Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2006. évfolyam I. szám

A tartalomból

Elolvasásra ajánljuk...

Szente Zoltán: Európai alkotmány- és parlamentarizmus-történet : 1945-2005.
Budapest : Osiris, 2006. - 723 p. / OGYK jelzet: 597.592 EU KK, 597.593 Deák KK, 597.598 KTO KK, 597.710 KK III/373

A könyv a hasonló című kötet folytatásaként Európa alkotmány-történetét a második világháború végétől egészen napjainkig vezeti tovább. Különlegessége, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalomban jelenleg nincs ilyen típusú, az egész korszak európai alkotmánytörténetét átfogó és magyarázó, tudományos igényű mű. A kötet a tárgyalt korszakot több periódusra osztja, a kontinens országainak alkotmányfejlődését külön-külön, illetve régiók szerint mutatja be. Az utolsó fejezet pedig, mintegy összefoglalásképpen, az 1945 utáni európai konstitucionalizmus fő alkotmányos intézményeit tekinti át komparatív módszerrel. A könyv használatát tárgy- és névmutató, a téma további feldolgozását gazdag szakirodalmi áttekintés segíti. A kötet fejezetei:
 • 0.Bevezetés - A történelem, összehasonlító alkotmányjog és politikatudomány határán
 • 1.A második világháborútól a hidegháborúig
 • 1.1.A második világháború következményei és hatásai az európai államok közjogi rendszereire
 • 1.2.Nyugat-Európa alkotmányos fejlődése az 1945-öt követő években
 • 1.3.Kelet- és Közép-Európa: a népi demokráciák kialakulása és alkotmányos rendszere
 • 2.Európa alkotmánytörténete az 1950-es évektől a kommunizmus bukásáig
 • 2.1.1950-1989: Európa alkotmányfejlődése a hidegháború korszakában
 • 2.2.Nyugat-Európa
 • 2.3.A dél-európai diktatúrák és a demokratikus átmenetek alkotmánytörténete
 • 2.4.Az Európai Gazdasági Közösség: egy szupranacionális alkotmányos rendszer felé
 • 2.5.Közép- és Kelet-Európa
 • 3.Az európai alkotmányosság jelenkortörténete (1989-től napjainkig)
 • 3.1.A kommunista rendszerek bukása és a demokratikus átmenetek Közép- és Kelet-Európában
 • 3.2.Nyugat-Európa alkotmányfejlődése 1990-től
 • 3.3.Az Európai Unió megalakulása és az út az Alkotmányos Szerződésig
 • 4.Európa alkotmányos intézményei
 • 4.1.Alkotmány és alkotmányosság a XX. század második felében
 • 4.2.Az államhatalom területi megosztása Európában: egységes és szövetséges államok
 • 4.3.Államformák és államfői hatalom Európában
 • 4.4.Az európai kormányformák fejlődésének fő irányai a második világháború óta
 • 4.5.A modern parlamentek Európában
 • 4.6.A közvetlen demokrácia intézményei: választások és népszavazások
 • 4.7.Az európai igazságszolgáltatás és az alkotmánybíróságok
 • 4.8.Az emberi és állampolgári jogok mint alkotmányos alapjogok

Feliratkozás

A hírlevélre a hirlevel@ogyk.hu címen iratkozhat fel.

Bemutatkozás

Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit (hallgatókat, oktatókat, kutatókat, gyakorló jogászokat és politológusokat) a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól, a hazai és külföldi szakirodalom legfrissebb megjelenéseiről, valamint a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről.

Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a hirlevel@ogyk.hu címen! (Feliratkozás és leiratkozás ugyanezen címen.)

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468, Fax: 441-4853
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu