Fórum cégügyek - társasági jog régebbi elöl     új hozzászólás


Bt-felelősség

ObudaFan # e-mail 2016.10.18. 23:05

Hát, azért eltértünk. És bár a fő kérdés vonatkozásában én is erre a válaszra hajlok, szerintem konkrét eseti döntés nélkül a jelenlegi szabályozás alapján azért biztosra ez nem válaszolható meg.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Dr.Attika # e-mail 2016.10.18. 16:25

Nem tértünk el a lényegtől. A bt. beltagja onnantól mentesül a helytállási kötelezettsége alól, amikor a beltagi jogviszonya megszűnt,még ha ezt a cégbíróság később is jegyezte be.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Dr. Kft. # e-mail 2016.10.18. 15:53

Szerintem eltértünk kicsit a lényegtől. Az viszonylag nyilvánvaló, hogy a Bt. beltag felróhatóságtól függetlenül helytáll a tartozásokért.

Az más kérdés, hogy adott esetben leperelheti máson utólag, de neki magának helyt kell állnia. Itt a nagy kérdés az, hogy jelen esetben megállapítható-e a helytállási kötelezettség.

Nyilván a másik beltag (aki anno a szerződést is aláírta és jelenleg is a beltag) is felelős/helyt kell állnia, de ha egyébként a kérdéses kilépett beltagnak van helytállási kötelezettsége, akkor neki ki kell fizetnie a felperesnek (a másik cégnek) a pénzt.

Az egy dolog, hogy esetleg a cég ellen felszámolás indul, de annak nagy jelentősége nincsen, mert az nyilvánvaló, hogy a Bt. nem tud fizetni.

A jogalap nélküli gazdagodás és ügyvezetői felelősségre vonás érdekes felvetés. Viszont mivel mint kiderült, a jelenlegi beltag (aki a szerződést is kötötte) sem dúskál a pénzben, tehát végső soron mégiscsak a volt beltagon lehetne behajtani a pénzt, ezért nagyon lényeges, hogy perelhető-e eredményesen.

ObudaFan # e-mail 2016.10.18. 15:17

Kiskorú gyermeked foci labdával kirúgja a szomszéd ablakát. A gyermeked a felelős, de Te vagy helyt állni köteles.

Ehhez képest ezt az 1959. évi IV. tv. így írta le:

Felelősség olyan személyek károkozásáért,
akiknek belátási képessége hiányzik vagy korlátozott

Ptk.347. § (1) Akinek belátási képessége hiányzik vagy fogyatékos, felelősségre nem vonható. Helyette gondozója felel, kivéve, ha bizonyítja, hogy a felügyelet ellátása érdekében úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

Éppen ez mutatja a legjobban, hogy puszta terminológiai pontosításról van szó és nincs tényleges változás. (Bár éppen itt a felügyelet ellátása körében van vétkességi elem. A fokozott veszéllyel járó tevékenység szerintem jobb példa, és a régi Ptk. 345. § ott is felelősséget említ.)

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

ObudaFan # e-mail 2016.10.18. 15:13

Pontosan ezért jelent.

Ha jelentene, akkor éppen szigorodna a szabály, hiszen nem kívánja meg a vétkességet, tehát éppen kedvezőtlenebb lenne a volt beltagra. De az eddigi bírói gyakorlat is valójában helytállásból indult ki.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Immaculata # e-mail 2016.10.18. 14:19

A cég fizetésképtelen, az ügyvezető meg nem gazdagodott.

Akkor fel kell számolni.
Az ügyvezető felelőssége: Ptk. 3:24. (1) bek.

Dr.Attika # e-mail 2016.10.18. 14:16

Felelősnek lenni és helytállni nem ugyan az a jogi kategória.
Példával szemléltetem: Kiskorú gyermeked foci labdával kirúgja a szomszéd ablakát. A gyermeked a felelős, de Te vagy helyt állni köteles.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Dr.Attika # e-mail 2016.10.18. 14:13

Pontosan ezért jelent.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.10.18. 13:44

Épp ezért kellett kicserélni a szóhasználatot, hogy dogmatikailag fedje a valós tartalmat. És épp ezért nem jelent a szabály értelmezésében változást a módosult elnevezés.

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2016.10.18. 13:12

Egy tanulmány szerint a mögöttes felelősség terminológialag felróhatóságot és vétkességet is feltételez, míg a helytállási kötelezettséghez ilyesmi nem kapcsolható. Nem csak egyszerűen átnevezésről van szó.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.10.18. 12:34

A cég fizetésképtelen, az ügyvezető meg nem gazdagodott.

www.kbs-ugyved.hu

Immaculata # e-mail 2016.10.18. 12:05

ezért fordult a volt beltag ellen is.

