Szakkönyv katalógus


Szabó Béla: Honunk státusjogi állása

Szabó Béla 1848-49 reformnemzedékének „elfelejtett magyar közjogásza”, akinek főművét A magyar jogtudomány klasszikusai sorozat újabb köteteként adjuk közre. E munka azért is figyelemre méltó, mert kirívóan egyedi álláspontot képvisel a két vagy több állam közötti jogi kapcsolat, továbbá a szuverenitás tartalmának kérdésében. Szerzője a Pragmatica Sanctio alapján akként érvel, hogy Ausztria és Magyarország között nincs más kapocs, mint a perszonálunió, s ebből a XIX. századi önálló nemzetállam kritériumait vezeti le, analitikai igényességgel értekezve a birodalmi államkapcsolatok jogi jellegéről.

adatlap