Szakkönyv katalógus


Hargitai József: Nemzetközi jog a gyakorlatban

A kötet elméleti igényességgel készült, ugyanakkor igyekszik kitérni a gyakorlat valamennyi mozzanatára. Benne nem csupán az idegenrendészet, a konzuli jog, a nemzetközi büntetőjog, az eljárások kerülnek középpontba, hanem az un. külügyi jog, a szupranacionális jog, a nemzetközi pénzügyi jog stb. is teljes részletességgel tárul a szakemberek elé.

adatlap