Fórum öröklés és családjog régebbi elöl     új hozzászólás


Hagyatéki eljárás menete, ideje

ObudaFan # e-mail 2017.09.25. 22:29

Nagyjából pont így kell mondanod.

Ügyvéd - Lawyer - Abogado

Budapest

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

http://nonprofit.hu/koz

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 18:13

igen ezt értem.

de közben felmerült olyan dolog is, pl. hogy ez egy mezőgazd. föld ( a hagyaték) és azt hittem hogy ebben az esetben nem vonatkozik rá ez a törvény "hogyha a hagyaték értéke rész ha meghaladja....stb"

még az jutott eszembe hogy akkor mezőgazd. földről külön lemondhatok? ( azért lenne fontos nekem a külön kihangsulyozás, mert az egy dolog hogy nincs más hagyaték azon kivül de ha a jövőben esetleg találnék még vmit és lenne arra igényt tartanék. Tehát hogy kell majd mondanom azt hogy külön szeretnék a mezőgazd területről lemondani, viszont jövőbeni lehetséges más hagyatékra igényt tartok. ezt megtehetem?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.25. 17:51

Aki a kötelesrészét elérő értéket örökölt, annak ezen felül már nem lehet követelése ezen a jogcímen.

Nem lett volna egyszerűbb, ha ezzel kezdesz? Akkor nem kellett volna három napig tapogatnunk a témát, mint... [itt a principálisom egyik kedvenc hasonlata állt, de kicenzúráztam].

www.kbs-ugyved.hu

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 17:49

szóval akkor már tárgytalan a köteles részi szándék is ugye? ( mert meghaladja az öröklésének értéke a köt.részt)

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 17:47

kicsit elírtam a számokat:

szóval: ajándék értéke: 3.750000

hagyaték érték: 2000.000

így : 3.750000 + 2000.000 = 5750000 / 6 (mivel 2 főről van szó, ha 3 főről lenne szó akkor 9 el osztok, ha 4 főről akkor 12 vel a köteles résznél)

958.333 a köteles rész

a hagyaték értéke pedig : 2000.000 ft

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.25. 17:40

Az ajándék értéke mennyi?

www.kbs-ugyved.hu

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 17:19

igazából erre szeretnék csak választ kapni:

ha visszautasítom az örökséget, de a testvérem nem utasítja vissza ezáltal egész örököse lesz a mezgőazd. területnek mert utánam ő a törvényes örökös így rászáll a részem, viszont így az értéke amit örököl több annak ami az ajándék és a terület köteles része lenne. akkor már tárgytalan a köteles részi szándék is ugye? ( mert meghaladja az öröklésének értéke a köt.részt)

hagyaték értéke: 1.200.000 ft

köteles rész értéke: 800.000 ft

miven én lemondtam a hagyatékomról.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.25. 17:10

Nehogy eltévedjünk! Ha valaki nem tud róla, hogy a köteles rész alapjába beleszámít egy nagyobb értékű ingatlan, és így utasítja vissza a hagyatékot, később, amikor tudomást szerez az ajándékról, megtámadhatja a saját nyilatkozatát tévedésre hivatkozva. Item: az elévülés nyugszik, amíg a jogosult méltányolható okból nem tudja érvényesíteni a követelését. Az, ha nem is tud a követeléséről, eléggé méltányolható ok.

Tényleg jó lenne már egy kerek és korrekt tényállás a sok partikuláris kérdés helyett.

www.kbs-ugyved.hu

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 17:05

utolsó kérdés: ha visszautasítom az örökséget, de a testvérem nem utasítja vissza ezáltal egész örököse lesz a mezgőazd. területnek mert utánam ő a törvényes örökös így rászáll a részem, viszont így az értéke amit örököl több annak ami az ajándék és a terület köteles része lenne. akkor már tárgytalan a köteles részi szándék is ugye? ( mert meghaladja az öröklésének értéke a köt.részt)

ObudaFan # e-mail 2017.09.25. 15:56

galábbis lehet jól érvelni amellett, hogy beleszámít, de erre kifejezett törvényi szabály nincs.

