Az Országgyűlési Könyvtár elektronikus hírlevele - 2007. évfolyam IV. szám

A tartalomból

 • 2007 az esélyegyenlőség éve az Európai Unióban
 • Muzeális értékű dokumentumok gyűjteménye (MÉD)
 • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS)
 • Keesing's Worldwide Online
 • Xrefer Plus
 • Válogatás új külföldi beszerzéseinkből
 • Elolvasásra ajánljuk...
 • Megváltozott a könyvtárba való belépés módja
 • Képzés az ELTE ÁJK politológia szakos hallgatói számára
 • Másolási szolgáltatás a könyvtárban
Elolvasásra ajánljuk...
 • Schwarze, Gisbert: Including aviation into the European Union's Emission Trading Scheme.
In: European Environmental Law Review. 2007. Vol.16. No.1. pp.10-22. / OGYK jelzet: A4/16.123

Bár a légiközlekedés egyike az éghajlatváltozás legjelentősebb okozóinak, mégsem vonatkozik rá az EU emisszió-kereskedelmi terve. Az Európai Bizottság ezen kíván változtatni a 2006. végén beterjesztett javaslatával. A cikk áttekinti a klímaváltozásról szóló ENSZ-egyezményt, a Kyotói Jegyzőkönyvet és a közösségi jog vonatkozó szabályozását, valamint a jogi akadályokat: a kétoldalú légügyi egyezményeket. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Hobbelen, Hein - Harris, Victoria - Dominguez, Ignacio: The increasing importance of EC state aid rules in the communications and media sectors = Az EK állami támogatásokra vonatkozó szabályainak növekvő fontossága a kommunikációs és médiaszektorban.
In: European Competition Law Review. 2007. Vol.28. No.2. pp.101-115. / OGYK jelzet: 15.444

Az elmúlt években az Európai Bizottság egyre aktívabban alkalmazza az EK állami támogatásokra vonatkozó szabályozását a kommunikációs és médiaszektorban. A cikk a Bizottság tevékenységét három területen vizsgálja: a közszolgálati műsorszórás állami finanszírozása; a digitális technológiára való áttérés ösztönzését szolgáló állami finanszírozás; és a szélessávú projektek közfinanszírozása. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Krejci, Heinz: Zur Schiedsrichterhaftung = A választottbírói felelősség.
In: Österreichische Juristen-Zeitung. 2007. Vol. 62. No.3. pp.87-98. / OGYK jelzet: A4/7612

A cikk a bíró eljárási hiba miatti felelősségét vizsgálja a választottbírói eljárásban: a választottbírói kártérítés mértéke, a felelősség kizárása és határai, a büntetőjogba ütköző magatartás esetei. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Rubel, Alan: Privacy and the the USA Patriot Act. Rights, the value of rights and autonomy = Magánélet és az amerikai hazafias törvény. Jogok, a jogok értéke és az autonómia.
In: Law and Philosophy. 2007. Vol.26. No.2. pp.119-159. / OGYK jelzet: A4/15.495

A 2001. szeptember 11. után érvényesülő amerikai jogalkotási elvek bizonyos bizonyítékszerzési módok használatát megkönnyítették. Kérdés, mennyiben korlátozza ez a magánélethez való jogot? (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Westen, Peter: Two rules of legality in criminal law = A legalitás két szabálya a büntetőjogban.
In: Law and Philosophy. 2007. Vol.26. No.3. pp.229-305. / OGYK jelzet: A4/15.495

A legalitás elve a büntetőjogban - ellentétben a szakirodalomban élő konszenzussal - független a bűnösségtől. A cikk a két büntetőjogi alapelv joghatás szerinti és jogelméleti vizsgálatára vállalkozott. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Reinhart, Oliver: Das gläserne Amt. Das Informatiosfreiheitsgesetz als Jedermannrecht auf Akteneinsicht = Az átlátható hivatal. Az információ szabadságáról szóló törvény mint minden embert megillető jog az ügyiratokba való betekintésre.
In: Die Öffentliche Verwaltung. 2007. Vol.60. No.1. pp.18-24. / OGYK jelzet: A4/6600

Az információ szabadságáról szóló törvény érvényesülése a közigazgatásban, különös tekintettel a közbeszerzési eljárási információhoz való hozzájutás lehetőségeire. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

 • Jud, Brigitta: Neuere rechtsprechung zum Konsumentenschutz = A fogyasztóvédelem legújabb joggyakorlata.
In: Österreichische Juristen-Zeitung. 2007. Vol. 62. No.1. pp.1-16. / OGYK jelzet: A4/7612

A fogyasztóvédelem szempontjainak érvényesülése az osztrák polgári joggyakorlatban. (Forrás: Külföldi jogi adatbázis)

Feliratkozás

A hírlevélre a hirlevel@ogyk.hu címen iratkozhat fel.

Bemutatkozás

Hírlevelünk célja, hogy rendszeresen tájékoztassuk a jogtudomány és politikatudomány hazai szakembereit (hallgatókat, oktatókat, kutatókat, gyakorló jogászokat és politológusokat) a fenti tudományterületeknek az Országgyűlési Könyvtárban elérhető legfontosabb információs forrásairól, a hazai és külföldi szakirodalom legfrissebb megjelenéseiről, valamint a könyvtár szolgáltatásairól, rendezvényeiről.

Visszajelzését, javaslatait szívesen vesszük a hirlevel@ogyk.hu címen! (Feliratkozás és leiratkozás ugyanezen címen.)

Országgyűlési Könyvtár, 1055 Budapest Kossuth tér 1-3.
Tel.: 441-4468, Fax: 441-4853
E-mail: info@ogyk.hu
Web: http://www.ogyk.hu