Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


TB fizetés

katava # e-mail 2015.08.23. 19:34

Szép estét,

Kérdésem a következő:
ha be szeretném jelenteni, hogy külföldi munkaviszony miatt már nem fizetem otthon a TB-t, akkor ezt melyik oldalon tudom megtenni?

Kettőt is találtam, kicsit elbizonytalanodtam:

A NAV-os (ami csak windows-on nyitható meg - amim nincs, szóval fogalmam sincs mi rejlik a link mögött)
http://nav.gov.hu/…/jaru…/Ideiglenesen_vagy_veg20150617.html

Az OEP-s (egy fokkal szimpibb, mint a nav-os)
http://www.oep.hu/nyomtatvanytar?…

Az OEP-s is elég lehet?

Köszönöm szépen

Kelvin (törölt felhasználó) #   2015.08.19. 16:35

fecske01: ezt a legegyszerűbben és a legbiztosabban az illetékes önkormányzat tudná megválaszolni.

fecske01 # e-mail 2015.08.19. 14:20

Üdvözletem,

Az önkormányzat átvállalta a tb fizetését 1 évre, de rá 1 hónapra találtam munkát, ám 1 hónapnyi munka után megszűnt a munkahelyem. A kérdésem az lenne, hogy az önkormányzat fizeti-e még a tb járulékot? A munkaügyi központnak írtam már előtte hogy lett munkám, így ők töröltek, ám az önkormányzatnak nem jeleztem, hogy lett munkám. Egy kórházban dolgoztam.

Zengőbérci # e-mail 2015.07.24. 14:19

poorcsinka

I.

Az állami adóhatóság kérelemre, visszamenőleges hatállyal törli a külföldön élőmagánszemély egészségügyi szolgáltatási járulékfizetési kötelezettségét, ha a magánszemély hitelt érdemlően igazolja (különösen a tartózkodást, illetve az egészségbiztosítási jogviszonyt igazoló okirattal), hogy

  1. huzamos ideje, életvitelszerűen Magyarország területén kívül tartózkodik, és
  2. tartózkodási helyén annak jogszabályai szerinti egészségbiztosítási rendszer hatálya alatt áll.

http://nav.gov.hu/…10t1011.html

II.

http://www.oep.hu/…NEU.70.U.pdf

Az a TAJ számmal rendelkező személy, aki

  1. valamely EGT tagállamban biztosított,

köteles a külföldön, létrejött biztosítását és annak
megszűnését 15 napon belül bejelenteni az egészségbiztosítónak.

http://www.oep.hu/…NEU.70.U.pdf

Ehhez a nyomtatványt itt találja:

http://www.oep.hu/nyomtatvanytar?…

poorcsinka # e-mail 2015.07.23. 23:04

Üdvözletem!

Előre is elnézést szeretnék kérni, amennyiben olyan kérdést teszek fel, amit már más feltett, nagyon sok a hsz, hogy végiglapozzam!
Angliában élek 4 éve a férjemmel és fiaimmal, tavaly aug-ig fizettem "otthon" magam után a TB díjat. Azóta próbálok kijelentkezni a magyar tb-rendszerből, de nem tudok... dacára mindenféle igazolásnak.
Próbáltam tájékozódni, de most már teljesen összezavarodtam. Annak ellenére, hogy nem fizetek NIC díjat (átmenetileg munkanélküli lettem, de amíg dolgoztam se vonták az alacsony kereset miatt) jogosult vagyok az ingyenes orvosi ellátásra. Igazából nem tudom, hogy vajon azért-e mert itt alapból ingyenes az orvosi ellátás vagy a férjem által, akivel közös a tax creditünk?!
Évek óta van NHS kártyánk és a mai napon jöttek meg az EHIC kártyáink is. Szóval azt gondolom, hogy rendben van itt a szénánk, a magyar TB viszont nem "enged" el, mert az itteni biztosító, a HM R&C nem igazolta le a 4 év levont NIC díját....hát persze hogy nem, miután nem kellett vonniuk. A TB pedig ebbe kapaszkodik, hogy itt nem fizetek biztosítást.Hát nem, mert nem kell. És biztosított vagyok....
Fogalmam sincs milyen igazolást kellene már beszereznem vagy milyen úton-módon tudnék kikerülni a magyar TB ölelő karjaiból?!
Ha valami hasznos tanácsot kaphatnék, nagyon hálás lennék érte! Előre is köszönöm, szép estét

deckert # e-mail 2015.07.21. 16:37

Üdv!

