Változnak az uniós versenyvizsga szabályai - A Bizottság jobb, gyorsabb és hatékonyabb rendszert ígér

Lexikai tudás helyett sokkal inkább a készségek felmérésére koncentrál majd az új vizsgarendszer, versenyvizsgákat ezután évente rendeznek majd, az eljárás is rövidül. A Bizottság jobb, gyorsabb és hatékonyabb rendszert ígér.

Március 16-án az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (EPSO) útjára indítja új kiválasztási eljárását: a megújult rendszer szerinti legelső versenyvizsgát az igazgatási tisztviselők (AD) számára rendezik. A leggyakoribb munkakörökre évente írnak majd ki versenyvizsgát, így a pályázók eredményesebben készíthetik elő jelentkezésüket, az uniós intézmények pedig hatékonyabban tervezhetik meg emberi erőforrásokkal kapcsolatos stratégiájukat. Az új eljárás a Bizottság szerint gyorsabb és hatékonyabb lesz, mivel a jelenleginél kevesebb szakaszból áll majd. Emellett hatékonyabb is lesz azáltal, hogy a lexikális tudás felméréséről a kompetenciaalapú értékelésre helyezi át a hangsúlyt.

Jobb tervezés

A felvételi versenyvizsgák évente három ciklusban zajlanak majd – az igazgatási tisztviselők (AD), az asszisztensek (AST) és a nyelvi tisztviselők számára –, emellett a különböző szakemberek felvétele céljából egyedi versenyvizsgákra is sor kerül. A sikeres pályázók gyakran három éven keresztül is szerepelnek a tartaléklistán anélkül, hogy tényleges álláshelyhez jutnának, ezért a tartaléklisták ezentúl csupán egy évig, a következő vizsgaciklus lezárulásáig maradnak érvényben. A tartaléklistán szereplő pályázók többségét behívják majd felvételi beszélgetésre. A résztvevőknek lehetőségük nyílik arra, hogy a vizsgateljesítményükről írásos visszajelzést kapjanak, így elkerülhetők lesznek a hosszadalmas felülvizsgálati eljárások.

Gyorsabb és célirányosabb munkaerő-felvétel

A legfontosabb alapelv, hogy a hangsúlyt a pályázók tényszerű tudásának felméréséről a kompetenciaalapú értékelésre helyezik át. Az új kiválasztási eljárás mindössze két szakaszból áll:

1. Számítógépes előválogató teszt (a tagállamokban írják meg a vizsgázók)
Két részből áll: egy kognitív képességeket és a helyzetmegítélést vizsgáló tesztből, valamint a keresett profil típusától függően a szakmai és a nyelvi kompetenciákat felmérő tesztből. A korábbiaktól eltérően az első szakasz nem tartalmaz külön tesztet az uniós ismeretek felmérésére; ezek vizsgálatára a második, értékelési szakaszban, a munkakörrel kapcsolatos feladatokkal szoros összefüggésben kerül majd sor.

2. Értékelési szakasz (Brüsszelben)
Az értékelési szakasz a kulcsfontosságú kompetenciák alapos és megbízható vizsgálatára szolgál, és a lexikális tudás helyett a munkakörrel kapcsolatos kompetenciákat helyezi előtérbe. A vizsgafeladatokat úgy állítják össze, hogy a segítségükkel felmérhessék a szükséges készségeket. Minden készséget legalább kétszer vizsgálnak majd. Ez a szakasz – a versenyvizsga típusától függően – egy vagy fél napot vesz igénybe, és a pályázó második nyelvén (angolul, franciául vagy németül) zajlik, kivéve a különleges nyelvi szakismeretet igénylő profilok esetében. Ez az értékelési szakasz váltja fel az eddigi hosszadalmas, két szakaszból álló írásbeli és szóbeli vizsgát. A konkrét szakmai készségek és szaktudás mellett számos alapvető kompetencia vizsgálatára is sor kerül, ideértve az elemző és problémamegoldó képességet, a kommunikációs készséget, az eredményközpontúságot, a tanulási és fejlődési képességet, a szervezőkészséget és az elvégzendő feladatok rangsorolásának képességét, a rugalmasságot, illetve a csapatmunkára való alkalmasságot.

Az új eljárás lefolytatása 5–9 hónapot vesz majd igénybe – ezzel szemben a korábbi rendszerben akár két évig is elhúzódott egy-egy vizsgaeljárás.

A vizsgabizottságok szakmai jellege erősödik azáltal, hogy tagjait az EPSO-hoz kirendelt tisztviselők alkotják, akik képesítéssel rendelkeznek a kompetenciaalapú értékelés terén, valamint nagyobb teret kapnak a humánerőforrás-gazdálkodási és pszichológiai szakismeretek.

A sikeres pályázók értékelőközpontban elért teljesítményéről ún. készséglapot állítanak ki, amelyet az EPSO továbbít az intézmények felé, hogy ily módon segítse őket a felvételi eljárásban.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