Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Végrendelet és köteles rész

juditka27 # e-mail 2012.01.28. 13:33

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Apukámra ( aki távoli rokon) íratta Laci bácsi az összes vagyonát ( ami sok hold föld), ezt hivatalosan ügyvéd előtt végrendeletben tette meg. Laci bácsinak gyermeke, testvére nincs. A végrendeletben az is benne van, hogy létezik egy 30 éve nem látott feleség is. A feleségnek van gyermeke, de már semmi kapcsolat nem volt köztük. Laci bácsi egy öregotthonban élt már több éve, soha apun kivül senki sem látogatta. Laci bácsi meghalt, most volt az első hagytéki tárgyalás, amire a feleség nem jött el, de levelet írt, hogy létezik, így elnapolták. Kérdezném, hogy apu örököl e mindent, vagy van e a köteles rész amit ki kell a feleségnek fizetni, ezt pénzben, vagy földben? A következő tárgyaláson sem jelenek meg a feleség, akkor bíróságra kell menni? A feleség gyermekei örökölhetnek e? Meddig húzódhat ez el? Gondolom nekünk valami örökösödési adót is kellene fizetni, ez a földek hány százaléka lehet?
Köszönöm a segítségét.
Judit

ObudaFan # e-mail 2010.04.06. 12:05

Az örökös csak az örökrésze értékéig felel a hagyatéki tartozásokért, ráadásul az a jelzálog nem is az örökhagyó tartozása lesz, így ha az ingatlant végrehajtják, az értéke behajtható lesz azon az unokán. Így nem sok értelmét látom a visszautasításnak. Visszautasítani nem lehet valaki javára, csak a sorban következő örökös javára. Az öröklésről való lemondás - ellenkező megállapodás hiányában - a kötelesrészről való lemondást is jelenti.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

rebbeka # e-mail 2010.04.06. 10:29

Tisztelt Válaszadók!

Hagyatéki eljárással illetve köteles résszel kapcsolatban szeretnék érdeklődni.
Édesanyám végrendelete szerint három gyermeke közül az egyik lányára hagyta a tulajdonát képező ingatlant. A házat, amelyben testvéremmel élt, miután édesanyám megvásárolta, húgomék kölcsönből felújították. A végrendeletben fel van sorolva a vételár, a kölcsön összege, és az ingatlan jelenlegi forgalmi értéke, majd így fogalmaz: „a tulajdonomat képező ingatlant x gyermekemre hagyom. A megvásárolt ingatlan vételárának 1/6 -1/6 részét két gyermekemre hagyom.

Kérdéseim: lehet „vételárat” örökölni? (A vételár lehet pl. 10 Ft is.) Én ugyan közgazdász vagyok, de laikusként úgy értelmeztem a törvényt, hogy az ingatlan tiszta értéke képezi az örökség tárgyát, ami a jelenértékből levonva az örökséggel kapcsolatos költségek és a húgomék által ráfordított hitel összege, és esetleg, gondolom a felújítással előállt értéknövekmény.
Mi történik a hagyatéki tárgyaláson, ha a végrendelet szövege nem egyértelmű? Korrigálhatja a közjegyző?
Ez a megfogalmazás a köteles részt jelenti?
Kell-e az örökösnek bármilyen módon bizonyítani, hogy a végrendeletben állított összeget az ingatlanra költötte, és az valóban a végrendeletben állított összeget éri?
Ha a köteles részt öröklők a köteles rész pénzbeni megváltását kérik, akkor mi az eljárás? Az örökösnek kell megfizetnie? Milyen időtávon, és mit lehet tenni, ha nem fizet?

Végezetül: olyan hozzátartozó, aki nem örökös (élettárs), részt vehet-e a tárgyaláson, ha a háromból két örökös nem szeretné, ha jelen lenne?

Elnézést, hogy kérdések özönét zúdítottam Önökre. Sajnos, nagyon rövid az idő a tárgyalásig, és nem nagyon tudtam hová fordulni a kérdéseimmel.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget.

atass # e-mail 2010.04.06. 09:13

gondnok-gyám...Nem vagyok jogász, talán azért is itt próbálok választ kapni a kérdésemre.
PL erre:A kérdésem tahát, hogy kit lehet közreműködő személynek nevezni, mi számít közreműködésnek?
A válaszukat előre is köszönöm!!!!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.04.06. 08:54

(Egyébként nagykorú személynek nem lehet gyámja.)

