Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Élettársi viszony utáni öröklés

ObudaFan # e-mail 2015.08.21. 22:50

Az élettársat a vagyonszaporulatból a szerzésben való közreműködése arányában, elsősorban természetben illeti meg részesedés. A háztartásban, a gyermeknevelésben valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a szerzésben való közreműködésnek minősül.
Természetesen az ingatlan értékéből a telekérték pedig az élettársad különvagyona.
Megállapodni természetesen eltérően is megállapodhattok.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.08.21. 19:00

Tulajdonjogi igényed lehet a ház bizonyos hányadára.
Szerződéssel miért ne lehetne haszonélvezetet alapítani? Más kérdés, hogy az élettársadnak abban mi a jó.

www.kbs-ugyved.hu

Attilaxxxv # e-mail 2015.08.21. 15:58

Üdv!
Élettársi kapcsolatban élek, közösen építettünk házat a párom telkére és nevére.(15 éve)
Azt szeretném megtudni hogy mi illet engem, vagy lehet e haszonélvezeti jogot alapítani és ennek mi az anyagi vonzata?
Választ előre is köszönöm.

ObudaFan # e-mail 2015.08.10. 15:28

kis.lszl

Látni kellene az egyezséget és a NAV határozatát, de szerintem nem. Mondjuk az Itv-ből az élettársi közös tulajdon megosztására vonatkozó különös szabályt hatályon kívül helyezték, ami némi bizonytalanságra ad okot.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

ObudaFan # e-mail 2015.08.10. 15:24

hama44

Azt hallottam, hogy ettől függetlenül, 15 év után mindent örököl az élettárs, ill. mindennek fele sz övé.

Ez tévedés. Persze, pl. végrendeletben neki juttathatja a lányotok a házat, vagy neki is ajándékozhatja éppen, azzal, hogy kötelesrészre igényetek lehet a lánotok elhalálozása esetén.

Visszperelhető e az ingatlan

A meglévő ajándékot az ajándékozó visszakövetelheti, ha arra a szerződéskötés után bekövetkezett változások miatt létfenntartása érdekében szüksége van, és az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti. A megajándékozott nem köteles az ajándék visszaadására, ha az ajándékozó létfenntartását járadék vagy természetbeni tartás útján megfelelően biztosítja.

Ha a megajándékozott vagy vele együtt élő hozzátartozója az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója rovására súlyos jogsértést követ el, az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket.

Az ajándékozó visszakövetelheti az ajándékot, vagy követelheti az ajándék helyébe lépett értéket akkor is, ha a szerződő felek számára a szerződéskötéskor ismert olyan feltevés, amelyre figyelemmel az ajándékozó az ajándékot adta, utóbb véglegesen meghiúsult, és e nélkül az ajándékozásra nem került volna sor.

Visszakövetelésnek nincs helye, ha az ajándék vagy a helyébe lépett érték a jogsértés elkövetése időpontjában már nincs meg, továbbá ha az ajándékozó a sérelmet megbocsátotta; megbocsátásnak, illetve a visszakövetelésről való lemondásnak számít, ha az ajándékozó az ajándékot megfelelő ok nélkül hosszabb idő nélkül nem követeli vissza.

A leírtak alapján nem lehet egyértelműen állást foglalni arról, hogy ezek a körülmények fennállnak-e.

, ha igen, mennyi a perköltség

Az illeték a pertárgy értékének 6%-a, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint.

, és nyugdíjasok lévén mentességet ez alól kérhetünk-e?

A vagyoni-jövedelmi helyzettől függően lehet ilyen vagy olyan költségkedvezményben részesülni.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

hama44 # e-mail 2015.08.08. 07:33

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Lányomnak 15 éves korában vettünk egy házat, amikor még nem dolgozott,sajnos haszonélvezetünk nincs rajta.Együtt lakunk, ők az emeleten, mi a földszinten.13 éve együtt él valakivel, aki ugyan ide nincs bejelentve.Azt hallottam, hogy ettől függetlenül, 15 év után mindent örököl az élettárs, ill. mindennek fele sz övé.
Ha esetleg eladnánk a házat, az összeget a lányom bankszámlájára utalnák, mi pedig mehetnénk a híd alá?Visszperelhető e az ingatlan, ha igen, mennyi a perköltség, és nyugdíjasok lévén mentességet ez alól kérhetünk-e?
Tisztelettel várom válaszát:Mária

kis.lszl # e-mail 2015.08.03. 12:03

Tisztelt Ügyvéd urak,
Adott egy 20 éves nem bejegyzett élettársi kapcsolat. A férfi tavaly elhunyt. A közösen épített (2008) ház (46 Mft a leltár szerint) + 12MFt értékpapír + egy autó (4 MFt a leltár szerint) ezeket a vagyontárgyakat az együtt élés ideje alatt szerezték + ingatlanok 15 MFt össz értékben (a leltár szerint) ami már a férfi tulajdonában volt a közös együtt élésük előtt. Egyébként minden a férfi nevére volt írva. Egyedüli örökös fiával, aki a férfi első házasságából született, egyezség jött létre, amiben elismerte az élettársi kapcsolatot így a hölgy megkapta a ház felét, élettársi vagyonközösség megszüntetése címén. Közjegyző előtt, a hagyatéki tárgyalás keretein belül. Jobbnak láttuk a bíróság mellőzését. Minden más az örökösé lett.

A kérdés pedig az: jogos-e a NAV részéről a ház fele után a hölgy részére a visszterhes vagyonátruházási illeték kiszabása?
Az indoklásban örökösnek titulálják, pedig nem volt végrendelet sem és tudtommal a nem bejegyzett (régebben) élettárs nem örökös. Szerintünk csak a saját pénzét kapta vissza,amit már leadózott egyszer. Semmilyen öröklés ill. vásárlás nem történt. Tulajdonképpen közel 45MFt. bizonyíthatóan bevitt vagyona volt a kapcsolatba, és még a házat is egy szűz telekre építették amit 2007-ben vásároltak. Sajnos ezt is az elhunyt élettárs nevére. Kérem szíves állásfoglalásukat.

Tisztelettel:László

ObudaFan # e-mail 2015.06.16. 15:28

pintimi

Gondolom, nem bejegyzett élettársak vagytok, hanem csak az élettársak közjegyzői nyilvántartásában szerepeltek.
A te külön adósságod miatt vele szemben nem léphetnek fel, ha ő sem nem adóstárs, sem nem kezes.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

pintimi # e-mail 2015.06.16. 11:49

Tisztelt Fórumozók!

Annyival egészíteném ki a kérdést, hogy nem csak halálom után, hanem elötte is (mármint életünkben) követelhetnek-e Tőle bármit is, az én külön adósságom miatt (bírósági végrehajtás, bármilyen követelés, egyedül felvett hitel törlesztés, stb)

Válszotokra várva, köszönettel:
pintimi

pintimi # e-mail 2015.06.15. 17:20

Tisztelt Fórumozók!

Élettársammal regisztrált élettári jogviszonyban vagyon elkülönítő rendszerben élünk. Kérdésem az lenne, hogy halálom után az én különvagyonom, vagy különvagyonommal kapcsolatos tartozásom, bárminemű adósságom, illetve velem szemben jogerős még ben nem hajtott követelést örökölhet-e?
Választokat köszönöm!
Üdvözlettel:
pintimi

saso # e-mail 2015.05.27. 22:15

Köszönöm szépen a válaszait!

ObudaFan # e-mail 2015.05.27. 06:54

Az öröklés tényét nyilván elsősorban hagyatékátadó végzéssel. A megtakarítást, gondolom, számlakivonattal. Azt, hogy éppen ebből vetted az ingatlant, ideális esetben szintén banki iratokkal. Ha nem megy, akkor meg lehet próbálni tanúkkal, ha vannak rá.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

saso # e-mail 2015.05.26. 16:35

Köszönöm szépen a válaszát!

Technikailag , hogy lehet bizonyitanom?Meg van apám végrendelete és az , hogy mennyit örököltem.Sikertelen bizonyitás esetén az elhunyt társam gyerekei örökölnek?Ha igen akkor ki is kell öket fizetnem? Ebben az esetben köteleznek a ház eladására, mivel nincs készpénzem?Mégegyszer köszönöm!