Holnap mennék be a navhoz és a járási hivatalhoz ezért, előtte érdeklődnék.

Van 200.000ft tartozásom ami tb tartozás erre szeretnék részletfizetést kérni 6-12 hónapra.
(ekkor kell bemennem a navhoz és milyen papírt kérjek? Vagy kézzel írott kell? Esetleg valami sablon? Vagy mi kell hozzá?)

Szeretném igényelni, hogy a következő 1 évben szociális alapon fizessék a tb-met. (ekkor a járási hivatalhoz kell mennem? Milyen papírt kérjek? Mi kell hozzá?

Nincs munkahelyem és nemis volt 3éve mióta befejeztem a sulit. Egy főre eső jövedelem a családban nem éri el a 34.200ft-ot.

Hálás lennék a segítségért és iránymutatásért.

Rexor # e-mail 2015.07.19. 14:43

Ez nem fog elévülni. Javaslom kérjél részletfizetést vagy fizetési mérséklést.

Tanácstalan1981 # e-mail 2015.07.16. 17:15

Tisztelt Hólgyem/Uram !
2010-2013ig nem fizettem tb-t. Kijött egy szép végösszeg ,de sajnos esélyem sincs hogy kifizessem.
Az esetleges elévülésről szeretnék érdeklődni, ha van ilyen. A tb nemfizetésétől számolják az 5 évet,vagy a határozat elkészülésétől?
Válaszát köszönöm!

sortie # e-mail 2015.07.15. 12:11

Pottyka 2015.07.12. 11:00
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Egyik ismerősöm egy éve munkanélküli, illetve nincs bejelentve, a TB- t sem fizeti senki utána. Ha most mint magánszemély elkezdi fizetni a TB járulékot, azt visszamenőleg is kell? Egészségügyi ellátást az első befizetéstől kaphat?
Köszönettel,
Eszter

Magyarországon mindenkit el kell látni akár biztosított, akár nem, akár fizet eü-i szolg járulékot akár nem.

Ezzel kapcsolatban az OEP honlapján ez olvasható:

A jogviszony-ellenőrzés lényege, hogy jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi szolgáltató jogszabályi kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett nyilvántartásban.

A jogviszony-ellenőrzés eredményétől függetlenül minden érvényes TAJ számmal rendelkező (zöld és piros) betegnek meg kell kapnia a szükséges egészségügyi ellátást.

Amennyiben az ellenőrzés eredményeként kiderül, hogy a beteg jogviszonya rendezetlen –azaz „Piros lámpát kapott”, a közfinanszírozott ellátás nyújtását akkor sem tagadhatja meg az egészségügyi szolgáltató, és nem téríttetheti meg a beteggel az ellátás (gyógyszer, segédeszköz, stb. teljes árát)

http://www.oep.hu/…nyellenorzes

sortie # e-mail 2015.07.15. 12:09

L„ynne 2015.07.12. 13:55
Tisztelt Szakértő!
Otthagytam az iskolát, és utána egy ideig nem volt munkám sem. Nem voltam bejelentve, mint munkanélküli. Nemrég lett bejelentett munkám, és szinte egyből jött egy levél a NAV-tól, hogy elmaradt TB-t kell befizetnem, 160 ezer Ft körül. Több kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy mivel mellékeltek a levélben több csekket is, ez azt jelenti, hogy fizethetem részletben? A másik, hogy nem tudom minden hónapban fizetni, az nem gond hogyha egy-két hónapig esetleg kimarad a fizetése? Hogyha a több csekk nem jelenti a részletfizetés automatikus lehetőségét, hol és hogyan tudom kérelmezni a részletfizetést?
Végül, nincsen házam, nincsen igazából semmim, bankszámlám se (készpénzben kapom a fizetést), ha nem fizetném a TB tartozást, miből vonnák le, hogyan hajtanák be (nem tervezem, de egyedül élek és a fizetésem is nagyon kevés, nehezen tudok megélni havi 7 ezer Ft fizetése nélkül is)? A börtönbüntetés is szóba jöhet? Válaszát előre is köszönöm!

Magyarországon un. társadalmi kockázatközösségen alapuló társadalombiztosítási rendszer működik.

A Tbj. értelmében az, aki nem biztosított (nincs munkája) és egyéb módon sem mentesül alóla (gyermek, közép, vagy felsőfokú tanulmányokat folytat nappali tagozaton, hajléktalan, szabadságvesztés büntetését tölti, GYES-ben részesül stb.) köteles a fenti tényt a NAV-nál a T1011-es nyomtatvány leadásával jelezni és eü-i szolgáltatási járulékot fizetni, melynek meg nem fizetése adók módjára behajtható. A bejelentkezés időpontjától havonta, minden hónap 12. napjáig kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni. A járulékot addig kell fizetni, ameddig biztosítottak nem leszünk, vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot nem szerzünk.

