Szakkönyv katalógusDr. Török Gábor
A magyar társasági jog alapjai
3 800 Ft
Dr. Csonkaréty Károly
A magyar történelem 1100 éve a jogforrások tükrében
1512 Ft
Dr. Polyák Gábor
A médiarendszer kialakítása
4000 Ft
Dr. Anka Tibor
A megújult hagyatéki eljárás
6 000 Ft
Dr. Bankó Zoltán, Dr. Berke Gyula, ...
A munka törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény magyarázata I–II.
(két kötet): 3192 Ft (+ postaköltség)
Boóc Ádám
A nemzetközi kereskedelmi választottbíráskodás
6500 Ft
Dr. Bognár Piroska
A nonprofit gazdasági társaságok
6.800 Ft
Dr. Kecskés László
A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
8 500 Ft
Dr. Kiss Daisy
A polgári per titkai
7200 Ft
Dr. Kapa Mátyás, Dr. Szabó Imre, ...
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata I-III.
(három kötet): 4893 Ft (+ postaköltség)
Dr. Nótári Tamás, Dr. Péterfalvy Attila, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata I. – A személyek joga
2990 Ft (+ postaköltség)
Dr. Nótári Tamás, Dr. Pap Gergely, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata II. – Dologi jog
2990 Ft (+postaköltség)
Dr. Czuczai Jenõ, Dr. Dósa Ágnes, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata III. – Kötelmi jog; Általános rész
4536 Ft (+ postaköltség)
Dr. Basa Ildikó, Dr. Boóc Ádám, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata IV. – Kötelmi jog; Különös rész
3150Ft (+ postaköltség)
Dr. Boóc Ádám, Dr. Czuczai Jenõ, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata V. – Öröklési jog
2625Ft (+ postaköltség)
Dr. Grád András, Dr. Weller Mónika
A strasbourgi emberi jogi bíráskodás kézikönyve
6 900 Ft
Dr. Kiss Norbert Dr. Papp László
A szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény magyarázata iratmintákkal
3200 Ft
Dr. Sárközy Tamás
A SZOCIALIZMUS, A RENDSZERVÁLTÁS ÉS AZ ÚJKAPITALIZMUS GAZDASÁGI CIVILJOGA 1945-2005
5 460 Ft