Fórum ingatlanügyek régebbi elöl     új hozzászólás


Haszonbérleti szerződés

emimami # e-mail 2012.11.28. 20:52

Tisztelt Jogi Fórum!
Az alábbi témában kérem a segitségüket.
Van egy 80 AK értékú cca. 2,5 ha nagyságu földterület, aminek fele az édesanyámé, másik fele pedig testvéreimmel együtt hármónké. Most mi szivességi földhasználóként (lehet, hogy nem pontos a szakkifejezés) bérbeadtuk ezt a területet egy gazdálkodónak, aki rendesen fizeti is a megállapodott bérleti dijat.
Most szeretnénk ezt a földet rendesen haszonbérleti szerződéssel bérbeadni, de csak annak a gazdálkodónak, aki most is műveli. Ő viszont nem rendelkezik az előhaszonbérleti joggal, mivel a szomszédos földterület nem az övé. Abban szeretnék segitséget kérni, hogy ezt a földterületet hogyan adhatjuk haszonbérbe annak a gazdálkodónak, aki már régebben rendesen műveli ezt a földterületet. Még azt is szeretném kérdezni, hogy a bérleti dij után kell-e személyi jövedelemadót fizetni?
Előre is köszönöm a választ.

emimami

szecska77 # e-mail 2012.10.12. 21:33

Kedves Jogászok!

Földet örököltem haszonbérleti szerződéssel. Mivel a felmondási időből kicsúsztam keresem a felmondási lehetőségeket. Az elég, hogy a bérleti díjat nem az fizette meg, akivel a szerződés van, hanem egy teljesen más kft? Ez azt jelenti, hogy tovább adta művelésre, vagy egy integrátor fizethet helyette?

Üdvözlettel:

Zoltán

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.09.26. 11:14

Ptk. 457. § (1) A határozatlan időre kötött mezőgazdasági haszonbérletet hat hónapi felmondással a gazdasági év végére lehet megszüntetni. Más dolog haszonbérlete esetében a felmondási idő egy hónap.
(2) A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja a haszonbérletet, ha a haszonbérlő
figyelmeztetés ellenére is rongálja a dolgot, vagy súlyosan veszélyezteti épségét;
figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földet, vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést;
a haszonbért vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött megfelelő határidőben sem fizeti meg.
(3) Ha az azonnali hatályú felmondást a haszonbérlő három napon belül nem veszi tudomásul, a haszonbérbe adó további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti.
(4) A felmondás csak írásban érvényes.
Ptk. 458. § (1) A haszonbérlő örökösei a mezőgazdasági haszonbérletet a gazdasági év végére akkor is felmondhatják, ha az örökhagyó a gazdasági év végét megelőző hat hónapon belül halt meg.
(2) Az örökösök e jogukat csak a hagyatéki eljárás jogerős befejezésének időpontjától számított harminc napon belül gyakorolhatják.

Csak négy hozzászólást kellett volna visszatekerni. (Egyébként az ilyen hosszú idejű haszonbérlet - különösen, ha előre megfizették a bérleti díjat - sokszor adásvételt leplez, amelyet a tulajdonszerzési korlátok miatt nem köthettek meg.)

www.kbs-ugyved.hu

James80 # e-mail 2012.09.25. 21:35

Tisztelt Jogi Fórum!

A nagymamám földjei az én nevemre kerültek, amelyek 2020-ig ki vannak adva bérbe. Tulajdonos váltásnál is él-e továbbra is a bérleti szerződés vagy újat kell kötni? Van-e rá mód, hogy a lejárati idő előtt visszakapjam a földemet, mert én szeretném megmunkálni?

