a tartozásból.

 • * -

Egyébként szociális alapon lehet kérni mentességet.
Asszem az önkormányzatnál kell kezdeményezni.

nonolet # e-mail 2017.06.12. 08:18

jogi tudatlan

Itthon hiába fizeted, semmire nem jó.

HA mégis a magyar TB-t használod itthon,
akkor az fizetés ellenére is jogtalan lesz.
Elvben kártéríthető leszel miatta.

 • kint bejelentettek
 • itthon kijelentkezel
 • intézed a kint az EU TB kártyádat
 • azzal mész dokihoz itthon

HA kint kijelentenek és hazatérsz
akkor itthon bejelentkezel...

jogi tudatlan # e-mail 2017.06.07. 13:23

Köszönöm a választ,de mi van akkor ha itt is fizetem tovább.Ha a munkám megszűnik akkor vissza jelentkezzek,inkább fizetném folyamatosan.Kaphatok e büntetést?köszönettel jogi tudatlan.

nonolet # e-mail 2017.06.07. 11:48

Az EU-ban
egyszerre csak egy országban
lehet és kell TB-t fizetni.

Itthon fölösleges, ha kint fizeted.

jogi tudatlan # e-mail 2017.06.07. 11:04

Ūdvõzõlõm a fórumozókat.Tanácsot kérnék ha Ausztriába dolgozom bejelentett helyen és itthon is fizetem tovább a tb-t lehet e valami baj belőle?elõre is kõszõnõm a válaszokat.jogi tudatlan