Szakkönyv katalógus jogtörténet


Beöthy Zsigmond
Elemi magyar közjog
2499 Ft
Szabó Béla
Honunk státusjogi állása
3297 Ft
Müller György
Kormányról kormányra a rendszerváltás utáni Magyarországon
7770 Ft
Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve
2898 Ft
A Közlöny 160 éve
5796 Ft
Vuchetich Mátyás
A magyar büntetőjog rendszere
3297 Ft (A három kötet együtt:6993 Ft)
Vuchetich Mátyás
A magyar büntetőjog rendszere I. könyv: elméleti büntetőjog
6464 Ft
Dr. Csonkaréty Károly
A magyar történelem 1100 éve a jogforrások tükrében
1512 Ft
Dr. Kecskés László
A polgári jog fejlődése a kontinentális Európa nagy jogrendszereiben
8 500 Ft
Die Habsburgermonarchie auf dem wege zum rechtsstaat?
5544 Ft
Angyal Pál
Emlékeimből
1000 Ft
Szále László
Ha Isten nem volna
1197 Ft
Nótári Tamás
Jog, vallás és retorika
1596 Ft
Kondorosi Ferenc
Jogalkotás a XXI. század hajnalán
1890 Ft
Horváth Miklós, Zinner Tibor
Koronatanúk jeltelen sírgödrökben
4200 Ft
Romsics Ignác
Magyar kormányprogramok 1867–2008
4599 Ft
Somorjai Ádám OSB, Zinner Tibor
Majd’ halálra ítélve
4494 Ft
Pártvezér, miniszterelnök, vértanú
1281 Ft