Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Kettős állampolgárság - útlevél

pazs #   2011.11.14. 12:03

Teljesen függetlenül attól, hogy a magyaron kívül van-e másik állampolgársága az illetőnek:
A kérelmező köteles bemutatni az alábbi dokumentumokat, illetve közölni a következő adatokat:

1.személyazonosító adatait (családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési helyét, idejét, nemét, állampolgárságát),
2.az ezek ellenőrzésére szolgáló okiratokat:, érvényes állandó személyazonosító igazolványt, vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolványt, valamint - ha azzal rendelkezik - a személyi azonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványát;
3.az érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal vagy más, a személyazonosságának igazolására alkalmas érvényes hatósági igazolvánnyal nem rendelkező magyar állampolgár kérelmező születési anyakönyvi kivonatot, illetve a névviselés megállapítására alkalmas házassági anyakönyvi kivonatot,
4.értesítési címét, illetőleg lakcímét (ennek igazolására a személyazonosító igazolványt, illetve ha új típusú személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik, akkor a lakcímkártyát),
5.külföldön élő kérelmező esetében csatolni kell a magyar állampolgárságát igazoló okiratot is.
6.csatolni kell a kérelmező birtokában lévő előző úti okmányát - kivéve, ha az még érvényes, és az új okmány megérkezéséig a jogosult utazni kíván, mert ilyenkor elegendő a régit az új személyes átvételekor leadni,
7.valamint a szükséges illetéket, illetve igazgatási szolgáltatási díjat meg kell fizetnie. .
8.A külképviseleten benyújtott kérelem esetében mellékelni kell még a kérelmező 2 db fekete-fehér vagy színes fényképét (igazolványképét) is.
9.Ha a kérelmező előző úti okmányát nem tudja bemutatni, nyilatkozni kell arról, hogy azt ellopták, elvesztette, illetőleg megsemmisült, vagy arról, hogy érvényes úti okmánnyal nem rendelkezik.

Tehát a nem Magyarországon lakó esetében kell: fényképes igazolvány, születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat (ha van, illetve válási papírok, ha vannak), magyar állampolgárság igazolásáról szóló okirat, előző/meglévő magyar útlevél (ha van) és illeték.

Cornelia # e-mail 2011.11.14. 11:39

Az lenne a kérdésem, hogy kettős állampolgárság estén - magyarországi lakcím hiányában - milyen dokumentumok kellenek az útlevélhez? Mindenhol eltérő információkat találok. Elméletileg kell a honosítási okirat valamint egy fényképes igazolvány. Máshol viszont azt mondják, hogy feltétlenül szükség van a magyar anyakönyvi kivonatra is. Most akkor kell vagy nem?