Szakkönyv katalógus


Zrínyi-emlékalbum

500 éve született a szigetvári hős (angol és horvát nyelven is)
Zrínyit, mint jelentős történelmi személyiséget, máig több nemzet magáénak vallja. A horvát arisztokrata családból származó bán a
XVI. század közepén egyre inkább magyar főúrrá vált: birtokainak jelentős része ekkor már magyar területen feküdt, s az 1540-es évektől a Zrinski nevet is magyar formában kezdte használni. Bátran védte a magyar végeket a török hódítással szemben, amit az őt sokszor cserbenhagyó Habsburgok is elismertek, sőt még Európa távolabbi tájain is híre kelt. 1566-ban Szigetvár kapitányaként esett el, ahol végső, önfeláldozó kirohanása a török által szorongatott várból a magyar hazafiság szimbólumává tette őt. Ez a többnyelvű kötet a szigetvári hős születésének 500. évfordulójára kíván emléket állítani.

adatlap