Szakkönyv katalógus


Beöthy Zsigmond: Elemi magyar közjog

Az első – 1846-ban napvilágot látott – magyar nyelvű közjogi összegzés szerzője egykor Komárom megyei szolgabíró, a szabadságharc idején minisztériumi titkár, a kiegyezés után pedig kúriai bíró volt. Pályafutását királyi táblai tanácselnökként fejezte be, szakirodalmi munkásságáért számos kitüntetésben részesült. E műve a Magyarország polgári alkotmányára és közigazgatási intézményrendszerére vonatkozó szintézis, amely a jogtörténet iránt érdeklődő utókor számára azért is becses értékű, mert a hatalommegosztás előestéjén mutatja be a polgári átalakulás előtti monarchia közjogi viszonyait.

adatlap