Válaszukat előre is köszönöm
Üdvözlettel James80

ObudaFan # e-mail 2012.09.24. 21:15

A vevőtől csak elvárható, hogy megnézze, mit is vesz. Szerintem.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.09.24. 20:41

Már hogyne érnél vele valamit! Tiéd a bérleti díj.
Pont az lenne a furcsa, ha egy egyszerű ajándékozással meg lehetne szabadulni a határozott idejű bérlőtől.

www.kbs-ugyved.hu

tkabai # e-mail 2012.09.24. 20:35

Köszönöm a választ!
Ahogy lentebb már írták ,elég érdekes ez a magyar jog.
Tehát hiába szerezzük meg a tulajdonjogot,semmit sem érünk vele mert a bérlő tovább használhatja amíg a szerződése lejár.Eszerint ha valaki termőföldön szeretne gazdálkodni jobban jár ,ha bérel területet,mint ha vesz,hisz így akár ingyen szedheti hasznait a területnek,ahogy azt előrébb írták,és még adott esetben egy tulajdonosváltás sem okozhat problémát.

ObudaFan # e-mail 2012.09.23. 22:58

Főszabály szerint ez nem érinti a haszonbérleti szerződést. De azért pontosan kellene ismerni a történetet.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

tkabai # e-mail 2012.09.23. 21:32

Sziasztok!
Egy termőföld bérleti szerződése megszűnik-e attól,illetve megszüntethető-e,ha a tulajdonos személyében változás áll be?
Esetleg a bérlő jogosult-e tovább használni a földet csak azért ,mert már hosszú ideje használta azt,és további sok évre van még szerződése?
Csak ,hogy érthetőbb legyen,a szóban forgó területért per van folyamatban,és a bíróság döntése után,lehet,hogy változik a tulajdonos személye.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2012.09.03. 12:49

Ptk. 457. § (1) A határozatlan időre kötött mezőgazdasági haszonbérletet hat hónapi felmondással a gazdasági év végére lehet megszüntetni. Más dolog haszonbérlete esetében a felmondási idő egy hónap.
(2) A haszonbérbe adó azonnali hatállyal felmondhatja a haszonbérletet, ha a haszonbérlő

  1. figyelmeztetés ellenére is rongálja a dolgot, vagy súlyosan veszélyezteti épségét;
  2. figyelmeztetés ellenére sem műveli meg a haszonbérelt földet, vagy általában olyan gazdálkodást folytat, amely súlyosan veszélyezteti a termelés eredményességét, a föld termőképességét, az állatállományt vagy a felszerelést;
  3. a haszonbért vagy a közterheket a lejárat után közölt felszólítás ellenére a kitűzött megfelelő határidőben sem fizeti meg.

(3) Ha az azonnali hatályú felmondást a haszonbérlő három napon belül nem veszi tudomásul, a haszonbérbe adó további nyolc napon belül a bírósághoz fordulhat. Ha nem így jár el, a felmondás hatályát veszti.
(4) A felmondás csak írásban érvényes.
Ptk. 458. § (1) A haszonbérlő örökösei a mezőgazdasági haszonbérletet a gazdasági év végére akkor is felmondhatják, ha az örökhagyó a gazdasági év végét megelőző hat hónapon belül halt meg.
(2) Az örökösök e jogukat csak a hagyatéki eljárás jogerős befejezésének időpontjától számított harminc napon belül gyakorolhatják.

www.kbs-ugyved.hu

kisanikó # e-mail 2012.09.02. 07:24

Sziasztok!

Az lenne a kérdésem, hogy haszonbérleti szerződést fel lehet-e bontani? Ha igen, mi a módja?
Köszi a válaszokat.

kisanikó

kisanikó # e-mail 2012.09.01. 16:29

Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni egy mezőgazdasági terület (legelő) haszonbérleti szerződésével kapcsolatban. Anyukám aláírt (2009-ben) egy szerződést, amelyben bérbe adja a tulajdonában lévő 28 Hektáros legelőt, amiért 100.000Ft-ot kap évente. A szerződés sok évre szól, majd 2024-ben jár le. Tegnap közölte velünk, hogy megbánta és fel szeretné bontani a szerződést, mert Ő úgy gondolja, hogy ez az összeg nagyon kevés. Kíváncsi lennék, hogy ezt megteheti-e? Ha igen, mi a módja ennek mi lenne az első lépés amit tennie kellene?

Köszönöm a válaszokat.

kisanikó

guba" # e-mail 2012.07.29. 07:44

A haszonbér a felek megállapodása alapján pénz, termény vagy mindkettő lehet. A felek eltérő megállapodása hiányában a haszonbért időszakonként és - ellentétben a bérleti díjjal - utólag kell fizetni.
Ha a kétharmadhoz közeli mennyiség terem meg, a haszonbérlő bérmérséklést igényelhet, ha egyáltalán nincs termés, vagy jóval a várható termés kétharmadát el nem érő, igényelheti a haszonbér elengedését.
Az elemi csapást, illetőleg a rendkívüli eseményt, valamint az ezzel okozati összefüggésben jelentkező terméscsökkenést a haszonbérlőnek kell bizonyítania, ennek sikere esetén a haszonbérbe adó nem tagadhatja meg a méltányos haszonbércsökkentést, illetőleg annak elengedését, feltéve, hogy ezt az igényét a haszonbérlő még a betakarítás előtt közölte a haszonbérbe adóval, annak érdekében, hogy az utóbbi a haszonbérlő állításait kétség esetén ellenőrizni is tudja. A bérmérséklés, illetőleg a bérelengedés mértéke függhet attól is, hogy a haszonbérlő eleget tett-e kárelhárítási, illetőleg kárenyhítési kötelezettségeinek (például a kifagyott vetést tavasszal pótolhatta volna, vagy a belvíz okozta károkat, annak elmúltát követően ugyancsak enyhíthette volna újabb részleges vetéssel stb.).
Az adott évben mérsékelt, illetőleg elengedett haszonbér a törvény kizáró rendelkezése folytán véglegesen elvész a haszonbérbe adó részére, hiszen azt a következő, esetleg az átlagot jóval meghaladóan sikeres évben sem igényelheti már.

Ügyvéd-Vpm.

www.drguba.hu

képviselőő #   2012.07.28. 19:26

Egy hekyi szövetkezettel közöttem földhaszonbérleti szerződést 9 éve. A szerződésben rögzitve vannak az adatok, illetve a haszonbérleti dij. ami 20 kg buza/Ak.
Második évben fordul elő, hogy előbb vadkárra hivatkotva ( miközben a kamionok vitték ki a terményt ezer számra a telephelyről) nem kaptunk gabonát, bérleti dijként. Idén az aszály (jogosan, az volt..) a kifogás ami miatt nem addnak bérleti dijat.
Az előző elmaradás után 1 évvel, csökkentett áron kifizették (nem terményt adtak, mint a szerződésben szerepel)az elmaradást.
Mit tehetek, azon túl hogy megszüntetném a szerződésem....? (sajnos egyenlőre osztatlan közös tulajdonról van szó) Az állataim éhesek.... ők használják a földem.. és nem kapok semmit cserébe...!!! (kb 35q gabonáról lenne szó)
A szerződésben az adatokon túl az időtartam, felmondás,.. dolgokra van kitérés.
Köszönöm a válaszok.

MajorDomus # e-mail 2010.11.11. 22:36

Olvasd el a szövetkezet alapszabályát. Abból mindent ,tudsz

titasz # e-mail 2010.11.11. 14:29

Tisztelt Fórumozók!
Ki tudna tanácsot adni? Mg szövetkezeti tag vagyok, de nem dolgozó, mivel nem tudtak munkát adni. Soha nem küldenek értesítést a gyűlésről, nem tudom, nyereséges vagy veszteséges a szövetkezet, mivel semmit nem kapok. Nem írathatok terményt, mint az ott dolgozók. Én úgy tudom, de lehet, tévedek, ugyan olyan jogok illetnek meg engem, mint az ott dolgozókat. Van-e esélyem, ha a Bírósághoz fordulok,? Mivel a Szövetkezeti elnökkel nem jutok egyezségre.

A Másik kérdésem az lett volna ,amit Bahasa már megfogalmazott annyi kiegészítéssel, köteles vagyok e elfogadni, a haszon-bérmérséklési, értesítést , mikor nem előre jelezték, november 08. dátummal küldték ki.
A választ előre is köszönöm

Bahasa #   2010.07.26. 17:53

Sziasztok!

Egy Kft. termőföldterületet vesz haszonbérbe egy magánszemélytől. Nyár közepén bejelenti, hogy a Ptk. 455. §-ára és a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv. 17. §-ára való hivatkozással rendkívüli esemény előidézte terméscsökkenés miatt haszonbérmérséklés, illetőleg haszonbér-elengedés jogával kíván majd élni a 2010. évre vonatkozóan.

Tisztában vagyok vele, hogy ez egyelőre az utóbb hivatkozott jogszabályhely "Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbe adóval közölni" kitételnek felel meg; tehát egyfajta előzetes tájékoztatás.

Kérdéseim az alábbiak lennének:

Köteles-e a Kft. mint haszonbérbevevő a haszonbérbeadó felé bizonyítani, hogy ténylegesen mekkora terméskiesése van; illetve hogy ez a terméskiesés eléri-e az 1/3-os mértéket? Ha igen: Milyen módon (pl. a saját "szakértői", vagy független kárbecslők útján, stb.)? Ha nem: elég pusztán hivatkoznia arra, hogy 1/3-ot elérő terméscsökkenés történt; és ha a haszonbérbeadó nem ért ezzel egyet, akkor esetleg neki, a haszonbérbeadónak kell bizonyítania egy olyan ügyben, ahol a bizonyítékokat már vagy betakarították, vagy a betakarításuk folyamatban van?

A Kft. a mezőgazdasági földterület után állami támogatást vesz igénybe. A mezőgazdasági földterület biztosítva van. Ha a Kft.-t elemi csapás vagy rendkívüli esemény miatt valóban kár éri: azt a biztosító a Kft. részére megtéríti. Kérdésem az, hogy: Előállhat-e egy olyan helyzet, hogy pl. ugyan nem terem meg az átlagos termés kétharmada, viszont a Kft.-t a biztosításból befolyt pénz kompenzálja a kár tekintetében, és egyúttal a Kft. jogosan követel a haszonbérbeadótól haszonbérmérséklést, illetve haszonbér-elengedést?(!)

Félre ne értsen senki! Pontosan tudom, hogy ez az év a mezőgazdaságban termelők számára elég katasztrofálisan alakult. De azt is látni kell, hogy ez az az ország, ahol pl. árvíz miatti segély után folyamodnak a ténylegesen árvízzel súlytott területektől 200-300 km-re eső településeken is olyanok, akiknek árvizet utoljára a köbüknagyszülei láttak Noé idején. Jelenleg is valami hasonlóról van szó. Az adott területen lehet, hogy az évi átlagosnál valamivel kevesebb termés van, de nem 67%, vagy az alatti. A Kft. munkatársai már a levél kiküldése előtt több haszonbérbeadó előtt jelezték, hogy idén nem szándékoznak hasznonbérleti díjat fizetni. Tehát itt nagy valószínűséggel igazából nem is arányos haszonbér-mérséklésről, hanem haszonbér-nemfizetésről lesz szó. Mondvacsinált okokra való hivatkozással. Mert nincs annál jobb üzlet, ha államilag dotált, hasznot hozó, biztosított termőföld után még haszonbérleti díjat sem kell fizetni. És nem tudom, hogy a haszonbérbeadó egyáltalán mit tehet, milyen eszközök vannak a kezében ennek megakadályozására. Esetleg még most, a termés betakarítása előtt menjen ki a földterületre egy fényképezőgéppel, és karcolja a göröngyök közé egy napraforgó szárával, hogy "Ez a termésdús földterület Kovács István kisnyugdíjasé"; aztán a bíróság meg vagy hisz neki, vagy nem, de inkább az utóbbi?!