Kérdéseire az állami adóhatóság tud érdemi választ adni, ezért javasolt őket írásban megkeresni.
(Címüket/elérhetőségeiket a levél lábrészében találja.)

Az Art. szerint kérhet részletfizetést, de méltányosságból történő elengedést is.

Jó, ha tudja, hogy amennyiben nem biztosított és egyéb módon sem mentesül az eü-i szolgáltatási járulékfizetési kötelezettség alól, valamint ha mindezek mellett szociálisan rászorult úgy a járási hivatalnál kezdeményezheti azt, hogy ezen fizetési kötelezettség alól mentesülhessen.

(A szociális rászorultság feltételeit az 1993. évi III. törvény tartalmazza:

54. § (1)A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek állapítja meg szociális rászorultságát,

  1. akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át,
  2. aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
(A lakóingatlan itt nem minősül vagyonnak)

(2) A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) állít ki. A bizonyítvány hatályossága 1 év. A bizonyítvány tartalmazza a rászoruló személy nevét, lakcímét - tartózkodási engedéllyel rendelkező hontalan személy esetén szálláshelyét -, társadalombiztosítási azonosító jelét, a rászorultság tényét, valamint az igazolás hatályosságát. A bizonyítvány az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállta esetén ismételten kiállítható.

(3) A szociálisan rászorult személyekről a járási hivatal nyilvántartást vezet és a külön jogszabály szerint bejelentési kötelezettséget teljesít az egészségbiztosítási szerv felé.
54/A. §327
55-55/C. §328

A méltányossággal kapcsolatban a NAV a következő tájékoztatást adta ki:

http://adozona.hu/…yi_sz_55MDDB

Ők kérhetnek mentességet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól

• MTI 2014.04.21., 09:16 Frissítve: 2014.04.21., 07:19

A szociálisan rászorultak kérhetik a járási hivataltól az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alóli mentesítést - hívja fel az érintettek figyelmét közleményében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) a honlapján.
A közlemény kiadását az indokolta, hogy a havi egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetésének elengedését - méltányosságból - sok adózó kérte a NAV-tól.

A méltányosság megállapításakor az adóhatóság részletesen vizsgálja az adózó és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók vagyoni, szociális helyzetét, jövedelmét és kiadásait.

Méltányosságot ugyanakkor csak lejárt adótartozás esetén gyakorol a NAV.
Így a gyakorlatban sokszor azzal szembesülnek az adózók, hogy bár az adóhatóság - egy adott hónapban - az addig felhalmozott járulékra fizetési kedvezményt engedélyezett, a következő havi kötelezettség keletkezésekor ismét tartozása lesz, és arra ismét késedelmi pótlékot számítanak fel.

A NAV ezért hívja fel az érintettek figyelmét arra, hogy a szociális törvény alapján is kérhető a járulék megfizetése alóli mentesítés - egy évre. Ezt az kaphatja meg, aki jövedelmi helyzete miatt nem tudja megfizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A kérelmet a járási hivatal bírálja el, és azt tartja rászorultnak, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 százalékát, jelenleg 34 200 forintot.
Aki egyedülálló, akkor kap mentesítést, ha jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 százalékát, vagyis jelenleg a 42 750 forintot.

A szociális rászorultság igazolásáról a járási hivatal hatósági bizonyítványt állít ki, amely egy évig érvényes.
Fontos tehát, hogy ha valaki nem biztosított, egyéb címen sem mentesül és szociálisan rászorul 1 évre mentesül a fizetési kötelezettség alól, ha azt a járási hivatalnál kéri és arról a hivatal hatósági bizonyítványt állít ki.

(Ha pedig valaki nem élt ezzel a lehetőséggel, vagy nem élhetett vele, mert nem volt szociálisan rászorult, vagy nem is hallott arról, hogy neki jövedelem hiányában is ilyen kötelezettsége állt fenn, majd később a NAV arról értesítette, hogy több tíz, vagy százezer forint elmaradása van az kérhet részletfizetést, méltányosságot, fizetési kedvezményt, vagy részbeni/egészbeni elengedést.)

Lynne # e-mail 2015.07.12. 13:55

Tisztelt Szakértő!