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.04.06. 08:53

fogalmazhatta meg a végrendelet szövegét,

  • hatta. Ez nem több, mint a te feltételezésed, amit aligha tudsz bizonyítani.

www.kbs-ugyved.hu

atass # e-mail 2010.04.05. 23:21

Tisztel válaszadók!
Köszönöm a válaszokat, tényleg rosszul irtam a gondnokságot illetően, csak korlátozottan cselekvőképes volt az illető.Ilyen estetben ugye saját aláírásával és szavával dönthet bármi felett, a gondnok csak segít eljárni az ügyekben.Ő szóban tett végrendeletet, amit a gondnok kérésére megjelent Közjegyző rögzitett.Tehát ha jól értelmezem, közvégrendeletet hagyott.Ilyen esetben, ugye nincs szükség tanukra sem?!
„Érvénytelen az a juttatás, amely a közvégrendelet tételében közreműködő személy, valamint ennek hozzátartozója, gyámoltja vagy gondnokoltja javára szól.”

Ezt csak azért irom ide, mert a gyám(az örökös) értesitette a közjegyzőt és fogalmazhatta meg a végrendelet szövegét, mivel a végrendelkező nem tudta ilyen pontosan ezeket elmondani, nem volt fogalma az ingatlan valós értékéről, a ráköltött felújítási hitel összegéről, stb.., mivel már nagyon beteg volt.Ezen képességek hiányában kérdőjelezem meg a gyám távolállását az egésztől, mert ugye közvégrendelet tétele estén nem lehet jelen senki, aki érdekelt a hagyatékban.

A kérdésem tahát, hogy kit lehet közreműködő személynek nevezni, mi számít közreműködésnek?
A válaszukat előre is köszönöm!!!!

kaméleon # e-mail 2010.04.01. 10:26

„Az örökhagyó nem állhat cselekvőképtelenséget kizáró gondnokság alatt, mert akkor egyáltalán nem végrendelkezhet,”

Csak korlátozottan cselekvőképes ill. cselekvőképtelen volt az örökhagyó. Ebben az esetben pedig, „ha a belátási képesség korlátozottsága csak részleges, a gondnokolt minden olyan ügyben önállóan érvényes jognyilatkozatot tehet, amely ügycsoport tekintetében a bíróság a cselekvőképességet korlátozó ítéletben a gondnokolt cselekvőképességét nem korlátozza”

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.04.01. 09:42

Mindenekelőtt legyen tiszta: ha valaki közokiratba foglaltatta a végakaratát, akkor az semmiképpen nem szóbeli végrendelet, hanem írásos.
Nagy valószínűséggel tévedsz más körülményeket illetően is. Az örökhagyó nem állhat cselekvőképtelenséget kizáró gondnokság alatt, mert akkor egyáltalán nem végrendelkezhet, márpedig nincs az az ügyetlen, figyelmetlen közjegyző, aki ezt az akadályt ne észlelné.
Amikor pedig azt mondod, hogy az örökhagyó nem képes megfogalmazni az akaratát, akkor a közjegyzőt bűncselekmény elkövetésével, közokirathamisítással vádolod. Amit azért meg kellene fontolni.

Nem készül hangfelvétel, és tanúk sem kellenek. Tudod, éppp a közjegyző az, aki tanúsít. Hivatalból. Jelen meg az lehet, akinek a végrenedelkező megengedi.

www.kbs-ugyved.hu

atass # e-mail 2010.03.31. 23:30

Egy fontos kérdésem lenne:

Szabályosan tehetett-e egy súlyos betegségben szenvedő, morfiumos kezelés alatt álló, önállóan cselekedni képtelen, korlátozó gyámság alá helyezett személy szóban végrendelkezést, ha önállóan megfogalmazni képtelen, de közjegyző jelenlétében történik, megállapitva a végr. képességet, rögzítve azt?
A három örökös közül a gondnok a kedvezményezett, a többiek csak a köteles részt kapják meg.
Ilyen esetben meg lehet kérdőjelezni a Közjegyző hitelességét, készül esetleg hangfelvétel a végr.-ről, tanuk jelenléte szükséges és kik lehetnek jelen?

Előre is nagyon köszönöm a választ!!

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2010.03.29. 08:48

Valóban csak az örökség mértékéig felel bármely örökös? Akkor hogy lehet, hogy évekig fizet valaki még hitelt szülei jelzáloga vagy személyi hitele miatt? Pont ebben a fórumban is vannak ilyen esetek.

Valóban. Az pedig úgy lehet, hogy a pozitív hagyaték értéke meghaladja a kölcsöntartozásét; vagy az örökös ilyen-olyan okból meg szeretné tartani az ingatlant, ezért inkább vállalja az annak értékét meghaladó tartozás megfizetését is.

A többi kérdésre nem lehet válaszolni, mert egyrészt sok egyszerre, másrészt nem dönthetjük el helyettetek, mit tegyetek. (Ahogyan egyébként te sem döntheted el édesanyád helyett. Ha ő nem akarja, akkor nem tudsz az örökségről lemondani, és végrendelkeznie sem kötelező.)

