Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2006. évfolyam II. szám

A tartalomból

Elolvasásra ajánljuk...

 • William J. Dobson: The Day Nothing Much Changed. = A nap, amikor nem sok minden változott.
In: Foreign Policy. September-October 2006. pp.22-25. / OGYK jelzet: A4/6896

2001. szeptember 11. után mindenhol azt lehetett hallani: megváltozott a világ, semmi nem olyan többé, mint azelőtt. De valóban ez a helyzet? A szerző számos példával bizonyítja, hogy a világ ugyanolyan, mint szeptember 10-én volt...

 • UK Politics and the Internet - The First Decade. = Az Egyesült Királyság és az Internet. Az első évtized.
In: Parliamentary Affairs. Vol.59. No.2. April 2006. (Tematikus szám) / OGYK jelzet: A4/7256

A Parliamentary Affairs című folyóirat tematikus száma bevezetőjét a következő idézettel kezdi: "A világháló a világ egyetlen működő politikai anarchiája, de hamarosan a demokrácia legfontosabb eszközévé válhat azzal, hogy bárki számára bárhonnan hozzáférést nyújt mások információihoz és véleményéhez." Írásaikban a szerzők az Internet egyesült királyságbeli elterjedését, használatát, a demokráciában betöltött szerepét, annak lehetőségeit elemzik.

A lapban többek között a következő cikkek olvashatók:
 • Introduction: The potential of the Internet revisited / Stephen Ward, Thierry Vedel
 • The idea of electronic democracy: origins, visions and questions / Thierry Vedel
 • Electrifying democracy? 10 years of policy and practice / Scott Wright
 • E-government in Britain - a decade on / Helen Margetts
 • Terrorism and the Internet: new media - new threat? / Maura Conway
 • The Internet and the public: online and offline political participation in the United Kingdom / Corinna di Gennaro, William Dutton
 • Networks, markets and hierarchies: governance and regulation of the UK Internet / Richard Collins
 • Mirosław Wyrzykowski - Agnieszka Cieleń: Presidential Elements in Government. Poland – semi-presidentialism or ‘rationalised parliamentarianism’? = Elnöki jegyek a kormányban. Lengyelország - fél-prezidencializmus vagy racionalizált parlamentizmus?
In: European Constitutional Law Review. Vol.2. Issue 2. 2006. pp. 253-267. / OGYK jelzet: A4/16.208

A szerzőpáros írása áttekintést ad a lengyel alkotmánytörténetről, kiemelve az 1990-es évek elején zajló politikai történéseket, melyek az 1997-es alkotmányhoz vezettek. Bemutatja a lengyel alkotmányos rendszert, részletezi annak elemeit és azok hatáskörét is.

 • Tracey C. German: Le conflict en Ossétie-du-Sud: la Géorgie contre la Russie. = A dél-oszét konfliktus. Grúzia Oroszország ellen.
In: Politique Étrangère. 1.2006. pp. 51-64. / OGYK jelzet: A4/7071

A londoni King's College professzora cikkében Oroszország és Grúzia a dél-oszétiai és abháziai elszakadó tartományok miatti egyre rosszabbodó kapcsolatára fókuszál. A grúz szeparatista törekvések már túlhaladtak a belső területi vitákon: regionális és nemzetközi kihatásaik is vannak, s az orosz-grúz kapcsolatok fejlődésének legfőbb akadályaivá váltak. A katonai harcok erősödése egyre inkább veszélyezteti a kaukázusi régió illékony stabilitását.

 • Marina Glamotchak - Diane Masson: Kosovo: le débat du statut. = Koszovó : státusvita.
In: Politique Étrangère. 1.2006. pp. 147-158. / OGYK jelzet: A4/7071

Koszovó ma is Szerbia része, ugyanakkor igyekszik megtartani szuverenitása egyes elemeit. A Koszovóban élő albán nemzetiségű többség teljes függetlenséget akar Belgrádtól. Noha számos, az ENSZ által meghatározott kívánalom még nem teljesült - pl. a decentralizáció, a menekültek visszatérése, a kisebbségek védelme -, 2005 novembere óta folynak a hivatalos tárgyalások Koszovó státuszát illetően. A nemzetközi közösség három alapelv mentén tárgyal: a tartomány nem kerülhet vissza abba a helyzetbe, amelyben korábban volt; nem szakadhat el és nem egyesülhet más állammal; illetve, hogy olyan megoldást kell találni, amely mindkét fél számára elfogadható. A folyamatban ugyanakkor az egész régió stabilitása kockán forog...

