Szakkönyv katalógus


Dr. Nótári Tamás, Dr. Péterfalvy Attila, Dr. Sándor István : A Polgári Törvénykönyv magyarázata I. – A személyek joga

A Ptk. részletes magyarázata öt kötetben jelenik meg, követve a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását, figyelemmel az oktatásban megszokott rendszerezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának szempontjaira is. Az elsõ kötet a Ptk. Elsõ és Második Részének kommentárját tartalmazza.

adatlap