Otthagytam az iskolát, és utána egy ideig nem volt munkám sem. Nem voltam bejelentve, mint munkanélküli. Nemrég lett bejelentett munkám, és szinte egyből jött egy levél a NAV-tól, hogy elmaradt TB-t kell befizetnem, 160 ezer Ft körül. Több kérdésem is lenne ezzel kapcsolatban, az egyik, hogy mivel mellékeltek a levélben több csekket is, ez azt jelenti, hogy fizethetem részletben? A másik, hogy nem tudom minden hónapban fizetni, az nem gond hogyha egy-két hónapig esetleg kimarad a fizetése? Hogyha a több csekk nem jelenti a részletfizetés automatikus lehetőségét, hol és hogyan tudom kérelmezni a részletfizetést? Végül, nincsen házam, nincsen igazából semmim, bankszámlám se (készpénzben kapom a fizetést), ha nem fizetném a TB tartozást, miből vonnák le, hogyan hajtanák be (nem tervezem, de egyedül élek és a fizetésem is nagyon kevés, nehezen tudok megélni havi 7 ezer Ft fizetése nélkül is)? A börtönbüntetés is szóba jöhet? Válaszát előre is köszönöm!

Pottyka # e-mail 2015.07.12. 11:00

Tisztelt Hölgyem/Uram!
Egyik ismerősöm egy éve munkanélküli, illetve nincs bejelentve, a TB- t sem fizeti senki utána. Ha most mint magánszemély elkezdi fizetni a TB járulékot, azt visszamenőleg is kell? Egészségügyi ellátast az első befizetéstől kaphat?
Köszönettel,
Eszter

vaczkor... # e-mail 2015.07.09. 17:31

Norbee93 2015.06.24. 10:18
Tisztelt Szakértő!
Idén végeztem egy szakközépiskolában és még nem sikerült elhelyezkednem. A TB-t fizetem havi rendszerességgel immár 5 hónapja. Szeretnék beregisztrálni a munkaügyi központba és az érdekelne visszamenőleg kapok vissza pénzt amelyet a TB-re fizettem be vagy ezek után fizetik-e esetleg továbbra is nekem kell állnom.
Válaszát előre is köszönöm!!!

A regisztráció nem mentesíti az eü-i szolg. járulékfizetési kötelezettség alól, csak akkor nem kellene fizetnie ha álláskeresési járadékban részesülne.

Nem, nem kap vissza pénzt, továbbra is Önnek kell állnia, de ha a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rászorult akkor mentesül a fizköt alól.

Ez utóbbit a járási hivatalnál kell kezdeményeznie.

Norbee93 # e-mail 2015.06.24. 10:18

Tisztelt Szakértő!

Idén végeztem egy szakközépiskolában és még nem sikerült elhelyezkednem. A TB-t fizetem havi rendszerességgel immár 5 hónapja. Szeretnék beregisztrálni a munkaügyi központba és az érdekelne visszamenőleg kapok vissza pénzt amelyet a TB-re fizettem be vagy ezek után fizetik-e esetleg továbbra is nekem kell állnom.

Válaszát előre is köszönöm!!!

szundy #   2015.06.23. 17:56

Tisztelt Szakértő!

A egészségügyi járulékkal kapcsolatban szeretnék információt,illetve segítséget kérni!
Álláskeresési regisztrációm után, a maximális három hónapból,két hónap járadékot vettem igénybe mert idő közben elhelyezkedtem két hónap után.
Viszont az új munkahelyem sajnos nagyon rövidre sikeredett,így 7 munkanapot dolgoztam,majd pedig kiléptem.
Kérdésem, hogy ebben az esetben mik a teendők és lehetőségek? Illetve, mikor kell bejelentenem a NAV-nál, hogy eü.járadék kötelezett vagyok?
A 45 nap passzív TB ilyenkor hogyan értendő, mikortól érvényes, illetve mikor jár le ?
Továbbá a munkaügyi központ felé van-e valami kötelezettségem, illetve lehetőségem ?

Köszönöm előre is a segítséget !

Szundy

gorsi #   2015.06.23. 16:02

Tisztelt Szakértő!

