Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


KFT. megszüntetése

ObudaFan # e-mail 2015.04.16. 14:34

Módosítani kell és jogi képviselőn keresztül bejelenteni a cégbíróságnak. De ez már az új ügyvezető feladata.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Névnélkül # e-mail 2015.04.14. 21:07

Tisztelt Ügyvéd Úr!
Köszönöm, hogy megtisztelt válaszával. Kérdésem lenne még. Ha szeretnék lemondani az ügyvezetői tisztségről, akkor elég csak 1 nyilatkozatot beküldeni a Cégbíróságra, és törlődik a tisztségem (lenne helyettem más), vagy a cég papírjait is módosítani kell?

ObudaFan # e-mail 2015.04.13. 17:19

Egyébként ugyanaz az épület nem igazán lehet egyszerre székhely és telephely.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

ObudaFan # e-mail 2015.04.13. 17:18

Névnélkül

Telephelye eleve nem feltétlenül kötelező, hogy legyen minden cégnek, székhelye igen. A székhelyen biztosítani kell az iratok átvételét és őrzését. Ha ez biztosított, akkor maradhat ott a székhely, ha nem, akkor nem.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Névnélkül # e-mail 2015.04.13. 15:22

Tisztelt Ügyvéd Úr!

Nem tudtam, hogy hová tartozik a téma, elnézést kérek előre is ha rossz helyre írok. Kérdésem a következő lenne: Cégünk (Kft) bérbe adott egy üzletet.Idáig ott volt a Székhely és a Telephely is. Most, hogy kiadtuk, a székhelyt és a telephelyet is át kell helyeznünk máshová? Ha ellenőrzésre kerülne sor, hová mennek ellenőrzést tartani, a székhelyre vagy a telephelyre? Mit és hogyan kellene változtatni?
Válaszát előre is köszönöm.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2015.04.07. 08:29

(De eléggé rosszat tesz a felépíteni kívánt imázsnak, ha azzal kezded az üzletet, hogy nem vállalod a megrendeléseket.

www.kbs-ugyved.hu

Sherlock # e-mail 2015.04.07. 08:22

Hirdetheted.

joghallgató

TMOBILEDANI # e-mail 2015.04.06. 22:30

tisztelet forumozok tudom nem a megfelelő helyre irok de nem találtam az én kérdesemnek megfelelőt de nem rabolok sok időt a kft forumrészből eg rövid kérdésem lenne
egéni válalkozó akarok lenni és a kérdés az volna hogy ameddig nem vagyok vállalkozó hirdethetem e magam már csak kiváncsiság képp is hogy mekkora igény volna a szolgáltatásomra (vill.szerelésröl lenne szo)
természetesen ameddig nincs meg a válalkozás nem vállalok el semmilyen munkát vagy már a hirdetés is adócsalás stb nek számit megköszönöm megtisztelő válaszokat

ObudaFan # e-mail 2015.04.06. 18:28

Kft. esetében nincs lehetőség egyszerűsített végelszámolásra, hanem a végelszámolás általános szabályai szerint kell eljárni.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

emeszter #   2015.04.06. 18:14

Tisztelt Ügyvéd Urak!

2012-ban egy 500 ezer forintos kft-t alapított a fiam, mert nem volt állása, de cégként némi állandó jövedelemre szert tehetett volna.
Mire a kft-t bejegyezték, lett megbízható állása is hosszú távra.
A kft bankszámlájára 100 ezer forintot fizetett be, erről csak a bankköltségek fogyogattak, most kb. 60 ezer a maradék.
Pénztárban pénz nincs, működés semmi nem volt.
0-ás bevallások és mérleg rendben bementek, bemennek.

Nem akarja feltőkésíteni, inkább megszüntetné, gondolom végelszámolással.
Létezik valamilyen egyszerűsített végelszámolás, mintha hallottam volna erről?

Örülnék némi jótanácsnak, hogy lehet mielőbb befejezni, tekintettel a kötelező feltőkésítés közelgő határidejére.

Előre is köszönöm.

Sz.Andrea82 # e-mail 2015.01.16. 20:04

Tisztelt Ügyvéd Úr!

A kérdésem a következő lenne. 3 éve jövedelemmel nem rendelkező Kft.-t szeretnénk megszüntetni! A probléma az, hogy a pénzárban 1,5 millió Ft van. Hogy tudom ezt legálisan eltüntetni onnan? Mi ennek a menete? (Édesanyám cégéről lenne szó, egyelőre csak érdeklődöm, hogy mi lehet megoldás.)

Válaszát előre is köszönöm!

ObudaFan # e-mail 2015.01.16. 19:42

Ha hagyos kényszertöröltetni a céget, akkor jó eséllyel nem csak ezért fogsz felelni. Annál még a felszámolás is jobb lehet, még ha ott sem teljesen kizárt a felelősséged megállapítása.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

orok0s # e-mail 2015.01.15. 16:04

Tisztelt Ügyvéd Úr !

Van egy Kft-k (3mFt törzstőke 1,5 pénzbeni 1,5 eszköz apport) melyben édesapám és én vagyok a tag (50-50%) édesapám az ügyvezető. Édesapám halála után én örököltem a kft-ami már nem folytatott semmilyen tevékenységet. Mivel a megszüntetéshez egyszer cégmódosítást kellett volna végrehajtani, majd töröltetni, egy navos ismerősöm azt javasolta h mivel úgysem működik ne csináljak semmit nem vegyem át a leveleket és majd kényszertörlik a kft-t.
A cégbíróság megbüntette a kft-t 100eft-ra mivel nem terjesztettük elő a cégmódosítást, és egy ügyvéd ismerősöm arról tájékoztatott hogy hiába nincs semmilyen vagyona a cégnek a 3mFt törzstőkéig felelek én is tagként hiába csak az alapító okiratban létezik a vagyon a valóságban nem, és hiába nem én vagyok az ügyvezető. A kérdésem az hogy valóban be kell-e fizetnem ezt az összeget plusz egy 100eft-os eljárási költséget vagy ezt nem fogják tudni rajtam követelni ( a vállalkozás mérlege negatívban -4 mft van). Köszönöm válaszát!

ObudaFan # e-mail 2014.11.19. 20:14

Ha a korlátozott tagi felelősséggel működő céget a cégbíróság kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből, a cég - a cég törlésének időpontjában a cégjegyzékbe bejegyzett - volt tagja korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, ha a tag a korlátolt felelősségével visszaélt. Több tag felelőssége egyetemleges.
Korlátozott felelősségükkel visszaéltek azok a tagok, akik tartósan hátrányos üzletpolitikát folytattak, a cég vagyonával sajátjukként rendelkeztek, továbbá azok, akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták vagy az általában elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a cég törvényes működésével nyilvánvalóan ellentétes.
Ha a korlátozott tagi felelősséggel működő céget a cégbíróság a kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből, az a volt tag, aki a kényszertörlési eljárás megindulását megelőző három éven belül ruházta át részesedését, korlátlanul felel a cég hitelezőjének kielégítetlen követelése erejéig, ha a korlátolt felelősségével tagsági jogviszony alatt visszaélt vagy a részesedésének átruházásakor rosszhiszemű volt. Mentesül a tag a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy az átruházás során jóhiszeműen és a hitelezői érdekek figyelembevételével járt el. Több tag felelőssége egyetemleges.

Ha a cégbíróság a céget kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből, a cég vezető tisztségviselője - ideértve a kényszertörlési eljárás előtt a cégjegyzékből törölt vezető tisztségviselőt is - az okozott hátrány erejéig felel a kielégítetlenül maradt hitelezői követelésekért, ha a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezését követően ügyvezetési feladatait nem a hitelezői érdekek figyelembe vételével látta el, és ezáltal a cég vagyona csökkent, illetve a hitelezők követeléseinek kielégítése meghiúsult. Több vezető tisztségviselő esetén felelősségük egyetemleges.
Vezető tisztségviselő a cég által megválasztott végelszámoló is. A cég vezető tisztségviselőjének minősül az a személy is, aki a cég döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt.
A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a cég vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a cég nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.
Mentesül a felelősség alól a vezető tisztségviselő, ha bizonyítja, hogy a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet nem a vezető tisztségviselői jogviszonya alatt vagy ügyvezetési tevékenysége miatt következett be, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően pedig az adott helyzetben az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezői veszteségek elkerülése, csökkentése, továbbá a cég legfőbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése érdekében. Ha a vezető tisztségviselő a kényszertörlés elrendelését megelőzően vagy a kényszertörlési eljárás alatt nem tett eleget a számviteli beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének,, a hitelezői érdekek sérelmét vélelmezni kell. Hitelező az a személy, aki követelését a kényszertörlési eljárásban bejelentette és követelése jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton, más végrehajtható okiraton alapul vagy nem vitatott vagy elismert, pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelés. A hitelező a keresetét a cég törlését elrendelő jogerős határozat Cégközlönyben való közzétételét követő kilencven napos jogvesztő határidőn belül a cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszéken terjesztheti elő.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Danton # e-mail 2014.11.19. 13:18

Köszönöm Óbudafan válaszát, de az örök kérdés merül fel bennem:
1., Kft ügyvezetőként felelek a korábbi évek (új Ptk hatálybalépése előtti) járuléktartozásokért?

Olvasgattam ezt a fórumot és KBS ügyvéd mindig azt írja, hogy a Kft. jogi személy, csak a törzsvagyon erejéig felel a kötelezettségekért.

