Szakkönyv katalógus


Dr. Czuczai Jenõ, Dr. Dósa Ágnes, Dr. Kapa Mátyás, Dr. Méhes Tamás, Dr. Sárközy Szabolcs, Dr. Ujlaki Tamás : A Polgári Törvénykönyv magyarázata III. – Kötelmi jog; Általános rész

A Ptk. részletes magyarázata öt kötetben jelenik meg, követve a polgári jog hagyományosan kialakult felosztását, figyelemmel az oktatásban megszokott rendszerezésre, továbbá a kötetek kezelhetõségének, használhatóságának szempontjaira is. A harmadik kötet a Ptk. Negyedik Részének kommentárját tartalmazza.

adatlap