Egyéves az új Polgári Perrendtartás - Lehetőségeket vagy akadályokat teremt az új törvény? - Szakértők válaszolnak | Budapest, 2019. február 8. péntek | Regisztráljon most!

Szakkönyv katalógus


Dr. Győri Enikő, Dr. Koszorú István, Dr. Petrovai György, Dr. Rózsa Éva, Sáriné dr. Simkó Ágnes, Dr. Tóth Ágnes, Dr. Zsohár András: Szövetkezeti jog

A könyv a szövetkezetekre vonatkozó jogszabályokat dolgozza fel kommentár formában. Az átfogóan elemző bevezető után – második részként - a munka tudományos alapossággal, de közérthető formában dolgozza fel a 2006. évi X. számú törvényt a szövetkezetekről, különös hangsúlyt fektetve az új jogintézményekre. A kiadvány harmadik része a lakásszövetkezetekre vonatkozó, a negyedik rész a pénzügyi (takarékhitel-biztosító) szövetkezetekre vonatkozó jogszabályokat taglalja. Az ötödik rész európai kitekintés a vonatkozó jogszabályokra.

adatlap