Ügyvéd - Lawyer - Abogado

Budapest

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

http://nonprofit.hu/koz

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 15:53

ja értem mert h a mezőgazd területet külön is vissza lehet utasítani. rendben de ennek az értéke amit visszautasít ugyanúgy számolandó mint alapesetben? tehát a visszautasított hagyaték értéke is beleszámít a köteles rész alapjába igaz?

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 15:52

a mezögazd.i földterület a teljes örökrész!!! ezenkivül nincs egyéb semmi. mi az h külön visszautasitani vmit???

ObudaFan # e-mail 2017.09.25. 15:45

Akkor nem. De ha külön is visszautasíthatja a mezőgazdasági földterületet, a kötelesrészi igénye fenntartásával, akkor vélhetően csak lesz annyi esze, hogy ezt fogja tenni.

Ügyvéd - Lawyer - Abogado

Budapest

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

http://nonprofit.hu/koz

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 14:15

visszautasítja a teljes örökrészt. jelen esetben ( egy mezőgazdföld fele a teljes örökrésze mert 2 testvér van) ha visszautasitja a saját törvényes örökrészét akkor már nem jár köt. rész semmiből ugye?

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.25. 13:54

Az a teljes örökrész visszautasítására igaz.

www.kbs-ugyved.hu

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 13:31

a szabály az nem ugy van, hogy aki visszautasítja a hagyatékot kötelesrészre sem jogosult?

ObudaFan # e-mail 2017.09.25. 13:19

Ha az a kérdés, hogy aki visszautasította a mezőgazdasági földet, az még kötelesrészre jogosult-e, akkor a válasz igen.

Ügyvéd - Lawyer - Abogado

Budapest

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

http://nonprofit.hu/koz

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 13:12

hagy kérdezzem még meg hogy:
Az örökhagyó halála után már csak az örökség visszautasítására kerülhet sor, mégpedig teljes egészében (Külön csak a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld, berendezési, felszerelési tárgyak, állatállomány utasítható vissza, ha az örökös nem foglalkozik hivatásszerűen mezőgazdasági termeléssel.)
kérdés: a mezőgazdasági termelés célját szolgáló föld ha pl vissza van utasítva (ez is annak számít h vissza lett utasítva a hagyaték tehát akkor köteles rész sem követelhető ? )

alfateam # e-mail 2017.09.25. 10:40

Nem lehet kimazsolázni, ha visszautasítod az az egész örökségre vonatkozik...

kiko56 # e-mail 2017.09.25. 10:33

Ha valaki visszautasítjaa hagyatékát, akkor ha a jövőben lenne még póthagyatéki eljárás és kiderülne esetleg hogy van még valami az örökhagyó után akkor a visszautasítás arra is vonatkozna vagy csak arra amiről éppen lemond (pl legyen az egy adott ingatlan) ?

alfateam # e-mail 2017.09.13. 15:50

hagyatéki eljárás?

drbjozsef # e-mail 2017.09.13. 15:46

Közjegyző. Bocsánat.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.13. 13:33

A jegyző nem ad öröklési bizonyítványt.

www.kbs-ugyved.hu

drbjozsef # e-mail 2017.09.13. 13:27

Ha nincs hagyaték, nem kell tartani hagyatéki eljárást. A jegyző kiadja az öröklési bizonyítványt.

Ha köteles részre igényt tartasz, hivatkozz a Ptk. 7:80. § és 7:81. §-ra. Kérd, hogy a juttatáskori értékből, amennyit örököltél volna, annak egy harmadát fizesse ki a részedre.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2017.09.13. 12:16

Elég lett volna az utolsó kérdés. A válasz meg az, hogy konzultálsz egy ügyvéddel. De előtte még felszólíthatod a megajándékozottat a köteles részed kifizetésére.

www.kbs-ugyved.hu