Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Örökségről való lemondás más személy részére

tick-tack # e-mail 2018.01.15. 11:59

Lajcsó

Köszönöm válaszod! Nem tudom, hogy ez dob-e az ügyön. Majd megkérdezem. De szerintem most már nem. Itt esetleg tényleg a közokiratos megoldást kellene, lehetne megpróbálni,csak nem tudom mennyire kivitelezhető...

lajcsó # e-mail 2018.01.13. 16:46

Ha ez segít, jelzem, hogy nemrégen találkoztam olyan tulajdoni lappal ahol a tulajdonos adatai alatt fel van tűntetve a közbenső jogszerző is.

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

tick-tack # e-mail 2018.01.13. 15:42

Köszönöm a tanácsot! Jó ötlet, csak vajon találok-e olyan közjegyzőt aki ezt a felbontást és tul.jog bejegyzési kérelmet közokiratba foglalja?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2018.01.12. 15:25

Ha csak ez a bajuk, akkor foglaltassátok közokiratba azt a felbontást.

www.kbs-ugyved.hu

tick-tack # e-mail 2018.01.12. 12:09

Üdvözlök mindenkit!

Az előzmények lentebb az előző hozzászlásokban
olvashatóak!
Ügyvéd által felbontottuk a hagyatéki eljárás során történt ajándékozási nyilatkozatot és visszaállítottuk az eredeti állapotot. Beadtuk a földhivatalba a bejegyzési kérelmet édesapám tulajdonosként való bejegyzésére, de ezt a f. hivatal elutasította, a követző indokkal:
" Az okiratot megvizsgáltam és megállapitottam, hogy ajándékozás alapján az „örökös” (itt el van írva mert én a hagy. eljárás során nem örökös hanem ajándékozott voltam!) tulajdonjogának bejegyzése közjegyzői okiratba foglalt egyezség alapján történt, amely itéleti hatályú egyezség, így érvényesen magánokiratban nem bontható fel."

"Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997.évi CXLI. törvény 51.§(1) értelmében :El kell utasítani a bejegyzési kérelmet, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak olyan tartalmi vagy alaki hiányossága van, amely miatt az nyilvánvalóan érvénytelen. Az érvénytelenség akkor nyilvánvaló, ha ez a tény önmagában az okiratból megállapítható."

Kérdésem az lenne felétek, hogy ezek után van-e értme fellebezni,ha igen milyen okra hivatkozva?
Előre is köszönöm a válaszokat!

tick-tack # e-mail 2017.12.06. 18:49

Ezt azoknak ajánlom akik figyelemmel kísérik ügyemet!
No comment!
Írtam a cikket publikáló ( http://www.amiotthonunk.hu/…e-az-orokles) jogásznőnek foglaljon állást ügyemben, különösen a MÁS ÖRÖKÖS fogalmát illetően! A lényeges részeket közzé teszem!
... "Az üggyel kapcsolatban természetesen van véleményem, azonban mindezekre tekintettel kérem, hogy fokozottan vegye figyelembe, hogy amit leírok az a magánvéleményem – ugy is mondhatjuk, hogy egy kivülálló jogász véleménye."
... Nos:

Az illetéktörvénynek a vonatkozó paragrafusa valóban nem igazán változott, a hatályos szöveg is ugy szól, hogy : „Annak a terhére, aki a megnyílt hagyatékból rá eső örökséget vagy egy részét a hagyatéki eljárás során más örökösnek ingyen átengedi... "
" Az kétségtelen, hogy ilyen átengedés esetén az eljáró közjegyző csak ajándék cimén tudja átadni az átengedett részt, mert más jogcime nincs.
A KÖVETKEZŐ KIJELENTÉSÉVEL TELJESEN SZEMBE MEGY A CIKKÉBEN A MÁS ÖRÖKÖS MEGHATÁROZÁSÁVAL!
Az illetéktörvény a továbbiakban (ugyanebben a paragrafusban) azt irja, hogy aki az átengedett részt kapja, tehát jelen esetben Ön, ugy fizeti az öröklési illetéket, mintha közvetlenül az elhunyttól örökölt volna, tehát mintha Ön közvetlenül a testvérétől örökölt volna."
" A rendelkezés tehát azt mondja, hogy Önnek ugy kell illetéket fizetni, mintha közvetlenül az örökhagyótól tehát a testvérétől örökölt volna, s mivel az öröklési illetékmentesség a testvérre nem terjed ki, álláspontom szerint az Ön terhére az illeték kiszabása helyesen történt. Az a körülmény, hogy az öröklési (és az ajándékozási – illetéktörvény 16. § (1) bek. p. pont) illeték alól Ön mentes lenne akkor, ha egyébként az édesapjától örökölne vagy kapna ajándékba, jelen esetben nem releváns, mert egy speciális rendelkezés alapján szerzett ingatlanrészt, mégpedig közjegyző előtti ingyenes lemondással."
ERRE VARJATOK GOMBOT!

tick-tack # e-mail 2017.12.05. 16:12

A MOKK kijelentése szerint én is más örökös vagyok?!
https://www.mokk.hu/…-eljaras.php
8.bek Az örökösnek a hagyatéki tárgyaláson módjában áll a hagyatékot vagy annak egy részét örököstársára, a hagyatéki eljárásban közvetlenül nem érdekelt örökösre, vagy hagyatéki hitelezőre átruházni...
Erre és a Hetv. 94§ hivatkozva mondhatta a NAV fellebezést elbíráló illető :
" Álláspontom szerint az örökösök fogalmát tágan kell értelmezni, abba kell érteni azörökösök, az öröklésben érdekelt más személyeket, a kieséses örökösöket, a hagyatéki hitelezőket, igénylőket is tekintettel arra, hogy a Hetv. a hagyatéki vagyon ezen személyek részére történő átruházásra is lehetőséget biztosít. "
Pár sorral lentebb meg átírja az Itv. - t!!
Az Itv. kimondja, hogy aki a hagyatéki eljárás során megnyílt hagyatékból.... hagyaték tárgyalása során más örökösnek ( öröklésben érdekelt más személynek, kieséses örökösnek, hagyatéki hitelezönek, igénylönek) ingyen atengedi....

ObudaFan # e-mail 2017.12.05. 14:41

Igen, láttam. Csak azért idéztem be, hogy ne csak egy NAV cikk legyen itt, hanem akkor már a törvényszöveg is.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

drbjozsef # e-mail 2017.12.05. 14:00

ObudaFan,

ezt a kört már lefutottuk a héten, pont erre hivatkozik a NAV. Csakhogy itt nem örökösök között történt az ajándékozás, tick-tack nem "más örökös", így neki ezen paragrafus keretein belül nem engedhette át az örökölt ingatlant, hanem csakis közbenső tulajdonszeréssel, ahogyan azt a közjegyző helyesen határozatba is foglalta, csak a földhivatal nem bírja értelmezni (és a NAV se).

ObudaFan # e-mail 2017.12.05. 13:38

Itv. 10. § (1) Annak a terhére, aki a megnyílt hagyatékból rá eső örökséget vagy egy részét a hagyatéki eljárás során más örökösnek ingyen átengedi, az átengedett rész után öröklési illetéket kiszabni nem lehet. Az így átengedett örökséget vagy egy részét megszerző más örökös úgy fizeti az öröklési illetéket, mintha a hagyaték közvetlenül az örökhagyóról szállt volna rá. Ha az átengedés visszteher fejében történik, az örökös terhére öröklési, az örökrészt megszerző terhére pedig visszterhes vagyonátruházási illetéket kell kiszabni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

nonolet # e-mail 2017.12.05. 12:51

"csak más örökösnek, tehát olyan személynek,
aki az örökhagyónak törvény szerint vagy
végrendelet alapján egyébként!!! is örököse"

Akkor nem vagy "más örökös", ezért
amit idéztél nem játszik rád nézve.

