Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


testvérek közötti öröklés

nonolet # e-mail 2018.01.14. 23:47

Pulsatill

Akkor ideje végre megtanulni..

1.
magyarul

2.
gondolkodni

Pulsatill # e-mail 2018.01.14. 18:00

Köszönöm a választ!

drbjozsef # e-mail 2018.01.14. 17:01

biztonság kedvéért :

másik örökös, tehát a testvére örököl = másik örökös, tehát a férjed testvére örököl

drbjozsef # e-mail 2018.01.14. 17:00

Pulsatill,

ha a férjed és a leszármazói is visszautasítják a hagyatékot (ha a leszármazók kiskorúak, akkor ehhez a gyámhivatal beleegyezése is kelleni fog, ha van pozitív hagyaték, akkor nem nagyon fognak beleegyezni), akkor a másik örökös, tehát a testvére örököl. Ha ő és az ága esne ki, csak akkor jönne az elhunyt oldalági rokona.

Pulsatill # e-mail 2018.01.14. 15:51

Köszönöm a válaszát! Olvastam a törvényt, és egyéb jogi szöveget, mégsem derült ki számomra az egyértelmű válasz, ezért érdeklődnék itt.

nonolet # e-mail 2018.01.14. 15:14

PTK-ban benne van a sorrend...

A sor legvége a Magyar Állam.

- -

Íme: https://net.jogtar.hu/…jegy_doc.cgi?…

HARMADIK RÉSZ
TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS
VIII. CÍM
A TÖRVÉNYES ÖRÖKLÉS ÁLTALÁNOS RENDJE

Pulsatill # e-mail 2018.01.14. 13:22

Tisztelt Fórum!

Férjem és férjem testvére hamarosan örökölnének 1/4-1/4 házrészt. A férjem visszautasítja az örökséget. Ekkor tudom, hogy a gyerekei jönnek az öröklési sorban, de ők is visszautasítják az örökséget. Ki lesz a következő az öröklési sorban? Az elhunyt másik fia, vagy az elhunyt testvére következik?

Lyonee #   2018.01.10. 17:08

Miféle osztozkodás? Ha hárman örökölték az ingatlant, akkor mindegyik eladó külön szerződést kötött a tulajdonrészének eladásakor. Ehhez a másik kettőnek semmi köze. Még az is előfordulhat, hogy nem ugyanannyiért adta el, mint a többi, még akkor is, ha a tulajdoni arányok megegyeztek. Ez csak rá és a vevőre tartozik. Hogy a tulajdonos mit csinál a számlájára került pénzzel, az már az ő dolga. Ebbe az eljáró ügyvéd nem szólhat bele.
A testvérek rendezzék le egymás között a tartozásokat, ha van egyáltalán alapja a követelésnek. Ha másképpen nem megy bíróságon. Ez már egy másik ügy.

drbjozsef # e-mail 2018.01.10. 14:39

Nem bonyolult, inkább kicsit értelmetlen.

Létezhet e ,hogy bármilyen szerződés nélkül tartásdíjat vonjanak le az állandó jövedelemmel nem rendelkezőtől?

Tartásdíjat? Miből vonja le és ki, ha nincs jövedelem? Biztos tartásdíjra gondolsz? Ennek mi köze az ingatlanhoz?

A ingatlan értékét ügyvéd nélkül,az egyik testvér önhatalmúlag eloszthatja?

Értékét? Akár tizenkettővel is eloszthatja, de deriválhatja is ha akarja.
Arra gondolsz, hogy az eladás után kapott pénzt önhatalmúlag eloszthatja-e? Ügyvéd nélkül? De hiszen ügyvéd nélkül nem is tudtátok eladni ingatlant, és kellett ott készülnie szerződésnek is. Ha az adásvételi szerződésben nem állapodtatok meg másban, akkor a tulajdoni hányadok arányában (esetetekben három egyenlő részre) kellene elosztani a pénzt. Aztán ha valaki többet akar belőle (mert pl. nem lakott az ingatlanban, míg a többiek használták), annak utána kell kérnie a különbözetet amit gondol, és megegyezni a többiekkel. Ha nincs megegyezés perelhet bíróságon. Normális esetben nem is kellett volna egy tulajdonosnak megkapnia a teljes ingatlan után járó összeget.

csillagidő # e-mail 2018.01.10. 10:07

Tisztelt Fórum!

Az ügy nálunk is elég bonyolult.
Adott 3 testvér. Szülők elhunytak,ekkor az egyik testvér elköltözött.
Ketten a lakásban maradtak,kisebb tartozást halmoztak fel,mivel az egyiküknek nem volt állandó jövedelme.
Eladásra került az ingatlan.
Létezhet e ,hogy bármilyen szerződés nélkül tartásdíjat vonjanak le az állandó jövedelemmel nem rendelkezőtől?
A ingatlan értékét ügyvéd nélkül,az egyik testvér önhatalmúlag eloszthatja?

Köszönöm válaszukat!
M.

ObudaFan # e-mail 2017.11.06. 15:29

Lakásingatlan után 9%-ot, minden egyéb örökség után 18%-ot.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

szabiku # e-mail 2017.11.06. 14:41

Tisztelt ObudaFan!
Azt szeretném kérdezni, hogy mennyi illetéket kell fizetnie (pl. %-ban) az illetőnek, ha az édestestvérétől örökölt a következő esetben: A meghalt testvérnek már nem élt az utódja, se szülei. Végrendeletben testvérére hagyta házának 40%-át, ami kb. 10 millió forint az értékbecslés alapján.
Válaszát előre is köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.11.05. 17:42

Bocs, úgy.

www.kbs-ugyved.hu

Lyonee #   2017.11.05. 17:36

Az már 6 negyed lenne. A 3 féltestvér a felének az egynegyedét, vagyis 1-1 nyolcadrészt? Az Első meg 5 nyolcadrészt?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.11.05. 12:37

A testvérek örökölnek. Akivel mindkét szülő közös, az 3/4-három negyedet, a többiek egy-egy negyedet. (Ha nincs ági vagyon.)

www.kbs-ugyved.hu

kissss # e-mail 2017.11.05. 11:59

A kérdés öröklésről szól. Ketten vagyunk testvérek, és apánk már nem él (és anyánk sem), sem az apai nagyanyánk sem nagyapánk, de az apánk testvére igen (ő az apai nagynénénk). Az apai nagynénénknek és a már nem élő apánknak van 3 féltestvére apai nagyapánk második házasságából. Az a kérdés hogy apai nagynénénk utána végrendelet hiányában hiányában,kik örökölnek és hányad részt?

ObudaFan # e-mail 2017.10.17. 22:48
Nercsi # e-mail 2017.10.17. 20:54

Kedves Óbudafan! Testvéremmel együtt köszönjük augusztusi segítő válaszodat, haszonos volt a hagyatéki tárgyaláson. A közjegyző nem volt a helyzet magaslatán.
Üdvözlettel: Nercsi

ObudaFan # e-mail 2017.10.07. 08:49

A közös tulajdon tárgyait elsősorban természetben kell megosztani. Ez itt nem járható.

A közös tulajdon tárgyait vagy azok egy részét - ha ez a tulajdonostársak körülményeire tekintettel indokolt - megfelelő ellenérték fejében a bíróság egy vagy több tulajdonostárs tulajdonába adhatja. Ehhez a tulajdonjogot megszerző tulajdonostárs beleegyezése szükséges, kivéve, ha a bíróság a közös tulajdonban álló ingatlanrészt az abban lakó tulajdonostárs tulajdonába adja, és ez nem sérti a benne lakó méltányos érdekeit.

Ha a közös tulajdon más módon nem szüntethető meg, vagy a természetbeni megosztás jelentős értékcsökkenéssel járna vagy gátolná a rendeltetésszerű használatot, a közös tulajdon tárgyait értékesíteni kell, és a vételárat kell a tulajdonostársak között megfelelően felosztani. A tulajdonostársakat az elővásárlási jog harmadik személlyel szemben az értékesítés során is megilleti.

A közös tulajdon tárgyának a tulajdonostárs tulajdonába adása esetén a megfelelő ellenértéket, az árverés útján való értékesítésnél a legkisebb vételárat a bíróságnak ítéletében kell megállapítania. Az ítéletben megállapított legkisebb vételárat a végrehajtás során sem a végrehajtó, sem a bíróság nem változtathatja meg.

