Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2009. évfolyam XVI. szám

A tartalomból

AKTUÁLIS

 • Könyvtárunk – húsz év után
ÚJ ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSAINK
 • JSTORE (Journal Storage): teljes szövegű folyóirat-archívum
GYŰJTEMÉNYEINK
 • 1945 utáni gyűjteményeinkből: a Thim-gyűjtemény és a Gyurikovits-féle országgyűlési kéziratok és könyvek
HÍREK AZ EURÓPAI UNIÓRÓL
 • Januárban indul a spanyol-belga-magyar elnökségi trió
KÖNYVAJÁNLÓ
 • Válogatás a magyar EU-elnökség szakirodalmából
MINDENNAPJAINK
 • Nyitva tartásunk az ünnepek idején:
 • december 21. 9.00–13.00
 • december 22–23. 9.00–20.00
 • december 24–27 ZÁRVA
 • december 28. 9.00–13.00
 • december 29–30. 9.00–20.00
 • december 31– január 3. ZÁRVA
 • Nyitás: 2010. január 4. (hétfő)

Januárban indul hazánk elnökségi triója

2011. január 1. és június 30. között Magyarország látja el az Európai Unió Tanácsa (a továbbiakban: Tanács) soros elnökségét, szoros együttműködésben az elnökségi trió másik két tagjával, a megelőző két elnökséget adó Spanyolországgal és Belgiummal.

A soros elnökség nemcsak különleges kihívás és felelősség, hanem lehetőség is Magyarország számára. Ebben a félévben hazánknak a tagállamok közös érdekeinek, az Unió egészének a szolgálatában kell cselekednie. A soros elnökség elsősorban az Unió politikai irányítását, az Unió Tanácsának a működtetését, az uniós intézmények közötti kapcsolattartás feladatát, valamint az Unió képviseletét jelenti. Az EU politikai irányítása a tizennyolc hónapos csoportos elnökségi program és a 2011 első félévi magyar soros elnökségi program végrehajtásán keresztül valósul meg. A soros elnökség sikere az Unió politikai napirendjén szereplő kérdésekben kitűzött célok elérésében rejlik.

Az elnökségi felkészülés – a Kormány döntéseinek, valamint az uniós követelményeknek megfelelően – az érintett tárcák bevonásával 2007 elején megkezdődött, jó ütemben halad, és egyre több területre terjed ki. A felkészülés ütemezésénél fontos szempont, hogy hazánknak már 2010 elejétől, a csoportos elnökség kezdetétől be kell kapcsolódnia az elnökségi trió munkájába, szorosan együtt kell működnie Spanyolországgal és Belgiummal, majd biztosítania kell a folytonosságot a magyar elnökség során.

A Kormány 2007 májusában elfogadta a 2011. első félévi magyar EU-elnökség előkészítésével összefüggő feladatok ütemezéséről szóló 2079/2007. (V. 11.) Korm. határozatot. Ebben rendelkezett a felkészülés szervezeti kereteiről, koordinációs és felelősségi rendjéről, valamint főbb szakaszairól. Az elnökségi felkészülés kormányzati koordinációs mechanizmusa a tagállami működésre épül. A Kormány politikai döntéshozó testületként a miniszterelnök vezetésével létrehozta az EU-elnökség Bizottságot. Az elnökségi felkészülés kormányzati koordinációját a Külügyminisztérium végzi, a Miniszterelnöki Hivatallal és a többi tárcával együttműködve. A felkészülés aktuális kérdéseit rendszeresen napirendjére tűzi az Államtitkári Értekezlet. A felkészülés szakmai, operatív szintje az Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság (EKTB).

A magyar EU-elnökségi felkészülést a Kormány nyitott, párbeszédre épülő folyamatként kezeli. A külügyminiszter és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter a Kormány nevében rendszeresen tájékoztatja az Országgyűlés illetékes bizottságait az elnökség előkészítéséről, fejleményeiről. A Kormány és az Országgyűlés elnökségi felkészüléssel kapcsolatos egyeztetésének fő fóruma az öt parlamenti párt egyetértésével 2008 márciusában létrehozott EU-elnökségi munkacsoport. A munkacsoport tagjai a frakcióvezető-helyettesek, a Kormányt állandó meghívottként a külügyminiszter képviseli. A munkacsoport az elnökségi felkészülés időszaka alatt működik. Feladata a felkészüléssel összefüggő legfontosabb hazai teendőkkel kapcsolatos egyeztetés, együttműködés, közös álláspont kialakítása. Titkárságát a Külügyminisztériummal együttműködve adja az Országgyűlés Külügyi Hivatala.

Az elnökségi feladatok ellátása jól felkészült köztisztviselői karral lehet sikeres. A Kormány 2007 decemberében fogadta el a 2011-es magyar EU-elnökség ellátásával összefüggő egyes humánpolitikai feladatokról szóló 2249/2007. (XII. 23.) Korm. határozatot, valamint az EU soros magyar elnökségében közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet. A döntések az elnökségi feladatokhoz igazítottan határozzák meg az elnökségi stáb kiválasztásának feltételeit, a felkészítésüket szolgáló képzési stratégia fő elemeit.

Spanyolország, Belgium és Magyarország szoros, újszerű együttműködést kíván kialakítani a trió együttműködés keretében. A közös politikai felelősségvállalás kifejezése érdekében a három ország közös pályázatot írt ki 2008. november 18-án egy közös, 18 hónapon keresztül érvényes logó megtervezésére, amely az állandó közös elem mellett félévente változó nemzeti elemet is tartalmaz. Közös elnökségi logóra még nem volt példa az unió történetében, a három állam ezzel hagyományt kíván teremteni. Megkezdődtek az egyeztetések a csoportos elnökség tizennyolc hónapos programjáról. A csoportos elnökség programját az Általános és Külkapcsolatok Tanácsának a 2009. novemberi ülésén kellett bemutatni, és a 2009. decemberi Európai Tanács fogadja el. A csoportos elnökség rövid stratégiai, és az egyes uniós, közösségi politikákat külön-külön ismertető operatív programot készít. Emellett minden elnökség számára adott a lehetőség, hogy féléves programot is kidolgozzon. Az elnökségi program mellett 2011-re ki kell alakítani az elnökségi naptárat is.

A magyar elnökségi félév prioritásait, hangsúlyait az Unió általános haladási irányával, és a csoportos elnökségi munkaprogrammal összhangban kell meghatározni. Lehetőség nyílik azonban arra is, hogy a magyar félévnek sajátos jellege, hangsúlya legyen. A magyar elnökségi programot 2010 tavaszára kell elkészíteni.

Feliratkozás

A hírlevélre a hirlevel@ogyk.hu címen iratkozhat fel.

Bemutatkozás

Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit (hallgatókat, oktatókat, kutatókat, gyakorló jogászokat és politológusokat) a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól, a hazai és külföldi szakirodalom legfrissebb megjelenéseiről, valamint a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről.

Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a hirlevel@ogyk.hu címen! (Feliratkozás és leiratkozás ugyanezen címen.)

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468, Fax: 441-4853
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu