Fórum adózás, illeték és pénzügyek régebbi elöl     új hozzászólás


pénz öröklése

Angi01 # e-mail 2017.01.20. 21:03

Köszönjük a gyors választ!

ObudaFan # e-mail 2017.01.20. 06:46

Nem tudom, hogy járnánk adó fizetés szempontjából! Ha még most még élnek, ajándékozási szerződést kötünk velünk, hogy miénk legyen a ház. Vagy majd ha meghalnak automatikusan úgy is mi örököljük.

A legjobban akkor, ha vagy eleve ők adják el, vagy több, mint 5 év eltelik aközött, hogy megszerzitek és aközött, hogy eladjátok.
Ha ajándékba kapjátok és 5 éven belül eladjátok, lesz szja-fizetés mindenképpen.
Ha öröklitek és 5 éven belül eladjátok, akkor abban az esetben kell fizetni szja-t, ha többért adjátok el, mint amennyi a hagyatéki eljárásban megállapított érték.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

ObudaFan # e-mail 2017.01.20. 06:46

Nem tudom, hogy járnánk adó fizetés szempontjából! Ha még most még élnek, ajándékozási szerződést kötünk velünk, hogy miénk legyen a ház. Vagy majd ha meghalnak automatikusan úgy is mi örököljük.

A legjobban akkor, ha vagy eleve ők adják el, vagy több, mint 5 év eltelik aközött, hogy megszerzitek és aközött, hogy eladjátok.
Ha ajándékba kapjátok és 5 éven belül eladjátok, lesz szja-fizetés mindenképpen.
Ha öröklitek és 5 éven belül eladjátok, akkor abban az esetben kell fizetni szja-t, ha többért adjátok el, mint amennyi a hagyatéki eljárásban megállapított érték.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Immaculata # e-mail 2017.01.19. 15:33

Az ingatlant a nagymama és a dédmama is el tudja adni.

Angi01 # e-mail 2017.01.19. 14:38

Tisztelt Szakértő!

Az lenne a kérdésem, hogy nagymamám, dédmamám házát (ami 1 házat jelent vidéken) testvéremmel mi örököljük. (sajnos édesapánk halála miatt) Ők mindketten otthonba vannak. Nem tudom, hogy járnánk adó fizetés szempontjából! Ha még most még élnek, ajándékozási szerződést kötünk velünk, hogy miénk legyen a ház. Vagy majd ha meghalnak automatikusan úgy is mi örököljük.
Az ingatlant már mostanában szeretnénk árulni ezért nem tudom, ha eladjuk akkor hogy járunk jobban.
Köszönöm szépen a segítségét!

Dr.Attika # e-mail 2017.01.18. 18:00

Köszönjük. Okosabbak lettünk.Így kell elkerülni a kp. vonatkozásában az örökösödési illetéket.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Comenius # e-mail 2017.01.18. 14:05

..gondolom..ezt egy jogász írta..tehát szakvélemény!:))

Comenius # e-mail 2017.01.18. 14:02

Kedves topictársak! Íme a NAV HIVATALOS állásfoglalása:

"Tájékoztatjuk, hogy az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 1. § (1) bekezdése szerint öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket kell fizetni.

Az Itv. 8. § (1) bekezdése alapján az öröklési illeték tárgya: az örökség - ideértve a haszonélvezeti jog megváltását is -, a hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás. E rendelkezés tételesen nevesíti azokat az eseteket, amikor a halálesethez kapcsolódva ingyenes vagyonszerzésre kerül sor.

Haláleset folytán történik a vagyonszerzés a halál esetére szóló ajándékozás esetén. Tekintettel a vagyonszerzés idejére, az ügyletre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 7:53. §-ának rendelkezései az irányadók. E jogszabályhely alapján, abban az esetben, ha az ajándékozás azzal a feltétellel történt, hogy a megajándékozott az ajándékozót túléli, a szerződésre az ajándékozás szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szerződés alakiságaira az öröklési szerződés alakiságai az irányadók.

A halál esetére szóló ajándékozás a végintézkedés egyik formája, mert abban az örökhagyó rendelkezik a vagyonáról vagy annak egy részéről a halála esetére. Az ilyen szerzés polgári jogi jogcíme tehát ajándékozás, illetékjogi szempontból viszont úgy kell kezelni, mintha a vagyonszerző (megajándékozott) öröklés címén szerzett volna vagyont. A Ptk. által szabályozott ajándékozási szerződés az ajándékozó számára kötelezettséget állapít meg, mely alapján a saját vagyona rovására köteles a megajándékozottnak ingyenes vagyoni előnyt juttatni [Ptk. 6:235. §]. Az ajándékozás konszenzuális szerződés; a megajándékozottnak az elfogadó nyilatkozatával keletkezik az ajándék tárgyára vonatkozóan kötelmi igénye. A Ptk. rendelkezései alapján ajándékozásról csak akkor beszélhetünk, ha a felek ügyleti akarata is erre irányul. Az ajándékozási akaratnak az ajándékozó nyilatkozatából egyértelműen és aggálytalanul ki kell tűnnie. Tekintettel arra, hogy jelen ügylet a tartalmi követelmények hiánya miatt nem felel meg az ajándékozás szabályainak, polgári jogi értelemben nem minősíthető halál esetére szóló ajándékozásnak.

A halál esetével összefüggő vagyonszerzés bekövetkezhet egyéb jogcímen is, azonban öröklési illetékkötelezettség csak az illetéktörvényben nevesített vagyonszerzések esetében áll fenn. Jelen esetben a vagyonszerzés tárgya bankszámlán felhalmozott pénzösszeg. A takarékbetétről szóló 1989. évi 2. törvényerejű rendelet 10. §-a értelmében: „A nagykorú betétes a takarékbetét elhelyezésekor úgy rendelkezhet, hogy elhalálozása esetén a takarékbetétet az általa megjelölt kedvezményezett részére kell visszafizetni. Az így elhelyezett takarékbetét nem tartozik a takarékbetétes hagyatékához, a kedvezményezett a takarékbetét felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet.”
Az Itv. rendelkezései értelmében az öröklési illetékkötelezettség a belföldi hagyatékra terjed ki. Mivel e vagyonelem az előzőek alapján nem képezi a hagyaték részét, így nem lehet tárgya az öröklési illetéknek sem.

A fentieket összefoglalva a bankszámlán felhalmozott összeget vagyonszerző nem örökösként, hanem kedvezményezettként szerzi meg, így a vagyonszerzés nem esik illetékkötelezettség alá. Ezt támasztja alá a tvr. 5. § (1) bekezdés szerinti rendelkezése, mely alapján a takarékbetét mentes mindennemű adó alól. Ennek megfelelően az édesanyjának az állami adóhatóság felé nincs sem bejelentési, sem illetékfizetési kötelezettsége."

Dr.Attika # e-mail 2016.12.29. 17:46

Hosszú!!!! El kell mélyedni az adó jogszabályokban.Nem önálló tevékenység pl. a munkabér. Önálló tevékenység a nem önállón kívül minden. Pl. ebben az esetben, ha a jogosult azért adja a rendelkezést, mert a kedvezményezett nyújtott valamilyen szolgáltatást a halál előtt.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Lyonee #   2016.12.29. 17:05

Az önálló tevékenység teljesen vakvágány volt. Mégis, milyen tevékenységhez fűződne ez a juttatás?

Dr.Attika # e-mail 2016.12.29. 05:49

A jog már csak ilyen. Pl. elsőfokon felmentik az illetőt a bűncselekmény elkövetése alól,másodfokon 4 év börtönt kap a puttonyába. Harmadfokon meg más minősítéssel kap 2 évet, végrehajtásában felfüggesztve.Hülyék a bírák a joghoz? Nem.Másképpen értelmezik a jogot.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

drbjozsef # e-mail 2016.12.29. 00:48

Nohát. Csak ajándékozás lett? Ügyvédeknél brutál gyors az evolúció, "önálló tevékenységből származó adóköteles jövedelem az fix"-ből még 24 óra sem kellett, hogy ajándékozási illeték legyen. Vajon mi lesz holnapra...

Mindenesetre én bátorítanám a laikusokat is a válaszadásokra, 50% eséllyel helyes lesz a postjuk - elvégre vagy helyes, vagy nem...

Dr.Attika # e-mail 2016.12.28. 13:06

Okosabbak lettünk. A kötelesrész kérdése számomra is egyértelmű volt. Az, hogy a Kúria ajándékozási szerződésnek tekinti az nem. Ezek szerint ajándékozási illetéket kell fizetni, illetve nem kell fizetni, ha közeli hozzátartozó.
Köszönjük KBS kolléga .

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.12.28. 10:16

Ha esetleg valakinek a logikus, okadatolt érvelés kevés, és igényli a tekintély megerősítését is, annak ott van pl. a BH49/2009.: „Az ítélkezési gyakorlat a betevőnek az általa elhelyezett összegre vonatkozó rendelkezését ingyenes juttatásnak, tartalma szerint ajándékozásnak tekinti (BH 1978/3/120., PJD VIII. 241. sz. jogeset) és ezt irányadónak tekinti az elhalálozási rendelkezéssel kötött számlaszerződések különböző típusaira is (P. törv. I. 21.022/1991., BH 1992/3/174., P. törv. II. 20.272/1991., BH 1992/1/26. sz. jogesetek).
[...]
A folyószámlán elhelyezett pénzösszegre vonatkozó örökhagyói rendelkezés tartalmát tekintve ajándékozásnak minősül, amelyet az örökhagyó a jogszabályban biztosított módon és feltételekkel valósított meg és ebből következően az, mint ingyenes juttatás a Ptk. 666. § (1) bekezdés értelmében a kötelesrész alapjánál jöhet szóba.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.12.28. 10:02

TÉNYEKET írtam!
Szerintem meg a véleményedet. Ami téves.

A bankszámla feletti, ún. haláleseti rendelkezés ingyenes juttatás. A Ptk. 7:80. § (1) szerint „a kötelesrész alapja a hagyaték tiszta értéke, valamint az örökhagyó által élők között bárkinek juttatott ingyenes adományok juttatáskori tiszta értéke

(Ez is csak vélemény. Viszont helyes.)

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2016.12.28. 07:39

"A szabály az szabály!:))"
A múlt rendszerben hazamegy a tanácselnök és nagyon el van szomorodva. Kérdezi az anyósa: Mi baj van fiam?
Anyuka! Hoztak egy törvényt, hogy havonta egyszer minden tanácselnöknek az anyósával kell hálnia.
Erre az anyós!
Szabály az szabály, törvény az törvény.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Comenius # e-mail 2016.12.27. 20:33

Dr. Attika!

"Azért nem tudja a NAV, hogy mi a teendő, mert nem szokták ezt a bevételt bevallani. Felveszik kp-ben és kész. Nagyon lebukni sem lehet vele.Hogy önálló tevékenységből származó adóköteles jövedelem az fix."

:))

Fején találtad a szöget:)

Mondjuk..az, hogy "nem szokták"..nem jogi kategória!:) A szabály az szabály!:))

Comenius # e-mail 2016.12.27. 20:30

T! Kovácy Béla Sándor!

Nem hiszem, hogy bármit is terjesztettem volna a fórumon!

TÉNYEKET írtam!

Te viszont - jogász létedre- nem tudtál egyértelmű, egzakt választ adni!.( Lehet, hogy olyan doktorid van, mint dr smicipalinak?)
Egyéb kérdésed van Béla?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.12.27. 19:00

Comenius, higgy, amit akarsz - de nem kellene a tévedéseidet fórumon terjeszteni.

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2016.12.27. 17:57

Azért nem tudja a NAV, hogy mi a teendő, mert nem szokták ezt a bevételt bevallani. Felveszik kp-ben és kész. Nagyon lebukni sem lehet vele.Hogy önálló tevékenységből származó adóköteles jövedelem az fix.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Comenius # e-mail 2016.12.27. 17:35

"De a köteles rész alapjába beleszámít az összeg, és végső soron a hagyatéki hitelezők kielégítésébe is bevonható." Igen..ez így LENNE..ha a kedvezményezett is az örökösök ( akár végrendeleti..akár törvényes) körébe tartozna! De nem tartozik oda! A bankszámla tulajdonosa ( az elhunyt) még életében rendelkezett arról, hogy halála esetén ki rendelkezhet az összeggel! ( Ahogy egy topictárs mondta.."kiállított egy csekket" tehát szabadon rendelkezett a vagyonáról! ( "A tulajdonával mindenki szabadon rendelkezhet!") Egy példa: ha van egy fűnyíró gépem..és azt mondom, hogy ennek a tulajdonjogát halálom esetén átruházom a szomszédomra..ehhez senkinek semmi köze..ez az én döntésem! ( A tulajdonommal szabadon rendelkezem! Főleg, amíg élek!)

Comenius # e-mail 2016.12.27. 17:25

Az üggyel kapcsolatban felhívtam a NAV Ügyfélszolgálatát.. Azt a tájékoztatást kaptam, hogy:

  1. "Ők még nem találkoztak ilyen esettel.."(???!!)
  2. Azt javasolták kérjek hivatalos állásfoglalást a NAV-tól ÍRÁSBAN:)

Nos.. ezt megtettem.. a fejleményekről tájékoztatlak majd benneteket:)

Az mindenesetre MINIMUM "érdekes", hogy a NAV tájékoztatási szolgálata (telefonos ügyintéző) nem tud az állampolgárnak megfelelő tájékoztatást adni..arra hivatkozva, hogy "ilyen ügyük még nem volt" (amit amúgy kétlek..)

Egy jogállamban a jogszabályok egyértelműek , a jogalkalmazó hatóságok pedig egyértelmű tájékpztatást kötelesek adni a törvénytisztelő állampolgárnak! Mondom egy jogállamban..!

Annyit tisztáztunk, hogy ez nem tartozik az öröklési illeték hatálya alá - hiszen NEM része a hagyatéknak!.. Ajándékozás (halálesetre szóló) meg azért nem lehet, mert nincs ajándékozási szerződés.. SZJA kötelezettség meg milyen alapon lehet? ( Milyen jövedelem..??)

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.12.27. 12:04

Hogyan..hisz NEM RÉSZE az örökségnek-a
És?

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.12.27. 12:04

mivel nem egyenesági rokonok).
Elnézést, ez elkerülte a figyelmemet; úgy értettem a néhainak a kedvezményezett a lánya.

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2016.12.27. 10:29

Ez a halál esetére rendelkezés jogilag egy olyan "csekk", amit a jogosult előre állít ki és csak a halála után váltható be.A bank ezt a rendelkezést hajtja végre a kifizetéskor.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com