Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Lakásszövetkezet

WWallace #   2018.06.18. 07:11

A részvétel a közgyűlésen nagyjából 25-40%-osra tehető (most épp a kevesebb jött össze), a többieket egyáltalán nem foglalkoztatják a dolgok. A megjelentekből pedig talán 3-an fogalmaztunk meg valami észrevételt, a többiek el sem olvasták a beszámolót. Én nem szeretnék pereskedni, ténybelileg érdekel a kérdés, és erre a választ azt hiszem, meg is kaptam.

mancs2 # e-mail 2018.06.15. 19:06

Tisztelt WWallace!

Ilyen és hasonló kérdésben itt még nemigen találkoztam érdemi válasszal. Volt olyan év, hogy FB beszámoló/javaslat nélkül fogadta el a közgyűlés a beszámolót, holott a Lsztv. és az Alapszabály is egyértelműen rögzíti, hogy anélkül a beszámoló nem érvényes. Összeraktam a beszámolót, elsétáltam egy ügyvédi irodába az ügyvéd egyértelműen azt mondta, jogellenes a közgyűlésen elfogadott határozat. Meg lehetett volna támadni, nyert ügy lett volna. Megkérdezte az ügyvéd, hányan lakunk ott, és hányan vannak mellette/ellene az igazgatóság/fb ténykedésének. Ennek függvényében érdemes jogi útra terelni. Nálatok a tulajdonosok/tagok között más nem látja a gondokat?
vagy ahol soha nem számolták még külön a tagok és nem tag tulajdonosok szavazatait az ez utóbbiakat nem érintő kérdéseknél. :)” Ez legalábbis elgondolkodtató. Hiszen a nem tagokat csak a fizetési kötelezettség tekintetében illeti meg szavazati jog. Nálunk legalább a látszatra adnak :-( a tag és nem tag tulajdonos más színű szavazólapot kap.

WWallace #   2018.06.14. 20:59

Ezzel nincs is gond. Én azt szeretném, hogy valaki esetleg megnézze ezt a beszámolót, aki jobban ért nálam a számvitelhez, és megerősítsen vagy megcáfoljon abban, hogy helytálló-e a meglátásom annak hiányos, nem áttekinthető voltáról. Természetesen észrevételezhetem, meg élhetek én mindenféle jogommal. Viszont feleslegesen nem szeretnék konfliktust egy ilyen kis közösségben, ha én gondolom rosszul, amit gondolok.

nonolet # e-mail 2018.06.14. 20:52

A saját iratbetekintési jogod más!
Tagként belenézhetsz abba is amibe nem tagként nem.

Aztán tagként kezdeményezhetsz/beleszólhatsz olyasmit is amibe nem tagként nem.

WWallace #   2018.06.14. 16:34

Tagja. Bár a beszámoló megvitatása és az arról való szavazás során ez a Lakásszövetkezeti tv. alapján szerintem mindegy. Illetve nem sok szereppel bír ez olyan valós körülmények között, amikor a közgyűlési meghívó lakógyűlésre hivatkozik, és az "közös képviselő" megnevezéssel kerül aláírásra, vagy ahol soha nem számolták még külön a tagok és nem tag tulajdonosok szavazatait az ez utóbbiakat nem érintő kérdéseknél. :)

nonolet # e-mail 2018.06.14. 10:39

Te tagja vagy a szövetkezetnek is?
Vagy csak lakástulajdonos vagy?

Nem mindegy...

WWallace #   2018.06.14. 07:33

Azzal tisztában vagyok, hogy kellene. Ahogy azzal is, hogy, ha készülne is véletlenül idén ilyen, mi lenne a tartalma (a tisztségviselők közötti viszony miatt nyilván az, hogy a beszámoló teljesen rendben van). Emiatt szeretném, ha egy kívülálló tekintené meg a beszámolót.

MajorDomus # e-mail 2018.06.13. 20:23

Pedig kellene!

WWallace #   2018.06.12. 17:23

A közgyűlés még ezután fog megtartásra kerülni, a meghívóval megküldött beszámolóhoz felügyelőbizottsági vélemény csatolására nem került sor. Feltehetően ilyen nem lesz, tavaly sem volt.

ballahanna # e-mail 2018.06.12. 17:09

A felügyelő bizottság milyen véleményt adott a beszámolóról?

WWallace #   2018.06.12. 14:18

Kedves Fórumozók!

Lakásszövetkezetünkben ezen hónapban kerül megtartásra a tavalyi év pénzügyi beszámolóját megvitató közgyűlés. A meghívó mellékleteként megküldésre került a beszámoló, amelynek a tartalma véleményem szerint következetlen, követhetetlen, nem egyértelmű, nem ad számot megfelelően a lakásszövetkezet kiadásairól és bevételeiről, de különösen ezek alapján a szövetkezet jelenlegi vagyonáról és az elmúlt évhez képest abban bekövetkező változásról.

Kicsi - 60 lakásos - szövetkezetről van szó, a beszámoló mindösszesen 2 oldal. Lenne esetleg egy hozzáértő fórumtárs, aki privátban vetne rá egy pillantást, hogy valóban helytálló-e a beszámolóval kapcsolatos véleményem?

Előre is köszönöm a segítséget!

nonolet # e-mail 2018.06.11. 16:13

Avagy kérni bármit lehet, legföljebb nem teljesítik.

nonolet # e-mail 2018.06.11. 16:12

Ami nem tilos azt szabad.

ballahanna # e-mail 2018.06.11. 16:05

JOGI érvünk?

ballahanna # e-mail 2018.06.11. 14:12

Köszönöm. De milyen jogi érvünk lehet a gazdasági társaságokon kívüli jogi személyeknél történő alkalmazhatósága mellett? Kiterjesztő értelmezés?

nonolet # e-mail 2018.06.11. 13:09

Azonban nem kötelező felmentvényt adni.
Még kérésre sem!

A felmentvény adás megtagadását pedig nem kell indokolni.

nonolet # e-mail 2018.06.11. 13:07

A felmentvény fogalmán... (google).

- -

A felmentvény azoknak a tényeknek
az elfogadását jelenti, amelyek
a beszámolás alapjául szolgáltak.

- -

  • a legfőbb szerv által
  • a vezető tisztségviselő számára

adott felmentvény azt jelenti,
hogy

  • a legfőbb szerv
  • a beszámolók megvizsgálása alapján lemond arról,

hogy

  • a legfőbb szerv a vezető tisztségviselővel szemben
  • kártérítési igénnyel lépjen fel

azoknak a tényeknek az ismeretében,
amelyek a számadás alapjául szolgáltak.

De csak ezeknek a tényeknek az elfogadását jelenti.

A vezető tisztségviselő egyéb magatartására nem vonatkoznak.

Másként fogalmazva a felmentvényt,
mint a jogról való lemondást általában,
nem lehet kiterjesztően értelmezni.

A legfőbb szerv kártérítési igényről való lemondása,
azaz a felmentvény megadása azon alapul,
hogy
a kártérítési igény alanyi jog, amely szerint a jogosult saját elhatározása alapján dönt a jogalkotó által biztosított jogosultság érvényesítéséről.

A legfőbb szerv által adott felmentvény a tagok bizalmi megnyilvánulása a vezető tisztségviselő irányában.

A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja,
hogy a vezető tisztségviselők a vizsgált időszakban a "szervezet" érdekeinek szem előtt tartásával jártak el.

A felmentvény egyoldalú ügylet, amelynek jelentősége abban van, hogy az egyoldalú jognyilatkozat nem vonható vissza, a jognyilatkozat megtételekor a nyilatkozat hatálya beáll.

ballahanna # e-mail 2018.06.11. 12:42

Egyetértek, de ez a véleményünk milyen jogi érvelésen alapszik?

nonolet # e-mail 2018.06.11. 12:18

Felmentvényt szerintem

  • a jogi személy tulajdonosi szerve adhat
  • a vezető tisztségviselőjének

Akkor pedig a szövetkezet is.

ballahanna # e-mail 2018.06.11. 12:11

Felmentvény ügyben valaki?

ballahanna # e-mail 2018.06.11. 10:59

Kedves nonolet, köszönöm. Ebből következően a lakásszövetkezet igazgatósága nem is kaphat felmentvényt, amit a PTK csak a gazdasági társaságoknál említ?

nonolet # e-mail 2018.06.11. 10:48

A neve: SZÖVETKEZET
A működése: szövetkezeti

Akkor szerinted vajon...?

ballahanna # e-mail 2018.06.11. 10:39

Tisztelt Fórumozók!
A lakásszövetkezeti törvény szerint az ott nem szabályozott kérdésekre a PTK szabályait kell alkalmazni. A kérdés az, hogy a gazdasági társaságokra, vagy a szövetkezetekre vonatkozó szabályokat?
Köszönöm a válaszokat!

nonolet # e-mail 2018.06.04. 15:34

Először...
Be kell lépni tömegesen! a háborgóknak.

Aztán forradalmat csinálni.
Vezetőség váltást és új emberek, új kor :-)

Mondjuk az esély erre kicsi az emberek okán.

mancs2 # e-mail 2018.06.04. 13:19

Tisztelt MajorDomus!

Az alapító tagok közel fele elköltözött/kihalt. Az új tulajdonosok jelentős része kiadja a lakását, tehát nem érdeklik a költségek, egyebek. Egyébként a tagfelvétel/kizárás a fegyelmezés/büntetés eszköze, csakúgy mint a fűtési költségosztókat leolvasó/értékelő cég adatainak megváltoztatása, továbbá a vízfelmelegítéshez leadott melegvízmérő-óraállás értékének a valóstól eltérő adat hőszolgáltató felé történő közlése. Ezen retorziók érik a "renitens", azaz tulajdonosi/tagsági jogával élni szándékozókat. Ezért aztán mindenki többször meggondolja, mihez adja a nevét. Több lépcsőházas, többszáz lakásos szövetkezetnél a kiválás/átalakulás gondolom lépcsőházanként lenne lehetséges, erre csekély esélyt látunk.