A vonatkozó jogszabályok:

1959. évi IV. törvény
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Ptk. 455. § (1) A haszonbért időszakonként utólag kell megfizetni.
(2) A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg, méltányos haszonbérmérséklést, illetőleg haszonbér-elengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbe adóval közölni.
(3) A mérsékelt vagy elengedett haszonbér pótlását a következő évek terméséből sem lehet követelni.

1994. évi LV. törvény
a termőföldről

17. § A haszonbérlő arra az évre, amelyben elemi csapás, vagy más rendkívüli esemény okából az átlagos termés kétharmada sem termett meg, ha törvény másként nem rendelkezik, méltányos, a terméskieséssel arányos haszonbérmérséklést, illetőleg haszonbér-elengedést igényelhet. Erre irányuló igényét köteles még a termés betakarítása előtt a haszonbérbe adóval közölni.

Mindenki a maga szerencséjének jogásza.

Immaculata (törölt felhasználó) #   2010.02.02. 16:18

Már hogy volna jogszerű?

Aki az elővásárlási jogával élni akar, az ugyan azokkal a feltételekkel élhet, mint az ajánlatot tevő. Márpedig ha az ajánlattevő úgy vette birtokba a területet, hogy nyitva állt a nyilatkozattételre álló idő, és ezen idő alatt megterhelte az ingatlant, akkor bizony a területet olyan állapotban kell visszaadnia az elővásárlási jogosultnak, ahogyan az ajánlat pillanatában volt.

ingrid07 # e-mail 2010.02.02. 13:46

kösz a választ. akkor ez elég szívás.

MajorDomus # e-mail 2010.02.01. 20:27

Igen !

ingrid07 # e-mail 2010.02.01. 09:18

Köszi a választ.
A probléma az,hogy állítólag már elvégezték a műtrágyázást, így mi már nem tudunk választani. Ilyenkor el kell fogadni ezt az összeget? Merthogy mi jóval olcsóbban meg tudtuk volna csináltatni!?

MajorDomus # e-mail 2010.01.29. 22:38

A kiirási feltétel jogszerű, a mütrágyázázási kötelezettség- előirása is, de az nem hogy kikötik az összeget. A kezelés a te dolgod lesz, de hogy kivel csináltatod és mennyiért az a te gondod.

ingrid07 # e-mail 2010.01.29. 21:07

Tudnátok segíteni előhaszonbérleti jog gyakorlása témakörben?
Ki van függesztve egy haszonbérleti ajánlat,amire élni szeretnénk előhaszonbérleti jogunkkal.
A kifüggesztés rögzíti,hogy a birtokbaadás az ajánlat aláírásának napján megtörtént és előhaszonbérleti jog gyakorlása esetén több millió ft.értékű műtrágyázási költséget kell megfizetni.
Ez így jogszerű?Ráadásul most műtrágyázási tilalom van,a másik meg,hogy mi olcsóbban is meg tudnánk csináltatni!?

MajorDomus # e-mail 2010.01.28. 22:54

Szerintem is !
Nekem van 4,3 ha 43 ak földem,ez Mo legjobb-, lösz talaja.
Jelenleg 1,279/ak fizetnek érte, én ezt is keveslem, szerencsére jövőre lejár az 5 éves szerződés .
Ha jó a föld, legalább 1000 ft/ak !

Pisti51 # e-mail 2010.01.28. 17:00

Az a helyzet hogy örököltem 13 ha szántóföldet és haszonbérbe szeretném adni,igaz hogy most is haszonbérben van de az aug.31 én lejár.Ha ezt meghosszabítjuk mennyit is kérhetek érte ha-ként? Figyelembe véve a területalapú támogatást és aranykorona értéket?!Mennyi is a szokásos bérleti díj? Ami most fut az 10 évvel ezelőtt kötetett és azóta nem emeltek rajta semmit 320ft/ak-ként. Szerintem ez nagyon kevés. Vajon mennyit kérhetek jogszerűen?
Tisztelettel:
Köszönöm