3 évig külföldön éltem, erre az időre visszaadtam az itthoni TB kártyámat. Most viszont visszaköltöztem az országba és újra szükségem lenne rá. Ráadásul egyedülállón anyaként most ha jól tudom, így a kislányom sem jogosult TB ellátásra. Júliustól kezdek majd dolgozni, de számlásan, a saját Közhasznú Egyesületemből fogok számlázni. A kérdésem az, hogy mi a számomra legkedvezőbb és természetesen legolcsóbb módja annak, hogy újra legyen társadalombiztosításom a gyerekemmel együtt. Ha a saját cébembe bejelentem magam, az majdnem 30 000 Ft havonta ami elég sok, tekintettel arra, hogy havonta kb. 120-150 000-Ft-ot tudok majd keresni (számlásan). Vagy elegendő ha csak magam után fizetem a 7000 Ft Tb-t?
Mit javasol? Válaszát nagyon várva, köszönettel: Gaál Orsolya

Rexor # e-mail 2015.06.18. 09:26

Nemtudom: ügyfélkapuval le lehet csekkolni.

nemtudom3 # e-mail 2015.06.17. 12:00

Tisztelt Szakértő!

Az egészségügyi szolg. járulékkal kapcsolatban lenne egy kérdésem. Lehet e ezt valahol ellenőrizni, hogy hogy áll a tartozás? Már egy ideje nincs biztosításom és most vállalkozásba akarok fogni, ehhez pedig szükséges a nulla tartozás. Több olyan esetről hallottam mikor a NAV kérdezte az ügyfelet, hogy mennyi ideje nem fizet, mert nekik nem volt meg mindenkiről az adat. Enne hol lehetne utána nézni, ha már akad olyan buta aki vállalkozni akar, ahelyett, hogy elmenne külföldre. Ha már ez a kezdő vállalkozók támogatása, hogy tarkón vágják néhány százezer forint büntetéssel.

Köszönöm. Üdv.

tudnomkell # e-mail 2015.06.04. 16:16

Több éve külföldön élek. Gyermekemet egyedül nevelő szülőként biztonsági okokból nem szűntettem meg Magyarországon a TB-t, hogy ne legyen gond, ha mégis haza kell mennünk. Mostanra már stabilizálódott itt annyira a helyzetünk, hogy lemondanám otthon a TB fizetést, de mivel tudom, hogy elvileg 2 helyen tilos fizetni az EU-n belül, tartok a büntetéstől. Milyen lehetőségek vannak, mire lehet számítani?

laurea # e-mail 2015.06.04. 09:27

Tisztelt Szakértők!

Őstermelő nyilatkozhat-e magasabb járulékfizetés választásáról, ha év közben a harmadik negyedévben válik biztosítottá őstermelőként és nem minősül kezdő őstermelőnek.

Tbj 30/A

tudatlan3 # e-mail 2015.05.27. 20:24

Írásban kérd elengedni.Ha az anyagi helyzeted olyan akkor el fogják engedni.
Art.134. § (1)

fecske01 # e-mail 2015.05.27. 14:53

Üdvözletem!

Múlt hét pénteken kaptam a NAV-tól egy levelet, amiben közlik, hogy az "Ön biztosítási jogviszonnyal vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultsággal 2013.12.16-tól kezdődően sem az országos egészségügyi pénztár, sem a NAV nyilvántartása szerint nem rendelkezik." Fizetnem kellett volna a havi TB járulékot amiről nem tájékoztatott senki, csak most. Nem is tudtam volna, mert munkanélküli vagyok. Jártam bent az ügyintézőnél, ő mondta, hogy visszamenőleg ezt nem lehet eltörölni, hanem meg kell fizetni. Azt szeretném kérdezni, hogy ilyen esetben mit lehet tenni? Tényleg nem lehet ezt eltörölni?

Rexor # e-mail 2015.05.21. 09:11

Egészségügyi szolgáltatási járulékot kellene fizetni havonta.

Kriszta44 # e-mail 2015.05.19. 21:10

Tisztelt Szakértő!
A lányom 2014 júniusában érettségizett, majd felvették az egyetemre, de ott kiderült,hogy beteg, így halasztunk 1 évet. A betegsége miatt nem tud dolgozni sem. Ebben az esetben mi a teendő a TB-jével kapcsolatban?
Válaszát előre is köszönöm.

Tisztelt Szakért?!
A lányom 2014 júniusában érettségizett,kiderült, hogy beteg.Itthon van. Merre induljak a Tb-je miatt.
Köszönöm

Rexor # e-mail 2015.05.19. 12:51

Nem biztos, hogy rögtön "pirosra" vált a rendszer, de előbb utóbb biztos meg fog történni. Az elmaradt járulékokat úgyis meg kell fizetni, szóval ha más jogviszonyban nem vagy biztosítva ajánlatos ezt minél hamarabb megtenni.