Ha olyan ingatlan közös tulajdonát kell megszüntetni, amelyben az egyik tulajdonostárs benne lakik, a bíróság őt az ingatlan elhagyására kötelezi, vagy - ha az ingatlan elhagyására kötelezés a benne lakó tulajdonostárs méltányos érdekét sérti - részére a tulajdoni hányadával arányos használati jogot alapít. A használati jog értékcsökkentő hatását az ingatlanban maradó tulajdonostársnak kell viselnie mind a magához váltás folytán fizetendő ellenértéknek, mind az árverési vételár felosztási arányának a meghatározásánál. A használati jog bíróság által meghatározott és törvény által biztosított terjedelmének jelentős túllépése esetén a bíróság a tulajdonos kérelmére a használati jogot megszünteti.

Az ingatlanon fennálló közös tulajdon - ha a társasház létesítésének feltételei egyébként fennállnak - az ingatlan társasházzá alakításával is megszüntethető. Ha a közös tulajdont társasházzá alakítással a bíróság szünteti meg, a társasház alapító okiratát a bíróság ítélete pótolja.

A bíróság nem alkalmazhatja a közös tulajdon megszüntetésének olyan módját, amely ellen valamennyi tulajdonostárs tiltakozik.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.07. 08:47

Megváltásra kötelezni csak azt lehet, aki bent lakik.
Írtam, hogy mennyibe kerülhet.

www.kbs-ugyved.hu

nonolet # e-mail 2017.10.07. 08:42

Még az is lehet.
Annak kell aki képes rá és akarja is.

Meg az is lehet, ha nem tudtok eredményre jutni,
hogy végül árverésre kerül a ház és a befolyt pénz lesz elosztva. Már amennyi marad belőle a per+árverés után, ha marad egyáltalán...

-

A tulajdonosok egyetemlegesen felelnek a közös tulajdon terheiért. Ha nincs közöttük érvényes használati megosztási szerződés.

Aztán majd egymással lemeccselik a terhek egymás közötti elszámolását.

-

Esetleg havi részletfizetésre eladni a tesónak azt az 1/4 részt ?
Egyben jelzálog jogot alapítva a tartozásra az ingatlanon.

HA így megveszi, akkor az e miatti tartozása
(a részletek elmaradása) már végrehajtható lesz
rajta.

Így végül a pénzedhez jutsz idővel, mert

  • vagy kifizeti apránként
  • vagy az ő költségére végrehajtod a volt 3/4 részéből
Marco64 # e-mail 2017.10.07. 08:24

Köszönöm a választ.Esetleg nincs olyan kikötés,hogy a nagyobb tulajdonosi hányadnak kell kifizetni a kisebbet?Nagyságrendileg mennyi időben és pénzben egy ilyen per?
Még az is lehet,hogy a végén nekem kell megvenni(kifizetni)a nagyobbik részt?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.10.07. 08:01

Bármelyik tulajdonostárs bíróságtól kérheti a közös tulajdon megszüntetését. (Jobb megegyezni, mert elég drága mulatság, elviheti az ingatlan értékének a negyedét-harmadát.)

www.kbs-ugyved.hu

Marco64 # e-mail 2017.10.07. 07:19

Szép napot kívánok!Egy kis jogi segítségre lenne szükségem.Van egy testvérem,és örököltünk egy lakást az édesanyánk után.Én 1/4,a testvérem 3/4 részben lettünk tulajdonosok.Én el szeretném adni a részemet,így pénzhez jutni belőle,de a testvérem nem hajlandó az ingatlant értékesíteni és mivel a jövedelme alacsony kifizetni sem tud.A lakásban ő lakik és nem fizeti a költségeket.Tud nekem segíteni valaki,hogy hogyan juthatok az örökös részemhez,illetve ha a rezsi nem fizetése miatt történő lakásra terhelés mennyiben érinti a részemet.Köszönöm a segítséget.

Nercsi # e-mail 2017.08.10. 13:47

Köszönöm a választ ObudaFan!