Köszi

ObudaFan # e-mail 2014.11.19. 12:24
  1. Ha még nem is törölték, de meg fog szűnni.
  2. Éppen a kényszertörlés miatt lehet, hogy behatják rajtad.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Danton # e-mail 2014.11.19. 11:50

Üdvözlet!
Kft.-m volt, de elrendelték a kényszertörlést és tegnap megnéztem az e-cégjegyzékben, e szerint a cég megszűnéséről hozott határozat 2014.06.19-én hatályossá vált.
1., Ezek szerint megszünt a cégem?
2., korábban járuléktartozása volt a Kft-nek a NAV felé, a cég megszüntetés miatt ezt már nem hajtják be rajtam ügyvezető igazgatón?
Köszönöm a válaszokat.

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.10.20. 16:06

A különbözettel mi fog történni?
Az kamatozik tovább.

www.kbs-ugyved.hu

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2014.10.20. 16:06

Milyen következményekkel jár ez a cég részére?
Törvényességi felügyeleti eljárás, esetleg törlés. Ha kényszertörléssel szűnik meg a cég, akkor téged el fognak tiltani az ügyvezetéstől.

www.kbs-ugyved.hu

konyvelo1985 # e-mail 2014.10.20. 10:14

Tisztelt Ügyvéd Úr !

Nem ismerem a végrehajtási törvényt és ezzel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. A cégem 2012 december 31-el befejezte a tevékenységét, mivel a férjem aki a cégben lévő boltot működtette súlyos mozgás sérült lett. Neki még ekkor tartott a kórházi kálváriája tehát sajnos teljes odafigyeléssel nem tudtam erre lenni, de a könyvelő adatai alapján minden tartozást kifizettünk ami ekkor fenn állt. 2014 júliusában bejelentkezett a NAV különböző tartozásokkal és egy dohányárut szállító cég egy összeggel tartozás ként, aminek tartozás kiegyenlítésére lefoglalták a cég tulajdonát képező autót. Az volna a kérdésem, hogy az autót, ha árverésbe bocsájtják kevesebb összeget fognak érte kapni, mint a teljes tartozás. A különbözettel mi fog történni? Válaszát előre is köszönöm.

groszika01 # e-mail 2014.10.20. 10:03

Tisztelt Ügyvéd Úr !

Szeretném kérni a segítségét. A következő a probléma rendezéséhez. A cégem adószámát felfüggesztette a NAV, mert székhely szolgáltató cég elvileg megszüntette velünk a szerződést. Bár felmondást a mai napig nem kaptam. Az a problémám, hogy 2014 júniustól nem működik a vállalkozás veszteséges termelése miatt. Bérelt eszközökkel dolgozott, vagyona nincs. Most társasági szerződés módosítást kellene csinálni egy székhely áthelyezésről, de ennek költségeire, mint magán embernek sincs fedezetem. Nem tudom megrendelni egy ügyvédi irodától sem ezt a szolgáltatást. Amennyiben nem tudom a székhely áthelyezést záros határidőn belül rendezni ( márpedig nem tudom a fedezet hiány miatt ). Milyen következményekkel jár ez a cég részére? Válaszát előre is köszönöm szépen.

ObudaFan # e-mail 2014.09.30. 12:16

Néhány hónapig tart, az ügyvéd és a könyvelő díja szabad megállapodás tárgya, az állam felé összesen 18.000 Ft lesz. Az ügyvezetőre kellhet fizetni járulékot.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

Babar7 # e-mail 2014.09.29. 10:52

Tisztelt Ügyvéd úr!

Mikrovállalkozásom van 3 és fél éve (egyedüli alkalmazott vagyok a cégben), melyet most szeretnék megszüntetni, mivel januárra gyermeket várok és nem szeretnék/nem tudnék a következő 1-2 évben a Kft fenntartásából eredő további plusz kiadásokat vállalni.

Szeretnék érdeklődni, hogy kb. mennyi időbe telik és mennyi költséggel jár a megszüntetés? (ügyvédi, könyvelői, egyéb) A megszűnés kimondásáig még fizetnem kell a havi járulékokat úgy is, ha közben a szülésig táppénzen leszek? Vagy elegendő, ha "csak" az ügyvezető (aki nyugdíjas)havi TB járulékát fizetem?

Köszönöm szépen válaszát.

ObudaFan # e-mail 2014.09.25. 11:38

A főszabály az, hogy a törzstőke erejéig, az ügyvezető pedig a társaság felé felel a társaságnak felróható módon okozott kárért a teljes vagyonával. De vannak esetek, amikor az ügyvezető, illetve a többségi tag felel a saját vagyonával is a hitelezők felé. Így aztán igen pontosan kellene a tényállást ismerni.

Ügyvéd - Bp.

obudafan@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://nonprofit.hu/…-megszerzese

kaskri # e-mail 2014.09.23. 18:11

Tisztelt Jogi Fórum!

A mögöttes felelősséggel kapcsolatban szeretném megtudni, ha egy cég felszámolással szűnik meg, akkor a mögöttes tag/ok / és az ügyvezető felelőssége meddig tart? Törzstőke erejéig, vagy teljes hátrahagyott tartozásért?

Köszönettel