Valószínűleg ebben a perben a felelősség megosztott a beltagok (jelenlegi és volt) között, ugyanakkor meg lehetne próbálni később a jogalap nélküli gazdagodást a cég és a jelenlegi ügyvezető ellen.

ObudaFan # e-mail 2016.10.18. 06:48

Az új Ptk- óta már nem mögöttes felelősség, hanem mögöttes helytállás van.

Szerintem ez csak terminológiai pontosítás, a korábbi Gt. szabály is valójában helytállást szabályozott. Nem érzem, hogy a változásnak bármilyen konkrét következménye kellene, hogy legyen.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.10.18. 06:46

Azért az új Ptk. még elég új ahhoz, hogy egy ilyen kérdésben ne beszélhessünk határozott, kiforrott gyakorlatról, és mint ObudaFan említette, mindkét értelmezés védhető.

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2016.10.18. 05:35

Az új Ptk- óta már nem mögöttes felelősség, hanem mögöttes helytállás van. A volt tag már nem köteles helyt állni a tagsági viszony megszűnését követően, még ha az a cégjegyzékben nincs is bejegyezve.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Dr. Kft. # e-mail 2016.10.17. 19:47

"Ahogy kollégám írja. Az ügyvezetői tisztség megszűnésétől és nem annak bejegyzésétől mentesül a helytállási kötelezettség alól. A NAV is onnantól számítja a 15 napos bejelentési kötelezettséget az ügyvezetői tisztség megszűnésére vonatkozóan.
Az más kérdés, hogy egy polgári perben megtámadhatja a szerződést arra hivatkozással, hogy azt nem köti meg, ha tudja, hogy Gipsz Jakab már nem korlátlanul felelős tagja a társaságnak."

Ezt kifejtenéd kicsit? Mert nem teljes értem hogy jön a képbe az ügyvezetőség, illetve hogy mire gondolsz pontosan.

Egyébként elnézést, ha félreérthetően fogalmaztam, de a lényeg, hogy az esetben szereplő Bt. szerződött egy másik céggel. A másik cég a maga részéről teljesített, a Bt. viszont nem. Éppen ezért követeli most a másik cég a szerződés szerinti ellenértéket a Bt.-től, aminek viszont nincs pénze, ezért fordult a volt beltag ellen is.

Annak viszont én nem látom jelentőségét, hogy a szerződést megtámadhatja, mert ígyis-úgyis tartozása lesz a Bt-nek a másik cég felé és szóba jöhet a volt beltag mögöttes felelőssége.

ObudaFan # e-mail 2016.10.17. 15:48

Legalábbis megkíséreltük megválaszolni, de jó lenne egy eseti döntés ebben az ügyben, mert szerintem mindkét válasz megindokolható.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Dr.Attika # e-mail 2016.10.17. 12:12

Ennyi. Alapkérdést megválaszoltuk.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.10.17. 11:49

De ő már igen. Így aztán nem sokra megy vele, ha a szerződés érvénytelenségére hivatkozik.

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2016.10.17. 11:35

Írta, hogy nem teljesített a társaság.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

Kovács_Béla_Sándor # e-mail 2016.10.17. 11:25

Ha már teljesített, akkor sokra megy a megtámadással...

www.kbs-ugyved.hu

Dr.Attika # e-mail 2016.10.17. 07:59

Ahogy kollégám írja. Az ügyvezetői tisztség megszűnésétől és nem annak bejegyzésétől mentesül a helytállási kötelezettség alól. A NAV is onnantól számítja a 15 napos bejelentési kötelezettséget az ügyvezetői tisztség megszűnésére vonatkozóan.
Az más kérdés, hogy egy polgári perben megtámadhatja a szerződést arra hivatkozással, hogy azt nem köti meg, ha tudja, hogy Gipsz Jakab már nem korlátlanul felelős tagja a társaságnak.

Ügyvéd
http://jogitanacs.info
http://amerikairendszam.com

ObudaFan # e-mail 2016.10.17. 07:06

Pl. a Ptk. 3:157. § is a módosításhoz, nem a bejegyzéshez köti a felelősségvállalás végét, ezt analógiaként szerintem lehet hivatkozni.

Ügyvéd / Lawyer / Abogado - Budapest

tarczayaron@freemail.hu

http://members.chello.hu/tarczay

http://biroigyakorlat.blog.hu/

Dr. Kft. # e-mail 2016.10.16. 18:34

Igen, másik ügyvezető (aki beltag) írta alá (ténylegesen ügyvezető volt és be is volt jegyezve), úgyhogy azzal nincs is baj.

Mert ha mondjuk egy be nem jegyzett kültag köti, akkor nyilván nem lehetne jóhiszeműnek mondani a másik felet, de így elég kellemetlen a helyzet.

Immaculata # e-mail 2016.10.16. 18:21

Aki aláírta a szerződést, az a cégkivonat szerint jogosult volt önállóan eljárni?