ObudaFan # e-mail 2015.05.26. 16:22

Sok év együtt élés után sem lesz közös a különvagyon, de neked kell igazolni a különvagyoni jelleget. Tehát azt is, hogy mennyit örököltél, mennyi megtakarításod volt az életközösség előttről és azt is, hogy ezeket erre a házra fordítottad.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

saso # e-mail 2015.05.26. 12:34

Köszönöm szépen a válaszát! Édesapám végrendelkezett és 1300000 ft-ot örököltem .A házat 3600000. ft-ért vettem én.Tehát részben az örökségböl a többi saját megtakaritásból.Ezzel igazolom a ház vásárlása az örökségemböl keletkezett? Értéknövelö beruházás nem volt.Jól értem akkor sok év együtt élés után, közös a ház? Tehát az ö gyerekei örökölnek? Ha igen akkor ki kell öket fizetni?Vagy csak halálom után kapnák meg?Bocsánat a sok kérdésért.

ObudaFan # e-mail 2015.05.25. 11:23

saso

Ha tudod igazolni, hogy azt teljes egészében a szülői örökségből vetted és értéknővelő beruházásokat sem hajtottatok végre közösen, akkor a különvagyonod.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

saso # e-mail 2015.05.23. 12:17

Tisztelt ügyvéd urak, jogi hozzáértök!
ujból megkérdezném, ugyanis nem kaptam választ.Esteleg nem jól tettem fel a kérdéseimet? Több kérdésem is lenne.Élettársam nem rég elhunyt( nem bejegyzett).Több mint 20 évig voltunk együtt.Kapcsolatunk kezdeti évében szülöi örökséböl vettem egy házat , ott én vagyok az egyetlen tulajdonos.Élettársamnak van három, elözö házasságából származó gyermeke, nem velünk nöttek fel.Ök most örökölnek a házból, ha igen akkor elöfordulhat ,hogy a biróság arra kötelez , hogy fizesem ki öket? Egy évben örököltem ( aból vettem a házat)és ugyan abban az évben kezdödött az élettársi kapcsolatom, ezt nem tudom miként bizonyitható be.Ha mégsem lessz külön vagyon a ház , akkor benne maradhatok, még élek?Ha nem akkor lenuláznám magamat. Nem ér sokat a ház, de ha felét elviszik az örökösök a maradékból semit sem tudnék vásárolni.

ObudaFan # e-mail 2015.05.18. 14:59

Jázmin42

  1. Nem.
  2. Nem az a lényeg, hogy az adott vagyontárgy szerzéséhez hozzájárult-e, hanem hogy általában a szerzéshez hozzájárult-e.
  3. Legalábbis vélelmezni fogja a bíróság, hogy a közös életvitalre lett fordítva.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

saso # e-mail 2015.05.18. 12:05

Tisztelt ügyvédek!
Több kérdésem is lenne.Élettársam nem rég elhunyt( nem bejegyzett).Több mint 20 évig voltunk együtt.Kapcsolatunk kezdeti évében szülöi örökséböl vettem egy házat , ott én vagyok az egyetlen tulajdonos.Élettársamnak van három, elözö házasságából származó gyermeke, nem velünk nöttek fel.Ök most örökölnek a házból, ha igen akkor elöfordulhat ,hogy a biróság arra kötelez , hogy fizesem ki öket? Egy évben örököltem ( aból vettem a házat)és ugyan abban az évben kezdödött az élettársi kapcsolatom, ezt nem tudom miként bizonyitható be.Ha mégsem lessz külön vagyon a ház , akkor benne maradhatok, még élek?Ha nem akkor lenuláznám magamat. Nem ér sokat a ház, de ha felét elviszik az örökösök a maradékból semit sem tudnék vásárolni.

