Szakkönyv katalógusDr. Petrik Ferenc
Kisajátítási jog
6 900 Ft
Dr. Wopera Zsuzsa szerkesztő
Kommentár a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvényhez
15 750 Ft
Dr. Török Tamás
Konszernjog
6500 Ft
Dr. Gellérthegyi István
Környezetvédelem 2002-2007
6 500 Ft
Dr. Petrik Ferenc
Közigazgatási bíróság – közigazgatási jogviszony
5 900 Ft
Dr. Lőrincz Lajos
Közigazgatási eljárásjog
5040 Ft
Közjogi Szemle
12 680 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Dr. Gajduschek György, Dr. Hajnal György, ...
Közpolitika
4 500 Ft
Közszolgálat CD-különszám
2500 Ft
Dr. Bócz Endre, Dr. Finszter Géza
Kriminalisztika joghallgatóknak
800 Ft
Dr. Kiss Daisy, Dr. Rónay Zoltán, ...
Különleges perek
4 900 Ft
Magyar Büntetőjog I-II-III.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Kaszainé dr. Mezey Katalin dr., Zavodnyik József dr., ...
Magyar fogyasztóvédelmi és reklámjog
7 800 Ft
Magyar Hivatalos Jogszabálytár
Előfizetési díj 2018-ra: 120 396 Ft
Magyar Jog
18240 Ft (2011. évi éves elõfizetési díj)
Magyar Közlöny
Előfizetési díj 2018-ra: 191 520 Ft
Magyar Közlöny különszám
2490 Ft
Decastello Alice dr.
Mediáció az egészségügyben
4 800 Ft.