tick-tack # e-mail 2017.12.05. 11:43

Nem örököltem, csak akkor ha édesapám (törvényes örökös) visszautasítja az örökséget. Akkor én vagyok a kieséses örökös.

nonolet # e-mail 2017.12.05. 11:18

"ki az örökhagyónak törvény szerint vagy végrendelet alapján egyébként is örököse"

Az voltál?
Örököltél volna?

tick-tack # e-mail 2017.12.05. 10:09
Ezt az érdekességet találtam! Igaz 2006-os de még aktuális... A teljes cikk : http://www.amiotthonunk.hu/…e-az-orokles-
    • Átengedés

Az örökösnek a hagyatéki tárgyaláson módja van rendelkezni a rá eső örökségről vagy annak egy részéről - ezt nevezzük átengedésnek, mely illetékjogi fogalom, a polgári törvénykönyvben ilyen formában nem található meg. Az illetékjog szerint átengedni lehet ingyenesen és visszterhesen, de csak más örökösnek, tehát olyan személynek, aki az örökhagyónak törvény szerint vagy végrendelet alapján egyébként is örököse. Ingyenes átengedés esetén az eljáró közjegyző ajándék jogcímén adja át az átengedett vagyontárgyat, a megszerző más örökös fizet egyedül öröklési illetéket, de úgy, mintha közvetlenül az örökhagyótól örökölt volna. Visszterhes átengedés esetén a jogcím vétel, az átengedő terhére öröklési, a vagyont megszerző terhére visszterhes vagyonátruházási illeték állapítandó meg. A visszautasítás és az átengedés közötti különbséget az adja, hogy míg a visszautasításnál a visszautasító helyébe leszármazói lépnek, addig az átengedés meghatározott más örökös javára történik. Ha például valamilyen okból nem tudtuk az örökhagyó életében lerendezni a lemondást, tehát már csak a hagyaték megnyílta után van módunk testvérünknek kompenzációt adni a korábbi ajándék miatt, átengedéssel - amennyiben ingyenesen tesszük - illetékfizetési kötelezettség nélkül - állíthatjuk helyre a nyilvánvalóan a szüleink által is megkívánt igazságos állapotot.
Valamennyi példánk alkalmazására egyébként nagyszülői hagyatéknál is lehetőség van

tick-tack # e-mail 2017.12.04. 19:37

Pontosan így szól a hagy.átadó végzés:
"...Közjegyző az örökhagyó fenti xyz lakás illetőség hagyatékát törvényes öröklés jogcímén az örökhagyó túlélő házastársának XY.... átadja, (ő a sógorom)...
míg a xyi lakkóházas ingatlanilletőség 3/8részét ajándék jogcímén az örökhagyó testvérének :
xy-nak.... szám alatti lakosnak adja át,
az örökhagyó édesapja:
xy... szám alatti lakos törvényes öröklés jogcímén 3/8 arányú közbenső tulajdonjogának megállapítása mellett.
Közjegyző a végzés jogerőre emelkedése utánfelhívja

  • a BFK x kerületi hivatala Földhivatali osztályát és a x járási Földhivatali Osztályát

(ez az én f.hivatalom) a fenti tulajdonjogok bejegyzésére.
INDOKLÁS
Az örökhagyó után végintézkedés hiányában törvényes öröklésre jogosult a PTK. 7:60.§(1)bek.alapján x kerületi lakás... az örökhagyó házastársa,...
minden további vagyontárgyra a PTK 7:60 §(2)bek. alapján 5/8 arányban a túlélő házastárs, 3/8 arányban az örökhagyó édesapja. A hagyatéki eljárásban az örökhagyó édesapja az örökrészét ingyenesen fiának, az örökhagyó testvérének ajándékozta, aki az ajándékot elfogadta. Közjegyző az egyezséget a Hetv.94.S (2)bek. és Pp.148.§ alkalmazásával jóváhagyta. Közjegyző az előadott kérelmekkel egyezően, rendelkező rész szerint határozott.

nonolet # e-mail 2017.12.04. 16:06

Ilyenkor nem a hibás (földhivatali) határozat kijavítását kéne kérni?

