Fórum közigazgatási jog régebbi elöl     új hozzászólás


Építésügy újra..

_Lala_ # e-mail 2006.01.25. 01:43

Az épületmagasság, az építménymagasság, és a homlokzatmagasság az építésügyben mind ugyanazt jelenti: gyakorlatilag a legfelső teljes szint födémének a terepszinttől mért _átlagos_ magasságát. Ez azt jelenti, hogy a ház legmagasabb pontja (a tető csúcsa) ennél magasabbra fog kerülni, 45 fokos tetőnél pl. tipikusan a keskenyebbik oldalfal hosszúságának felével (átlagos, szabályos alakú ház esetén) lehet magasabb.

A definíció ennél sokkal pontosabban megfogalmazza, mert lehetnek speciális esetek, de az adott építménymagasságot a lehet legnagyobb térfogatú házzal úgy lehet beépíteni, hogy négyzet alaprajzzal (egyenlő hosszú oldalak), egyenes oldalfalakkal kockaházat építünk, a tetejére pedig 45 fokos tetőt húzunk fel (a tető belsejének beépítettsége nem befolyásolja az építménymagasságot).

A megengedett legnagyobb építménymagasságot a helyi önkormányzat határozza meg a területre érvényes rendezési tervben. A 4.5m teljesen reális falusi érték, a 7.5m nem annyira, de az sem irreális. Az OTÉK-ban levő értékekkel csak akkor lehetne számolni, ha nem készült részletes helyi rendezési terv.
A 4.5m-be sík terepen maximum egy teljes szint fér bele, plusz vagy egy félig süllyesztett pinceszint, vagy egy emelt térdfalas tetőtér.
Az épületek egymás mellé építhetőségére vannak szabályok, ezek egyrésze pl. tűzrendészeti, amely alapján ha két épület nem ér közvetlenül össze, akkor minimum a két épület egymás felé néző oldalaihoz tartozó építménymagasságok átlagának megfelelő távolságnak kell lennie. Tehát egy 3m-es egyszintes, és egy 4.5m-es maximumra épített épület között ~3.5-4m minimális távolságnak mindenképpen lennie kell.
Ezen felül a helyi önkormányzat a beépítési módnak (szabadonálló, ikres, oldalhatáros) megfelelően a helyi rendezési tervben előírhatja, hogy a telek egyik, másik, vagy mindkét oldalától előírt x m-es távolságba nem eshet az épület. Ha az önkormányzat nem ír elő semmit, akkor az OTÉK szerinti oldalkertet kell szabadon hagyni (szabadon állónál 3-3m mindkét oldalon, ikres és oldalhatárosnál 6m a szabadon maradó oldalon). Ez az előírás pl. azt eredményezi, hogy általános esetben 6m-nél közelebb nem kerülhetnek egymáshoz szomszédos telkek épületei. Persze a keskeny telkek, és már meglevő domináns beépítettség esetén az önkormányzat lejebb viheti az oldalkert minimális méretét.

Kiindulási alapként tisztázni kellene az önkormányzatnál az érvényben levő helyi rendezési terv előírásait.

Monitor # e-mail 2006.01.24. 13:12

Kedves Zoltán György!

Köszönöm a linket, ez azt jelenti, hogy ők a Veszprém Megyei Közig. Hiv. felettes szerve? vagy utánuk a Belügyminisztérium jön?

Köszönettel:
Monitor

Zoltán György # e-mail 2006.01.24. 12:37
Monitor # e-mail 2006.01.24. 12:12

Egy olyan kis faluban lakom, ahol még fellehetők a régi építészeti emlékek és a lakosok büszkék arra, hogy többé-kevésbé sikerül megóvni az értékeket. A közvetlen szomszédomban egy KFT. (félig külföldi tulajdonban lévő), a mai napig nem rendelkezik jogerős és végrehajtható fennmaradási engedéllyel, de felépített egy óriási a környezetébe több szakvélemény szerint nem illeszkedő 600nm nyaralót. Az én házamat ez az építmény októbertől-márciusig teljesen beányékolja, mert 8,8mmagas és 5méterre van tőlem (az udvarom igen szűk). Több mint egy éve küzdünk a különböző hatóságokkal és a korrupcióval (amit bizonyatani természetesen nem tudunk, de az egész ügymenetből kitűnik és mivel ez kis hely az emberek ismerik egymás). Szeretnénk visszabonttatni a törvényes méretekre,de egyszerűen kinevetnek minket.
Joggal kérdezhetik, hogy miért nem fellebeztük meg a legelején? Mert a szomszéd átjött és azt mondta olyan, hogy egyeztet velünk mielőtt beadja a terveket. Ez meg is történt, aláírtunk egy megállapodást amelyben rögzítettük a méreteket, de mint kiderült nem annak megfelelően adták be a terveket, sőt az egész házukat nem a terveknek megfelelően építették! Átvertek és félrevezettek minket, kihasználták a jóhiszeműségünket. Tényleg egész életünkben árnyékban kell élnünk ezért? Kérhetünk kártérítést..igen de a Napot mi hozza vissza?? Minket nem a pénz érdekel elsősorban, hanem az a kérdés, hogy ma Magyarországon megéri jogszerűtlenül, a törvények kijátszásával, és persze sok pénzzel építkezni és tényleg nem lehet ellene semmit tenni

A jegyzőt elfogultsága miatt már kizárattuk, folyik a birtokvédelmi per.
Közben áthelyeztettük (elfogultság miatt (korrupció?)) az ügyet.
A másik építéshatóság időközben fennmaradási engedélyt adott az ellennek, ezt megfellebbeztük. A Közép- dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (aki Balaton-Felvidéki Nemzeti Park helyett szakhatóságként működik 2005.jan 1-től) időközben visszavonta korábbi szakvéleményét, ami azt jelenti, hogy most már környezetébe illeszkedőnek (mi az illeszkedési szabályra hivatkozunk az Étv. alapján, mivel nincs helyi rendezési terv) találja az építményt, és hozzájárul- mint szakhatóság- a tervekhez. Ez érdekes, mert első szakvéleményükben hosszasan kifejtették miért nem illeszkedik a környezethez...az új "szakvélemény" kurta , mindössze arra hivatkoznak, az épület valójában alacsonyabb mint a terveken. A valóságban - mint az a helyszíni szemle alkalmával kiderült- ellenkezőleg az épület magasabb mint ahogy a terveken szereplel. A Kulturális Örökségvédelmi Minisztérium szakvéleménye szerint sem illeszkedi, de senkit sem érdekelmert ők nem szakhatóság itt, hacsak érvényesíteni nem tudjuk a "Granadai Egyezményt Az Ezrópai Építésueti Örökség Védelméről"

Aki ért az építésügyhez kérem válaszoljon arra a kérdésre miszerint:
a hatóságok (két elsőfok+közig.hiv) mindvégig egy 4,5 méteres építménymagasságot emlegettek mint határt falusias környezetben építhető házakra. Az OTÉK mintha nem lenne egyértelmű; szerepel benne 7,5méteres épületmagasság (14.§) és egy 7,5m épületmagasságot (10.§). Közig.hiv. állásfoglalása szerint épületmagasság=építménymagasság.?
Ezek szerint a valóságban ez 11-12m gerinmagasságú házakat jelente,de ilyen falu nincs. A gyakorlatban úgy tűnik mégis a 4,5m -t használják a hatóságok. Ezek szerint hogyan alkalmazzuk a jogszabályt?

Válaszokat előre is köszönöm, sokat segítene!