Szakkönyv katalógus


Kondorosi Ferenc: Jogalkotás a XXI. század hajnalán

Jelen kötet tudományos igényességgel, ugyanakkor a gyakorlati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a XXI. század nemzeti jogalkotásának tendenciáit. A könyv széles körű nemzetközi kitekintést nyújt, amelyben az uniós jogfejlődés elemzésének központi szerep jut.
A szerző sorra veszi napjaink, a XXI. század első évtizedének legfontosabb jogterületeket érintő kodifikációs feladatait és pontos számvetést, elemzést nyújt az olvasónak.
A mű egyszerre tankönyv, olvasókönyv és gyakorlati útmutató, amelyet haszonnal forgathatnak politikusok, a média munkatársai, az igazságszolgáltatás szereplői, a közigazgatás dolgozói, társadalomtudományi kurzusokat hallgató egyetemisták és a közélet minden felelős résztvevője.

adatlap