Jázmin42 # e-mail 2015.05.15. 23:19

kedves szakértők,
a segítségüket kérnem az alábbi szituációban:
Édesapám (72 éves) 8 éve él élettársi viszonyban egy hölggyel. Ez idő alatt apám a nyugdíja mellett gazdálkodást folytatva pár hektár földet vett. Az élettársa az utóbbi 5 evet munkanélküliként illetve minimális jövedelmű keresetéből élt es több millió hitelt halmozott fel a saját ingatlanaira. A házi munkához való hozzájárulása a hölgynek minimális, nem járul hozzá anyagilag a háztartási kiadásokhoz sem. A tulajdonomban levő ingatlanban élnek, amin nincs haszonélvezeti jog. Kérdéseim :

  1. Mindenhol azt olvasom, hogy az élettársat megilleti a használati jog a "közösen használt ingatlanhoz". Akkor is ha nem tulajdonosa az ingatlannak egyikőjük sem?
  2. amennyiben sem pénzzel sem munkával nem járult hozzá a földtulajdon szerzéséhez, megis léphetne fel igénnyel a földteruletre?
  3. közös szerzésnek minősül- e az apám ellenjavallata ellenére a hölgy által a saját ingatlanaira felvett jelzáloghitel?

Köszönöm előre is,
Jazmin

maratonlady # e-mail 2015.04.20. 18:47

Köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.04.20. 14:51

Ajándékozásnak hívják.

www.kbs-ugyved.hu

maratonlady # e-mail 2015.04.20. 11:09

Tisztelt dr. Kovács Béla Sándor!
Idősotthonban élő ismerősöm miatt kérdeznék. Az úr, akiről szó van, kb. 6 évvel ezelőtt elvált a feleségétől, a közös vagyoni ingóságok közül sem természetbeni kiadásra nem tartott igényt, sem pedig pénzbeli értékkiegyenlítést nem követelt. A közös tulajdont képező ingatlan kizárólagos használója a feleség lett, ő fizeti a költségeket és óvja az ingatlan állapotát az ingatlan értékesítéséig. Az ingatlant közösen értékesítik, és az úr eladás esetén 5 millió ft megfizetésére tart igényt. (van egy közös nagykorú gyermekük is, de a rokontartást és az ezzel felmerülő költségeket a feleség vállalta)
Időközben az idős élettársi kapcsolatot létesített egy hölggyel, jó viszonyt ápolt annak lányával. Az élettárs a tavalyi év folyamán elhunyt, az idős férfi pedig szeretné valamilyen formában az eladás utáni 5 millió forintot erre a hölgyre (élettárs lánya) átruházni. Milyen megoldási lehetőséget ajánl erre Ügyvéd úr? Kit keressen, merre forduljon? Köszönettel, Mary

Business Law # e-mail 2015.04.20. 10:57

Kedves Csillag55,

a leirtak alapjan, egyaltalan nem erzem Ont negative figuranak a tortenetben. Nincs miert magyarazkodnia. :)

Egyertelmu hogy 'valami' jar Onnek az edesanyja utan, a kerdes csupan az, mennyi es azt hogyan lehet bizonyitani.
Nyilvan ezert tanacsos, es teljesen egeyrtelmu, hogy ugyvedhez kell forduljon.

Csillag55 # e-mail 2015.04.20. 10:04

Kedves Hozzászóló!12 évig (Édesanyám lábtörése óta) hétvégén főztem, mostam, takarítottam és éppen amire szükségük volt, egész családommal együtt segítettük őket. Amikor Édesanyám hirtelen meghalt megjelent egy távoli rokon és velünk már nem állt szóba az élettárs.Előtte egy tál ételt sem kapott tőle, de nagyon szépen tudott mosolyogni és ezért ő lett a nyerő.Tőlem is megkérdezte, hogy gondoznám-e, természetesen- hisz eddig is ezt tettem-, válaszoltam.Miközben mi gyászoltunk ,gondoskodtunk az élettársról, titokban már jártak egy ügyvédnél és már a temetés előtt megkötötték az eltartási szerződést.Ezt csak véletlenül tudtuk meg.Mivel már elhunyt és 26 évig családtagként kezeltük, ezért a jelleméről kegyeleti okok miatt inkább nem írnék.Hogy az Ön szavait idézzem: Ezért savanyú a szőlő!