Szakkönyv katalógus


Dr. Nochta Tibor, Dr. Zóka Ferenc, Dr. Zumbok Ferenc : A gazdasági társaságokról szóló törvény magyarázata

A könyv a 2006. július 1-jétõl hatályos törvény szövegét, illetve annak magyarázatait tartalmazza. Az új törvény egyes kérdéseket a korábbival azonosan szabályoz, így az 1997. évi CXLIV. törvényen alapuló, a Legfelsõbb Bíróság és az ítélõtáblák közzétett döntéseibõl megismerhetõ bírói gyakorlat részben továbbra is irányadó.

adatlap