Hisz (szerintem) a földhivatal járt el hibásan és hozott hibás határozatot az egyébként jó és alkalmas közjegyzői írat ellenére.

Azaz: irat ellenesen járt el a bejegyzéskor...?

ObudaFan # e-mail 2017.12.04. 15:53

Ha te, mint a jelenlegi tulajdonos nyilatkozol és ha az itt leírtak szerepelnek az iratokban, akkor szerintem nem utasítják el.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

tick-tack # e-mail 2017.12.04. 15:34

Tehát az Ajándékozási nyilatkozat/szerződést közös akarattal felbontjuk és beadjuk a f.hivatalba kérve az eredeti állapot visszaállítását, de ugye ezt f.hivatal nemtudja véghezvinni, elutasíthatja mert nem volt édesapám bejegyezve ezekre hivatkozva különösen a "d" pontra ?!
A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélküli végzéssel történő elutasítás
a) a kérelem vagy a...
b) a kérelem...
c) olyan jogra vagy tényre vonatkozik, amely nem tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak,
d) az az ingatlan, jog vagy tény, amelyre a bejegyzést kérték az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel,

ObudaFan # e-mail 2017.12.04. 15:05

Közbenső szerzőként szerintem be kellett volna édesapádat is jegyezni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

tick-tack # e-mail 2017.12.04. 15:04

ObudaFan
Jártam,vagyok ügyvédnél jó ismerősöm máshogy nem is lehetne. Mint megtudtam ő inkább a bünteő ügyekben otthonos. Ez az ügy meg, ahogy a tények mutatják eléggé összetett. Ezért is végzek "magán kutatást" , hogy ezzel segítsem a munkáját hisz ez az én érdekem is.Meg "több szem, többet lát" alapon,kérem a tanácsaitokat, amit ismételten köszönök! :)

lajcsó # e-mail 2017.12.04. 14:52

"49. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba jog és tény csak azzal szemben jegyezhető be, aki ott jogosultként már szerepel, vagy akit egyidejűleg jogosultként bejegyeznek."

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

tick-tack # e-mail 2017.12.04. 14:32

Köszönöm a segítségeteket!
A tul.lapot már kikértem nincs rajta apám csak én. A f.hivatalban gépben is néztük u.a.mint a lapon.Megnéztem (nem a tul.lapon) a f.hivatal INDOKLÁSÁT az Egyszerűsített határozat-szemle
A 12345.számú tulajdonjog bejegyzés a Dr. Xy közjegyző által kiadott 98765 számú jogerős hagyatékátadó végzés alapján történt. Mivel a benyújtott okiratok... 1997.évi CXLI. törvény rendelkezéseinek... kérelemnek helyt adtam.
Ennyi van csak rajta

ObudaFan # e-mail 2017.12.04. 14:02

Az a helyzet, hogy a továbbiakban nem közjegyzői okirat alapján jár el a földhivatal, akkor viszont kötelező lesz a jogi képviselet, és így az eddigi iratokkal el kellene menni ügyvédhez.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

lajcsó # e-mail 2017.12.04. 13:49

Kérd ki az ingatlan tulajdoni lapját, vagy kérd le az ügyfélkapun keresztül (így olcsóbb).
Ami nagyon fontos, bárhonnan is szerzed be a tulajdoni lapot, a teljes másolatot kérjed!
Ugyanis a teljes másolaton rajta van minden előzmény.
Hátha ezzel okosabb leszel!

Dr. Szücs Lajos
Ügyvéd

nonolet # e-mail 2017.12.04. 13:44

Itt kérnék infót... leírva a szitut.
Szoktak segíteni.

info@takarnet.hu
fomi@takarnet.hu

http://www.ftf.bfkh.gov.hu/…ol/kapcsolat