Szakkönyv katalógus polgári jog


Dr. Boóc Ádám, Dr. Sándor István, ...
A civilisztika dogmatikája
3800 Ft
Dr. Kapa Mátyás, Dr. Szabó Imre, ...
A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény magyarázata I-III.
(három kötet): 4893 Ft (+ postaköltség)
Dr. Nótári Tamás, Dr. Péterfalvy Attila, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata I. – A személyek joga
2990 Ft (+ postaköltség)
Dr. Nótári Tamás, Dr. Pap Gergely, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata II. – Dologi jog
2990 Ft (+postaköltség)
Dr. Czuczai Jenõ, Dr. Dósa Ágnes, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata III. – Kötelmi jog; Általános rész
4536 Ft (+ postaköltség)
Dr. Basa Ildikó, Dr. Boóc Ádám, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata IV. – Kötelmi jog; Különös rész
3150Ft (+ postaköltség)
Dr. Boóc Ádám, Dr. Czuczai Jenõ, ...
A Polgári Törvénykönyv magyarázata V. – Öröklési jog
2625Ft (+ postaköltség)
Dr. Németh Gabriella, Dr. Patyi András , ...
A társasházi törvény magyarázata
1155 Ft (+ postaköltség)
Dr. Sőth Lászlóné
A végintézkedések
3 920 Ft
Lomnici Zoltán dr.
Az alapítványok és közalapítványok
5400 Ft
Dr. Nagy Csongor István
Az Európai Unió nemzetközi magánjoga
5500 Ft
Bírósági Határozatok
31 320 Ft (2011. évi éves elõfizetés)
Dr. Petrik Ferenc
Ingatlan-nyilvántartás
20 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)
Ítélõtáblai Határozatok
19420 Ft (2011. évi éves elõfizetési díj)
Dr. Gajduschek György, Dr. Hajnal György, ...
Közpolitika
4 500 Ft
Dr. Sándor Tamás, Dr. Vékás Lajos
Nemzetközi adásvétel
7300 Ft
Dr. Sőth Lászlóné
Öröklés a családban
5300 Ft
Polgári eljárásjog I-III.
39 000 Ft (alapkötet, az eddig megjelent pótlapokkal egybeszerkesztve)