Kérdezz másképp! (Egy-két vonatkozásban határozottan rossz útra tévedt a gondolatmeneted, némelyik ötleted kifejezetten kedvezne az eddig is előnyben részesített unokának.)

www.kbs-ugyved.hu

egérkirály # e-mail 2010.03.29. 00:53

Az alábbiakban kérnénk jogi segítséget, tanácsot a lehető legjobb megoldásra:

Édesanyánk lakásán jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom van a vele egy háztartásban élő egyik unokája hitelszerződése miatt. A hitelfelvevő és a jelzálogköteles tehát nem ugyanaz a személy. A hitelt egy másik, időközben eladásra került lakás miatt vette fel az unoka. Eedeti elképzelés szerint jelzálogcsere lett volna, ha időközben feljavítja a rossz állapotú megvett lakást az unoka, és erre lett volna átvíve az édesanyánk lakásán lévő jelzálog, ennek ígéretében egyeztünk bele a leterhelésbe. A megvett lakás nem lett felújítva, a hitelt nehezen fizeti az unoka, a megvásárolt lakás eladás alatt van, de a vételárból nem lehet teljesen kifizetni a banki tartozást, és egyébként se ez a célja az unokának, hanem privát hitelei rendezése.

A következő merült fel bennünk testvéremmel, akik ketten lennénk örökösek: ha édesanyánk elhalálozik, mi örököljük meg a lakást, de vele együtt a jelzálogtartozást is úgy, hogy közben semmiből nem részesültünk, csak adósságot kaptunk a házra.
Ezen felül saját, fogyasztási hitelei is vannak édesanyánknak, hitelkártya, A hitel stb.
Úgy gondoljuk, ezt is megörökölnénk.

Szeretnénk kikerülni azt a helyzetet, hogy csak adósságot örökölünk meg. A kérdés az, hogyan tehetjük meg ezt? Szeretnénk, hogy az legyen a lakás örököse, tulajdonosa, aki a hitelt is felvette rá, így ösztönözve lesz rá, hogy fizesse tovább rendben. Ezen felül nem szeretnénk felelni olyan hitelkártya stb. tartozásokért, amiket nem értünk, hanem az egy háztartásban élő unokáért halmozott fel édesanyánk.

Kérdésünk az, mit tegyünk, hogy ezt elkerüljük?

Úgy tudom - erről a fórumról származó és más infók alapján -, hogy még vagy édesanyánk életében lemondhatunk az örökségről, vagy halála után visszautasíthatjuk azt. Ez esetben viszont gyermekeinknek is ugyanezt kéne tenni, mert ők lépnek a helyünkbe, ám kiskorúaknál ez macerás - a gyámhivatal miatt.

Arra gondoltunk, készítsen édesanyánk inkább végrendeletet, és abban hagyja a lakását az unokára. Mi nem tartunk a lakásra igényt, de a tartozásokra sem. Legyen ő a jelzáloghiteltartozásért teljes mértékben felelős, és egyben a lakás tulajdonosa majd.

Igen ám, de mi van a köteles résszel? Nem tiszta így a helyzet, az örökösnek ki kell adni a köteles részt? Ha viszont még az örökhagyó életében lemondunk a mi örökségünkről, akkor köteles rész se kell hogy járjon?

Az alábbi kérdésekre kérnénk választ:

  1. Mondjunk le még édesanyánk életében a köteles részről és minden, minket megillető örökségről?
  2. Érdemesebb inkább várni és csak a remélhetőleg sokára bekövetkező halála után visszautasítani a hagyatékot? Lehet, hogy akkor pozitívnak tűnik majd a hagyaték, de ki tudja, milyen hitel kerül elő még évek múlva... vannak furcsa esetek.
  3. Az 1. ponttal egyidejűleg készítsen édesanyánk végrendeletet?
  4. Nem kell az 1. pont (lemondás), csak készítsen végrendeletet?
  5. Valóban csak az örökség mértékéig felel bármely örökös? Akkor hogy lehet, hogy évekig fizet valaki még hitelt szülei jelzáloga vagy személyi hitele miatt? Pont ebben a fórumban is vannak ilyen esetek.

Mi a legjobb megoldás? Édesanyánk nem akarja, hogy az ő terheit mi viseljük, ebben egyet értünk. A család egyet ért abban, hogy a lakása kerüljön az unoka nevére. Az unoka is egyetért ezzel és a jelzáloghitel fizetésével - legalábbis most...

Mivel a lakáson jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom van, úgy tudom, se öröklési szerződés, de ajándékozás, se tartási szerződés nem jöhet szóba, mert az kétoldalú szerződés és be kell jegyeztetni a földhivatalnál, amihez a bank nem fog hozzájárulni.
De elég-e csupán a végrendelet - ebből a közvégrendeletet választanánk inkább, ez tűnik a legbiztosabbnak, vagy tegyünk lemondó nyilatkozatot is?
Esetleg tehetünk közvetlen lemondást az unoka javára?

Kicsit hosszú lett, de igyekeztem mindent leírni. A választ előre is köszönjük.