 • Steven Wheatley: The Security Council, Democratic Legitimacy and Regime Change in Iraq. = A Biztonsági Tanács, demokratikus legitimitás és rendszerváltás Irakban.
In: European Journal of International Law. Vol.17. No.3. 2006. pp. 531-551. / OGYK jelzet: A4/16.109

A cikk az iraki politikai átmenetet a nemzetközi jog felől vizsgálja, s a Biztonsági Tanács döntéseinek fényében tekinti át az Irakban zajló politikai folyamatokat.

 • Georges Vallindas: New Directions in EC Competition Policy: The Case of Merger Control. = Az uniós versenypolitika új irányai.
In: European Law Journal. Sept.2006, Vol. 12. Issue 5, pp. 636-660. / OGYK jelzet: 16.146

A cikk az Európai Unió versenyjogának két új irányát vizsgálja az összefonódások ellenőrzésén keresztül. Az első tényeken alapuló, mivel a Bizottság az új szabályozásban elfogadta a gazdasági elemzés növekvő szerepének elvét. A másik irány azt kutatja, hogy az EU versenyjoga milyen szerepet tud játszani a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseinek elérésében.

 • René de Nevers: The Geneva Conventions and New Wars. = A Genfi Konvenciók és az új típusú háborúk.
In: Political Science Quarterly. Fall 2006, Vol. 121. Issue 3, pp. 369-395. / OGYK jelzet: A4/7029

A siracusai egyetem professzora cikkében azt vizsgálja, hogy a háborúk és az azokban résztvevő harcosok (beleértve a magánvállalatokat és a gyerekeket is) hogyan illeszkednek a Genfi Konvenciók kereteibe. A szerző meggyőződése, hogy a Konvenciókat felül kell vizsgálni, s át kell alakítani ahhoz, hogy a háború kifejezés szélesebb értelmezésére is alkalmazhatók legyenek.

 • Brit vita a nukleáris fegyverekről. Tematikus szám.
In: International Affairs. Vol.82. No.4. July 2006. / OGYK jelzet: A4/7031

Nagy-Britannia az 1950-es évek óta nukleáris nagyhatalom. Jelenlegi négy, Trident D-5 rakétákkal felszerelt atom-tengeralattjáróját azonban le kell cserélnie a közeljövőben, s ez számos kérdést vet fel az állami szervek és a szakértők körében. A helyzet megoldására - a brit kormány kezdeményezésére - nemzeti vita kezdődött az nukleáris fegyverek és felszerelések beszerzését illetően. Az International Affairs tematikus száma cikkeivel e vitához kapcsolódik.

A lapban a következő írások olvashatók:
 • The future of United Kingdom nuclear weapons: shaping the debate / Michael Quinlan
 • Comfort blanket or weapon of war: what a Tridens is for? / Michael MccGwire
 • Big boats and bigger skimmers: determining Britain's role in the Long War / Paul Rogers
 • Nuclear disarmament versus peace in the twenty-first century / Julian Lewis
 • The economics of UK nuclear weapons policy / Keith Hartley
 • Labour and the bomb: the first 80 years / Len Scott
 • France's new nuclear doctrine / David S. Yost
 • Rebels without a cause: North Korea, Iran and the NPT / Wade L. Huntley
 • Destination unknown: Rokkasho and the international future of nuclear reprocessing / William Walker
 • Jürgen Dieringer: Die ungarischen Parlamentswahlen vom 9./23. April 2006. = A 2006. április 9-i és 23-i magyarországi országgyűlési választások.
In: Südosteuropa. Vol.54. No.2. 2006. pp.147-163. / OGYK jelzet: A4/6488

Magyarországon az 1990. évi választások óta először fordult elő, hogy a kormányt - egy szociálliberális koalíciót - megerősítettek hivatalában. Az eddig legnagyobb frakciójú MSZP csupán négy mandátummal maradt el az abszolút többségtől, s az SZDSZ-szel újra koalícióra lépett. A cikk szól a parlamenti mandátumok megoszlásáról, elemzi a választási eredményeket, a magyar pártok és a pártrendszer társadalmi és intézményi tényezőit, összeveti Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor kampánystratégiáját, valamint a pártok választási programjait.

Feliratkozás

A hírlevélre a hirlevel@ogyk.hu címen iratkozhat fel.

Bemutatkozás

Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit (hallgatókat, oktatókat, kutatókat, gyakorló jogászokat és politológusokat) a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól, a hazai és külföldi szakirodalom legfrissebb megjelenéseiről, valamint a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről.

Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a hirlevel@ogyk.hu címen! (Feliratkozás és leiratkozás ugyanezen címen.)

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468, Fax: 441-4853
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu