Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. február 8. péntek | Regisztráljon most!

Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.09. 09:40

De. De a konkrét esetben már a szünetben kézbesítettek.

www.kbs-ugyved.hu

chava #   2018.08.09. 09:35

Megzavart a Kp. ítélkezési szünetről szóló rendelkezése a kereset benyújtásra és továbbításra, de mindegy mert a kérdezőre nem a Kp. vonatkozik, így a Pp. alapján oligaligának igaza van!!!

De nem aug. 20-tól számítjuk a 15 napot, hanem, ha pl. ha július 10-én vette kézhez a végzést, akkor 5 nap + aug. 20. utáni 10. napon jár le a 15 nap, nem?

chava #   2018.08.08. 15:56

http://www.jogiforum.hu/hirek/39449

Ez a határidő-számítás azonban a büntetőügyekre nem vonatkozik, és a polgári ügyek között is vannak kivételek. Például ha a felek közösen kérték vagy a törvény kizárja az alkalmazását. Bizonyos esetekben a jogszabály soron kívüli eljárási kötelezettséget ró a jogalkalmazókra, így ezek az ügytípusok kivételt képeznek, vagyis a határidők számításának általános szabályai irányadók az ítélkezési szünet alatt is az alábbi esetekben:

a soron kívüli ügyek (pl. az ideiglenes intézkedés, a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, a sajtó-helyreigazítási per, a megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per, a bíróság elleni sérelemdíj iránti, illetve kártérítési perek, a váltóperek, a kiskorú felperes által indított közigazgatási perek stb.),
a végrehajtási perek,
az előzetes bizonyítás,
egyes nemperes eljárások (pl. a cégeljárás, a csőd- és a felszámolási eljárás, a végelszámolási eljárás stb.).

A kérdező valóban nem írta, hogy konkrétan milyen közig. perrelkapcsolatban kérdezte.

oligaliga # e-mail 2018.08.08. 12:49

chava

Cöcöcö.

Ppt.

148. § [Ítélkezési szünet]
(1) Az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-ig, valamint december 24-től január 1-ig terjedő időszaka (a továbbiakban: ítélkezési szünet). Az ítélkezési szünet időszakára tárgyalást kitűzni nem lehet.
(2) Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő az ítélkezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is az ítélkezési szünet idejére esik, a határidő az ítélkezési szünetet követő első napon jár le. A 146. § (5) és (6) bekezdésének rendelkezéseit ezekben az esetekben is alkalmazni kell.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, ha

  1. törvény valamely eljárásra vagy valamely percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő,
  2. a felek ezt közösen kérték, vagy
  3. törvény azt kizárja.

Megsúgom: a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidő pont nem tartozik a kivételek közé.

chava #   2018.08.08. 11:41

Végzés elleni fellebbezés benyújtására sem. Kézhezvételtől számít.

chava #   2018.08.08. 11:40

A kereset benyújtására nyitva álló határidőt nem befolyásolja az ítélkezési szünet. Kézhezvételtől számít.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.08.07. 21:13

Mert szerinted az ítélkezési szünetnek milyen hatása van a határidőkre?

www.kbs-ugyved.hu

dancer # e-mail 2018.08.07. 19:43

Tisztelt Fórumozók!
Segítséget kérnék 2017-ben közigazgatási határozat felülvizsgálata ügyében indult perben. 2018.07.24-én vettem át egy végzést. Fellebbezésre a kézhezvételtől számított 15 napon belül van lehetőség a végzés szerint. Ítélkezési szünet miatt mikor jár le a határidőm: 07.24+15 nap vagy 08.20+15 nap?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.12. 19:22

???

Nem voltál te azelőtt BataG?

www.kbs-ugyved.hu

Ksatya # e-mail 2018.02.12. 16:35

OK., de akkor konkrét jogszabályhelyre hivatkozás nélkül tudom csak előadni kereset tartalmi elemként azt, hogy a közig. tevékenység - jelesül a határozat - miért jogsértő rám nézve, miben áll a jogsértés, vagy nem? Remélem, azt jól gondolom, hogy a jogi helyzet pontos körülírása a Kp. szerint helyettesítheti a jogszabályhely megjelölését?

ObudaFan # e-mail 2018.02.12. 16:11

Kp. 157. § [Átmeneti rendelkezések]
(1) Ezt a törvényt a 2018. január 1. napján vagy azt követően előterjesztett keresetlevél alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://biroigyakorlat.blog.hu/
http://members.upcweb.hu//tarczay/

Ksatya # e-mail 2018.02.12. 15:26

Értem.
A konkrét jogszabálysértésre hivatkozás vonatkozásában van-e annak jelentősége, hogy az elsőfokú határozat még az elmúlt évben kelt? Vagyis, hogy - mivel akkor még a Ket. volt hatályban és a felülvizsgálat lehetőségét is a Ket. 109. § alapján jelölte meg a másodfokú (januári)határozat - jogalapként lehet-e a Ket. rendelkezésére hivatkozni (mert ha nem, akkor mire)?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.02.10. 23:29

Se.
Ahogy írod is: a Kp. szerint.

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata # e-mail 2018.02.10. 20:22

Új

Ksatya # e-mail 2018.02.10. 19:46

Üdv!
Tavalyi közig. ügyben (hatósági ell.) 2018. novemberében elsőfokú határozat, majd decemberi (határidőben) fellebbezésre 2018. januárjában kelt a másodfokú határozat.
A II. fok a Ket. alapján bírálta el, a bíróság hatáskörét, illetékességét illetően a Kp-t,a bírósági felülvizsgálat lehetőségére a a Ket. 109. §-t és a Kp. 37-38. §-t, az azonnali jogvédelem lehetőségére a Kp. 50.§-tjelölte meg.
A keresetlevél benyújtásának módjáról és a tárgyalás tartási iránti kérelem lehetőségéről a Kp. alapján tájékoztatott.

A bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevelet a régi, vagy az új pp. szerint kell benyújtani ebben az esetben?

Burn Out # e-mail 2017.12.07. 21:55

Te ismered az ügyed, tudod miről van szó. Iratok nélkül, illetve leírás alapján, erre a kérdésre így nem lehet válaszolni.

Lacifer # e-mail 2017.12.07. 21:42

Kedves Burn Out!
Tudnál segítséget adni, pontosan milyen módon van lehetőség jogszabálysértésre hivatkozni?

Annyiban megfelelt végül is a bírósági titkár eljárása az okirati bizonyításnak, hogy megvizsgált két (álláspontom szerint továbbra is egymást kizáró) dokumentumot, majd ezekből levonta a következtetést, hogy egyértelműen az egyikben foglaltak az érvényesek.

(Konkrétan egyébként arról volt szó, hogy egy korábbi dokumentumban szerepelt egy beérkezési határidő, majd egy későbbi dokumentumban egy feladási határidő
  • ugyanarra a dátumra. A beadvány a másodiknak eleget tett, azonban elutasították elkésettségre hivatkozva -- ennek a felülvizsgálati eljárásában találta azt a bírósági titkár, hogy -- szerinte -- egyértelmű, hogy a két dokumentumot egységesen szemlélve a határidő a beérkezésre kellett, hogy vonatkozzon,
a beadvány elkésett, ügy lezárva, fellebbezésnek helye nincs.)
Burn Out # e-mail 2017.12.07. 21:34

jogszabálysértésre kellene hivatkoznod inkább

Lacifer # e-mail 2017.12.07. 20:26

Kedves Fórumozók!
Közig. eljárásban a bírósági felülvizsgálati eljárás elutasító végzéssel zárult, amely ellen (a végzés tájékoztatása szerint) fellebbezésnek helye nincs.

Amennyiben eljárásrendi hibára gyanakszom, ezt ki lehet vizsgáltatni valamilyen módon?

Okirati bizonyítás volt előírva az eljárásra, de az eljáró bírósági titkár, úgy vélem, ettől eltért:
nem minden rendelkezésre álló dokumentumot vizsgált meg, illetve végső konklúziója az volt, hogy bár a hatóság kiadott két, egymást kizáró tartalmú iratot, „a kettőt együtt tekintve” megállapítható, hogy azok közül a rám nézve kedvezőtlenebb tartalmú a helyes...
ezzel a gondolatmenettel már alapvető logikai szinten sem tudok mit kezdeni, valaki tudna segíteni?

Köszönettel,
L.

valoapa #   2017.12.04. 22:10

Akkor ha azt írta a Bíróság, hogy "megsemmisíti" a végzést, akkor

1 - eljárási hibát követett el, mert meg kellett volna jelölnie, hogy mennyiben semmisíti meg

vagy

2 - rendben van ez így, de úgy kell értelmezni, hogy csak a megsemmisített részében kell lefolytatni az eljárást?

Ha a válasz 1), akkor lehet valamit tenni, hogy korrigálják?

Köszönöm!

  • laikus fórumlátogató

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.12.04. 21:50
valoapa #   2017.12.04. 19:49

Közigazgatási végzés egyes részei első fokon jogerőre emelkedtek (egyik fél sem fellebbezte), más részeit fellebbezés kapcsán a másodfok bírálta el, megállapítva a "többi" kérdés első fokon jogerős voltát.

A másodfokú végzéssel szemben közölt kereset elbírálásának lehet-e hatálya az első fokon jogerőre emelkedett döntésre?

Megsemmisítheti-e a közig. bíróság több, mint egy évvel a jogerőre emelkedése után a senki által nem támadott, és általa sem vizsgált(!) önálló jogerő döntéseket?

Köszönöm!

  • laikus fórumlátogató

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.12.01. 19:20

Feltéve, hogy nav határozattal szemben akar pert indítani.

www.kbs-ugyved.hu

majority # e-mail 2017.12.01. 18:24

Kedves Kazi!

Lehet, hogy erről a nyomtatványról van szó:

http://nav.gov.hu/…navkper.html

Üdvözlettel

Dr.Attika # e-mail 2017.11.27. 10:08

Kazi!
Ha meghatalmazott jogi képviselőt az majd tudja hova, hogyan és milyen nyomtatványt kell benyújtani elektronikusan. Ha nincs jogi képviselője, akkor simán leírja és postai úton beküldi.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com